Man kan lära sig många saker om att bygga upp ett märke och driva företag av jultomten.
Man kan väl kalla honom världens mest berömda multinationella företag.
Under alla omständigheter har han, tomten, sitt varumärke i ordning. Faktiskt kan man lära sig ganska mycket om att driva en verksamhet av honom, anser den amerikanska finanstidningen Forbes.
Först och främst har han byggt upp en helt otrolig märkeslojalitet genom att helt enkelt leverera varan, år efter år. Här finns det inte sex veckors leveranstid - en positiv kundupplevelse kommer bara genom att man lever upp till sina löften. Med andra ord kan julklappen inte vänta till fastan.
Det innebär naturligtvis att han har logistiken i ordning och att hans verkstad också är utrustad med den senaste nya teknologin för att säkerställa den störst möjliga effektiviteten.
Men han har tydligen också skänkt sin personalpolitik en tanke eller två. Han måste vara bra på att motivera sina små medhjälpare och skapa en sammanhållning, som förhindrar ett stort bortfall i medarbetarleden.
Och där finns helt klart en infrastruktur för att rekrytera och träna medhjälpare, förutom att erbjuda dem utvecklingsmöjligheter.

Framgång i global miljö
Hur får man annars topptalanger till att arbeta i ett hårt arktiskt klimat?
Många företag skulle verkligen kunna ha nytta av jultomtens insikt för sina kunders behov, även om Forbes konstaterar, att det inte varit möjligt att komma fram till vilket CRM-system han använder.
Det gäller också internationellt, där jultomten har förstått att anpassa sig till lokala förhållanden och till och med gärna använder sig av olika lokala namn. Det är vad Forbes kallar »en formel för framgång i en global miljö«.
Därtill kommer ett starkt samarbeta med strategiska partners på detalj- och marknadsföringssidan, som garanterar synlighet på marknaden.
Och så blir det hela avrundat med ett stort skratt. Ett positivare varumärke får man leta efter.

Tom Cruise, Bruce Willis, Pamela Anderson, Cameron Diaz, Barack Obama, Maria Bonnevie, Michael Moore och Gerard Depardieu. Alla har de överraskat mig med sin talang för främmande språk: DE TALAR FLYTANDE SPANSKA! I varje fall när de uppträder i spansk TV, eller på de spanska biograferna.
Att rösterna är helt och hållet o-igenkännbara, samt ofta har en tendens att bli lite gälla är något som vi, som är vana vid att se originalversionen, ofta känner oss lite generade över. Jag har i varje fall svårt att vänja mig vid att Arnold Schwarzeneggers karaktäristiska österrikisk- amerikanska accent blir ersatt av en hes mansstämma från Madrid.

Bruce Willis och Kevin Costner talar med samma röst
I Spanien, så väl som i många andra länder som har traditionen att dubba, försöker man få samma röster som tolkar de mest kända skådespelarna. Varje utländsk skådespelare har således sin helt unika spanska variant. En av de mest eftertraktade dubbarna i Spanien heter Ramon Langa, rösten bakom Bruce Willis.
En Sueco har försökt kontakta honom, men eftersom han är en populär och mycket efterfrågad man lyckades vi bara med att nå fram till hans sekreterare. Vi skulle ha frågat honom om hur det är att gå omkring och prata som han, den som spanjorerna förknippar med Bruce Willis.
Man kan föreställa sig en lång rad med händelser som kan utspela sig i Langas privatliv: spanjorernas reaktion när han ringer och beställer pizza, frågar efter vägen, beställer bord på en restaurang eller liknande "Tänka sig, vi har precis talat med självaste Bruce Willis". Langa gör för övrigt också rösten för Kevin Costner, så bryr man sig inte om den hårtslående actionhjälten så är det fritt fram för att associera rösten med indianernas vän i "Dansa med vargarna" .
Inte för att jag kan se den stora likheten mellan de två mansrollerna, men "man vänjer sig vid det" som de flesta spanjorer skulle säga. Och mycket tyder på att dubbningen har med tillvänjning att göra.
Uppenbart är det inte den stora debatten om ifall man ska dubba eller använda undertexter i Spanien. I stort sett är alla spanjorer begeistrade över
"dubbningen", ofta hör man dem säga att de spanska "dubbarna" är bland de bästa i världen. Huvudargumentet emot undertexter är att det svårt att se filmens bilder och läsa texten samtidigt. Man missar därför mycket av filmen för att man ska koncentrera sig på att läsa, menar de.
Omvänt menar vi, som är uppvuxna med originalversionerna och vana vid att läsa och se filmen samtidigt, att filmen tappar sitt autentiska uttryck med att ge skådespelarna andra röster och ett annat språk. Ett annat argument emot dubbningen har med språkinlärningen att göra. Det är helt uppenbart att spanjorerna talar så dålig engelska för att de inte är vana vid att lyssna till språket. Eller, hur är det? I Tyskland dubbar man också allt, men det till trots så talar de flesta tyskar en utmärkt engelska.

 


Dubbning kan hämma inlärningen av engelska
En Sueco har kontaktat en expert på området för att höra hennes mening om dubbning och språkinlärning. Lektor och språkforskare, Adela Martinez García, från engelska institutet vid Málagas universitet har haft kurser om dubbning och textning av engelska filmer till spanska.
Adela Martinez García menar att det finns ett direkt sammanhang mellan dubbning och inlärning av ett främmande språk. Hon har precis varit i Skandinavien där hon har upplevt hur bra engelsknivån är hos unga människor.
"Det beror utan tvivel på att de ser TV-serier och filmer i originalversionen. Det är uppenbart att ju mer ett barn hör ett främmande språk ju mer effektiv blir inlärningen och desto bättre blir deras uttal", säger hon.
På frågan om varför det är annorlunda i Tyskland har hon följande förklaring: "Tyska är inte ett världsspråk och det är tyskarna medvetna om. De har därför insett nödvändigheten av att kunna tala engelska om de ska bege sig utanför landets gränser. Därför är de kanske mer motiverade till att lära sig engelska än vad spanjorerna är", säger hon och påpekar att tyskarnas engelskkunskaper kanske hänger samman med en bättre engelskundervisning i skolorna.

Dubbningen är historiskt betingad
Adela Martínez García berättar att tekniken inom dubbningen blev väsentligt förbättrad under Francodiktaturen. Franco hade stort intresse i att dubba alla utländska filmer och på så sätt var det lättare att censurera filmerna. Genom att dubba dem undvek man att spanjorerna fick höra vad som ursprungligen sades.
Om orsaken till att en del länder har valt dubbningen medan att andra länder valt undertexter har mycket med historien att göra, menar hon.
"De tidigare imperierna som Tyskland, Frankrike, England, Spanien och Italien är fortfarande stolta över sitt språk och sin kultur, vilket gör traditionen att dubba starkt förankrat och svårt att ändra på. Invånarna i dessa länder ser sig kanske inte så nödsakade till att lära sig ett främmande språk som till exempelvis svenskarna eller holländarna gör", säger hon.
I en bisats uttrycker hon sin ilska över att det spanska språket fortfarande inte har uppnått den internationella status som det förtjänar.
"Man har uppenbart inte insett att spanska är det näst viktigaste språket i världen efter engelskan. En sak är de många miljoner människor som talar språket, en annan är att spanskan är ett viktigt kulturbärande språk men det har ännu inte gått upp för européerna som fortfarande anser att franska och engelska är de viktigaste främmande språken, " säger lektorn, och tillför att många av de viktigaste litterära verken är skrivna, och fortfarande skrivs, på spanska.
Trots sin kärlek till det spanska språket tycker hon mycket om att se utländska filmer i originalversionen. Personligen verkar hon för att få större frihet till att välja film i originalversionen i Spanien.
"Jag bor i Pedregalejo, öster om Málaga, och jag åker då och då till Fuengirola för att se odubbad film för att utbudet är allt för litet i Málaga. Efterfrågan är fortfarande låg, men först när spanjorerna vänjer sig vid originalversionerna kommer intresset och därmed utbudet att öka", bedömer hon.
Hur spanjorerna ska kunna vänja sig vid originalversionerna, och om det överhuvudtaget kommer att ske, när utbudet på exempelvis spansk TV inte existerar kan bara framtiden ge svar på.

I lära som filmröst
Att lägga rösten på de stora Hollywoodstjärnorna är inte något man bara kommer in från gatan och gör. Det kräver utbildning och träning. I Spanien finns det åtta skolor som utbildar dubbare (synkronisatörer), fyra i Madrid, tre i Barcelona och en i Sevilla. Utbildningen vara i genomsnitt ett och ett halvt upp till två år och innebär bland annat andningsteknik, röstträning, betoning och träning i att förändra sitt röstomfång så att det passar till den person man dubbar.
Direktören för Spaniens största dubbningsskola P C Tauros i Madrid, May Marqués, är inte överraskande mycket begeistrad över den omfattande dubbningen i Spanien.
"Film blir inte gjord för att bli läst", säger hon och hänvisar till dem som föredrar undertexter framför dubbning. "Jag kan inte se någon som helst nackdel med dubbning. Är arbetet bra gjort bevarar det filmens innehåll och uttryck. Argumentet att dubbningen skulle hämma spanjorernas engelskinlärning håller inte alls. Det har inte med saken att göra", säger hon.
På hennes skola utbildas varje år omkring 90 nya "dubbadorer" och är man duktig finns det enligt direktören tillräckligt med arbete för alla. Hennes skola utbildar i första hand elever med inriktning på dubbning av film, men många arbetar också med reklam, TV-serier och dataspel. Efter att en "dubbador" blivit antagen till en filmroll så fortsätter arbetet, inspelningen, runt omkring i landets många studios. May Marqués berättar att en talangfull dubbador normalt tjänar mellan 30 000 - 180 000 euro om året, beroende på hur eftertraktad hans eller hennes röst är. Hon berättar också att den spanska TV-kanalen Antena 3 i genomsnitt betalar omkring 5 500 - 6 000 euro per film till inspelningsstudion.

Dubbningsindustrin
För att få reda på mer om dubbningsindustrin har En Sueco kontaktat en av branschens tunga pojkar, Jorge Condelauda, som är ekonomichef på Digit Sound, en av de största och äldsta studiorna i Spanien. Studion som ligger i Barcelona grundades 1954 och har idag 22 anställda, 9 inspelningsstudios och många "freelance-dubbadorer". Hos Digit Sound dubbar man årligen omkring 55 filmer till biograferna och ca 700 filmer och serier till TV. Studion tjänar omkring 30 000 euro per biograffilm och ca 6 000 euro för en produktion till TV. Den stora prisskillnaden beror på att det krävs mycket större ljudtekniskt arbete att producera film till de stora filmdukarna. Om branschen, berättar Jorge Condelauda, att krisen berör många av inspelningsstudiorna. Bara i Barcelona finns det 17 studios och det är allt för många, menar han.
"De senaste åren har efterfrågan på film och serier till TV sjunkit markant vilket beror på att de nationella TV-kanalerna har börjat göra många fler egenproduktioner, alltså spanska program och serier. Och ju färre utländska produktioner desto färre dubbningsuppdrag", säger han.
Condelauda tillägger dock att det i dag har blivit fler och fler katalanska översättningar till de katalanska TV-kanalerna. "Generalitat de Catalunya (den katalanska självstyrda regeringen, red. anm.) har gjort stora insatser för att många filmer och serier på TV blir översatta till katalanska. Men det är inte tillräckligt för att vända den negativa utvecklingen i branschen", säger Condelauda, som dock inte tror att dubbningen i Spanien generellt sett är på tillbakagång. "Vi har en lång tradition att dubba och jag ser inga tecken på att det skulle ändra sig, i varje fall inte de närmaste 20 åren", avslutar han.
Nedsatt språkinlärning, förlorad autencitet eller ej, allt tyder tillsvidare på att dubbningen har kommit för att stanna. Det är svårt att ändra på fast rotade traditioner, speciellt när det står en maktfull industri bakom och när spanjorerna fortfarande har ett stort intresse av att se film på sitt egna språk.

För de utlänningar som gärna vill förbättra sina språkkunskaper utgör kanske de dubbade filmerna ändå möjligheter att lära språket på ett alternativt sätt. Hör man till dem som får röda utslag av dubbad film behöver man inte säga adjö till ett liv med film. På de flesta DVD-filmerna kan man välja att se filmen med undertexter, precis som det finns ställen runt omkring i landet som visar några filmer i originalversion.

Sista veckan i augusti så bjöd den vackra byn Frigiliana in till fest. Detta år var fjärde året i rad som man firade festivalen 3 culturas. På svenska blir det, festivalen 3 kulturer, mer specifikt menar man de arabiska, judiska och den kristna kulturen. När det arabiska inflytandet fortfarande levde kvar i Andalusien så samexisterade dessa kulturer sida vid sida i denna by. Historiskt sätt så har denna lilla by varit lite utav en smältdegel för olika kulturer och influenser. Och detta faktum lever kvar än idag, då de bofasta kommer ifrån jordens alla hörn. Man värderar skönhet och traditioner högt här, det märks då det finns förvånansvärt många gallerier och ateljéer i denna lilla by. Frigiliana har också vunnit El Primer Premio Nacional del Embellecimiente de los Pueblos de España, med andra ord har blivit utsedd till den vackraste byn i Spanien, detta är ytterligare ett bevis på hur högt konsten och kulturen värderas här.

Vad som händer under denna festival är att det samlas en rad hantverkare, musiker, konstnärer och naturligtvis besökare. När jag kliver av bussen (för det är det mest praktiska sätt att ta sig hit med, under festivalen) är det som att gå igenom ett hav av dofter från olika sorters mat, rökelser och samtidigt hör man rytmer som nästan gör det omöjligt att stå stilla. I år så är det stora dragplåstret Macaco, och det var över 2000 personer som såg konserten. Men det finns även en rad olika mindre scener där stora musiker uppträder. Om du föredrar att dansa så fanns det ett flertal ställen där du kunde dansa ända tills solen gick upp, och det var dags för frukost.

Gastronomiska upplevelser var inget som saknas, det fanns allt från falafel, till tysk korv med sötsenap. Men för att uppleva de lokala smakerna så rekommenderas att du provar ” Ruta de la Tapa”. Detta går ut på att du besöker femton olika lokaler och äter deras speciella tapa, glöm inte bort att de ska ge dig en stämpel, sedan kan styra dina steg mot nästa ställe. När du ätit dig igenom byn och kan visa upp dina femton stämplar för organisatörerna så får du en t-shirt, som bevis på att du klarar av att äta kopiösa mänger mat. Men som tur är så har man alla festivaldagarna på sig för att försöka ta sig igenom ”La ruta de Tapa”.

Det erbjuds också en rad olika aktiviteter och workshops, hur man gör ljus, tvål, bokbinderi, eller hur du gör din egen parfym, eller varför inte prova på afrikansk dans? För de allra minsta fanns det en hel uppsjö av aktiviteter att välja bland, de kunde lära sig göra sin egen teater mask, ballongdjur, eller drake. Det fanns också en medeltidsmarknad, där både maten, drickat och kläderna var tidstypiska.

Så efter en dag fylld av tapas och workshops, så var det dags att sova en liten siesta, för att sedan återvända på kvällen och dansa fram till gryningen i en av Spaniens vackraste byar.Från Sverige är vi vana vid att vi kan berätta i stort sett allt för våra föräldrar. En liten vit lögn då och då blir det ju kanske, men mestadels är förhållandet sådant att sanningen, oavsett vad det kan vara, inte har allvarliga konsekvenser. I Spanien är det en helt annan historia. Trotts att barnen växer upp med stort sett samma värderingar och med samma syn på rätt och fel som svenska barn, gör kulturen här att det finns många saker som man helt enkelt inte kan berätta för sina föräldrar.
Barn ljuger. Enkelt och klart. Hundar skäller, katter jamar och barn ljuger. Inte alla lögner är menade som lögn, men när ivern tar överhand är det lätt att överdriva och det svänger över till en lögn. Det är inte problemet i sig för det är ju en del av föräldrarnas ansvar att få barnen att förstå vad som är rätt och fel. Dessutom börjar den spanska traditionen med att kvalificerat ljuga för sin föräldrar inte förrän man är gammal nog att veta att det man ljuger om är sådan som föräldrarna inte vill ha vetskap om.

Man ljuger längre i Spanien
Det börjar gärna i puberteten. Både sonen och dottern är ute allt för länge på kvällarna under täckmanteln, att man är hos några vänner, övar med sitt band, är på kvällskurs eller liknande. Sanningen är att sonen är på diskotek och dottern är hos sin pojkvän.
Föräldrarna skulle inte ha givit lov till någon av aktiviteterna och det vet barnen, därför håller de det för sig själva. Detta sker naturligtvis också i Sverige, men den stora skillnaden är att här i Spanien fortsätter ljugandet ofta långt upp i vuxen ålder.

Eftersom barnen blir äldre får lögnerna större vidd och medan föräldrarna sitter hemma och tror att de har världens bästa barn är barnen ute med sin pojk/flickvän, på fest, röker, dricker och kanske tar droger.
När studietiden kommer slår de sig kanske till ro en aning och är flitiga med studierna och arbetar hårt, samtidigt som de har ett mer eller mindre seriöst förhållande, som de inte vågar berätta om hemma. Så flyttar de kanske ihop under förevändningen att man bor tillsammans med några väninnor och helt plötsligt gifter de sig med någon som tillfälligtvis bodde i samma lägenhet... Det måste vara svårt att komma ihåg alla lögnerna och inte avslöja sig själv.

Föräldrarna ljuger också
Det som gör saken ännu mer invecklad är att traditionen går båda vägarna. Föräldrarna ljuger också för sina barn och speciellt när det handlar om sjukdomar eller liknande, då blomstrar lögnerna. Om någon i familjen exempelvis är sjuk vill inte föräldrarna berätta detta för barnen, då de är rädda att barnen ska bekymra sig i onödan.
Tendensen är den att man ljuger för att man är rädd för den andre partens reaktion. Och fruktan är kanske inte ogrundad. I ett samhälle som Spanien, där kyrkan fram till nyligen hade mycket stor makt över vad som kunde anses vara rätt eller fel, har det varit vanligt med fysisk bestraffning för minsta lilla sak. Det spelade ingen roll om man bekände sina synder eller ej. Bestraffningen var ett faktum så snart föräldrarna hade kommit underfund med vad barnet hade gjort. Detta bidrog självklart till att man undvek att berätta sanningen.Kyrkan spelar en stor roll
Det finns mycket lite, om överhuvudtaget, någon forskning inom detta område. Vi kan därför basera detta på uttalanden från spanjorer, bofasta och fackmän.
Vi talade med María Luz Escalada, psykolog i Torremolinos, i hopp om att en fackman kunde kasta lite ljus över fenomenet. Efter en liten tankepaus berättar hon;
"Kyrkans stora inflytande på det spanska samhället har inneburit att Spanien har en lång tradition vad gäller straff. Det ser vi exempel på fenomenet med att bikta sig då man direkt mottager sitt straff och så är man färdig med den saken i kyrkans ögon.
Problemet är att om familjen också fick reda på synden så gav de inte sin förlåtelse baserad på kyrkans, utan de straffade syndaren på nytt istället.
Detta kan ha varit en medverkande orsak till att traditionen nu är som den är. Intressant är också dubbelmoralen som skiljer pojkar och flickor åt.
Pojkarna är gärna mera män och har haft tre-fyra flickvänner när de är runt 20 år, medan en lika frigjord flicka blir betraktad som en hora.
Föräldrarna tillåter sina söner mer än sina döttrar och döttrarna ser sig tvungna till att ljuga för att få göra samma saker. Detta blev särskilt utbrett under 1960 - 70 -talet då ungdomarna genomgick en liberaliseringsprocess, som gav dem friare tyglar i förhållande till tidigare. Föräldrarna samtyckte dock inte till detta.
Övernattningar och utflykter med vänner blev ofta skolutflykter, medan käresta bara var vänner. Det berodde helt enkelt på att man visste att om man frågade om lov så var svaret inte bara nej utan man kunde också få husarrest eller fysisk bestraffning bara för man hade frågat något så dumt.
Nu ser vi lyckligtvis att förhållandena i samhället gradvis har ändrat sig. Föräldrarna har väl efter hand insett att det kan löna sig att ha ett öppet förhållande med sina barn. Där utöver lär sig barnen idag också om religion på ett annat sätt än tidigare. Min barn lär sig om religion i skolan på samma sätt som de lär sig matematik. De berättar allt för mig, i varje fall för tillfället. Så det är bara att hoppas att kyrkan följer med vilket den till en viss grad också gör. Utvecklingen är bara så olidligt långsam".


Då Titan Television denna sommar skulle filma TV-programmet Mammas Pojkar, som i september visas på svensk TV4, föll valet av plats på Marbella. Under hela juli månad uppehöll sig Titan Television i Marbella med ett 40-tal crew, 32 flickor, tre pojkar och tre mammor. Mammas Pojkar går ut på att tre mödrar hjälper sina söner att välja den perfekta kvinnan bland de medverkande aspiranterna. Med i bilden var Kerstin Tungarden som lokal resurs och problemlösare. En Sueco har talat med henne.

Varför har Titan Television valt Marbella?
Därför att Marbella kunde tillfredsställa TV-formatets kännetecknande
utformningskrav i fråga om vackra och lyxiga miljöer, garanterad värme och sol, svenskkoloni för deltagande i vissa programinslag (som t.ex. svensktalande instruktörer vid utövning av yoga, kampsport, ridning, vinprovning etc,) för undvikande av subtitling i den svenska slutversionen, med mera...

Var höll de till?
De ursprungligen 32 medverkande flickorna och 3 mammorna flyttade först in i en villa i Nagüeles (sönerna bodde på behörigt avstånd), varifrån en stor del av inspelningen ägde rum.
Fjärde och sista veckan utspelades i fincan La Concha Wellness då antalet flickor eliminerats i takt med kontinuerliga utröstningar.Filmades det på många andra ställen?
Mer eller mindre dagligen filmades flickorna i andra miljöer, som t.ex. i ett restaurangkök (La Cascada) vid mödrarnas matlagningstest - eller som t.ex. en hästsafari i Coin-bergen eller tivolikväll i Benalmádena, bland åtskilliga dejts mellan flicka/pojke utmed kustens olika begivenheter - för att inte tala om de otroligt vackra bildsekvenser över Marbella som blev resultatet från inhyrd helikopter...

Vill du berätta om programmet?
"Mammas pojkar" är den svenska versionen av en amerikansk förlaga ("Momma's Boys") som går ut på att tre mödrar hjälper sina söner att välja den perfekta kvinnan bland de medverkande aspiranterna. Mammorna ställer höga krav på den tilltänkta sonhustrun, vars kvaliteter sätts på prov via olika moment som t.ex. barnpassning, matlagning och bukettbindning. Antalet tjejer minskar under seriens gång via utröstningsmetoder där de som inte kvalificerar omgående skickas hem till Sverige. I slutprogrammet får vi se vilka tre aspiranter som lyckats kvalificera som partner till respektive son.

Hur många kom hit ner från Sverige?
Utöver ursprungligen 32 medverkande flickor, de tre mammorna och deras söner, tillkommer produktionsteamet från Titan Television ett 40-tal medarbetare (stationerade på Hotel Diana Park) utgörande ett stort antal kamerateam, kranskötare för medhavd inspelningskran, innehållsredaktion, producenter och övrig personal med ansvar för smink, kostym, mathållning/kock etc.

Hur kom du in i bilden?
Genom personliga kontakter med Titan från min förflutna verksamhet inom svensk TV-produktion i Stockholm, samt min nyetablerade lokala event-business ManyEventsMarbella.Vad var din funktion?
Jag fungerade som en lokal resurs och problemlösare för uppslag, kontakter, bokningar och förhandlingar av alla tänkbara ting som produktionen krävde - allt från hyrbilar och extrasängar, till samba och kanoter.

Gick allt bra?
Inte helt. dDet blev hett om öronen i dubbel bemärkelse när en brand plötsligt bröt ut vägg i vägg med hotel Diana Park, där alla mastertaper från inspelningarna arkiverades. Branden tilltog snabbt i styrka och vattenplan och brandkår hade fullt upp att släcka elden under flertalet rökiga timmar. Läget dramatiserades kraftigt när alla inspelade band brandhotades - varmed hotellet tvingade teamet att sätta både sig själva och materialet i säkerhet med en rasande fart.

Hade de också tid till att njuta av vistelsen?
Säkerligen inte så mycket som önskat eller förtjänat. Titans inspelningsteam visade sig vara ett ambitiöst gäng som oavbrutet valde att sätta nytta före nöje.

Hur upplevde de Marbella och Costa del Sol?
Såväl team som medverkande njöt i fulla drag av alla upptåg - trots den tryckande spanska julihettan, dyra filmtillståndsförhandlingar med privata entreprenörer utmed kusten, samt de tidskrävande trafikstockningarna via San Pedro - så pass bra, att man hoppas att serien blir en svensk succé med önskan om uppföljning för ytterligare säsonger, då Marbella självklart kommer utgöra samma inspelningsbas som i år.


Läs mer om Kerstin Tungarden och ManyEventsMarbella: www.manymoods.org/manyevents.
La Concha Wellness (Spa under konstruktion): www.laconchamarbella.com.
Titan Television; www.titan.se
 

Följ med Mammas Pojkar på TV4
Serien startar i mitten av september på bästa sändningstid och veckovis fram till årets slut på TV4. 

Senaste artiklarna från En Sueco

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja...

Kultur

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärt...

Tema & Profiler

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man som gör brä...

Gastronomi

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp und...

Tema & Profiler

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande...

Kultur

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco

Välkommen tillbaka till BOSTADSBLOGGEN i En Sueco Det är en stor glädje för mig att återigen varje ...

Bostadsnytt

Muebles Piramides firar 20-årsjubileum

Möbelbutiken vars fullständiga namn är Muebles Piramides Puerto, ligger öster om Málaga precis vid h...

Profiler

Är du trött på munsår?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Välmående fötter

Fötterna, tårna, är det vi har längst ned på benen och som i vardagen kanske hamnar längst ned på li...

Hälsa

Ögat

Denna månads ämne har valts då en av mina nära och kära vänner berättade om sina ögonproblem. Han ha...

Hälsa

Utflykter

Murcia

Murcia har närmare 450 000 invånare och sägs vara en av Spaniens kompaktaste städer. Så här finns det många människor och bilar, på en relativt liten ...

Utflykter

Las Minas de Bédar

Las Minas de Bédar ligger ca 30 km från Mojácar och här finns det en anlagd, spännande vandringsrutt som leder genom de gamla gruvgångarna och tunnlar...

Utflykter

Frigiliana håller sin tredje ”Ruta del Arte”

Frigiliana är en av de vackra byarna i Spanien och återigen i år hålls ”Ruta del Arte” i byns unika miljö. 50 konstnärer från tolv olika länder visar ...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda

När man går på marknader är det vanligt att det finns en vagn vid vilken det står en man s...

Gastronomi

Tropisk mango odlas i La Cala de Mijas

Bara några minuters körning från La Cala de Mijas hittas gården Granja Ecológica Las Penca...

Gastronomi

Alkoholfri sommar?
 Här är alternativen!

Ska du köra hem? Vill du passa på med vikten? Eller kanske har du andra orsaker till att b...

Gastronomi

Veras Veranda: Oreo-glasskaka på chokladkaksbotten

Jippi! Nu ska ni få ett recept på en efterrätt som verkligen passar alla. Detta är en hit ...

Gastronomi

Sabor a Málaga: Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter ...

Gastronomi

Gazpacho – en portion spansk historia

Det finns många varianter av denna spanska rätt – en del med kött, andra med fisk och skal...

Gastronomi

Sport

AHN Golf

26-27 juni – två dagars Ecletic tävling på Omberg Golf Resort Traditionsenligt samlades AHN:s golfa...

Golf

Golf i Solen

Sommaren i Sverige är inne på slutet och snart är det dags för oss att ge oss av och söka upp våra v...

Golf

KAOS-piloten

Demonstrationer mot shejk Al-Thani från fans, rapporter om honom till Qatars ambassad och borgmästar...

Sport

Tema & Profiler

Rabies i Spanien

Rabies i Spanien I maj i år dog en norsk kvinna av rabies efter att hon smittats av en hundvalp under en resa till Filippinerna. Detta var det första...

Tema & Profiler

De gåtfulla tartesserna

Gåtan kring tartesserna, den första kända civilisationen i södra Spanien, gäckar fortfarande både arkeologer och historiker.   De första invå...

Tema & Profiler

Sarah Almagro - somos tu ola

I juli var det ett år sedan nu 19-åriga Sarah Almagro Vallejo lades in på sjukhus med svåra magsmärtor. Hon kollapsade i sjukhusreceptionen och vaknad...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu Michael Emdenborg

I grunden är han affärsjurist men här på Costa del Sol känns han nog mest igen från alla evenemang som han arrangerar främst i och omkring Fuengirolat...

Tema & Profiler

Svenska kyrkan

Djup konflikt i kyrkan Det har skett mycket i vår svenska kyrka här på kusten sedan mars månad, då kyrkoherde Mikael Jönsson samt dennes äkta maka, k...

Tema & Profiler

Kackerlackor

Högsommaren må vara förbi men kvar är värmen och den höga luftfuktigheten, som ju sommaren och sensommaren på Costa del Sol karaktäriseras av. Med det...

Tema & Profiler

Profil: Birgitta Bergin

Nu är hon författare! Första gången vi träffade Birgitta Bergin här i En Sueco var för exakt fem år sedan. Då var hon blyg och vågade ännu inte rikti...

Tema & Profiler

Vad går ni och tänker på Eva och Magnus Wahlberg?

Många är vi som genom åren följt Nerjas utveckling och svenskars kärlek för denna vita lilla stad öster om Málaga går inte att ta miste på. Och många ...

Tema & Profiler

Kultur

Jul på spanskt vis

Året går fort, om 3,5 månad så är det redan dags för jul igen. Det kan vara smart att redan nu börja att smygplanera julens festligheter och julklappa...

Kultur

Filmer inspelade i Spanien

Spanien är ett vidsträckt land med varierande landskap. Stränderna i söder lockar till soldyrkande turister, vågorna på Atlantkusten drar till sig s...

Kultur

El Veranillo de San Miguel (indiansommar)

Vädret spelar oss ett spratt Vi träder nu in i årets första höstmånad, september. Som svensk sitter det nästan i ryggmärgen att nu sörja över att som...

Kultur

Parque Tecnológico Andalucía

Teknologiparken i Málaga – en växande stad-i-staden   Om du bor i närheten av Málaga har du garanterat kört förbi avfart 61 mot Parque Tecnol...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com