Den 9 mars hålls en konstutställning med Yoni Art på Ananda Laie Retreat Center i La Cala. Eventet arrangeras av konstnär Pia Mattinen, som genom sin konst hjälper kvinnor i Costa Rica till ett liv i en lättare vardag.

Hjälpa kvinnor till balans och harmoni

För att förstå bakgrunden till eventet Yoni Portraits – Divine Feminine Art får vi börja med att titta på Pias egen livsresa. Pia är en aktiv kvinna med barn och familjeliv. Efter komplikationer tvingades hon operera bort en av sina äggstockar och upplevde då stark obalans i sig själv. I stället för att dämpa symptomen med läkemedel sökte hon källan till obalansen. För två år sedan gjorde hon så en resa till Costa Rica och deltog i en retreat vid Monteverde. Där fick hon hjälp att djupdyka i sig själv. Hon visades vägen till att tro på sig själv, till naturen och sin egen kreativitet (målning), vilket blev hennes ”healing” och som hjälpt henne finna vägen till att bli den kvinna, mamma, partner etc. som hon är.
Nu vill hon hjälpa andra kvinnor!

Sakralchakrat

”En del av min egen ’resa’ till balans började med att jag målade mig själv, och mina cykler. Jag berättade för min danslärare om att jag funnit balans och så ville hon komma på en session. Sedan spred sig ordet. I samhället är kvinnans underliv och allt kring det traditionellt tabu men i min konst lyfter jag fram det personliga och vackra. När jag målar en kvinna varar sessionen ca 2 timmar. Vi börjar med en medveten meditation under vilken kvinnan får kontakt med sitt sakralchakra.”
Sakralchakrat sitter enligt sanskrit en bit nedanför naveln. Under en session hjälps kvinnan få kontakt med chakrat, som har förbindelse med bland annat livmoder, äggstockar, kvinnans sexualitet samt känslor som livsglädje, passion och spontanitet. När balans nås, uppnås egenvärde. Finns i stället blockeringar upplevs och uttrycks det ofta i menstruationsproblem, vaginala infektioner, barnlöshet, tumörer samt cellförändringar i livmoder, äggstockar och vagina, ländryggssmärtor samt blås- och urinvägsinfektioner.

En pusselbit till balans

”En session börjar med en medveten, guidad meditation in i sakralchakrat. I processen finner vi en situation vari kvinnan är bekväm och helt i kontakt med sitt sakralchakra. Det som händer är att kvinnan öppnar upp och i stället för att bjuda in låter hon energin flöda, och det är denna energi som jag upplever och uttrycker på kanvasduken. I detta erbjuds kvinnan också att tala (en del sjunger) och på så sätt får hon uttrycka det som finns i sakralchakrat med halschakrat – det vill säga i ord”, berättar Pia, som alltså i bild och färg översätter kvinnans inre resa.
 
”Kvinnorna som kommit för en session uttrycker att de får kontakt med sig själva på ett djupt plan, vilket kan användas som en pusselbit (det är nämligen ingen återkommande terapiform) på vägen till medvetenhet och balans. När vi är färdiga får de med sitt konstverk som minne”, berättar Pia.
 
Då Pia upplever att intresset för sessioner och hennes konst ökar, vill hon ta stöd i detta och hjälpa utsatta kvinnor i Costa Rica. Därför arrangerar hon nu utställningen Yoni Portraits – Divine Feminine Art den 9 mars (med hänsyn till internationella kvinnodagen 8 mars). Pengarna från eventet går oavkortat till att hjälpa kvinnor i Costa Rica, som själva inte har ekonomiska möjligheter till att få hjälp. I Monteverde får kvinnorna delta i retreatet för att finna en väg ut ur en utsatt och svår vardag.
 
Utställning: Yoni Portraits – Divine Feminine Art
Konstnär: Pia Mattinen
Plats: Ananda Laie
Adress: ”Finca Alta”, Ctra. Tramo de Unión 10, La Cala de Mijas
Datum och tid: 9 mars 2019, kl. 13-18
Inträde: 5 euro*

Övrigt: Under eventet kommer det finnas café, hållas lotteri* samt ges möjlighet till frivilliga donationer*.
Eventet hålls utomhus (om vädret tillåter) med mingel i trädgård, live musik, tapas m.m.
*Intäkterna går oavkortat till välgörenhetsprojektet för kvinnor i Costa Rica.
 
Det varma vädret, många gågator i staden och turister året runt gör Málaga till en attraktiv stad för företag som hyr ut elsparkcyklar.

Varken fågel eller fisk

De är inte cyklar. De är inte moppar. Turisterna ger sig ut på sightseeing med dem och affärsfolk använder dem till och från tunnelbana, buss och tåg, på gator och torg, vägar och trottoarer. Det handlar om elsparkcyklarna, som intagit många Europeiska storstäder. Men det sker inte utan motstånd från lokalbefolkningen och affärsinnehavare. Stadens invånare är trötta på sparkcyklarna som står i vägen och gör det svårt att komma fram eller än värre utgör fara för allmänheten, speciellt för personer med fysiska eller synrelaterade funktionsnedsättningar.
I takt med att uthyrningsställena ökar i antal ökar också klagomålen från invånarna.

Böter eller konfiskering

De elektriska sparkcyklarna finns överallt i större städer, där olika företag hyr ut dessa färdmedel. Det första företaget att rulla in på Málagas gator och torg var svenska VOI. Tillsammans med Lime, Tier och UFO är dessa de fyra företag som i skrivande stund hyr ut elsparkcyklar i Málaga. Siffror från kommunens avdelning för trafik och infrastruktur visar att det kör drygt 450 sparkcyklar på gatorna i provinshuvudstaden just nu. Men klagomålen handlar om att sparkcyklarna dräller runt när användarna bara ställer dem någonstans efter en tur samt om att de utgör fara för fotgängare när de kör fram på trottoarer och gågator i 25 km/t.
 
Frågan är också om parkering av dessa färdmedel kräver kommunal auktorisation eller ej. Då sparkcyklarna inte befinner sig på någon fast plats i staden utan i stället hela tiden flyttas runt, befinner de sig i ett juridiskt ingenmansland, som det ser ut just nu.
 
Málaga kommuns avdelning för infrastruktur sa till en början att Policía Local skulle få lov till att ta bort sparkcyklar från gatorna men för nuvarande finns det inget juridiskt underlag för detta. I stället kan det skrivas ut böter när sparkcyklarna står parkerade eller ligger på speciellt olämpliga platser.

Kommunerna pressar DGT

Málaga kommun har presenterat ett önskemål om ett förbud mot att parkera sparkcyklarna på offentliga vägar och betonar att det är nödvändigt att sparkcyklarna anpassar deras fart när de kör på trottoarer. Det betyder att elsparkcyklar endast får köra 10 km/t, liksom andra färdmedel (vanliga sparkcyklar, barnfärdmedel, rullskridskor m.m.) som är tillåtna på trottoarer.
Chefen för det spanska trafikverket Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, uttalade sig i början av februari om den infekterade trafiksituationen efter att flera kommuner börjat efterfråga regleringar. Han har sagt att städernas framtid bestäms av framkomligheten:
 
”De städer som inte lyckas lösa dessa problem kommer att uppleva tät trafik, föroreningar, buller och trafikolyckor. Städer som lyckas lösa problemet lockar i stället talanger och gör sig själva konkurrenskraftiga.” Och så har han även sagt: ”Fram till nu har elsparkcyklarna inte betraktats som fordon. Det måste de göra för att de ska kunna regleras på samma villkor som andra fordon med hänsyn till att köra alkoholpåverkad m.m.”
 
DGT arbetar nu på ett regelverk som innehåller flera viktiga punkter när det kommer till elsparkcyklar. Bland annat fastslår Pere Navarro att de inte får köras på trottoarer. De nya reglerna förväntas vara färdigställda i slutet av mars, och sedan är det upp till varje enskild kommun att implementera dem på deras offentliga vägar.

Så fungerar det

För att hyra en elsparkcykel i Málaga laddar du ned just den elsparkcykelns app, upprättar en profil och anger betalkortsinformation. Därefter scannar du en kod som finns på elsparkcykeln med appen och detta låser upp just den elsparkcykeln. Du betalar per använd minut. Priset skiljer sig mellan uthyrarna men som exempel kostar VOI-elsparkcykel 1 euro att låsa upp och därefter 0,15 euro per minut i hyra.
 
Elsparkcyklarna är ”free floating”, vilket betyder att de inte ska parkeras vid en uppladdningsstation efter en tur. Du kan ta elsparkcykeln ända fram till dörren, men du får inte ta med den in i ditt hem eller någon annanstans som gör att andra användare inte får tillgång till dem. Elsparkcyklarna laddas upp då en anställd kör runt och samlar upp dem, varefter de ställs ut igen när de är fulladdade.
Elsparkcyklarna är utrustade med GPS och 4G-information så att företagen kan kontrollera var varje enskild elsparkcykel är.
 

Vad är en elektrisk sparkcykel?
En elektrisk sparkcykel är som en vanlig sparkcykel men den har en motor som driver den. På så sätt behöver du inte sparka dig fram utan behöver bara vrida på ”gashandtaget” för att ta dig fram.


Elsparkcykel och dödsfall
I december 2018 avled en 33-årig man i Córdoba efter en krock med en personbil. Mannen som körde elsparkcykeln bar hjälm, men olyckan, som skedde nattetid, kostade honom livet. Elsparkcykeln var av modellen ”chopper” och är en blandning av en vanlig motorcykel och en elektrisk motorcykel, som kan köra upp till 80 km/t och har en räckvidd av 40-50 km. Det är det första dödsfallet relaterat till elektriska sparkcyklar i Andalusien, men det tredje i Spanien.

 
Om man inte är ”zero waster”, som vi skrev om förra månaden, så är det högst troligt att man varje dag producerar avfall av olika slag. Från Sverige är vi sedan länge vana med att sortera både vanliga hushållssopor liksom grovsopor och annat som elektronik, möbler m.m. Men hur fungerar det här på Costa del Sol?

Hushållssopor

Faktum är att sopsortering blir en allt mer medveten uppgift även på dessa sydspanska breddgrader. I många städer längs kusten finns numera moderna stationer för hushållssopor med behållare som är nedsänkta i marken vari soporna kastas ned i rör. Dessa är ofta märkta med ”organico”, ”envases”, ”vidrio” och ”papel”. Genom att sortera sina hushållssopor väl och kasta dem i rätt behållare underlättas sopsorteringsarbetet betydligt. Så vad ska kastas i vad? Vi tar en titt ned i var och en:
 
Organico: betyder organiskt avfall. Här tänker kanske en del att det bara handlar om matavfall men hit hör även damm efter städning i hushållet, blöjor, köks- och toalettpappersrullar, porslinsskärvor av t ex en trasig tallrik samt annat organiskt avfall.
 
Envases: betyder förpackningar. Det som det handlar om här är lätta förpackningar som plastförpackningar av PVC, PET, Polietylene och Polypropylene samt konserver och Tetra-förpackningar (t ex mjölkkartonger).
Här ska det tilläggas, för som svensk kan det låta underligt att metall- och plastförpackningar ska i samma behållare, att när dessa sopor når sopstationen så separeras plasten från metallen maskinellt.
 
Vidrio: är det samma som glas och till skillnad från Sverige, där det finns olika behållare för färgat och ofärgat glas, så kastas här allt glas i en och samma behållare. Viktigt att tänka på är att skruva av eventuella korkar och lock, för denna behållare är uteslutande för glas, med andra ord för glasburkar och flaskor. Eventuella glas- eller porslinsskärvor hör hemma i behållaren för organiskt avfall.
 
Papel: på en del av dessa står det papel y carton och på andra bara papel, gemensamt för dessa behållare är att de är avsedda för papper och kartong, vilket innebär tidningar och magasin samt papplådor och kartong. Det som gäller här är att det inte får vara några fettfläckar på materialet och att all eventuell tejp, alla gem, häftklamrar och liknande måste vara borttaget.
 
Vad som inte hör hemma i denna behållare är t ex mjölkpaket, som alltså ska sorteras som förpackning.

Återvinningsstationer

Det ska vara lätt att sortera sina sopor! Därför finns det längs kusten både mindre, mobila återvinningsstationer ”Punto Limpio Móvil” i många urbana områden samt stora återvinningscentraler ”Punto Limpio”, ofta lite i utkanterna av kuststäderna. Vid de mobila återvinningsstationerna kan man sortera det avfall som inte får slängas i de redan nämnda avfallsbehållarna. Det handlar om t ex mindre elektronik som t ex mikrovågsugar och datorer, tv-apparater, batterier, toners från skrivare, lampor, rester av målarfärg och andra vätskor m.m.
 
Vid de större återvinningscentralerna år andra sidan går det bra att lämna alla sorters avfall, även skrymmande, och är man tveksam vad som ska sorteras hur och slängas var så finns det alltid personal på plats.
För information om din närmaste Punto Limpio Movíl eller Punto Limpio – se din kommuns webbplats.

Hur sorteras dessa?

När det kommer till vissa avfall uppstår det fler frågetecken än kring andra. Här följer en listan på avfall som flera av Costa del Sols kommuner gått ut med specifik information kring:
 
Möbler: Har du möbler som du vill bli av med är det lätt att tro att det bara är att ställa ut dem på gatan, så kommer någon och hämtar upp dem. Detta är dock inte tillåtet. De flesta kommuner har en gratis möbelhämtningstjänst. Man ringer då till ett telefonnummer som anges på sin kommuns hemsida och så får man anvisningar när och var man får lämna de gamla möblerna, och så kommer kommunens upphämtningsbil och hämtar möblerna.
Tips! Är möblerna hela? Många välgörenhetsorganisationer kommer och hämtar möbler gratis, som sedan skänks eller säljs för välgörande ändamål.
 
Olja: Här handlar det om olja som använts vid matlagning, som om den hamnar i avloppet kan orsaka stora problem samt att olja kontaminerar natur och vatten. Samla upp din använda matolja i en flaska och lämna den i en behållare avsedd för just matolja. Dessa finns ofta i närheten av skolor samt shoppingcenter och så finns de även vid återvinningsstationer och -centraler.
 
Kaffekapslar: I nästan vart och vartannat hem finns i dag en kaffemaskin med kaffekapslar. Dessa kapslar är mycket svåra att återvinna och det är lätt att tro att de ska i behållaren för förpackningar, men detta är fel!
Använda kaffekapslar ska i behållaren för allmänna hushållssopor, den som är markerad med ”organico”.
”Glödlampor”: I dag finns många olika sorters lampor på marknaden – glödlampor, lågenergi, LED och halogen är några. Gemensamt för dem alla är att de, när de inte längre lyser upp din vardag, ska sorteras rätt och kastas vid en återvinningsstation.
 
Läkemedel: Liksom olja förorenar läkemedel naturen och läkemedel kan dessutom vara riktigt farligt om det kommer i fel händer. Därför ska alla läkemedel antingen lämnas tillbaka till ett apotek eller lämnas in vid en återvinningsstation.
Leksaker, CD och LP: Det är lätt att tro att leksaker, cd- och lp-skivor gjorda av plast kan kastas i behållaren för förpackningar. Men nej! Dessa ska, om de inte doneras till välgörenhet eller liknande, sorteras rätt och kastas vid en återvinningsstation.
 
Kläder och skor: Kläder och skor i gott skick gör sig bäst som donationer till bättre behövande genom någon av kustens många välgörenhetsorganisationer. Men trasiga och slitna kläder och skor som inte längre tjänar någonting till ska återvinnas. Behållare för detta finns ofta vid tankstationer och återvinningsstationer.
Ingen kommer längre ihåg de tankar och stora ambitioner som grundarna bakom AHN i Fuengirola/Mijas hade när de i oktober 1968 bildade föreningen och skrev under de första stadgarna. I dag skulle de nog inte tro sina ögon om de såg att föreningen har passerat inte färre än 2 000 medlemmar.
 
AHN i Fuengirola/Mijas har rundat 50 år och är utan tvekan kustens äldsta nordiska förening – och det är dynamiken och lusten att finna nya vägar som präglar klubben. AHN sätter fokus på social gemenskap, ekonomi och nyligen har AHN nu även tagit del i kommunens sociala hjälparbete.

Föreningen som ville fram

Det är fullt med människor och livliga aktiviteter i AHN:s lokal ”Casitan” i Las Rampas, i centrala Fuengirola. Föreningen har ett brett aktivitetsprogram och det märks att AHN, på bara sju år, gått från ca 400 medlemmar till att nå sitt ambitiösa mål på att ha 2 000 medlemmar. För att nå målet har klubben varit allt annat än rädd för att gå nya vägar.
 
För flera år sedan insåg styrelsen att det inte var nog med att driva föreningen enbart baserad på social gemenskap – det skulle även vara ekonomiskt attraktivt. Med detta i sikte tillsatte AHN en grupp som skulle arbeta på att anskaffa rabatter och andra medlemsförmåner. Det kom att visa sig vara en bra idé för många företag kunde också se fördelen i att ge de många medlemmarna bra erbjudanden, speciellt golfbanorna.

”Vi har nu så bra rabatter på många av kustens golfbanor att man nästan bara behöver spela en enda runda golf för att tjäna in hela medlemskapet”, säger Eckhardt Metzner, som är ordförande och ansvarig för AHN-Golf.
Eckhardt Metzner är stolt över att klubben i dag kan erbjuda green fees hela året runt på Alhaurín Golf för 30 euro inklusive buggy. Och detta erbjudande gäller även under högsäsongen, då priset annars är 79 euro. På Mijas Golf betalar AHN:s medlemmar bara 50 euro för en golfrunda medan normalpris är 88 euro.
 
”Det är ett språk som alla förstår, och det är ingen hemlighet; golfen har gett oss många medlemmar”, berättar Eckhardt Metzner, som även vill betona att AHN är mycket mer än bara golf. Det är även reser, utflykter, kurser, fysisk aktivitet, god mat och massor av trevligt sällskap. Och alla dessa aktiviteter kommer att utökas under 2019, lovar AHN:s styrelse.
Sanningen är den att det strömmar nya medlemmar till AHN – och med dem kommer även sponsorerna. Därför har föreningen nu så stark ekonomi att föreningslokalerna är avbetalade och den ekonomiska basen för framtiden är skapad.

Sociala – hela vägen

Tack vare den starka ekonomin kan AHN även hjälpa till i närområdet. Detta gör de genom att stötta den lokala föreningen för familjer till Alzheimer-patienter (AFA) samt Fuensocial, vilket är Fuengirolas dagcenter för personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Förra året donerade AHN 15 000 euro till de båda organisationerna.

”Vi är en liten del av Fuengirola, en stad som alltid varit vänlig mot oss. Därför vill vi gärna ge tillbaka någonting”, berättar Eckhardt Metzner och fortsätter: ”Fuensocial är en bra och lokal organisation där vi direkt kan se hur vårt stöd kommer till nytta, och det är därför som vi vill hjälpa till där.”

Fuensocial hjälper bland annat till med utbildning, arbete och transport för barn och unga med funktionshinder. Men även föräldrarna får hjälp med rådgivning, vägledning och barnpassning.
Det var en enig styrelse som för ett par år sedan fattade beslut om att stötta AFA och Fuensocial.

”Vi har under de senaste åren sponsrat mer än någonsin och genererar ett bra årligt överskott på våra golfaktiviteter. Därför är det bara mer än rätt att vi ger vidare lite. Faktiskt är det bara roligt att kunna glädja andra”, är Eckhardt Metzner näst sista kommentar.

Vill du vara med?

Och även du kan glädja andra. AHN söker folk i alla led och funktioner till föreningen.
”Vi har mycket att göra och behöver aktiva medlemmar som kan bidra med en hjälpande hand. Så om du vill bli en del av vår trevliga gemenskap, se då till att kontakta oss!”, avslutar Eckhardt Metzner.
Hos AHN är alla nordiska nationaliteter välkomna. Majoriteten i föreningen är fortfarande svenskar men nästan hälften av medlemmarna är i dag finländare, norrmän, danskar och islänningar.
AHN firade sitt 50-årsjubileum i höstas men föreningen är fortfarande ung och har massa energi.
Under 2018 tog Janesh Vaidya Sverige med storm då han reste landet runt och föreläste om läkekonsten som han skolats i sedan barnsben. Och i slutet av förra året besökte han Costa del Sol i samband med en föreläsning för fulla hus på Los Naranjos Golfklubb*.

Uråldrig, indisk läkekonst

Traditionell ayurvedalära är en uråldrig, indisk läkekonst vars ursprung spårats till ca 5 000 f. Kr. I denna läkekonst och livsfilosofi arbetas det ur ett holistiskt perspektiv med vediska utgångspunkter. I och med Storbritanniens kolonisering av Indien (som började på 1800-talet) fördes andra medicinska läror in i landet som trängde undan ayurvedaläran. När Indien blev självständigt igen 1947 fanns det enligt den indiska regeringen bara några hundra vaidya-familjer kvar som följde den traditionella läran. I dag finns det ett 30-tal kvar. Janesh Vaidya kommer från en av dessa och läran har förts till honom genom flera generationer.
 
Ordet vaidya betyder ”traditionell ayurvedapraktiker” och förr hade nästan varje indisk stad en vaidya-familj som var traktens traditionella läkare.

Ett språk som alla kan förstå

”Jag ser inte mig själv som någon mästare. Att studera ayurveda är en livslång process”, förklarar Janesh Vaidya, när En Suecos journalist träffar honom över en kopp te dagen efter föreläsningen.
Ayurveda baseras på sanskrit och det Janesh gör när han lär ut läran är att reducera sanskritorden till en föreläsning. Men för att det ska vara lättare att förstå de ayurvediska tankegångarna har han studerat livsstilen i väst och anpassar språket därefter.
”Sanskrit är komplicerat och få förstår det. Därför använder jag ett språk och paralleller som alla kan förstå. Inom ayurveda arbetas det förutom med mat och yoga med att lösa problem i stället för att dämpa besvär av problem. För att förklara detta kan jag t ex ge ett exempel: Om det brinner i ditt hus – stänger du av brandlarmet eller släcker du elden?” säger Janesh.

Lev som du drömmer

Att ändra synsättet att tackla problem på är dock inte det lättaste, det vet Janesh. ”Många är rädda för förändringar men förändring är en del av livet”, säger han och förklarar: ”Dock försöker många förändra omgivningen i stället för sig själva och det är inte möjligt, förändringen måste ske hos en själv. Som exempel kan jag använda en parallell till vinterväglag. I Sverige byter man däck för att klara av halkan. För det skulle ju inte fungera i längden att i stället gå ur bilen varannan meter för att sanda eller skotta bort snön. På samma sätt fungerar det inte att ständigt försöka förändra omgivningen.“
Föreläsningen som Janesh gav i Marbella, som En Sueco deltog vid, gick under samma titel som hans senaste bok: Lev som du drömmer, i vilken han tog fasta på just att vi genom tankens kraft samt genom förändring kan leva som vi drömmer – inte materiellt utan sinnligt.
 
”För att få till förändringar i livet, för att få det liv man drömmer om, handlar det om att se vad som blockerar oss – och få blockeringarna att släppa. Många gånger handlar blockeringarna om stress, oro eller depression. Många äter medicin för att dämpa dessa. Med ayurvedan arbetar man i stället med orsaken till problemen, för att få det liv man vill ha”, berättar han och fortsätter: ”Vi måste ta tag i den negativa tanken innan den blir en känsla samt innan vi kommunicerar den. För kommunicerar vi negativitet är det också det vi får tillbaka. I stället bör vi tänka positivt, då känner vi oss positiva och så talar vi också positivt samt får positivitet tillbaka från omgivningen. Ett friskt och hälsosamt sinne behöver friska och hälsosamma tankar!”

Väst baserar livet på spekulationer

Föreläsningen behandlar tunga ämnen men Janesh talar om det på ett avslappnat sätt. Exemplen är många gånger humoristiska och får publiken att skratta, som t ex när han tar en vit kaffekopp i handen, blickar ut över publiken och frågar vad folk tror att han har i den. ”Grönt te”, säger en kvinna, och förklarar det med att det skulle passa hans image med ayurveda, yoga och hälsa. ”Vatten”, föreslår en annan – för att det släcker törsten bäst och för att kroppen består av mycket vatten och således ger balans. ”Vodka!”, utbrister en tredje – för att det skulle vara osannolikt. I själva verket är koppen tom. Med detta vill Janesh demonstrera att vi fyller våra tankar, dagar och liv med spekulationer.
”Din dag är en tom mugg som du kan fylla med det du vill – fyll den med positiva saker!”, skrattar Janesh. Vidare uppmanar han oss att sluta spekulera: ”99 procent av våra tankar baseras på spekulation och det mesta av spekulationerna är fel! Tankarna är livets arkitekt – så sluta spekulera om vad som kan komma att ske och lev nu i stället!”

Resan till väst

Trots sina många resor till Europa bor Janesh fortfarande i sin födelsestat Kerala, där hans familj har en 600-årig tradition som vaidyas. Att han gett sig ut i världen är resultatet av en vision som hans farmor hade om att sprida läran om ayurveda innan den sista vaidyan dör. Därför sattes Janesh tidigt i en skola där han fick lära sig engelska. Men visionen är inte fri från motstånd. Inom ayurveda säger nämligen traditionen att vaydias inte får korsa hav. Även i Sverige har han mött motstånd. En del läkemedelsbolag har nämligen kontaktat honom och bett honom lämna landet då de noterat en minskning i försäljningen av läkemedel. Men Janesh har stöd i erfarenheterna av de många människor som förbättrat sin hälsa endast med förändringar av kost, livsstil och tankar.

Sverige först och Spanien snart

Första gången Janesh besökte Sverige var i början av 00-talet. Sedan dess har han återvänt otaliga gånger.
”Att jag först fokuserade på Sverige förklaras med att det är ett litet land utan en styrande religion, vilket gör människor öppnare för nya tankegångar. Dessutom är landet också mycket jämställt samt modernt. Dock är det inte heller helt lätt i Sverige att tala om det som betecknas som ’alternativt’ för många är snabba med att klassa det som humbug. Men det har gått bra. Förra året besökte jag 43 svenska städer på två månader och så har sex av mina böcker getts ut på svenska”, berättar Janesh, som är glad over att så många i Sverige är redo att ta ansvar för sin hälsa och har viljan att göra förändringar. Janesh böcker har även getts ut på danska, finska, norska, tyska och holländska.

Rikedom

Det är omöjligt att sitta framför en så framgångsrik person som Janesh Vaidya utan att fråga om han verkligen sprider kunskapen om ayurveda av sitt goda hjärta eller om pengar har blivit en drivande faktor.
”Rikedom är inte vad man har utan vad man ger. Det ekonomiska lockar inte för pengar saknas mig inte. Många i världen är fattiga även om de har pengar, för rikedom ligger inte i pengar. Så visst är jag rik – jag strävar efter att dela med mig av min lära till så många jag”, förklarar han.
Där slutar intervjun, men inte samtalet med En Suecos journalist. Janesh har en lugn samt trygg utstrålning och han talar inte bara med ord utan förmedlar även känslorna i sina ord genom sin blick för att visa att han, verkligen, lyssnar. Janesh är närvarande i nuet.

Kort info

Namn: Janesh Vaidya
Född: I Kerala – ålder säger han inte för det ingår ej i hans tradition och får ej heller frågas om, för ålder är inte relevant
Bor: I Kerala
Gör: Janesh ser inte det han gör som ett arbete – det är hans livsstil i vilken han vill ge andra människor livsförändrande erfarenheter.
Övrigt: Driver ett ayurvediskt center, Vaidyas Ayurveda Village, i sin hemby. Dit kommer människor från hela världen för att hitta hälsa och balans genom behandlingar, yoga, massage och individuellt anpassad mat.

Utgivna böcker på svenska (finns bland annat på bokus.com):

Lev som du drömmer: yoga för ditt sinne under 105 dagar
Maten är min medicin: ayurveda i ditt kök
Yoga är min terapi: yogaprogram för din kroppstyp baserat på ayurveda
Maten från min by: ayurveda för din hälsa
I det sista regnet
Ayurveda för ditt sinne

Senaste artiklarna från En Sueco

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar ...

Utflykter

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi Miguel Án...

Gastronomi

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovi…

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för a...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till bå...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Cost…

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smooth...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen s...

Tema & Profiler

Vacker och föryngrad hud med kemisk peeling - Ny b…

Prodigy Peel ör en ny och banbrytande behandling från det kända amerikanska företaget IS CLINICAL. D...

Hälsa

Upplever du smärta och ömhet i och runt dina leder…

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Telomer

En söndag ringde min dotter och frågade om jag någonsin hört talas om telomer. Lite stolt svarade ja...

Hälsa

Utflykter

Väggmålningarna i San Isidro, Orihuela

  Våren 1976 rådde det stor politisk osäkerhet i Spanien. General Franco hade just dött och många fruktade att diktaturen skulle fortsätta. U...

Utflykter

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar från inbördeskriget och nu för tiden kan man besök...

Utflykter

James Bond-rutten

Kanske är det någon som kommer ihåg en scen från James Bond filmen ”Levande måltavla” när han åker skidor igenom ett klipphål i Val d’Isère. Klipphåle...

Utflykter

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Veras Veranda - Smarrig kanelbullekaka

När jag bakar bullar har jag många recept att välja mellan. Hemma hos oss bakar vi dem i a...

Gastronomi

Veras Veranda - Släta bullar

Jag står inte i köket jättelänge varje gång det ska bakas eller annat, det finns ju mycket...

Gastronomi

Hemlagade churros

Blev du sugen på tapas när vi skrev om denna läckerhet i februarinumret av En Sueco? Då få...

Gastronomi

El Mimbre - med vision om än mer ekologiskt samt hälsobröd

Bröd för alla smaker El Mimbre är familjeföretaget som genom sina direktleveranser till u...

Gastronomi

Framtiden är grön i köket

Den passar utmärkt till fiskgrytan, till youghurt, ost, majonäs. risotto, hamburgare, gin ...

Gastronomi

Sport

Golfsidorna Apr 2019

AHN Golf 20 februari - Golfhäftet Trophy - GreensomeEtt stort tack till Kristina och Eckhardt för e...

Golf

Medan bollen rullar... Ödesstunder

Rättssak kan kosta shejken Abdullah Al-Thani makten medan en uppryckning till La Liga nu är tveksam ...

Sport

Super Seleznov

Den nya målvakten i Málaga vill spela i La Liga – medan den 11-åriga sonen passas av säkerhetsvakter...

Sport

Tema & Profiler

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovinsen

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för att äta lamm tar firandet i Spanien och framförallt...

Tema & Profiler

At tända eld på tjurars horn, få dem att hoppa i vattnet och hålla dem i koppel

Höjdpunkten på en spansk stads årliga fiesta har ofta någonting att göra med tjurar. Mer exakt handlar det om att på ett eller annat sätt misshandla e...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till både Sverige och Spanien.   Denna månad träff...

Tema & Profiler

Anonyma Alkoholister

En föreställning av alkoholism kan vara ett smutsigt, illa skött hem, trasiga kläder, en hemlös och nedgången, fallen människa. så behöver det bestämt...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona tillsammans med sin fru Monika von Schantz Furu 1...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen som slog undan benen på hela Europa, och speciellt ...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Costa del Sol

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smoothies och probiotika. Hon har tagit vägen från Estla...

Tema & Profiler

Rafael Serrano – en pionjär inom hållbart bygge

En dröm om en bättre värld och härliga bostäder, skapade med hänsyn till hållbarhet i alla material Att möta Rafael Serrano är en speciell upplevelse...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Språkutbyte: Pachange – språkutbyte i Málaga

Jag kan gissa att det är många av oss som i nyårslöfte sagt att vi ska bli bättre på spanska eller engelska? Ett riktigt bra sätt att lära sig språk p...

Kultur

Boktips: Läslust 2019 - Göran Rise släpper serie om advokat …

Han har släppt en bok tidigare, vari han berättade om sina egna yrkesverksamma år, men nu släpper Göran Rise för första gången en roman. Boken, som he...

Kultur

Norrbom Marketing

NYHETSMAIL

Få spanska nyheter på svenska direkt i din inkorg

* nödvändig

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com