Fotleden är en så kallad äkta led, som är omgiven av en ledkapsel som på insidan är beklädd med en tunn slemhinna som producerar ledvätska. Ledvätskan är normalt bara en tunn film som smörjer ledytorna, men vid flera olika tillfällen blir slemhinnan i fotleden irriterad (inflammerad) och producerar ofta samtidigt för mycket ledvätska. Leden kommer att svullna upp och göra ont.
Det kan uppstå som följd av olika giktsjukdomar (ledgikt, urinsur gikt), men också efter verkliga skador på fotleden som till exempel vid stukningar och broskskador, då fotleden också kan vara irriterad av bindväven i leden.
Ofta kommer dessa störningar att gradvis försvinna av sig själv om man behandlar den grundläggande orsaken och ger fotleden den behövliga vilan. Man kan stödja med bandage och behandla med giktmedicin eller blokad (binjurebarkhormon).
Om det trots denna behandling kvarstår en kronisk/ihållande irritation/inflammation i fotleden kan man med en titthålsoperation göra en sanering av leden genom att ta bort bindväv och av den uppsvullna/irriterade delen av slemhinnan. Titthålsoperationen görs med full bedövning eller ryggmärgsbedövning.
När orsaken till irritationen/inflammationen är borta kan patienten förhållandevis snabbt komma tillbaka till sina normala aktiviteter efter en kortare rehabiliteringsperiod.

Fotbollsvrist
Vad är en fotbollsvrist?
En "fotbollsvrist" är en belastningsskada som ofta ses hos fotbollspelare, men den kan förekomma även inom andra idrottsgrenar.

Hur uppstår den?
Skadan uppstår genom upprepade påfrestningar/skador vid löpning, hopp och sparkar och visar sig som smärtor längst fram i fotleden.
Vristen kan vara svullen och rörligheten i fotleden kan ofta vara begränsad med nedsatt förmåga att böja foten uppåt. Det gör ont vid hopp och spark och steglängden blir ofta kortare.

Hur behandlas det?
Tidigt under förloppet kan man behandla med inlägg, som lyfter upp hälen, och med stretchövningar eller eventuellt med blokad, som med behandlingen av den kroniska inflammationen i fotleden. Senare under förloppet kan man på röntgenbilder se att det har uppstått extra benpålagringar på framsidan av fotleden. När fotleden har fått benpålagringar är det ett tecken på en långvarig påverkan under flera år och resultat av upprepade stukningar/skador.
Vid sådana tillfällen är en operation ofta nödvändig för att bli fri från skadan. Behandlingen sker i så fall genom en titthålsoperation, där man avlägsnar benpålagringarna. Detta ger tillbaka rörligheten i fotleden och tar bort irritationen i leden då benpålagringen inte längre stöter samman med fotbenen. Därefter kan rörelsen i vristen många gånger tränas upp igen så att man kan återvända ganska fort till idrotten/normal funktion av vristen.

För första gången i människans historia dör nu fler människor till följd av övernäring, än på grund av svält och bristsjukdomar. Vi pratar om en global fetmaepidemi och det finns risk för att den nuvarande unga generationen blir den första på många hundra år där barnen lever kortare tid än sina föräldrar
I till exempel Sverige är idag 33 procent överviktiga och 11 procent feta, en fördubbling på de senaste 20 åren.
Vanligen används BMI, Body Mass Index, för att definiera graden av övervikt. BMI = vikten(kg)/ längden i meter i kvadrat. Ett BMI-värde mellan 25 – 29,9 betraktas som övervikt medan ett BMI-värde >29,9 bedöms som fetma. Midjemåttet är ett annat viktigt mått som anger graden av bukfetma. Midjeomfånget mäts mitt emellan nedersta revbenet och höftbenskammen efter en normal utandning. Män med en midjeomkrets > 102 cm och kvinnor > 88 cm, har betydligt förhöjd risk att utveckla en allvarlig sjukdom.
Glädjande nog har dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat stadigt de senaste decennierna i Norden. En nedgång har setts hos båda könen där man tror att anledningen bland annat är att rökningen minskat totalt, vi äter sundare samt en aggressivare medicinering. Det finns dock en stark oro att den trend vi ser av ökande fetma skall bryta denna positiva utveckling. Till exempel har förekomsten av diabetes typ 2, som till cirka 85 procent är en följd av fetma, slagit alla prognoser och ökat kraftigt. År 2030 väntas den ha ökat globalt med 114 procent jämfört med år 2000.
Fetma är ofta en svårbehandlad sjukdom som går att jämföra med alkoholism och nagelbitning. Den kan bero på många olika saker, bland annat ärftlighet, livsstil, miljö och kultur. Man kan till exempel ha en ärftlig egenskap som gör att man har lättare att lagra fett än andra. Den egenskapen kan sedan förstärkas hos vissa personer, bland annat beroende på hur man umgås med kost och motion. Den trend av stigande kroppsvikt förklaras av att vi äter mera, d.v.s. större portioner, samt motionerar mindre. I Sverige har 75 procent av befolkningen otillräcklig fysisk aktivitet, varav cirka 30 procent är närmast helt inaktiva.
Listan över fetmarelaterade sjukdomar kan göras lång och innehåller många allvarliga sjukdomar. Förutom diabetes typ 2 ökar fetma också risken för bland annat högt blodtryck och höga blodfetter, samtliga kända som riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Förutom dessa finns också gallsten, fettlever, höftledsartros, astma och snarkning med andningsuppehåll. Fetma ökar också risken för cancer i livmoder, äggstockar, bröst, prostata, matstrupe, tjocktarm, njurar, gallblåsa, lever och bukspottskörtel.
Det som dock oroar allra mest är den lavinartade ökningen av fetma hos barn och ungdomar. För 15 år sedan hade 5 procent av 10-åringarna i Sverige diagnosen övervikt eller fetma – idag är den siffran 25 procent. Barn- och ungdomsfetma innebär samma hot mot de ungas hälsa som hos vuxna. Överviktssjukdomar som diabetes typ 2 och kärlsjukdomar har ökat kraftigt bland unga, vilket är ett helt nytt fenomen. Barnfetma övergår ofta i vuxenfetma och många ”mulliga” barn har föräldrar som ser likadana ut. Skall vi lyckas vända på den skenande fetmaepidemin är det definitivt bland barnen vi måste börja. Barn rör sig allt mindre och äter fel. Vanlig lagad mat har ofta ersatts med fet snabbmat, godis, chips och läsk samt många, många timmar framför TV och datorn. Fetmaepidemin speglar helt enkelt vår livsstil. Vi hinner inte riktigt bry oss om hur vi rör oss eller vad vi äter, trots att vi ofta vet att vi gör fel.

Nu när vi alla är rädda för att få influensa, tänkte jag att det kunde vara intressant att ta upp ett fall med influensa och heshet. På min klinik kom det in en man i 45-års åldern, som för fem veckor sedan hade blivit riktigt hes. Denna heshet uppstod plötsligt. Patienten hade inte känt sig riktigt kry under ett par dagar och klagat över hosta, feber, huvudvärk och muskelvärk speciellt i skuldrorna. För att lindra obehaget och värken hade han tagit paracetamol.

Antibiotika hjälpte inte
Hans vanliga läkare menade att han hade en akut stämbandsinflammation (laryngitis).
Därför gav han patienten en kur med antibiotika och ordinerade honom att ånga med eukalyptuslösning.
Det hjälpte inte. Patienten kunde inte heller hosta normalt. När han pratade lugnt var det möjligt att förstå honom men han klarade inte av att höja rösten. När det fanns buller omkring honom blev det svårt att förstå honom. Själv hade han då också svårt för att prata. Av och till hade han också en egendomlig känsla i halsen, det var som om det satt en klump slem i halsen efter maten. Han lyckades inte att hosta upp klumpen och han fick en känsla av att han inte kunde andas tillräckligt.
På grund av detta fick han också en känsla av att vilja hyperventilera.

Till öron-, näsa-, halsspecialist
Lyckligtvis så försvann de influensaliknande symptomen i samband med att muskelvärken, huvudvärken och febern hade försvunnit. Patienten hade god hälsa, normal vikt, var inte avmagrad, rökte inte men drack av och till ett glas öl.
Mot denna bakgrund blev patienten skickad till en öron-, näsa-, halsspecialist. Vid undersökningen där fann man ett stillastående vänster stämband. Normalt rör sig båda stämbanden när vi pratar.
Därför ber läkaren ofta patienten vid undersökningar rörande röstproblem att säga "hiiiiiiiiiiii" eller "haaaaaa" medan han håller fast tungan och undersöker patientens hals med en spegel eller med ett annat instrument. Han kan då se om stämbanden rör sig normalt.

Influensavirus
Ett stämband kan av olika orsaker stå stilla, alltså det rör sig inte. Därför är det väldigt viktigt att en patient med heshet som har varat mer än två till tre veckor blir undersökt av en öron-, näsa- och halsläkare.
Halsen på denna patient hade inga svullnader och röntgenundersökningen visade ingen avvikelse. Vi kan dra den slutsatsen att hos patienten var orsaken till problemet med vänstra stämbandet detta influensavirus.
Patienten blev lugnad med att störningen vanligtvis försvinner efter tre till sex månader. Vidare fick han också rådet att öva så mycket som möjligt med rösten. En logoped hjälpte honom med detta. Efter tre månader visade det sig vid en efterkontroll att stämbanden fungerade nästan normalt.

Uppe i hjärnan sitter en liten bönformad körtel -hypofysen - som styr resten av kroppens körtlar - alla dem som producerar hormoner som är så viktiga för oss. Den påverkar till exempel sköldkörteln till att bilda ett hormon som reglerar ämnesomsättningen, bukspottkörteln till att producera insulin och äggstockarna till att framställa de två kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Utan hormoner är vi inte mycket värda. Det är bara östrogen och progesteron som påverkas av övergångsåldern - inte de andra hormonerna.

Vad är då övergångsåldern?
Övergångsåldern kallas också menopausen eller klimakteriet. I början av övergångsåldern är menstruationerna lite oregelbundna och detta beror på att äggbildningen i äggstockarna är på väg att upphöra och därför fungerar inte ägglossningen som tidigare.
Man bildar heller inte det ena könshormonet progesteron på normalt sätt.
Progesteron är det hormonet som bildas efter ägglossningen och som "förbereder" livmodern på att ta emot ett befruktat ägg. Det andra kvinnliga könshormonet, östrogen, bildas först i normala mängder, men efter hand upphör det också. Det händer ofta att menstruationerna blir kraftigare när övergångsåldern närmar sig och inte svagare som man omedelbart skulle tro.

Vad händer när östrogenet försvinner?
Många delar av kroppen är beroende av östrogen. Benstommen blir till exempel underhållen av östrogen som förhindrar benskörhet och som därmed förhindrar osteoporos. Desto tidigare man kommer i övergångsåldern ju större är risken för benskörhet.
Kvinnor är också i hög grad skyddade mot hjärt- och kärlsjukdomar före övergångsåldern. När östrogenet upphör, ökar risken för högt blodtryck samt blodproppar i hjärta och hjärna (och närmar oss risken som män löpte flera årtionden tidigare). Detta beror bland annat på att kolesterolinnehavet, speciellt det "dåliga" kolesterol LDL, stiger och ökar risken för åderförkalkning. Östrogenet ökar det "goda" kolesterol HDL.
I huden sker det förändringar när hormonerna upphör. Huden "åldras" och det kommer fler rynkor. Det beror på att kollagen-innehållet i huden minskar och det gör huden mindre smidig och elastisk. Många kvinnor blir nedstämda av att de snabbt ser äldre ut. Också håret mister sin smidighet och många tappar en hel del hår, dels på huvudet men också runt könsorganet och det är många ledsna för.
Bristen på östrogen går ofta ut över slemhinnorna i slidan och urinvägar genom att de tappar smidigheten, fuktigheten och framför allt tjockleken. Det ger många problem i form av smärtor, sveda, klåda, problem vid samlag, inkontinens och urinvägsinfektioner.

Hur lång tid varar övergångsåldern?
Övergångsåldern inträffar som regel mellan 45 - 55-års ålder, men kan förekomma så tidigt som i tjugoårs åldern, samtidigt som det också finns kvinnor i 60-års åldern som fortfarande har menstruation.
Själva menopausen, som betyder tidpunkten för den sista menstruationen, är för svenska kvinnor i genomsnitt omkring 51 år. Egentligen vet man först efter ett tag att det var just den sista menstruationen och det är brukligt att det ska gå ett år utan menstruation för att man ska kunna säga att det är över.

Kreativt och originellt, är nyckelorden som betecknar Spinning Jewelry. Spinning Jewelry är en spännande serie ringar ifrån Danmark som ger kvinnor möjligheter att designa sina egna ringar, så de inte behöver kompromissa med sin egen personliga stil. Med Spinning Jewelry kan man sätta samman, ”designa och redesigna” sina ringar, allt efter nya trender, humör, personlighet och anledning.
Dagens smyckesindustri rör sig mer och mer i riktning mot modevärlden, men vi vill fortfarande gärna ha tidlös klassisk design, samtidigt som vi drivs av lusten att skilja oss från mängden och understryka vår personlighet och stil. Detta har den danske guldsmeden och designern Lina Mørk mött med sina kombinationsringar. 2003 kom de första kombinationsringarna på marknaden och efter det har de blivit så populära att de nu också säljs på den internationella marknaden.

Genom att kombinera klassisk smyckesdesign och modesmycken har Spinning Jewelry på rekordtid blivit ledande på marknaden inom konceptet "samlarsmycken".
Alla ringarna är framställda av sterlingsilver med detaljer i halvädelsten, diamanter, pärlor och 14 karats guld. Dessutom bjuder kollektionen på ett urval av guldringar i 8 karat. Alla ringarna har genomgått inte mindre än 17 processer för att säkerställa den goda kvaliteten och hållbarheten.
Ringarna tillverkas i sex fasta storlekar från XXS till XL och finns i en mängd olika färger.
Spinning Jewelry är en serie som hela tiden experimenterar med nya ytor, färger och former. Kollektionen som består av mer än 100 unika ringar, utökas regelbundet med nya designer.

Diamanter är en kvinnas bästa vän
Och därför har Spinning Jewelry också en kollektion bestående av 10 ringar med diamanter på 0.03 karat. De kan naturligtvis kombineras med Spinning Jewelrys övriga kollektion.

Hösten 2009
Höstens nya kollektion bjuder på sprudlande färger, markanta och geometriska detaljer, hjärtan, stjärnor, blommor och fullt med energi. Men det finns också en mer klassisk och romantisk kollektion med spetsar och filigran med detaljer i färgerna svart, champagne och grönt. Och så är det naturligtvis fritt för var och en att själv kombinera som man själv har lust till.

Om Spinning Jewelry
Den kreativa och dynamiska duon bestående av guldsmeden och desigern Lina Mørk och företagaren Hans Henrik Nygaard, har arbetat tillsammans i mer än 10 år och har lanserat flera smyckeskollektioner under namnet Unika Design. Hans Henrik Nygaard startade Unika Design för över 20 år sedan i en enkel källarlokal i Århus, men det var först 2003 som Lina Mørks kombinationsringar blev framställda. Källarlokalen i Århus utgör i dag basen för Spinning Jewelry.

Spinning Jewelrys ringar kan köpas hos Vitamina i Centro Idea.

Senaste artiklarna från En Sueco

30 år efter stormen som satte Málaga ur spel

Klockan ett om eftermiddagen förvandlades dagen till natt när mörka moln drog in över Málaga och him...

Tema & Profiler

Saker att se och göra i Bilbao

Staden Bilbao i Baskien har blivit ett centrum för allt inom design och konst, men på även arkitektu...

Kultur

Sabor a Málaga - Levantamuertos

Nere vid foten av Mijasberget, i riktning mot Torremolinos, hälsar vi denna månad på i ett litet sam...

Gastronomi

Vad har designern Philippe Starck, oliver och Rond…

Staden Ronda i södra Andalusien är världskänd för dess vackra utsikt, fascinerande historia och de k...

Gastronomi

Måste jag deklarera även om jag hyr ut på långtid?…

Jag och min hustru äger en lägenhet som vi hyr ut, oftast kortare perioder men nu har vi fått en som...

Juridik & Finans

Veras Veranda

När man som jag inte alltid tycker om att äta köpta småkakor är det bra med några enkla recept som m...

Gastronomi

Bostadsbloggen med Alamo

Detta avsnitt av BOSTADSBLOGGEN handlar om hur det går till att sälja sin bostad på Costa del Sol oc...

Bostadsnytt

Äkta argentinsk tangopassion kommer till Nerja

En jättestor scenografisk uppsättning, exklusiva kostymer och en värld av historier – så blir det nä...

Kultur

Nervinflammation

Jag blev en dag kontaktad av en av mina mycket goda kunder sedan många år tillbaka, som frågade om j...

Hälsa

Museo Alborania - Aula del Mar

Det är en stor skillnad mellan stadens myller i Málaga centrum jämfört med de lokaler som jag nu kli...

Kultur

Utflykter

Azorerna – de lycksaliga öarna

Azorerna ligger långt ute i Atlanten och ögruppen består av nio öar som ligger spridda i tre grupper: São Miguel och Santa María i öster, Terciera, Fa...

Utflykter

CAC - Centro de Arte Contemporáneo

Málagas museum för modern konst ligger i Málagas trendigaste stadsdel – Soho, och ligger på kanten av Guadalminafloden, som är helt torr majoriteten a...

Utflykter

Cáceres – en helt unik stad

Cáceres ligger i Extremadura, ca 470 km från Málaga och detta är en enastående stad vars helt intakta medeltida centrum ligger innanför stadsmuren. St...

Utflykter

Gastronomi

Sabor a Málaga - Levantamuertos

Nere vid foten av Mijasberget, i riktning mot Torremolinos, hälsar vi denna månad på i ett...

Gastronomi

Vad har designern Philippe Starck, oliver och Ronda gemensam…

Staden Ronda i södra Andalusien är världskänd för dess vackra utsikt, fascinerande histori...

Gastronomi

Veras Veranda

När man som jag inte alltid tycker om att äta köpta småkakor är det bra med några enkla re...

Gastronomi

Veras Veranda

Nu är det höst och det betyder äppelsäsong! I Sverige hade vi kanske gått ut och pallat äp...

Gastronomi

Kaktusfikon – en nyttig delikatess

Vi sitter i bilen på en smal landsväg i Andalusiens sydvästra hörn. I vägkanten och i dike...

Gastronomi

Nyheter kring Sabor a Málaga – Málagas blå märke

Varje månad här i En Sueco presenteras en produkt som bär märket Sabor a Málaga, någonting...

Gastronomi

Sport

AHN

Höstupptakt Höstupptakten har varit över förväntan med fina golfbanor och stor anslutning till våra...

Golf

Onåd

Kommunen i Málaga, med borgmästare Francisco del la Torre i spetsen, Junta de Andalucía och en hel b...

Sport

Golf i Solen

Per i finalen i Scandic Friends Open på Gotland Allas vår KRUT-GUBBE Per Eide har hunnit fylla 91 å...

Golf

Tema & Profiler

30 år efter stormen som satte Málaga ur spel

Klockan ett om eftermiddagen förvandlades dagen till natt när mörka moln drog in över Málaga och himlen öppnade sig. Det var den 14 november 1989. Den...

Tema & Profiler

Publirreportaje Vitta Nature

I dag är det mycket eftertraktat att ha en livsstil som är naturlig och fri från föroreningar och storstadsbuller. I Célere Vitta Nature hittar du en...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på Barbro Sändh?

Barbro Sändh är allt annat än obekant för kustsvenskarna. Ofta träffar man henne tillsammans med maken Bengt när det hålls evenemang i Fuengirolatrakt...

Tema & Profiler

Ronnie Nordin - Från grå betongförort till grönskande handelsträdgård

Denna månad sätter jag mig ned för en pratstund med Ronnie Nordin, från Elche på Costa Blanca. Jag har följt Ronnie på sociala medier under många år o...

Tema & Profiler

Är Thomas Cook en ny Lehman Brothers?

En del bekymrar sig mer än andra. Och för vissa är det redan en gammal och ointressant nyhet. Jag ligger inte sömnlös om nätterna men ändå är det någo...

Tema & Profiler

La Sueca hälsar välkommen till En Sueco november 2019!

Det är intressant hur många betraktar oss svenskar här i Spanien. Jag var nyligen på en sammankomst med svenskar på besök i Spanien. Flera av dem jag ...

Tema & Profiler

Kan vi vända på kuttingen?

Vi ligger helt uppe i toppen när det talas om soltimmar, gastronomi och livskvalitet. Handlar det i stället om ekonomi, tillväxt och sysselsättningsgr...

Tema & Profiler

La Sueca hälsar välkommen till En Sueco oktober 2019!

  Det är oktober och de spanska skolorna har varit i gång några veckor. Jag hör många föräldrar runt omkring mig som klagar över hur jobbigt d...

Tema & Profiler

Kultur

Saker att se och göra i Bilbao

Staden Bilbao i Baskien har blivit ett centrum för allt inom design och konst, men på även arkitektur och musik. Här kan man inte bara hitta en mängd ...

Kultur

Äkta argentinsk tangopassion kommer till Nerja

En jättestor scenografisk uppsättning, exklusiva kostymer och en värld av historier – så blir det när gruppen La Porteña Tango uppträder i Nerja med d...

Kultur

Museo Alborania - Aula del Mar

Det är en stor skillnad mellan stadens myller i Málaga centrum jämfört med de lokaler som jag nu kliver in i. I museet Alborania - Aula del Mar, som d...

Kultur

Bostadsockupanter i Málaga

Efter krisen 2008, som ju drabbade spanjorerna riktigt hårt, växte det fram en ockupantrörelse i landet, som trots en bättre ekonomi fortfarande är vi...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com