biludlejning
Bostadsmarknaden har genomgått stora omställningsprocesser. Det samma gäller flygbolagen. Och nu också biluthyrningsindustrin. Nedläggningar, nedskärningar och nya marknadsföringsstrategier har under de senaste fem-tio åren varit vardag i branschen som nu äntligen kan lägga i en högre växel.
 
Att hyra bil i en vecka kostar 99 euro. Erbjudandet är bra – och det finns många av dem. Men kan företagen tjäna pengar på att hyra ut bilar till spottstyvrar?
 
Turisterna har hittat tillbaka till vilket betyder högre efterfråga, men samtidigt finns det också många biluthyrningsfirmor. 185 företag kämpar om kunderna vilket har pressat priserna i botten.
”Det är i dag billigare att hyra bil på Costa del Sol än vad det var för tio år sedan. Och det trots att momsen är högre.” Orden kommer från Ana María García, ordförande i organisationen för biluthyrningsföretag i Málagaprovinsen (Aesva).
 
Den gamla goda tiden
De erfarna i branschen kommer ihåg det glada 1980-talet som ju var en gyllene tid för biluthyrningsföretagen.
”På den tiden kunde vi köpa billigt och hyra ut samt sälja till bra priser”, berättar Hans Hugo From från Helle Hollis och fortsätter: ”Som företag slapp vi dåtidens vägavgifter och konkurrensen bland uthyrare var inte alls som den är i dag. Och lika viktigt var att vi efter sex-tolv månader kunde sälja bilarna på andrahandsmarknaden både här i Spanien och utomlands.”
Men så är det inte längre. Priserna på begagnade bilar har sjunkigt i botten, bilarna hyrs ut till mycket lägre priser och vägavgiften är i dag en så kallad CO2-avgift, som alla ska betala – även biluthyrningsföretag. Men trots tuffa villkor är det möjligt för dessa företag att gå plus.
 
Många bäckar små
Hos Helle Hollis har bra affärsmannaskap, bra struktur, god service och marknadsföring varit nyckelord bakom dagens framgångar i den svåra biluthyrningsbranschen. Krisen 2008 blev vändpunkten för det danskägda företaget.
”Det är viktigt att köpa rätt bilar till rätt priser och vid rätt tidpunkt. En bilflotta måste alltid ha antal bilar före sommar- och vintersäsongerna. Men det klarar inte alla av”, förklarar Hans Hugo From, som har ca 1 000 bilar i flottan för stunden men bara det halva när det är lågsäsong. En del bilar säljs tillbaka till fabriken till ett redan i förväg avtalat pris medan andra säljs till utvalda kunder på andrahandsmarknaden, som Helle Hollis, av företagsskäl, inte vill berätta vilka de är.
 
”Nya tjänster såsom hyra av GPS, bärbar Wi-Fi, bilbarnstolar och flygplatsparkering har tillkommit som tjänster. Det är viktigt för att kunden ska vara nöjd men också för oss nu när marginalerna på biluthyrning är så små”, berättar Hans Hugo From, som även avslöjar att Helle Hollis i dag är självförsäkrade på kaskosidan.
”Vår företagsstruktur har också förändrats. Vi har i dag en smalare organisation jämfört med förr men vi är faktiskt också mer flexibel”, säger Hans Hugo From, som vid omorganiseringen 2008 förlorade sin sekreterare. Liknande omorganisering har skett på marknadsföringsavdelningen för Christine Fleischer, som i dag står för både försäljning och marknadsföring.
 
Den digitala världen
Omorganisering, flexibilitet och nytänkande har varit drivkrafterna i Christine Fleischers arbete de senaste åren.
”De tryckta medierna kan inte stå själv längre. Allting är mer digitalt i och vi har satsat stenhårt på den direkta tvåvägskommunikationen. Våra nyhetsbrev, Google optimering och aktivitet på Facebook och Twitter prioriteras högt i dag”, förklarar Christine Fleischer, som har jobbat på Helle Hollis i 20 år, och som noga följt den drastiska utvecklingen i branschen samt förändringarna i människors resevanor.
”Folk har blivit mer fritänkande och reser själva. Förr satsade vi mycket på att arbeta med resebyråer men på grund av den teknologiska utvecklingen letar folk själva upp sina resor på internet. Så vi satsar därför på att differentiera oss mot kunden och inte mot resebyråerna”, säger Christine Fleischer, som i dag ”levererar” mer försäljning och marknadsföring för en mindre budget än tidigare.
 
Så är det om man vill få ekonomin att gå ihop, men det är inte alla som håller med eller väljer att följa med i utvecklingen. Från branschorganisationen lyder det nämligen att närmare 20-25 procent av biluthyrningsföretagen på kusten inte har en profil på Facebook och att många inte ens har en hemsida genom vilken kunden kan boka sin hyrbil online.
 
Bra perspektiv – trots allt
Ana María García från branschorganisationen uppskattar att biluthyrningsföretagen kommer att se en uppgång i uthyrningssiffrorna på fem procent i år.
”Det är naturligtvis positivt att turismen ökar men samtidigt oroar jag mig för att den ökade efterfrågan inte lyckas pressa upp priserna lite. Vinstmarginalerna är fortfarande så små att jag är rädd för att inte alla bolag klarar sig till årets slut, trots den goda turismen”, säger hon.
 
Hos Helle Hollis menar man att servicen har en mycket viktigare roll i dag än förut.
”Bilen är den samma oavsett var man hyr den men vi kan bidra med någonting extra i avtalet såsom städning, personlig service, kort väntetid, rättvis bränslepolitik, transparenta priser och hyresavtal samt andra bra saker”, avslutar Hans Hugo From, som ser ljust på framtiden för Costa del Sol och biluthyrningsindustrin.
 
Efter en svår tid är branschen tillbaka på banan och accelererar. Bara tiden kan utvisa vilka av alla bolag som nu lyckas hålla farten uppe.

Elbilar
De nya elbilarna tar allt mer plats i medierna och naturligtvis utgör de även ett hett samtalsämne bland uthyrningsfirmorna. Men på Málagas flygplats är det fortfarande bara Europcar som hyr ut elbilar, och de har bara två modeller i deras stora flotta.
”Elbilar är framtiden men jag tror att det kommer att dröja mellan åtta till tio år innan vi ser ett genombrott av dem. Det finns fortfarande ganska få uppladdningsstationer och då är det inte så praktiskt för turister med en elbil”, säger Hans Hugo From från Helle Hollis.

Bla Bla Car och CarSharing
Nya idéer ser dagens ljus hela tiden. Det senaste tillskottet på marknaden är Bla Bla Car och Uber, där folk enkelt, via ett forum på nätet, kan erbjuda varandra körningar till låga priser. CarSharing är ett liknande initiativ där flera personer har gått ihop för att hyra bil. Dessa nya koncept har mött stor framgång men kommer, enligt Christine Fleischer från Helle Hollis, inte att drabba biluthyrningsföretagen på Costa del Sol.
”Vi säljer frihet och komfort. Med en egen bil kan man ta sig från punkt A till B när man vill. De nya koncepten riktar sig mer till spanjorer och fastboende”, förklarar Christine Fleischer.
arv
Det har varit det stora samtalsämnet bland Costa del Sols bostadsägare, eller mer precist bland de bostadsägare som har tagit lån på sina hus så att arvingarna ska slippa betala arvsskatt. En dom mot en skandinavisk bank i Luxembourg har nämligen bestämt att denna sorts lån är olagliga och ska annulleras. Ja, det är bara en enstaka sak men den kan få en dominoeffekt som kan komma att ställa både banker och bostadsägare i en ny och oväntad situation.
 
När de skandinaviska bankerna bjöd in till investeringsseminarier i mitten av 00-talet drog dessa fulla hus. Avkastningarna var bra och det samma var lånemöjligheterna för att ”krydda” investeringarna lite. Mitt i allt kunde man få ett stort lån i frivärdet och på så sätt spara sina arvingar den (höga) spanska arvsavgiften. Och lånet var naturligtvis välkommet att återinvestera i bankerna. I dag menar en del att det var för bra för att vara sant. Men stämmer det?
En Sueco har talat med en skatterådgivare, en bankdirektör och en investeringsrådgivare för att få olika perspektiv på saken.
 
Fakta om arvsskatt
Mette Skovby Jensen har sin bestämda åsikt om saken. Hon är skatterådgivare och har, intressant nog, ett förflutet inom banksektorn. Mette Skovby tvivlar inte en sekund på att bankerna på den tiden lanserade en helt laglig produkt och handlade i god tro.
 
”Storbankerna har naturligtvis kontrollerat lagen noga innan de lanserar en produkt som denna. Annars skulle det vara alltför riskabelt, både för kunden och själva banken”, säger hon till En Sueco och fortsätter att förklara: ”Att belåna sin bostad var och är helt lagligt, och har man ett lån på huset blir arvsskatten på bostaden såklart längre. Om man sedan vill investera de lånade pengarna eller leva livet för dem, det är upp till var och en.”
 
Dock är inte förutsättningarna med vilka bostadsägarna tog dessa bostadslån så lätta. Mette Skovby var inte på plats när det skedde och vet därför inte vad som sades på dåtidens seminarier, men hennes generella intryck är att många skandinaviska bostadsägare felaktigt tror att den spanska arvsskatten är orimligt hög.
”Den spanska arvskattelagen är komplicerad men i de flesta fall är inte arvsskatten så hög”, säger Mette Skovby och kommer med två anmärkningsvärda kommentarer: ”Arvsskatten på en bostad räknas inte ut baserat på marknadsvärdet utan baserat på det skattemässiga värdet (valor fiscal), som ofta ligger markant under marknadsvärdet. Därtill kommer att det för Andalusien finns några särskilda avdrag för den primära bostaden på ända upp till 99 procent. Detta innebär att det i verkligen i många fall helt enkelt inte finns någon arvsskatt på den primära bostaden”, förklarar hon.
 
Mette Skovby berättar att hon i flera skandinaviska kretsar hör människor prata om arvsskatter på 25-30 procent. ”Det är bara för likvida medel som arvsskatten kan nå dessa höga procenttal och naturligtvis även om man äger tre-fyra stora bostäder med ett högt skattemässigt värde”, avslutar Mette Skovby, som verkligen rekommenderar att först och främst ta hjälp av oberoende skatterådgivning innan annat som har att göra med arvsplanering, belåning och investering. Likaledes rekommenderar hon att man kontaktar sin bank om man har tagit denna typ av lån, som nu har förklarats olagliga.
 
En fråga om marknadsföring
Hos Jyske Bank på Gibraltar har detta naturligtvis inte passerat obemärkt. Banken har, likt alla andra banker, beviljat lån baserat på bostäders frivärde men det har aldrig skett med besparingar i arvsskatten som syfte.
”Arvsskatt är någonting skatteteknisk och då rekommenderar vi alltid våra kunder att tala kring det med en skatterådgivare, och det har vi alltid gjort. Vi agerar ’endast’ som bank och i gengäld gör vi allt för att göra det bra”, berättar Christian Bjørløw, som är direktör i Jyske Bank på Gibraltar. Han menar att begreppet marknadsföring spelar en viktig roll i det hela.
”Ett lån på frivärdet är lika vanligt som ett vanligt bostadslån men har man marknadsfört denna typ av lån med budskap om att det ger skattelättnader är det felaktigt och inte förvånande att myndigheterna ingriper”, säger den danska bankmannen, som tydligt minns tiderna i mitten av 00-talet.
”På den tiden kunder det vara en riktigt bra idé att investera frivärdet. Alla tjänade på investeringar medan bostadens värde bara ökade och ökade. Det var nästan så att det tittades snett på dem som inte utnyttjade tidens goda möjligheter”, berättar Christian Bjørløw.
 
Lika väl kommer han naturligtvis ihåg kollapsen hösten 2008.
”När både bostads- och finansmarknaderna störtdök förde det med sig många problem. Kunderna förlorade stora summor på deras investeringar och samtidigt kunde de nästan inte sälja sin bostad för att betala tillbaka sina lån till banken. Resultaten för en del, speciellt engelsmän som också fick det svårt med pundet, blev att de tvingade lämna både hus och hem”, förklarar Christer Bjørløw, som poängterar att lösningen i en sådan situation är att föra en dialog med banken. Inte en årslång rättssak, trots att det kan sluta i en sådan situation om inte kunden och banken kan nå en lösning. På samma sätt menar han att bostadsägare kunde ha undvikit stora förluster om de hade haft en ordentlig investeringsstrategi, och för bostadsägare som inte tvingats sälja sin bostad finns alla möjligheter att nu, på dagens marknad, sälja till förnuftiga villkor, och därmed kan allting ställas till rätta med banken.
 
Även kundens ansvar
”Man kan inte vara både säljare och rådgivare på samma gång. Inte om man ska vara objektiv i alla fall.” Orden kommer från Svend Jørgen Jensen från fondmäklarbolaget Demetra. Han spenderar en stor del av året i sin semesterbostad på Costa del Sol. Det skattemässiga beblandar han sig inte med men i gengäld har han en tydlig åsikt kring att göra investeringar med lånade medel. Han kallar det direkt för dålig rådgivning om man till privatpersoner skulle rekommendera att investera i aktier med hjälp av lån och säger:
”När man belånar sitt frivärde ska man vara försiktig och komma ihåg att man ju naturligtvis måste betala tillbaka lånet – och det med ränta. Det innebär att avkastningen ska öka mer än lånet. Det skapar naturligtvis en press och det kräver goda kunskaper samt en bra strategi om man ska göra sådana investeringar.”
Den rutinerade chefstrategen poängterar att de många lånen i bostäders frivärden är riskfyllt för både bankerna och kunderna. Samtidigt poängterar han att man som kund också måste ta sitt ansvar och lära sig säga ifrån mot bankerna.
”När man ser saker i backspegeln kan man alltid klaga på bankerna, men man får inte ut någonting av det”, avslutar Svend Jørgen Jensen.
 
Och nu?
Hur bankerna och deras kunder nu kommer agera kan ingen svara på. Det ideala hade naturligtvis varit att kunna presentera en kommentar från banken i Luxembourg, som det nu fallit en dom över, men det har varken gått att få kontakt med banken genom samtal eller skriftligt. Rättssaken mot banken tog flera år och nu är det troligt att banken kommer att överklaga beslutet. Och så följer ytterligare en handfull år därefter.
Rådet från skatterådgivaren, bankdirektören och investeringsrådgivaren är emellertid det samma: För en dialog med din bank och sök opartisk rådgivning i framtiden.

Tre verkliga fall:
 
Gift par i Mijas-Costa
Deras fall:
Tog ett stort bostadslån på frivärdet i huset hos en dansk bank i Luxembourg. Litade på bakens råd om att frivärdet borde investeras och ge avkastning. Förlusterna efter investeringarna var stora och vid ett tillfälle stod de utan likvida medel. Banken krävde att huset skulle säljas så snabbt som möjligt för att infria lånet. Paret vägrade att acceptera och fick i stället till ett avtal om avbetalning av räntor och återbetalning av skulden när huset såldes.
Deras framtid:
Har en dialog med banken och hoppas nå en lösning. Annars tar de fallet till domstol. Huset ligger ute till försäljning. Om huset säljs kommer paret att bli kvitt med banken och kunna leva en dräglig tillvaro ekonomiskt, antingen i en mindre, hyrd bostad eller i deras bostad i Sverige.
 
Gift par i Benalmádena
Deras fall:
Tog ett lån på en miljon euro i en belgisk bank i Luxembourg på frivärdet i deras två bostäder i Benalmádena samt sommarhuset i Norge. Fick en avkastning på sex-sju procent, ingen beskattning av avkastningen och ingen arvsskatt i sikte. Förlorade 430 000 euro på investeringarna. Betalade ränta i flera år samt avdrag på lånet för att täcka förlusterna på investeringen.
Deras framtid:
Har just sålt bägge husen och blir nu mer än kvitt med banken, som hittills gett en rabatt på 100 000 euro. Paret förhandlar för tillfället med banken om en ännu högre ersättning och är beredda på att stämma banken för deras förlust. Paret har som tur är andra tillgångar.
 
Gift par i Marbella
Deras fall:
Tog lån på 550 000 euro i bostaden i en isländsk bank, år 2006. Frivärdet investerades i aktier och obligationer och paret såg fram emot att kunna spara arvsskatten.
Deras framtid:
Har haft möte med banken som kanske kommer att betala tillbaka lånet. Ovisst om det sker med förlust av de investerade tillgångarna. Trots förlust har paret tagit sig helskinnade igenom finanskrisen ekonomiskt.
 
En Suecos redaktion känner till de tre parens fullständiga namn och har tagit hänsyn till deras önskan om anonymitet i denna artikel.
jura
Ett fastighetsköp är alltid en lång process och ett stort beslut, och ännu större om bostaden som ska köpas ligger utomlands. Alla har hört historier om hur stressigt ett bostadsköp i Spanien kan vara och just därför är det viktigt att använda en lokal advokat som har den nödvändiga vetskapen och som kan ge vägledning samt vara dina ögon och öron genom hela processen.
 
Här följer en genomgång av köpeprocessen steg för steg:
1.    Att skriva under depositionskontrakt (på spanska ”Reserva” eller ”Contrato de Reserva”)
Köparen betalar en deposition till säljaren som syftar till att reservera bostaden och ta bort den från marknaden.
 
2.    Juridisk undersökning av förhållandena kring bostaden
Advokaten kontrollerar att allting kring bostaden stämmer, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns någon skuld, inteckningar, kostnader, hyresgäster och belastningar registrerade på bostaden.
 
3.    Köpekontrakt (på spanska ”Contrato Privado” eller ”Contrato de Compraventa”)
När advokaten har undersökt att allting är i ordning med bostaden kan köparen och säljaren skriva under köpekontraktet. Kontraktet är mycket detaljerat och innehåller en omfattande juridisk beskrivning av själva egendomen. Det innehåller även alla köpares och säljares uppgifter, köpesumma, förfalloplan för betalningarna, beräknat datum för undertecknande av handlingen och andra juridiska klausuler. I samband med detta betalar köparen som regel 10 procent av bostadens pris.
 
4.    Undertecknande av handlingar hos notarie
I Spanien sker det sista steget i en köpeprocess hos en notarie. Det handlar om en formell handling och bägge parter, både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt från köpare och säljare, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart (ett offentligt juridiskt dokument som på spanska heter ”Escritura de Compraventa”). I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar till köparen. Från och med detta ögonblock är köparen den rättmätiga ägaren av bostaden. Lagfarten ska skrivas under av tre parter: säljaren, köparen och notarien.
 
5.    Vatten, el, ägarförening m.m. samt skatter
Så snart lagfarten är underskriven hos notarien och köparen är den rättmätiga ägaren till bostaden sörjer vi för att alla kontrakt såsom vatten, el, ägarförening m.m. samt diverse skatter som rör bostaden överförs i den nya ägarens namn. Betalningarna kommer att göras så att de automatiskt dras från köparens spanska bankkonto.
 
6.    Lagfarten från notarie och fastighetsregistret
Några dagar efter att lagfarten undertecknats kan den hämtas ut hos notarien varefter den ges vidare till fastighetsregistret, som sörjer för att bostaden officiellt blir registrerad i den nya ägarens namn.
 
Utöver detta finns det flera praktiska saker som man ska tänka på när man köper bostad i Spanien:
 
NIE-nummer
Ett NIE-nummer är ett spanska skattenummer som är nödvändigt när man som utlänning köper bostad i Spanien.
 
Öppnande av spanskt bankkonto
För att kunna betala vatten, el, avgifter samt skatter m.m. är det nödvändigt att ha ett konto i en bank i Spanien.
 
Fullmakt
Om köparen inte befinner sig i Spanien året runt rekommenderas det att ge fullmakt till en advokat så att denne kan ansöka om NIE-nummer, öppna bankkonto, skriva under lagfart, betala skatter och avgifter m.m. å köparens vägnar.
För ytterligare information kontakta advokat Eduardo de Teresa Herrera (engelska/spanska), CN Spain Abogados i Fuengirola.
 
bostad
 
 
Är återuppbyggnaden av den spanska bostadsmarknaden i fara?
Denna fråga går inte att undvika när man tittar på de senaste statistiska siffrorna från de olika leverantörerna. Det är på många sätt en brokig bild som visar upp sig. Av den anledningen måste man dyka ned lite djupare i siffrorna för att skapa sig en helhetssyn över vad det är som sker. Det tittar vi på lite längre fram i denna artikel. Först ska vi emellertid titta närmare på det som vi kallar ”utlänningsmarknaden” – alltså där som de flesta utlänningar föredrar att bo.
 
Utlänningars bostadsköp i Spanien
Under de senaste två åren har trenden varit tydlig; utlandet värderar att bostadsmarknaden i Spanien håller på att stabiliseras rent prismässigt – i de områden som utlänningar är intresserade av. Botten är nådd. Resultatet är att allt fler utländska intressenter registrerar sig för att köpa bostad i Spanien. Speciellt i de kustnära områdena.
Vi tittar närmare på hur det hänger ihop – och vad utsikterna är. Vi börjar med de skandinaviska köparna (exkl. Finland – som vi inte har siffror för).
 
Vart tog danskarna vägen?
Vi matas hela tiden med ett hav av procenttal, ökningar och minskningar från år till år, från kvartal till kvartal samt från månad till månad.
Det är lite förvirrande men är typiskt för den snabba översikt som statistikerna presenterar i deras pressmeddelanden, och därmed även för det som vi ser i medierna.
I nedanstående tabell (fig. 1) har vi dock de absoluta siffrorna för skandinaviska köpare under de senaste tio kvartalen (vi har inga siffror för Finland).
Siffrorna kommer från de spanska notariekontoren och är de mest aktuella som vi har.
 
bostad-tabel-1
 
Egentligen är det lite överraskande att danskar ligger något efter svenskarna och norrmännen när det kommer till köp av fast egendom i Spanien. Danskar är ju kända för att vara nordens ”latinos”, så man skulle kanske kunna ha förväntat en större andel köpare från Danmark. Orsaken kanske ligger i att danskar straffas med en hårdare beskattning av deras spanska semesterbostad än svenskar och norrmän.
Faktum är att norrmän och svenskar köper mer än fyra gånger så många spanska bostäder som danskarna. Speciellt svenskarna är mycket aktiva med en ökning på hela 45 % från år 2012 till 2013. Det är nog en siffra som kommer att överraska en del danskar. Det verkar dock som om ökningen av norska köpare håller på att stagnera med en ökning på 7,6 % mellan 2012 och 2013 och en minskning på -2,3 % under det första kvartalet 2014 samt oförändrade 0 % under det andra kvartalet. Hos WissGar Estates är uppfattningen att trenden fortsätter resten av 2014.
 
Utlänningars köp väger tungt i finansiella rapporter
Tittar vi på det totala antalet utländska köpare av spanska bostäder ökade antalet från 83 535 år 2012 till 88 922 år 2013. Det är en årlig ökning på drygt 7 %.
Under 2014 ser trenden dock inte entydig ut. Under 1 kv. 2014 ökade antalet med 18 % jämfört med samma period 2013. Under 2 kv. 2014 ökade det med lite mindre än 11,9 %.
I nedanstående tabell (fig. 2) ses till vänster siffrorna för samtliga utlänningars köp i Spanien och till höger för de viktigaste länderna – utöver Skandinavien (som ses i den tidigare tabellen).
 
bostad-tabel-2
 
I tabellen ser vi att britterna tar ledningen följda av Frankrike. På tredje plats har vi Ryssland strax efterföljt av Tyskland och Belgien. På sjätteplats har vi Italien. Adderar vi de tre skandinaviska länderna (SV, NO och DK) kommer de in på en andraplats, både 2012 (5 294) och 2013 (6 548). Mäter vi i förhållandet köp per invånare ligger Skandinavien till och med på en suverän förstaplats.
Summerar vi de sex länderna och Skandinavien hamnar vi under kv.2 2014 på totalt 11 662 köp för denna grupp. Det motsvarar 63,2 % av de totala köpen bland utlänningar i Spanien under detta kvartal. Alltså långt mer än hälften.
 
Utländska köpare dominerar försäljningen av bostäder – på kusterna
På kartan nedanför (fig. 3) ser vi hur stor andel av de totala bostadsförsäljningarna som har gått till utlänningar i de olika spanska regionerna under kv.2 2014. I Andalusien har 21 % av bostäderna sålts till utlänningar, i Murcia 25,1 %, i Valencia 39,6 % och i Katalonien 21,6 %.
Utlänningarnas köp i Spanien som helhet utgjorde under kv. 2 inte mindre än 19,4 % av de samlade bostadsköpen. Samtidigt är andelen av icke-här boende utlänningars köp nu uppe på 54,3 % av de samlade utlänningsköpen.
Detta förhållande har således blivit en viktig faktor för att upprätthålla de positiva takterna för försäljning av bostäder i Spanien som helhet.
 
bostad-tabel-3
 
Bostadsförsäljning i Spanien i helhet – augusti 2014
I tabellen nedanför (fig. 4) ser vi en av orsakerna till förvirringen kring de många tolkningar som finns kring marknadens utveckling.
Siffrorna kommer från det spanska Nationella Statistiska Institutet (INE). De får sina siffror från fastighetsregistren och dessa siffror inkommer 2-3 månader sent i förhållande till de faktiska datumen för köpen – nämligen när lagfarten (Escritura) skrivs under, vilket görs på notariekontoren.
För två år sedan upprättade notarierna deras egna statistiska kontor som dagligen tar emot uppgifter från alla notariekontor runt om i hela landet. Deras statistik är därför den mest aktuella vi har, och det är den som vi har använt i tabellerna över utlänningars bostadsköp.
Emellertid tar vi till INE när vi visar försäljningssiffror på provinsnivå.
Alltså siffrorna som visas nedan för augusti 2014 är egentligen de från maj-juni 2014.
Vi ser att på årsbasis är försäljningssiffrorna inte alltför bra. Samtidigt ser vi dock att det finns en ökande trend från december 2013 till juli 2014, där vi har de högsta siffrorna (blåmarkerat). Men i augusti (egentligen från maj-juni) har det plötsligt minskat. Denna minskning kan vi lyckligtvis rätta till från notariernas statistik.
En annan trend som vi kan se i tabellen, och som är en trend som ser ut att fortsätta – även på nationell nivå, är att i Málagaprovinsen minskar försäljningen av nya bostäder med 32 % på årsbasis, medan försäljningen av begagnade bostäder ökar med 32 %. I detta sammanhang är Almería-siffrorna atypiska.
 
bostad-tabel-4
 
Detta kan tyda på att lagret av utsålda nya bostäder i områden där det kan säljas är vid att säjas ut. Samtidigt finns det erfarenhet hos WissGar Estates att de banker som har riktigt bra fastigheter på lager håller på dem i den mån de kan – och väntar tills marknaden har stabiliserats. Se fig. 5 nedan.
 
Priser på kommunnivå
Nedanför ses data för de aktuella priserna (pris per m2) från Idealista.com, Spaniens största bostadsportal.
Här ser vi att priserna har fortsatt falla över ett brett perspektiv. Värst ser det ut i Antequera, -16 % på ett år och -17 % under kvartalet. Av de kustnära kommunerna är det Nerja som har sett de största prisrasen på kvartalsbasis, - 4,2 %. Som så ofta förr utmärker sig Marbella med att prestera en ökning på hela 5,9 % på årsbasis och 0,4 % på kvartalsbasis. ”Sist in i krisen – först ut” – så brukar det vara i Marbella.
 
bostad-tabel-5
 
Framtiden?
Framtiden ser vi på i dag såsom vi såg på den i våras. Den spanska ekonomin är på rätt väg – men det går långsamt, och det kommer att ta tid innan vi ser en betydande förbättring i produktionen och därmed även på arbetsmarknaden. Turistindustrin har det bra och det går bra för många spanska exportföretag. Oberoende analytiker förväntar sig en bra ökning i den spanska ekonomin till nästa år, ja faktiskt högre än i Tyskland.
Utlänningars investeringar i spanska bostäder har ökat under hela året och vi tror att det fortsätter hela året. Det ses en positiv ökning i antal bostadslån som getts till spanska köpare under det senaste halvåret och det är ett tecken på att en del av den spanska bostadsmarknaden så smått börjar ta fart igen.
Så överlag en bra höst.
 
Skrevet av:
Finn Wissenberg har en bakgrund som byggnadsingenjör och har arbetat med konstruktion – samt köp och försäljning av bostäder på Costa del Sol sedan 1987. Han driver mäklarfirman WissGar Estates tillsammans med sin fru, Ana Garcia.
botin
 
Kort i rocken men mycket framgångsrik. Spaniens mäktigaste man inom den finansiella världen dog i september. Endast en hjärtinfarkt kunde ta livet av Banco Santanders ägare och direktör, Emilio Botín, hans konkurrenter hade för länge sedan gett upp.
 
Stora ambitioner, hårt arbete och flit har varit de tre mest betydande elementen bakom framgångssagan Banco Santander, som bara var en liten oklanderlig provinsbank när Emilio Botín övertog den efter sin far och gjorde den till Europas samt en av världens största banker.
 
Revolutionerade bankvärlden
Det var en ambitiös och målinriktad Emilio Botín som 1986 satt sig vid bordsänden under Banco Santanders styrelsemöte. Under nästan 30 år hade han suttit med vid bordet men i en mycket tyst och återhållsam roll, som pojken som inte var van att säga emot sin far, som var styrelseordförande. Lugn och återhållsam är också en mycket passande beskrivning av Banco Santanders dåvarande roll i den spanska finansvärlden. Det var en liten provinsbank som var milsvidder från att kunna gå till bords med de stora bankerna i Madrid och Barcelona. Men Botín led inte av mindervärdeskomplex. Han utnyttjade ett hål i skattelagen och lanserade nya sorters konton som gav kunderna attraktiva skatteavdrag. Han introducerade även nya sorters hypotekslån och en del nya högräntekonton, som gav banken nya kunder på allvar – och kapital i mängder, som skulle investeras. Botín hade nämligen en tydlig plan för hur han skulle expandera och revolutionera bankvärlden.
Bankkrisen i Spanien på 90-talet fick konkurrenten Banesto på hal is. Det var exakt vad Botín hade väntat på och han stod redo med ett köpebud. Strax efter gick han ihop med Banco Central Hispano från Madrid och så hade den lilla provinsbanken från Santander plötsligt blivit en av de stora pojkarna i den spanska finansvärlden. Emilio Botín förstod sig på att köpa rätt och billigt vilket visades med uppköpet av Banesto. Och på samma sätt förstod han när tiden var rätt för att slå sig ihop med den rätta banken. Han var expert på att effektivisera sin bank och få ett plus ett till att bli tre. En del har sagt att han har varit lite för smart men både konkurrenternas och skattemyndigheternas anklagelser mot honom om att sälja olagliga investeringsprodukter samt att ge olagliga skatteavdrag underkändes av domstolen. Likaså fick han snabbt ut kastanjerna ur elden när det uppdagades att han, tillsammans med sin bror, hade ett hemligt konto i Schweiz med 2 miljarder euro. Botín kunde nämligen, till skillnad från andra framträdande personer i samma situation, övertyga pressen och folket om att det var ett familjearv och att han gladeligen hade betalat tio procent i skatt för att få amnesti.
 
Ut i den stora världen
Samtidigt som Banco Santander växte i Spanien såddes de första fröna i den stora omvärlden. Banken ingick strategiska allianser och köpte aktier i utländska banker som Banco San Paolo (Italien), Royal Bank of Scotland, First Union och Abbey National. Genom Banco Santanders inträde i dessa banker ökade värdet på aktierna så drastiskt att Botín & Co. hade likviditet till att fortsätta den stora expansionen. På så sätt kunde Banco Santander även satsa stort i Sydamerika, redan på 90-talet, där banken hörde till de allra största i speciellt Brasilien, Chile, Venezuela och Mexico. Emilio Botín visste vikten av att alliera sig och köpa aktier i de rätta bankerna, i de rätta länderna, i rätt tid. Det skapade tillväxt och arbetsplatser och Emilio Botín byggde upp en av Spaniens största, privata förmögenheter. Genom sina uppköp, fusioner och strategiska allianser revolutionerade han Banco Santander och den finansiella världen, för innan han började 1986 var dessa element helt okända i den spanska bankvärlden.
 
Botín såg rött
Under en grå, lite dimmig dag 1986 tog den nyutnämnda bankdirektören en promenad längs kusten i sin nordspanska hemstad Santander. Botín fick lov att fråga en förbipasserande om vägen och denne gav en röd butiksvägg som referenspunkt så att Botín kunde hitta fram. Den röda fasaden syntes tydligt även om det var dimmigt. Vid årsskiftet, några månader senare, fick samtliga Banco Santander-filialer nya fasader samt allt med bankens namn och logotyp byttes ut. För Emilio Botíns bank skulle synas. Tydligt – och överallt. Den ljusgröna färgen som dittills hade varit bankens färg dög inte längre. Nu skulle allting vara knallrött. Och det gällde även kläderna. Alla medarbetare skulle bära röd slips och Botín själv, som inte var en bältesman, bar röda hängslen. ”Det skadar inte att man syns. Speciellt när man har någonting bra att bjuda på”, sa Botín humoristiskt för ett par år sedan, när han iklädd en röd kavaj presenterade årsresultaten för aktieinnehavarna.
Tillsvidare passar den röda logotypen onekligen bra ihop med Ferraris röda Formel 1-bilar. Emilio Botín har investerat sjuhöga summor i att få den spanska Formel 1-föraren Fernando Alonso till Ferrari, och på att få Banco Santanders logotyp på de snabba bilarna. Och det har varit värt pengarna för den globala medvetenheten om Banco Santander har nästan femdubblats sedan samarbetet började, speciellt i Sydamerika, England och Asien. Emilio Botín har alltid investerat stor inom sport, men han har bara velat göra affärer med de allra bästa. Således var Banco Santander sponsor för golfspelaren Seve Ballesteros, som för övrigt var hans svärson under dennes storhetstid. Det samma gällde när Banesto under 90-talet gav namn till cykellaget med Miguel Indurain. Idag läggs alltså krutet på Fernando Alonso.
 
Kvinna vid rodret
Emilio Botíns begravning präglades av en massiv församling av ledande politiker, affärsfolk, världspress samt hans stora familj, däribland den äldsta av hans sex barn, dottern Ana Patricia Botín, som nu står redo till att ta över efter sin far. Hon är 54 år och har sedan hon var 21 år arbetat inom den finansiella sektorn. Hon är historiens första kvinnliga bankdirektör i Spanien och endast tiden kan utvisa huruvida hon kommer att klara sig i den fortsatt mansdominerande världen. Dock finns det tecken på att hon inte lider av några komplex samt att hon är gjord av samma material som sin far. ”Ni kommer nog att höra ifrån mig. Jag är inte rädd för att gå min egen, nya väg”, är hennes hittills enda ord till pressen.
Från sitt kontor i Santander kan hon se ut över den nya teatern och multikulturcentret Centro Botín, som vackert pryder kustlinjen i den nordspanska staden. Det blev den sista gåvan från Emilio Botín till sin stad.
 
Även farväl till herr El Corte Inglés
I september tog det spanska näringslivet även avsked från direktören och frontfiguren för varuhuskedjan El Corte Inglés. Isidoro Álvarez blev, liksom Emilio Botín, 79 år gammal och dog av sviterna efter luftvägsproblem. Han var som person mycket mer diskret än Botín men minst lika erkänd och accepterad inom det spanska och det europeiska näringslivet. Isidoro Álvarez dedikerade sitt liv åt El Corte Inglés, där han började från botten redan som 18-åring. Därefter arbetade han sig upp i hierarkin tills han fick direktörsposten 1989. Med Isidoro Álvarez i spetsen blev El Corte Inglés ett riktigt stort och nationellt känt företag. Varuhuset expanderade över hela Spanien och i flera städer växte det med fler än ett varuhus, som i bl.a. Málagaprovinsen, som nu fick hela fyra varuhus istället för ett. 1995 köpte Isidoro Álvarez företagets största konkurrent, Galerías Preciados, som hade gått i konkurrs, och därefter fanns det inte en enda större spanska stad utan minst en El Corte Inglés-butik. År 2001 öppnade varuhuset sin första butik i Portugal och samtidigt utvecklade Isidoro Álvarez varuhuset med bland annat matbutikskedjorna Hipercor och Supercor, resebyrån Viajes El Corte Inglés och klädeskedjan Sfera. Sista insatsen från varuhuschefens sida var att få ut El Corte Inglés i Europa, inte fysiskt utan via internet, och således har varuhuset idag även en markant internethandel till England, Irland och Holland.

Senaste artiklarna från En Sueco

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja...

Kultur

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärt...

Tema & Profiler

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man som gör brä...

Gastronomi

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp und...

Tema & Profiler

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande...

Kultur

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco Det är en stor glädje för mig att återigen varje ...

Bostadsnytt

Muebles Piramides firar 20-årsjubileum

Möbelbutiken vars fullständiga namn är Muebles Piramides Puerto, ligger öster om Málaga precis vid h...

Profiler

Är du trött på munsår?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Välmående fötter

Fötterna, tårna, är det vi har längst ned på benen och som i vardagen kanske hamnar längst ned på li...

Hälsa

Ögat

Denna månads ämne har valts då en av mina nära och kära vänner berättade om sina ögonproblem. Han ha...

Hälsa

Utflykter

Murcia

Murcia har närmare 450 000 invånare och sägs vara en av Spaniens kompaktaste städer. Så här finns det många människor och bilar, på en relativt liten ...

Utflykter

Las Minas de Bédar

Las Minas de Bédar ligger ca 30 km från Mojácar och här finns det en anlagd, spännande vandringsrutt som leder genom de gamla gruvgångarna och tunnlar...

Utflykter

Frigiliana håller sin tredje ”Ruta del Arte”

Frigiliana är en av de vackra byarna i Spanien och återigen i år hålls ”Ruta del Arte” i byns unika miljö. 50 konstnärer från tolv olika länder visar ...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man s...

Gastronomi

Tropisk mango odlas i La Cala de Mijas

Bara några minuters körning från La Cala de Mijas hittas gården Granja Ecológica Las Penca...

Gastronomi

Alkoholfri sommar?
 Här är alternativen!

Ska du köra hem? Vill du passa på med vikten? Eller kanske har du andra orsaker till att b...

Gastronomi

Veras Veranda: Oreo-glasskaka på chokladkaksbotten

Jippi! Nu ska ni få ett recept på en efterrätt som verkligen passar alla. Detta är en hit ...

Gastronomi

Sabor a Málaga: Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter ...

Gastronomi

Gazpacho – en portion spansk historia

Det finns många varianter av denna spanska rätt – en del med kött, andra med fisk och skal...

Gastronomi

Sport

AHN Golf

26-27 juni – två dagars Ecletic tävling på Omberg Golf Resort Traditionsenligt samlades AHN:s golfa...

Golf

Golf i Solen

Sommaren i Sverige är inne på slutet och snart är det dags för oss att ge oss av och söka upp våra v...

Golf

KAOS-piloten

Demonstrationer mot shejk Al-Thani från fans, rapporter om honom till Qatars ambassad och borgmästar...

Sport

Tema & Profiler

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp under en resa till Filippinerna. Detta var det första...

Tema & Profiler

De gåtfulla tartesserna

Gåtan kring tartesserna, den första kända civilisationen i södra Spanien, gäckar fortfarande både arkeologer och historiker.   De första invå...

Tema & Profiler

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärtor. Hon kollapsade i sjukhusreceptionen och vaknad...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu Michael Emdenborg

I grunden är han affärsjurist men här på Costa del Sol känns han nog mest igen från alla evenemang som han arrangerar främst i och omkring Fuengirolat...

Tema & Profiler

Svenska kyrkan

Djup konflikt i kyrkan Det har skett mycket i vår svenska kyrka här på kusten sedan mars månad, då kyrkoherde Mikael Jönsson samt dennes äkta maka, k...

Tema & Profiler

Kackerlackor

Högsommaren må vara förbi men kvar är värmen och den höga luftfuktigheten, som ju sommaren och sensommaren på Costa del Sol karaktäriseras av. Med det...

Tema & Profiler

Profil: Birgitta Bergin

Nu är hon författare! Första gången vi träffade Birgitta Bergin här i En Sueco var för exakt fem år sedan. Då var hon blyg och vågade ännu inte rikti...

Tema & Profiler

Vad går ni och tänker på Eva och Magnus Wahlberg?

Många är vi som genom åren följt Nerjas utveckling och svenskars kärlek för denna vita lilla stad öster om Málaga går inte att ta miste på. Och många ...

Tema & Profiler

Kultur

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja att smygplanera julens festligheter och julklappa...

Kultur

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande turister, vågorna på Atlantkusten drar till sig s...

Kultur

El Veranillo de San Miguel (indiansommar)

Vädret spelar oss ett spratt Vi träder nu in i årets första höstmånad, september. Som svensk sitter det nästan i ryggmärgen att nu sörja över att som...

Kultur

Parque Tecnológico Andalucía

Teknologiparken i Málaga – en växande stad-i-staden   Om du bor i närheten av Málaga har du garanterat kört förbi avfart 61 mot Parque Tecnol...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com