Högsta domstolens viktigaste uppgift är att leda rättstillämpningen, att harmonisera samt hålla ihop praxis, och på så sätt bidra till att förstärka rättsskärheten samt allmänhetens tilltro till rättsväsendet.
 
Den spanska Högsta domstolen är indelad i fem olika avdelningar. Dessa huvudavdelningar delas i sin tur in i sektioner (secciones) och varje sektion är domför med sex ledamöter (domare) och varje sektion är lika behörig att ta upp de mål som Högsta domstolen handlägger.
Av de fem avdelningarna är Högsta domstolens 3:e avdelning (Sala 3ª Tribunal Supremo) den högsta instansen i förvaltningsrättsliga frågor, vilket innefattar bland annat skattefrågor.
 
Det var en sektion av Högsta domstolens 3:e avdelning som den 18 oktober 2018, i ett mycket uppmärksammat beslut, fastslog att det är långivarna (vanligen banker eller finansinstitut) och inte låntagarna, som är skyldiga att betala stämpelskatten som förekommer i samband med inskrivningen av bolån i Spanien.
 
Sektionens beslut avvek radikalt från Högsta domstolens tidigare praxis (prejudikat/beslut) i denna fråga då Högsta domstolen vid minst tre tidigare beslut hade fastslagit att det var låntagarna, inte långivarna, som var skyldiga att betala stämpelskatten vid bolån. I Lagen om stämpelskatt som har gällt i Spanien de senaste 25 år har det även angetts att det var låntagarna som var skyldiga att betala denna skatt.
 
Domen av den 18 oktober i år blev snabbt föremål för en hetsig offentlig debatt och redan dagen efter, den 19 oktober, meddelade Högsta domstolens ordförande (Sala 3ª Tribunal Supremo) att det fanns skäl och förutsättningar för att målet, eller en viss fråga i målet, skulle avgöras av Högsta domstolen i dess helhet, det vill säga i plenum (som består av 28 medlemmar). Den allmänna uppfattningen som rådde var att plenumavgörandet med all sannolikhet inte skulle förändra det grundläggandet i sektionens beslut, det vill säga att det var bankerna som skulle betala denna skatt framöver utan i stället definiera betydelsen av beslutet för gamla lån, den så kallad retroaktiva verkan, det vill säga hur långt tillbaka i tiden beslutet skulle gälla samt vem som i så fall skulle vara skyldig att återbetala skatten – långivarna eller det spanska skatteverket.
 
Det är sällsynt att mål avgörs av Högsta domstolen i dess helhet (i plenum), det vill säga med deltagande av samtliga medlemmar (domare). Det är främst när Högsta domstolen överväger att avvika från en av domstolen tidigare antagen lagtolkning som plenum blir aktuellt.
Men plenumavgörandet, som offentliggjordes den 6 november, fastslog definitivt, och mycket överraskande, att det var låntagarna som skulle vara skyldiga att betala skatten, och därmed gick de tillbaka till den praxis som hade gällt före den 18 oktober 2018.
 
Det uppstod omedelbart en förståelig förvirring i den offentliga debatten som pågick för fullt. Ingen hade förväntat sig ett sådant beslut. När en domför domstol, i synnerhet en behörig sektion av Högsta domstolen, beslutar att det är långivarna som är skyldiga att betala stämpelskatten till staten, och den andra domstolen, i det här fallet Högsta domstolen i plenum, nästan samtidigt kommer fram till att långivarna inte ska betala skatten, blir det problem.
 
Det blev angeläget att lagstiftningen skulle ändras omedelbart, det är mycket viktigt att beskattningen sker på ett korrekt och rättssäkert sätt. Och detta gjorde regeringen den 8 november genom en förordning, så kallad ”Decreto Ley”, som fastslår att det är långivarna (bankerna) som är skyldiga att betala stämpelskatten i samband med bolån i Spanien.
 
Så för dem som undrar om det går att få tillbaka skatten som redan har betalats blir svaret mest sannolikt: Nej. Lagen kommer inte gälla retroaktivt, samtidigt som praxis från Högsta domstolen inte längre verkar ha någon större betydelse i sammanhanget.
 
Dock kan man fundera vidare kring om det inte finns rätt för den enskilde att få i alla fall ekonomisk kompensation, men inte från bankerna utan i stället från staten – staten som är den enda slutliga ansvarig för dessa brister i rättssäkerheten. Spanien, staten, kommer sannolikt att fällas av Europadomstolen för hanteringen av problemet, inte bankerna.
 
Ingen vet!
Om dollarn och aktiemarknaden kraschar finns det självklart experter som har en känsla kring som baseras på erfarenhet, trender och möjligheten för politisk manipulation. Sistnämnda kallas också för planekonomi – alltså en marknad som inte bestäms av utbud och efterfrågan utan som i stället är centralt styrd av stater, nationalbanker och mäktiga lobbyister.
 
Och just detta var en av de främsta anledningarna till att Satoshi Nakamoto 2008 gav ut sin vitbok om, samt lanserade, världens första kryptovaluta Bitcoin (digital valuta kallas kryptovaluta på grund av den krypteringsprogrammering som används med hänsyn till säkerhet). En spännande historia om ett projekt som har potential att förändra världen, som finns i en teknologi som verkar bli mer samhällsrevolterande än internet. Men den historien tar vi en annan gång.
 
Faktum är att kryptovaluta, digitala ”aktier” och blockkedjeteknologin redan har erövrat stora delar av världen – det antas i alla fall att över 50 procent av jordens befolkning känner till t ex Bitcoin, medan det än så länge bara är ca 1 procent som kan förklara vad det är och som själva äger Bitcoin.
Allt fler digitala valutor ser dagens ljus (i skrivande stund finns det 1 960 olika kryptovalutor på marknaden, källa: www.coinmarketcap.com) och allt fler varor och tjänster, t ex resor (Expedia m.fl.) kan köpas med kryptovaluta. Men viktigaste av allt: vi kan göra betalningar till vem vi vill när vi vill, utan dyra mellanhänder. Och detta är det fler och fler som gärna vill göra.
Gränsen för stillatigande acceptans av kontroll och central styrning är snart nådd.
 

Stick hål på ”tvivelbubblan”

Nästa krypto-boom är på gång – säkert den sista innan branschen blir allmänt accepterad som en etablerad, global industri.
Sedan Bitcoin kom ut på marknaden 2009 har den boomat fyra gånger – varje gång större än den förra.
 
År 2017 såg vi den första, riktiga krypto-boomen (var uppmärksam på om det talas om hela kryptomarknaden eller bara Bitcoin) då Ethereum och hundratals andra digitala valutors värde exploderade. Det resulterade i de högsta avkastningarna i finansvärldens historia. Bitcoins investeringsavkastning under 2017 var +1 611 procent, Ethereums + 9 181 procent och Ripples XRP +33 753 procent. Boomen skapade hundratals kryptomiljonärer.
 
Under 2018 har Bitcoinmarknaden konsoliderat sig på en botten omkring 6 000 USD. De andra digitala valutorna följer för det mesta Bircoin-kurvan men flera av dem ”har fått en rimligt stor smäll” i år.

 

Bitcoins prisutveckling

Priset ser jämt ut fram till 2017 när det exploderade, men det fanns faktiskt tre boomar innan dess, lika extrema och spännande, och varje gång exponentiellt större än den förra.
 
Krypto är på väg att booma igen vilket drivs på av två nya investeringsgrupper – detaljinvesterare (privata icke-professionella investerare) och institutionerna: pensionsfonder, företag m.m. Varje ny cykel bringar nytt blod till branschen: programmerare, entreprenörer och investerare, som möjliggör ytterligare utveckling av ekosystemet och därmed infrastrukturen.
 
Vi känner alla till Amazon som en av världens största inom onlineköp och -försäljning. Tittar man på deras historiska kurva liknande den Bitcoins kurva: En bra idé lanseras men bara ganska få känner till den, och har behov av den. I mitten av 1990-talet handlade vi fortfarande i lokala butiker. Så började vi sakteligen få upp ögonen för internet som en lockande handelsplattform, men så var ju inte infrastrukturen riktigt så utbredd; det fanns gränser för vad ett 56k modem klarade av. Men plötsligt tog det fart och i dag värderas Amazon till 1 biljon (1 000 miljarder) USD. Samma kurva (S-kurvan) har internet, och ja, telefonen, flygresorna, tv:n, kreditkortet... All ny teknologi följer samma kurva. Och det kommer Bitcoin, blockkedjan och de bästa av de övriga digitala valutorna (kallat altcoins) också göra.
 
Så bör det inte snarare vara bankerna, som det ser ut i dag, som utgör den bubbla som kryptobranschen sticker hål på?
 

Vad kan Bitcoin bli värd?

Det enkla svaret är: Ingen aning!
Samtidigt finns det ingen gräns för vad Bitcoin kan bli värd. Ett mycket begränsat antal (max 21 miljoner Bitcoins) med en potentiell enorm efterfrågan... Vi talar om internetets guld – eller Picassomålningar, om man så vill. Än så länge finns det inte en aktiv handel med stor användarvänlighet (handel), utan mer ett ”store of value” aktiv – alltså, många kommer nog sitta på sina Bitcoins och vänta på att världens miljardärer vill komma över dem.
 
En ny teknologi, Lightning Network, som man lägger ned över Bitcoins blockkedja, testas för att snart göra handeln med Bitcoin mycket mer effektiv – och så har vi ett mynt med stor användning.
 
Rädslan för att inte ”hinna med tåget” (kallat FOMO: Fear Of Missing Out) är också en viktig faktor, men jag tror att kommande regleringar som t ex beskattningsregler, kommer att skapa trygghet och locka riktigt många privata investerare som är trötta på de konventionella bankernas investeringserbjudanden, transaktionskostnader och toppstyrning av möjligheterna för att använda våra egna pengar, så som det passar oss.
 
Även små investerare kan bli mycket rika på denna marknad och när mainstrem-medier börjar skriva om det, ja då... Än så länge har medierna huvudsakligen skällt ut Bitcoin och det samma har regeringar och banker gjort – baserat på rädsla för utvecklingen, den utveckling som kan bryta av grenen som de sitter på. Bara därför kan det vara en bra idé att hålla koll på detta.
 
Och så finns det pensionsfonder, förmögenhetsförvaltare, stora företag och banker (dessa har redan köpt en hel del Bitcoin) som står redo att ta steget och vara med.
1 miljon USD för en Bitcoin låter galet, men det gör inte 100 000 USD/Bitcoin. Det skulle kunna vara möjligt om ett par år.
 

Informationsmöte

Brist på kunskap bäddar för rädsla och det ska inte vara en ursäkt för att inte greppa möjligheten att tjäna pengar på krypto. Därför håller vi ett oförpliktande informationsmöte.
Vi säljer inte någonting, i stället ger vi dig en inblick i den digitala valutavärlden och berättar om Bitcoins historia, blockkedjeteknologin, mining av nya Bitcoins och lite om några av de andra coins som finns på marknaden.
Ta gärna en vän, kollega eller partner under armen och kom för ett par härliga timmar.
 
Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen måndagen den 16 oktober 2018 kl. 18.00 i Torreblanca, Fuengirola.
Anmälan är obligatorisk, senast 12 oktober, per e-mail till: helle.torreblanca@gmail.com eller tel. +34 607 62 91 06.
 
Är ni en grupp som är intresserad av ämnet kommer vi gärna ut för ett evenemang och levererar en timmes introduktion (”Bubbles & Bitcoin”, ”Dine & Mine”, ”Wine & Mine”, ”Crypto & Cocktails”...).
Att köra påverkad
År 2015 utförde trafikmyndigheten ”Dirección General de Tráfico” fler än 90 000 tester på förare i Spanien för att upptäcka droger och alkohol (denna siffra inkluderar inte de tester som utfördes i Baskien och Katalonien). 59 procent av de förare som begick en trafiköverträdelse visade positiva alkohol- eller drogtest.

Vad är alkoholhalt i blodet?

Det är koncentrationen av alkohol i blodet eller i utandningsluft som mäts. Resultatet anges per gram eller milligram av alkohol per liter blod respektive luft. Högst koncentration i blodet nås mellan 30 till 90 minuter efter intag och effekten av alkohol och/eller droger varierar beroende på individ. Effekten kan exempelvis bero på personens ålder, kön, vikt men även andra faktorer kan påverka den.

Hur utförs ett drogtest?

Drogtest utförs genom att ett prov tas av förarens saliv. Om resultatet är positivt tas ett andra bekräftande prov.

Vilka är gränserna i Spanien?

Generellt sett är gränsen satt till 0,25mg/liter luft och 0,5g/liter blod. Nya förare och yrkesförare är begränsade till 0,15mg/liter luft och 0,3g/liter blod.

Vilka slags straff kan man få?

Straffet beror på mängden alkohol som uppmäts vid test. Om nivån är högre än 0,60mg/liter utandningsluft, kommer polisen eller Guardia Civil att informera domstol, så att rättsliga åtgärder kan inledas mot den anklagade föraren.

Böter

Att köra med en alkoholhalt:
Över 0,25mg/liter och upp till 0,5mg/liter ger böter på 500 euro och 6 poäng på körkortet.
Över 0,5mg/liter ger böter på 1 000 euro och 4 poäng.
Positivt drogtest ger böter på 1 000 euro och 6 poäng.

Fängelsestraff

Att köra alkoholpåverkad eller under inflytande av droger

Halter över 0,60mg/liter kan ge antingen fängelsestraff från tre till sex månader, mellan ca 180-360 dagsböter eller samhällstjänst mellan 30 till 90 dagar och körförbud från ett till fyra år.
Om du har blivit dömd till fängelsestraff för att ha kört påverkad, kommer de inte att ålägga en administrativ påföljd. Därför kan myndigheterna endast ålägga administrativa påföljder i de fall där fallet läggs ned utan ett straff eller där föraren förklaras oskyldig. Trafiköverträdelser kan ses som ett brott och förövaren kan bli tvungen att betala för skadorna även om han inte blir dömd till något straff.
Vårdslöskörning kan också ge fängelsestraff. Då i mellan sex månader till fyra år, och ditt körkort tas ifrån dig under en period som stäcker sig från ett till tio år. Brottet och det efterföljande straffet regleras under artikel 379 i Strafflagen, vilken lyder: ”Den som kör ett motorfordon eller en motorcykel under påverkan av toxiska läkemedel, narkotika, psykotropa ämnen eller alkoholhaltiga drycker kommer att straffas med fängelse i tre till sex månader eller 180-360 dagsböter (dagsböter med ett visst belopp som skall fastställas i domstol) och om nödvändigt samhällsarbete från 31 till 90 dagar, i alla fall berövande av rätten att köra motorfordon och motorcyklar under en period av mer än ett år och upp till fyra år."
 
Blåstestet är en viktig del av den straffrättsliga processen och även polisrapporten från de poliser som var på plats vid händelsen är en viktig faktor, eftersom den kommer att beskriva deras handlingar och förarens uppträdande vid tillfället.
 
Du bör ha i åtanke att både bötesbeloppet, fängelsestraffet och den tid som ditt körkort tas ifrån dig varierar, då domstolen kommer att ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är viktigt att du från det ögonblick som du har testresultaten kontaktar din advokat som kommer att informera dig om dina rättigheter och hjälpa dig i rättegången. Denna kommer att hållas inom kort efter händelsen.

Testet

Att vägra att gå med på att göra ett blodprov eller ett blåstest är ett brott enligt artikel 380 i Strafflagen (i fall där föraren som är involverad i en trafikolycka vägrar ta testet eller där föraren visar tydliga symptom av påverkan).
Straffet för detta brott är fängelse i mellan sex månader till ett år och du blir av med ditt körkort under en tidsperiod som stäcker sig mellan ett till fyra år.

Juicio Rapido – Snabba rättegångar för att köra påverkad

Om åklagaren ber om sex månaders fängelse och indraget körkort under ett år kan den anklagade visa samtycke med anklagandet under rättegången och förhandla sig till ett reducerat straff med en tredjedel av utdömt straff. Det vill säga att den dömde i detta fall skulle få ett straff på fyra månaders fängelse och indraget körkort i åtta månader.
En brottmålsdom för att köra påverkad kommer att synas i brottsregistret.
Vår rekommendation är att alltid undvika alkoholhaltiga drycker i de fall du måste köra. Om en polis kräver att du ska göra ett test rekommenderar vi att du följer hans instruktioner och kontaktar din advokat omgående om testet är positivt.
valg
 

En fotbollsmatch behöver inte vara tråkig bara för att den slutar oavgjort. Detsamma kan sägas om parlamentsvalet den 26 juni, när det till slut blev en markant mandatförändring bland de fyra stora partierna inom spansk politik.

Det skars betydligt i partiernas budgetar för valkampanjerna inför parlamentsvalet. I gengäld hölls det inte tillbaka i debatten och de verbala angreppen mellan Partido Popular, socialistpartiet PSOE, Podemos och Ciudadanos, som verkligen gav allt vad de hade. Trots en nervpirrande valnatt slutade valresultatet dock med ytterligare ett oavgjort val, som återigen placerar de spanska politikerna på sträckbänken och testar deras förmåga i strävan efter att samla en ny spansk regering.

valg 02

Ingen vill leka med Mariano
På ena sidan kan väljarna ta det lugnt, för både Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera och till och med Pablo Iglesias lovade i ett svagt ögonblick inför valet att landet ska se en ny regering innan sommaren är slut. Då ställdes det inga frågor kring om vi kommer få se ytterligare en, en tredje, valrunda. Å andra sidan är det ytterst tveksamt om Spanien får en majoritetsregering, eller om det åtminstone kan skapas några starka allianser som kan säkra de tilltag och reformer som landet behöver. Det kommer att krävas någonting banbrytande på den politiska scenen. Det skulle kunna vara en eller flera partiledares avgång – även Mariano Rajoys, trots att det kanske är svårt att föreställa sig det efter partiets valseger. Partido Popular har med en framgång med 14 mandat manifesterat sig som Spaniens största parti, men som det är i landet i dag kan partiet inte använda sina 137 mandat till speciellt mycket. Problemet ligger hos partiets ledare, som ingen vill leka med. De andra partierna, PSOE och Ciudadanos, har inte vid ett enda tillfälle under valkampanjen eller ens själva valnatten sagt att de stänger dörren för PP. De har bara stängt den för Mariano Rajoy, som för många representerar den gamla konservativa sidan av partiet och som fortfarande har korruptionens skugga hängandes över sig – oavsett om det är rätt eller ej. Pressen kan också komma inifrån för Mariano Rajoy har nu stått i spetsen för partiet vid fem val och egentligen har han bara segrat på allvar en gång – 2011, när socialistpartiet var helt i botten.

En yngre partiledare för PP skulle onekligen förändra förhållandet till samt möjligheterna för en bred koalition mellan både PSOE och Ciudadanos.

Socialistpartiets chans
Det är inte bara bland det blå som det talas om byten. Det gäller också hos de röda. Med 85 mandat slår Pedro Sánchez rekord för PSOE:s sämsta val någonsin, för andra gången. På 00-talet låg socialistpartiet på rätt sida av de 160 mandaten. Nu har partiet halverats! – och Sánchez avgång kan vara en fråga om tid. Susana Díaz är den enda självklara kandidaten som ledare för partiet. Måhända att hennes CV är kort men hon har alltid visat sig handlingsstark. Och det är just det som partiet har behov av nu. Men oavsett om partiledaren heter Sánchez eller Díaz, och trots förlusten av fem mandat, så har socialistpartiet nu en unik chans att ta Pablo Iglesias i hästsvansen och få med honom i partiets samarbete med Ciudadanos. Podemos besvikelse är nämligen stor efter att bara ha tangerats sina 71 mandat från det senaste valet, trots valpakten med IU och den tydliga ambitionen att nosa PP i nacken om att bli landets största parti. Om Podemos önskar sig en chans att ta sig in i en ny regering måste partiet släppa på några av sina huvudpunkter och även i övrigt ändra sin hårda kurs, och det kan bli PSOE:s chans för att bilda regering.

Den smala lösningen
Bland de fyra stora partierna är det bara PSOE och Ciudadanos som hittills kunnat samarbeta. Och som utgångspunkt är det fortfarande så. De två partierna gjorde ett ihärdigt försök till att bilda minoritetsregering efter förra valet men underlaget var för svagt. Men de båda partiernas motgångar i valet gör underlaget ännu svagare.

Får inte Spanien en av de nämnda koalitionerna talar förnuftet för en PP-minoritetsregering, för det är tydligt att partiet är landets största parti, även sett över de många regionerna. Partido Popular har slagit socialistpartiet, om än med liten marginal, i till och med det knallröda Andalusien.

Rädslan för ytterligare ett omval kan ligga till grund för att pressa de andra partierna till att rösta blankt och därmed acceptera en PP-minoritetsregering. Partiet kommer då konstant vara över PSOE och de andra partierna i parlamentet.

Det blir inte lätt, det råder det ingen tvekan om. Men politik i dagens Spanien är inte lätt.

Några av landets ledande politiker talade på valnatten om möjligheten att se en ny regering redan innan semestern i augusti. Men med tanke på att alla partierna ska över den obligatoriska kungarundan, och flera partier ska igenom en intern självreglering, är det mer realistiskt att tänka att en ny regering kan komma på plats i september, när parlamentet samlas.

Ett par månader mer eller mindre spelar knappast speciellt stor roll för landet har ju i praktiken stått utan regering sedan december 2015. Det viktigaste är att Spanien kommer tillbaka på spåret – det politiska spåret.

valg
 

Efter sex månaders politiskt käbbel ska spanjorerna till valurnorna – igen! För första gången i Spaniens politiska historia har det inte lyckats bilda regering efter ett val. De fyra stora partierna i spansk politik har inte visat – eller haft – varken vilja eller förmåga till att knyta ihop trådarna. Därför kommer nu de 35 miljoner röstberättigade spanjorerna kallas till valurnorna ännu en gång, den 26 juni. Detta val blir oerhört viktigt med tanke på de stora politiska, ekonomiska och sociala problem som Spanien måste möta.

Förväntningarna var höga inför parlamentsvalet den 20 december 2015. Efter flera årtionden med ett stelt tvåpartisystem kom nya partier att träda in på den spanska politiska arenan, och de kom till och med att få avgörande inflytande. Det var många spanjorer som såg fram emot en ny och mer modern demokrati vari alla partier skulle visa flexibilitet och förmåga att förhandla och kompromissa. Men de hoppfula väljarna skulle komma att bli besvikna. Det som kunde ha blivit bra och konstruktiva debatter har slutat som långa innehållslösa diskussioner.

Fyra brickor som inte faller på plats
Det blåser nya vindar inom den spanska politiken men de folkvalda politikerna har inte lyckats hantera situationen. Därför finns det nu ingen annan utväg än att gå till nyval. Besvikelsen är sto på speciellt de stora partierna, någonting som nästan alla politiska experter och kommentatorer är överens om. Det konservativa Partido Popular, socialistpartiet PSOE, det nya mittpartiet Ciudadanos och det nu nya vänsterpartiet Podemos, har haft hela sex månaderna på sig att få alla bitar på plats. Men utan resultat. Tre av de fyra partierna behöver gå ihop för att få majoritet, och ett femte parti som vikt i vågskålen finns inte. Och av dessa fyra stora partier är det bara PSOE och Ciudadanos som lyckats presentera ett konkret förslag till en koalition. Men det är långt ifrån tillräckligt. Denna gång behövs det tre till att dansa tango. Dock vill PSOE inte dansa med Partido Popular och varken Ciudadaons eller Podemos bjuder upp varandra. Harmonin är så dålig att varken Partido Popular eller Podemos röstade blankt när PSOE och Ciudadanos presenterade sig som minoritetsregering. I stället röstade de emot direkt.
Agerandet säger mer än tusen ord om klimatet i den spanska politiken.

Det politiska spelet
Bland de fyra tunga aktörerna är det bara Ciudadanos som har uttryckt bekymmer kring ett nyval. Partiets ledare, Albert Riviera, menar att ett nyval är en symbol för partiets misslyckande. Dessutom, att återigen kalla de röstberättigande till ett nytt parlamentsval säger han vara likt en fars, som antagligen inte kommer att förändra maktbalansen. De övriga partierna har å andra sidan inte visat ens minsta gnutta fruktan för ett nyval och menar – i alla fall på ytan – att de kommer att stå starka efter den 26 juni, samt att det kommer att vara positivt för landet.

Lika säkra är partierna på sina val av toppkandidater. Således har varken Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias eller Albert Rivera haft några hot mot sina spetskandidaturer. Kanske skulle några byten på dessa poster förändrat situationen en aning, men så blir det alltså inte, och vi kan med rätta tala om ett nyval i gamla kläder.

Mariano Rajoys hopp är att återvinna många av de 63 mandat som Partido Popular förlorade vid det senaste valet. Många av Partido Populars förlorade röster gick till Ciudadanos, som kanske har gjort många av dem som röstade på dem besvikna genom att dansa så nära socialisterna. Pedro Sánchez misslyckade försök till att bilda regering kan också stärka Mariano Rajoy. Partido Populars hopp ä nu att bli större än PSOE och därmed ”tvinga” PSOE att ingå i den nationella pakt som Partido Popular hela tiden har arbetat för. Denna breda pakt skulle även få stöd av Ciudadanos. Omvänt hoppas Pedro Sánchez på att medborgarna ska se honom som mannen som verkligen har försökt att bilda en bred regering utan Partido Popular, samt som mannen som i framtiden kan förmå Ciudadanos och Podemos att närma varandra. I alla fall nära nog att bilda en minoritetsregering med en av parterna som stödparti.

De små röda
Letar man efter någonting helt nytt inför julivalet ska man titta på vänsterkanten i parlamentssalen, där ”El Coleta” (mannen med hästsvansen) återigen får stor uppmärksamhet. Pablo Iglesias är inte rädd för att leka med elden och hittills har han klarat sig utan brännskador. Hans senaste drag var att få in det lilla vänsterpartiet Izquierda Unida (IU) under Podemos vingar. IU är av en underlig storlek. Med endast två mandat i parlamentet gör de inte mycket oväsen ifrån sig. I senaste valet fick IU 923 000 röster och partiet lider under det spanska valsystemet vari rösterna räknas och mandaten fördelas per region. Det skapar en hög spärrgräns och många röster till IU förloras. Läggs de 923 000 röstena däremot ihop med Podemos 5 189 000 röste från förra valet kan de förlorade rösterna däremot förvandlas till mandat. Det är naturligtvis någonting som Pablo Iglesias har räknat ut. Men han leker dock med elden igen för genom att gå ihop med IU förklarar han sitt parti som starkt vänsterorienterat. Hittills har han varit noga med att kalla Podemos för ett alternativt parti.

Ny chans – en sista chans
Hur väljarna gör får vi svar på i slutet av månaden. Innan dess väntar en valkampanj som just startat. En del väntar spänt på om det äntligen blir annat ljud i skällan men majoriteten av de spanska väljarna tar situationen med ro eller har fullständigt förlorat förtroendet och intresset för den politiska cirkusen. Enligt alla opinionsundersökningar kommer valdeltagandet att minska med i alla fall ett par procentenheter jämfört med det senaste valet, då det uppgick till 73 procent. Dessutom visar opinionsundersökningarna att åtta av tio kommer att rösta på samma parti som förra gången. Om det stämmer är vi tillbaka där vi startade. Och så får politikerna ytterligare en chans att visa sig politiskt mogna till att bilda en stadig regering.
Spanien har inte förtjänat – och har inte heller råd – att vänta länge.

Mandatfördelning
Det behövs 175 mandat för majoritet. Åtta av tio spanjorer kommer rösta som de gjorde i förra valet. De sista två kommer att ge sin röst till ett annat parti eller helt enkelt strunta i att rösta. Det kan hända att det flyttar maktbalansen lite men mycket tyder på att bollen återigen kommer att ligga hos politikerna efter den 26 juni. Det blir de som ska visa politisk vilja och förmåga till att samla en ny, varaktig regering.

Felipe González
Felipe González har inte kunnat låta bli att lägga sig i den politiska situationen. Som statsminister mellan 1982-1996 hade han sina med- och motgångar, och trots att det snart är två årtionden sedan han lämnade politiken lyssnar folk fortfarande på honom.
”Klarar inte ditt parti av att bilda regering bör du erkänna det och inte förhindra andra att få chansen”, har han sagt flera gånger under våren. Med detta kastar han en känga efter både Partido Popular och sitt eget socialistparti, som under de senaste sex månaderna inte har gett varandra en enda chans till att bilda regering. Det han säger grundar, på både gott och ont, till eftertanke. Många håller med honom, men lika många minns hur Felipe González för exakt 20 år sedan förlorade valet med stor marginal till Partido Popular varefter han gjorde allt för att hindra José María Aznar från att inta premiärministerposten. Partido Popular tvingades tillslut hämta det nödvändiga stödet hos de små nationalistpartierna i Baskien och Katalonien.

De skeva opinionsundersökningarna
Opinionsundersökningar ska alltid tas med en nypa salt – och speciellt i Spanien. Går man in lite på djupet av mätningarna ser man att mängden intervjuer varierar kraftigt. En del opinionsundersökningar baseras på bara 500 intervjuer i ett snävt geografiskt område vilket sällan ger en rättvis bild av landets totalt 36 miljoner väljare.
Sedan tillkommer att flera medier fortfarande är starkt politiskt orienterade. Resultaten av opinionsundersökningarna manipuleras naturligtvis inte men text och diagram utformas ofta så att det parti som mediet sympatiserar med framstår som positivt. Detta gäller långt i från alla medier men det är lätt att se att tidningarna El País och SUR spelar på PSOE:s kant medan tidningarna El Mundo och ABC är konservativa/liberala Partido Popular-tidningar.

Italien 2
Visst råder det tydliga skillnad i uppbyggnaderna i de politiska systemen i Spanien och Italien men flera politiska experter påpekar att situationen i Spanien börjar påminna allt mer om situationen i Italien. Sedan andra världskriget har Italien haft nästan 60 olika regeringar och sedan 1975 har statsministen bytts ut inte färre än 20 gånger.
Under flera perioder har landet haft en ”objektiv” eller opolitisk statsledare utan ett direkt tillhörande till något parti. Det har varit resultatet av den stora politiska splittringen i landet.
Det politiska kaoset har självklart också gjort det svårt att genomföra lagar och reformer men – också uppseendeväckande – den italienska ekonomin har lyckats anpassa sig själv på ett flertal punkter. Det offentliga budgetunderskottet ligger under de tre procent som är avtalat mellan EU-länderna och arbetslösheten ligger på tolv procent, jämfört med Spaniens 20 procent.

Senaste artiklarna från En Sueco

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar ...

Utflykter

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi Miguel Án...

Gastronomi

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovi…

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för a...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till bå...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Cost…

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smooth...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen s...

Tema & Profiler

Vacker och föryngrad hud med kemisk peeling - Ny b…

Prodigy Peel ör en ny och banbrytande behandling från det kända amerikanska företaget IS CLINICAL. D...

Hälsa

Upplever du smärta och ömhet i och runt dina leder…

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Telomer

En söndag ringde min dotter och frågade om jag någonsin hört talas om telomer. Lite stolt svarade ja...

Hälsa

Utflykter

Väggmålningarna i San Isidro, Orihuela

  Våren 1976 rådde det stor politisk osäkerhet i Spanien. General Franco hade just dött och många fruktade att diktaturen skulle fortsätta. U...

Utflykter

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar från inbördeskriget och nu för tiden kan man besök...

Utflykter

James Bond-rutten

Kanske är det någon som kommer ihåg en scen från James Bond filmen ”Levande måltavla” när han åker skidor igenom ett klipphål i Val d’Isère. Klipphåle...

Utflykter

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Veras Veranda - Smarrig kanelbullekaka

När jag bakar bullar har jag många recept att välja mellan. Hemma hos oss bakar vi dem i a...

Gastronomi

Veras Veranda - Släta bullar

Jag står inte i köket jättelänge varje gång det ska bakas eller annat, det finns ju mycket...

Gastronomi

Hemlagade churros

Blev du sugen på tapas när vi skrev om denna läckerhet i februarinumret av En Sueco? Då få...

Gastronomi

El Mimbre - med vision om än mer ekologiskt samt hälsobröd

Bröd för alla smaker El Mimbre är familjeföretaget som genom sina direktleveranser till u...

Gastronomi

Framtiden är grön i köket

Den passar utmärkt till fiskgrytan, till youghurt, ost, majonäs. risotto, hamburgare, gin ...

Gastronomi

Sport

Golfsidorna Apr 2019

AHN Golf 20 februari - Golfhäftet Trophy - GreensomeEtt stort tack till Kristina och Eckhardt för e...

Golf

Medan bollen rullar... Ödesstunder

Rättssak kan kosta shejken Abdullah Al-Thani makten medan en uppryckning till La Liga nu är tveksam ...

Sport

Super Seleznov

Den nya målvakten i Málaga vill spela i La Liga – medan den 11-åriga sonen passas av säkerhetsvakter...

Sport

Tema & Profiler

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovinsen

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för att äta lamm tar firandet i Spanien och framförallt...

Tema & Profiler

At tända eld på tjurars horn, få dem att hoppa i vattnet och hålla dem i koppel

Höjdpunkten på en spansk stads årliga fiesta har ofta någonting att göra med tjurar. Mer exakt handlar det om att på ett eller annat sätt misshandla e...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till både Sverige och Spanien.   Denna månad träff...

Tema & Profiler

Anonyma Alkoholister

En föreställning av alkoholism kan vara ett smutsigt, illa skött hem, trasiga kläder, en hemlös och nedgången, fallen människa. så behöver det bestämt...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona tillsammans med sin fru Monika von Schantz Furu 1...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen som slog undan benen på hela Europa, och speciellt ...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Costa del Sol

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smoothies och probiotika. Hon har tagit vägen från Estla...

Tema & Profiler

Rafael Serrano – en pionjär inom hållbart bygge

En dröm om en bättre värld och härliga bostäder, skapade med hänsyn till hållbarhet i alla material Att möta Rafael Serrano är en speciell upplevelse...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Språkutbyte: Pachange – språkutbyte i Málaga

Jag kan gissa att det är många av oss som i nyårslöfte sagt att vi ska bli bättre på spanska eller engelska? Ett riktigt bra sätt att lära sig språk p...

Kultur

Boktips: Läslust 2019 - Göran Rise släpper serie om advokat …

Han har släppt en bok tidigare, vari han berättade om sina egna yrkesverksamma år, men nu släpper Göran Rise för första gången en roman. Boken, som he...

Kultur

Norrbom Marketing

NYHETSMAIL

Få spanska nyheter på svenska direkt i din inkorg

* nödvändig

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com