Varför har en del spanska bilar en skylt med bokstaven L i bakrutan?

Det har de för att varna andra bilister. Förare som innehaft sitt körkort i mindre än ett år skall ha denna skylt i bilen. På så sätt vet andra bilister att den som kör framför en kan uppvisa en ostabil körning. Den blå bakgrunden indikerar att föraren övningskör, så den skylten ser man alltid i […]