Denna månad ska det handla om hackers såsom Lisbeth Salander från filmtrilogin Millennium. Finns hon verkligen därute eller är det bara ett rent påhitt, som det byggts en riktigt bra historia på?

Finns Lisbeth Salander i din värld?
I filmen är Lisbeth Salander en hardcore-superhacker. Lekande lätt hackar hon sin in i andras datorer, och stjäl det som passar henne. Tänk om det var din dator?

Men finns hon verkligen därute? Ja, det gör hon i allra högsta grad, dock nog i mer manlig version. Och du kan vara helt säker på, att han är lika duktig som Lisbeth, och han skulle nog kunna ge Lisbeth en ordentlig match på banan. Han kan utan problem ta sig in i din mailbox, få tillgång till din nätbank eller det mest skrämmande scenariot; ta över din identitet.

”De flesta av oss tänker inte på vilka risker vi utsätter oss själva för varje dag, när vi är online. Det är oftast först, när det är försent, som vi börjar tänka på att installera säkerhetsmjukvara”, säger Janus R. Nielsen från MySecurityCenter.

Man kan fascineras av personer som Lisbeth Salander, hon besitter vissa färdigheter som bara några fåtal har. Och filmen har i den grad gjort oss uppmärksamma på, att vi behöver skydda oss mot hackers. Även om du kanske tänker: ”Vem skulle bry sig om att hacka just mitt konto”, så arbetar hackers ofta ut ifrån mottot – många bäckar små. Och kanske utan att du märker det, saknas det några kronor från ditt konto, och hackern sitter tillbakalutad och njuter av att hans konto på Seychellerna växer och växer.

Det är också mycket vanligt, att kriminella använder oskyddade datorer till vidaredistribution av t ex barnpornografi och liknande. Dvs... att, om de har obehindrad tillgång till din dator, så kan de lagra en massa barnpornografiskt material på den och låta deras kunder och kontaktpersoner hämta det direkt från din dator och inte från deras egna. Detta fenomen är faktiskt mycket utbrett nu för tiden.

Vad kan du göra åt saken?
För att undvika objudna gäster i din dator har du behov av en bra säkerhetsmjukvara. Med ett bra program skyddar du dig själv och din familj. MySecurityCenter erbjuder, med deras antivirusprogram, en allt-i-ett lösning. Det betyder, att man inte bara skyddar sig mot hackers, utan också mot virus, kreditkortsbedrägeri, identitetsstöld och internetbedrägeri. Utöver det innehåller det också spyware, antirootkit och mallware skydd. Och ännu bättre är att MySecurityCenter erbjuder en professionell och gratis support, både via e-mail, telefon och även skydd mot distanskapning av din dator.
I den sista filmen ”Luftslottet som sprängdes” får Mikael Blomkvist sin dator stulen, och naturligtvis innehåller den mycket viktiga filer. Med produkten MyTheftProtection, från MySecurityCenter skulle Mikael snabbt kunnat skydda sina filer.

MyTheftProtection 2010 gör att du kan:
Se var din dator är lokaliserad.
Få fram vilket nätverk din dator är kopplat till och med vilken internetleverantör.
Säkra dina dokument så att ingen annan än du själv kan se dem.
- och mycket mycket mer… Följ med när vi, i de kommande numren av En Sueco, grundligt testar mjukvaran.

Vänliga hälsningar

MySecurity Center
Janus Nielsen

Det hålls kampanjer runt om i hela Europa, som är till för att hjälpa barn och tonåringar att på ett säkert sätt hantera internet, och skydda dem mot obehagliga upplevelser. ”Men det är också ytterst nödvändigt”, säger Janus R. Nielsen från MYSecurityCenter - ett av Europas ledande företag inom PC-, Internet- och mobilsäkerhet för privatpersoner.

”Det är ett växande problem som blir hastigt större och större. Idag växer barn upp med internet och de blir ofta superanvändare, innan de fyllt 10 år. Farorna är många och vi vet att det är ytterst viktigt att försöka att upplysa så många som det överhuvudtaget är möjligt. Som en ansvarig verksamhet förstår vi vikten av att öka människors förståelse för hur man säkrar sig själv, och inte minst sina barn online”, säger Janus R. Nielsen. Det är egentligen också därför, som vi har tackat ja till att delta mycket aktivt i kampanjer inom området”.

Vad säger experterna?
Experter menar, att genom att öka medvetenheten om riskerna online, i tidig ålder, kan barnen skyddas bättre, när de blir äldre. De barn, som upplever problem online, blir gradvis yngre och yngre. När barn sitter framför datorn, har de ofta tillgång till webbkamera, så ges det en tydlig bild av ”offret”, och små barn förstår inte faran med att berätta, vad de heter eller var de bor. Risken, som barnen utsätts för, är helt onödig, och om man installerar en programvara med ”föräldrarkontroll”, har man kommit en bra bit på vägen. MYSecurityCenter har föräldrarkontroll inbyggt i deras nya MYInternetSecurity GOLD 2010, men de säger samtidigt, att föräldrarna självklart måste fortsätta att vara uppmärksamma.

Barn och sociala medier
Internet och barns användande av sociala medier är den värld vi lever i, och det blir föräldrar och skolor tvungna att inse och erkänna. Även om barn vet mer om teknik och nätsurfing, så är det fortfarande de vuxna, som har längst erfarenhet av livets normer och regler, glädjeämnen och faror. Som vuxen bör man vidta vissa försiktighetsåtgärder, och löpande prata med barnen om deras aktiviteter på Internet.

Trots det faktum att barn, i de flesta sociala medier, ska vara minst 12-13 år för att få lägga upp en profil, tyder mycket på att många yngre barn, ända ned till 6-7 års ålder, finns på sociala nätverksplatser. Utvecklingen visar dock, att de barn, som ”faller offer”, är i åldern 10 år och äldre, och att tonårsflickor är den mest utsatta gruppen. Med kampanjer hoppas man på, att bättre kunna förebygga obehagliga situationer och genom upplysning också förhindra, att övergreppen sker. Det viktigaste är dock, att föräldrarna tar hand om sina barn, och skyddar dem genom användning av säkerhetsprogramvara.

MYSecurityCenters 5 goda och enkla råd till föräldrarna:

1. Sätt gränser snarare än förbud! Om du själv följer dem, är det lättare att sätta någorlunda realistiska gränser för hur man bör bete sig på Internet. Gör överenskommelser tillsammans med barnen.

2. Nyfikenhet och prövning av gränser är naturligt. Prova om du kan verka som sparringpartner istället för att lyfta pekfingret.

3. Var uppmärksam på förändringar hos barnen. Är de nedstämda? Verkar de bekymrade? Visa dem att de kan tala med dig om det, som tynger dem och lyssna på dem.

4. Ta upp samtalet under middagen (förhör inte), låt barnen berätta om deras upplevelser på Internet. Vilka sidor som är spännande, och varför?

5. Du kan inte alltid vara där, när barnen är uppkopplade. Så låt dem använda sitt förnuft. Inte minst, när de träffar nya människor på nätet. Fråga dem, vad de tänker prata om med en främling – och huruvida de kommer att träffa vederbörande i verkliga livet?

Läs mer om MYInternetSecurity GOLD 2010 med inbyggd föräldrarkontroll på: www.mysecuritycenter.com/ensueco.

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien, till att inte bara sitta på åskådarplats, utan också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.
Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Vi har bett dem bekänna färg, så att alla kan få en uppfattning om vem man vill rösta på och vilket politiskt parti man eventuellt vill engagera sig i. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.

Arbetslöshet och förvaltning av statens hjälppaket
Det är nästan 30 procents arbetslöshet i Málagaprovinsen, det är den näst högsta i Spanien, efter en annan andalusisk provins, nämligen Cádiz. I Andalusien är det omkring en miljon arbetslösa, och det motsvarar 27 procent arbetssökande invånare. På nationell nivå är procentsatsen omkring 20, vilket betyder, att ca 4,6 miljoner av landets arbetsföra står utan arbete.

Spanien har alltså fortsatt den högsta arbetslösheten inom EU, och den är nästan dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Arbetslösheten dränerar inte bara kassan, utan skapar också hopplöshet, kriminalitet och en lång rad mänskliga tragedier.

Regeringen försöker nu lösa problemet med att reformera arbetsmarknadslagstiftningen. I grova drag innebär ändringarna att det blir mindre kostsamt för företag att avskeda anställda. Denna lagändring har Spaniens nationalbank och arbetsgivarföreningen väntat på länge, då den förväntas skapa större flexibilitet för arbetsgivarna, som i högre grad än förut skulle våga anställa mer personal.

Det är i alla fall tanken. Och de flesta experter menar också, att ändringarna kommer ha en positiv effekt, när arbetstagarna och fackföreningarna har vant sig vid tanken. Men det är inte nog.

Problemet på arbetsmarknaden har en så bred spridning, att alla måste bidra, om landet ska kunna återhämta sig. Vi har därför frågat vår panel, vad kommunerna gör för att skapa fler arbetstillfällen. Först ber vi dem dock att belysa, varför Málaga och hela Andalusien är så hårt drabbat.

Varför är arbetslösheten så hög i speciellt Málaga och i hela Andalusien?
”Andalusien lider av en så hög arbetslöshet på grund av det drastiska försäljningsfallet av bostäder. Bostadsmarknaden var ju en av den spanska ekonomins viktigaste motorer. Det samma gäller i Málagaprovinsen, var man har sett ytterligare ett fall av sysselsättningen inom tjänstesektorn, speciellt med samband till turismen i Málaga”, förklarar Johanna D. Forsell från PSOE.

Anders Emich från PP menar dock, att problemet är regeringens politik. ”Det är först och främst regeringen, sedan de lokala myndigheterna, som besitter kompetens att bekämpa arbetslöshet, men socialisterna regerar inom bägge och därför har vi så hög arbetslöshet. I stället för att ta initiativ och skapa arbetstillfällen genom att samarbeta med arbetsgivare och andra egenföretagare, skickar de arbetslösa - vilka det redan är för sent för att få ett arbete - på kurser, och på detta sätt minskar man arbetslösheten, men skapar också en miserabel ekonomi”, säger Anders Emich, och tillägger: ”Málagaprovinsen är speciellt hårt drabbat, just för att provinsen styrs av PP, och de socialistiskt styrda myndigheterna vill straffa partiet och dem, som har röstat på det.

Lokala initiativ
Flera stadsfullmäktiga har tagit initiativet till att förmedla och öka sysselsättningen i deras kommuner.

”Fuengirola kommun har en egen arbetsförmedling, kallad en Bolsa de Empleo. Den har visat sig vara ett riktigt bra verktyg till att förbinda efterfrågan med utbudet av arbetstillfällen i staden. Den spar tid åt arbetsgivarna då de slipper den långa urvalsprocessen, och hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb. Kommunen erbjuder dessutom kurser, som förbättrar möjligheterna till att få ett jobb. Alla, som är mantalsskrivna i kommunen, har rätt till hjälp från förmedlingen. Under årets första fyra månader har förmedlingen genererat sysselsättning till 20 procent fler än under samma period föregående år.

Det har varit en så stor succé, att andra kommuner längst kusten har antagit modellen”, förklarar Anders Emich om arbetsförmedlingen i Fuengirola, och nu också i andra PP- ledda kommuner.

Men det handlar mest om förmedling och om vem, som får de lediga jobben.

PSOE:s stimulans och förmedling
PSOE regerar som bekant både på statligt nivå och i Junta de Andalucía, och Johanna D. Forsell förklarar, vad de två myndigheterna har gjort för sysselsättningen.

”Plan E (E för España) består av över 100 punkter, som stimulerar sysselsättningen i hela landet. Den följer en rad normer som sattes under G20- mötena och i EU- regi.

Planen hjälper till exempel PYMES (små och medelstora verksamheter), som totalt får en skattelättnad på 17 miljarder euro till att behålla eller öka antalet anställda, liksom statens garantier att bankerna ställer krediter på totalt 29 miljarder euro till förfogande.

Förra året skapade den också arbetstillfällen i byggsektorn, vilka regeringen gav bidrag på 11 miljarder euro, som användes för en rad offentliga projekt, och skapade ca 300 000 arbetstillfällen”.

”Är det inte bara sysselsättningsprojekt, att regeringen betalar ett företag för att utföra ett projekt och anställa människor, i stället för att betala de arbetslösa direkt?” undrar vi.

”Men Plan E stödjer, tillsammans med en rad andra åtgärder, företagen, så att de kan anställa mer personal!”, svarar PSOE- representanten, som fortsätter att förklara vilka åtgärder de lokala myndigheterna har antagit mot större verksamheter.

”Junta de Andalucía har verkställt flera biståndspaket, som bland annat hjälper nya verksamheter. Det ges stöd för produktion och distribution av ekologiska produkter, samt lokalt framställda produkter. Bidrag ges dessutom till utbildning och det betalas Seguridad Social för dem, som har fått kanske två års arbetslöshetsstöd utbetalat på en gång för att starta eget. Det är dessutom en rad stöd- och hjälpmekanismer i form av rådgivning till nya verksamheter, till exempel projektet Andalucía Emprende, som under 2009 skapade 7 772 verksamheter och 9 447 arbetstillfällen”, förklarar Johanna.

”Jag menar, att det är viktigt, att både regeringen och de lokala myndigheterna stödjer de redan existerande företagen och dem, som önskar att starta som egen. Men det betyder inte, att jag menar, att man bara ska dela ut pengar till alla. Det är viktigt att pengarna investeras, då det skapas framgångsrika verksamheter och fler arbetstillfällen”, betonar hon.

Pengarna förvaltas av kommunerna
De miljarder, som regeringen har utbetalat, innan det senaste sparpaketet satt stopp för flera byggprojekt, har förvaltats på olika sätt.

”Regeringen investerade 11,3 miljoner i Mijas, vilket skapade 381 arbetstillfällen, och Mijas var därmed den kommun på Costa del Sol, som skapade flest arbetstillfällen per euro. Fuengirola fick 11,6 miljoner, vilket bara gav sysselsättning till 256 personer”, säger Johanna, som dessutom beklagar, att Fuengirolas statsråd har använt tre miljoner av det statliga stödet till den lokala TV-stationen FTV. ”TV-stationer kommer inte stadens invånare till godo. Bara den konservativa borgmästare och PP. Det är odemokratiskt”, säger Johanna, som betonar, att även om pengarna betalas av staten, är det kommunerna, som förvaltar dem, och därför har det inverkan, om utlänningar röstar eller vem vi röstar på till nästa kommunval.

Farväl till byggprojekt och arbetsplatser
Regeringens senaste besparingar på totalt 15 miljarder euro, som godkändes av kongressen i slutet av maj, innehåller dock ett stopp för presenterade byggprojekt för totalt 6,045 miljarder euro.

Inte ens oppositionen menar att det är goda nyheter: ”Besparingar inom offentlig sektor leder alltid till högre arbetslöshet. Mindre underhåll av t.ex. vägar, mindre bidrag till skolor, sjukhus osv. och det leder till totalt fler arbetslösa som ska ha offentligt stöd. Det är en stor kostnad varje månad, utan att dessa stora belopp ger något resultat”, säger PP.

Men, partiet menar, att arbetslösheten inte skulle vara så hög, och de många projekten skulle inte vara lika nödvändiga, om de konservativa hade styrt landet även efter 2004, när man förlorade mot PSOE, och arbetslösheten låg på ca 10 procent, för Spanien en historiskt låg arbetslöshet.

Känn till färgen på ditt kommunalråd:

Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.
De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:
Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla att bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.
Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.

• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.

Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)

• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex.
www.ppmalaga.es
,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a.
www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org
www.fuengirola.psoe.es
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli. PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com.Vulkanutbrottet på Island har väckt frågan igen, om risken för ett nytt utbrott av Teide är nära förestående.

När man kikar upp mot Pico de Teide, som ses från varje hörn av Teneriffa, kan man bara känna vördnad. Världens tredje största vulkan och Spaniens högsta berg är en vacker syn, i synnerhet när toppen 3.718 meter ö.h. är täckt med snö, men synen är också en daglig påminnelse om risken för ett nytt vulkanutbrott.
Det är 100 år sedan som en av öns vulkaner hade ett utbrott. Under de år vi är medvetna om, har det varit fem utbrott på ön, vilket var 1492, 1704, 1706, 1798 och senast 1909. Forskare från Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) menar därför att det finns en risk för att en av öns vulkaner skulle kunna bryta ut inom överskådlig framtid.
Det är naturligtvis en viktig fråga för öns invånare och för öns viktigaste inkomstkälla; turismen liksom vi nu vet, att ett vulkanutbrotts följder inte nödvändigtvis begränsar sig till det berörda området, utan kan få långt större och omfattande konsekvenser.
Hos Teneriffas öråd, el Cabildo, menar man dock inte, att man bör lyssna till forskarna från CSIC, då andra vetenskapsmän är av en helt annan uppfattning.
”En forskare säger en sak, en annan säger något helt annat. Det är flera statliga institutioner som forskar i den vulkanisk aktiviteterna och ofta är de inte eniga om riskerna”, säger José Antonio Pérez, ansvarig för örådets pressavdelning.
Själva Pico de Teide skulle inte kunna få ett utbrott. ”Undersökningar visar att Teide inte har varit aktiv sedan år 1250 och den är i dag en död vulkan”, förklarar José Antonio Pérez.
Men Teneriffa är en vulkanö och det finns mellan 350 och 400 mindre vulkaner omkring Teide, häribland Chahorra, Rajada, Bilma och Montaña Blanca, Montaña Arenas, Arafo, Garachico, Chinyero, Sietefuentes, Chahorra och El Chinyero.

Teneriffas vulkanutbrott
Hur våldsamma utbrott kan vara, visar tal från 1700-talet.
Sietefuentes fick 1704 ett utbrott efter sju dagars seismisk aktivitet och den ”spydde ur sig” fyra miljoner kubikmeter utbrottsprodukter (lava och askmoln), och 1706 ”spydde” Arenas Negras ut (Vulkanen Garachico) 66 miljoner kubikmeter lava och aska. 1909 var El Chinyero-vulkanen, som ligger väst om själva Teide, i utbrott i 10 dagar efter 18 månaders svag seismisk aktivitet och flera jordskalv. I Orotava registrerades 14 jordskalv på två timmar. Det var bara materiella skador, men då var ön inte lika tätbefolkad som nu. Det senaste utbrottet på Kanarieöarna ägde rum 1971, då var det vulkanen Teneguía på La Palma.
Sedan 1430 har det varit i totalt 14 utbrott på Kanarieöarna, de värsta på Teneriffa, där den största risken finns för ett nytt utbrott.

”De kommande 50 åren”
2004 registrerades en del seismisk aktivitet omkring Teide, men efter några månader föll jordens inre i vila igen och faran blåstes av. ”Men vi anser att det är möjligt att det kan ske ett utbrott inom loppet av de närmaste 50 åren”, erkänner José Antonio Pérez.
Det finns en evakueringsplan, men för att den skall kunna genomföras är det naturligtvis nödvändigt att ha ett ordentligt varningssystem och det kräver ett vulkanologiskt institut på öarna, menar Teneriffas öråd.
När det sker och om det är ett som är mycket större än lilla Eyjafjalla, kommer det vara omöjligt att segla eller flyga till och från ön. Sikten kommer att vara noll, flygplatser kommer sannolikt att ödeläggas av jordskalv som uppstår i samband med ett utbrott och dessa sätter dessutom havet i uppror. Vägar kommer att förstöras av lava eller jordbävningar finns det en stor risk för skogsbränder, telefonnätet bryter med all sannolikhet ihop, medan konsekvenserna av askmolnen beror på väder och vind.


Helvetet Teide
De ursprungliga invånarna på Teneriffa har tydligen haft en respekt för berget beläget på öns centrum. Namnet Teide kommer från Echeide på Guanchernas språk och betyder helvete.

Columbus upplevde vulkanutbrott
Då Christopher Columbus en natt 1492 seglade förbi öarna på skeppet Santa María, noterade han i sin loggbok: "Hela himlen var full av blod-röda flammor, den enorma käglan i havet var belyst av sin egen eld, rök och glödande stenar rusar upp från toppen, som sprängdes av eld och lava rann långt ner längs bergets sidor. Fartygets däck rapporterades som upplyst som om det vore dag, milslångt bortom bergets omkrets var natten förpassad. Blixtar sågs uppe i röken och med enorma, djupa muller trängde upp som från havets underjord".

Smått och stort
Kratern på toppen av Pico de Teide är endast 80 meter i diameter, medan hela La Caldera de Las Cañadas är 17 kilometer på det bredaste stället.Jag älskar hus. Hus har många gånger sådan själ. Hus kräver omvårdnad. Sverige har bra hus. Jag har bott i ganska många länder i ganska många hus av varierande kvalitet, storlek och stil. Jag har aldrig tidigare hört så många historier om hus som inte fungerar som jag hört här i Spanien. Att vara hyresgäst här är inte lätt. Det är sällan en okomplicerad sits att hyra någon annans egendom, men här kompliceras hyresgästsituationen av att så många hus inte tycks fungera att bo i. Många dolda fel uppenbarar sig och där står hyresgästen och kan välja att stanna och försöka lösa problemen med eller utan (!) hyresvärdens hjälp, eller att packa och flytta till nästa förhoppningsvis mindre problematiska hyresbostad…
Den här vintern och våren har nästan alla jag känner oavsett om de hyr eller köpt sin bostad råkat ut för fuktskador i någon form. En del bor i äldre, andra bor i nya hus. De senaste månaderna är prat om regn i samband med husproblem givet. Det är som att regnet förklarar problemen. För mig ter det sig snarare som att en kombination av bristande byggnadsteknik, ägare utan ansvarskänsla eller husintresse, skrupelfria mäklare och generellt felaktig prisuppfattning lägger grunden till problemen.
Att leta efter ett boende att hyra är både roligt och frustrerande. Det beror på hur man väljer att se det. Ett typiskt husletande med lite typiska exempel från Costa del Sol kan se ut ungefär så här.
Surfa mäklarnas hemsidor. Samma objekt finns till uthyrning hos olika mäklare, inte sällan till olika pris. Utropsprisen på hyror är oförutsägbara och varierar från mäklare till mäklare. Det är därför svårt att få klart för sig vad ett hus motsvarar genom att titta på priset. Kvalitet och läge bör avgöra men så är det inte alltid här. Det som avgör tycks ofta vara ägarens egen uppfattning om vad hans tillgång är värd. Den uppfattningen är inte alltid i linje med vad omvärlden, t ex hyresgästerna tycker. Mäklarna kan råda avseende priset men ägaren bestämmer. Det ligger i mäklarnas intresse att hålla hyrespriserna uppe. Det ligger samtidigt i mäklarnas intresse att få objektet uthyrt.
Det finns många aspekter när det gäller Costa del Sols hyresmarknad för hus. En dag av husletande efter den regniga vintern kan få vara exempel på vad jag menar. Av fem besökta villor uppvisade tre av dem allvarliga fuktskador som även den mest oerfarna hyresgäst eller köpare knappast kan missa. När fukten påpekas har mäklaren och/eller ägaren förklaringar:
De kraftiga regnen gör att de allra flesta hus har fuktskador.
Fuktskadan har åtgärdats, vi har öppnat fönstren i några dagar och vädrat, det är 25 grader ute så skadan har nu torkat.
Problemet är löst. Väggen är torr och vi ska nu måla.
De här fläckarna kommer från trädgården (fläckar i taket, övre delar av väggen och nedre delar av väggen)
Det är en källare, källaren ligger i kontakt med trädgården, då blir det fukt.

Och så vidare.
I de annars fina husen syns tydligt hur färgen flagar i pulverform alternativt släpper från betongväggarna som en sorts plastskikt. På några av ytorna där färgen sitter kvar är svarta utbuktande fläckar av tydligt mögel. Enligt ägaren i det fallet har problemen åtgärdats och allt ska målas nästa vecka.
Antingen är jag som svensk helt fel ute när jag tycker att mögel och fukt i väggarna kräver större åtgärder än att målas över, eller så gror problemen i många av husen här ganska rejält under ytan.

Vad hände med ventiler och vattenavledning?
I flera av de hus jag sett härnere finns ingen naturlig ventilation i byggnaden. De öppningar som kan finnas i väggen t ex ovanför dörren mellan varje rum tycks inte vara standard här. Jag är inte byggingenjör, men vet att hus som inte kan andas har svårt att hålla sig friska över tid. Längs villagatorna syns spår av den gångna vinterns mängder regn tydligt. Delar av vägar och flera tomter har rasat nedför bergssluttningen. Några av trädgårdarna längre ner har bitvis spolats bort av den naturliga flod som bildades när vattenmassorna letade sig nedför berget. Tunnlar under vägar och andra avledningsdiken för vattnet finns inte alls. Vattenmassorna har mer eller mindre runnit under husen nedför berget och över/under asfalten.

Överbyggnationens baksida?

Är det den här sortens problem som ska följa i den gångna byggboomens kölvatten? Om ja, ska dåligt byggda hus läggas till ras i marknadspris på bostäder på Costa del Sol när vi kalkylerar framtida ekonomiska effekter? I sådana fall, vad ska då driva marknaden framåt?
Förutom att jag undrar hur husägare inte kan känna större engagemang för sina dyrbara tillgångar undrar jag också vad det är som kan behövas för att säkerställa förtroende för den här kusten och trygga att framtida hyresgäster och husköpare vill hitta en bostad här? Bör det ställas krav på mäklare om certifiering och ansvar? Ska mäklare fortsätta att skrupelfritt utan repressalier gång på gång hyra ut eller sälja nyrenoverade och nybyggda hus trots kända fukt, mögel, eller andra skador? Vad ger det för bild av den här kusten? Som en mäklare sa; ”This is Spain, that’s how it works”. Jag vill påstå att det handlar om något annat än Spanien när vare sig mäklaren, husägaren eller hyresgästen är spanjorer. Det är måhända ingen ny mentalitet som råder på kusten, men är det ovanstående mentalitet som ska driva den här kusten ur den rådande krisen och in i framtiden?

Senaste artiklarna från En Sueco

Vad är hudcancer och hur behandlar man det?

Basalcellscancer kallas också vanlig hudcancer och är den vanligaste formen av hudcancer i Sverige. ...

Hälsa

Vilda västern - Mini Hollywood i Almería

Någon springer med tunga stövlar på övervåningen. Vi hör ett pistolskott, ett skrik, och ytterligare...

Utflykter

Varför blir vi hormonsjuka?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Ålderdom

Jag ska fylla 76 år och personligen har jag det riktigt bra med min ålder. Livet har fortfarande mån...

Hälsa

Hajar i Medelhavet – myter och fakta

Till stor förskräckelse och överraskande, och kanske man även ska tillägga – till mediernas stora ...

Tema & Profiler

Nya regler vid arvs- och gåvoskatt i Andalusien

På senare år har det skett en del förändringar av arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Sedan januari ...

Juridik & Finans

Art Gaucín

OPEN STUDIOS2019 24 till 26 maj och 31 maj till 2 juni   Konstnärerna i Gaucín öppnar sina a...

Kultur

Veras Veranda - Hemgjord Daim

Jag älskar att göra godis till barnen – för det första för att jag vet vad de får och hur det är gjo...

Gastronomi

Välgörenhetsgolf för Maiti Nepal på Los Naranjos G…

På långfredagen den 19 april anordnades ett stort välgörenhetsevenemang på Los Naranjos Golf Club. D...

Övrigt

Málaga – från ful ankunge till vacker svan

Málaga är en stad med ett mycket priviligierat läge med värme vid Medelhavet. Det råder en härlig, p...

Utflykter

Utflykter

Vilda västern - Mini Hollywood i Almería

Någon springer med tunga stövlar på övervåningen. Vi hör ett pistolskott, ett skrik, och ytterligare ett skott. En kvinna ramlar nedför trappan bakom ...

Utflykter

Málaga – från ful ankunge till vacker svan

Málaga är en stad med ett mycket priviligierat läge med värme vid Medelhavet. Det råder en härlig, positiv stämning i staden och nu har staden rustats...

Utflykter

El Museo Automovilístico y de la moda de Málaga

Det är den näst populäraste sevärdheten i Málaga, enligt Tripadvisor, och det är lätt att förstå varför så många både turister och lokala, stora och s...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda - Hemgjord Daim

Jag älskar att göra godis till barnen – för det första för att jag vet vad de får och hur ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Färskfriterade chips och nyrostade nötter

Patatas Artesanas Paco José     Vacker gottebutik  Det är nästan ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Veras Veranda - Smarrig kanelbullekaka

När jag bakar bullar har jag många recept att välja mellan. Hemma hos oss bakar vi dem i a...

Gastronomi

Veras Veranda - Släta bullar

Jag står inte i köket jättelänge varje gång det ska bakas eller annat, det finns ju mycket...

Gastronomi

Hemlagade churros

Blev du sugen på tapas när vi skrev om denna läckerhet i februarinumret av En Sueco? Då få...

Gastronomi

Sport

AHN Golf / Golf i Solen Maj 2019

AHN Golf 22 mars – Golfhäftet Trophy – Greensome Parador En strålande dag med mängder av skrika...

Golf

Muñiz skapade mervärde! Men ”fruktans tränare” fick ännu en…

Förhållandet mellan klubbägaren, shejk Al-Thani, och Málaga CF:s tränare, Juan Ramon Muñiz, 50 år oc...

Sport

Golfsidorna Apr 2019

AHN Golf 20 februari - Golfhäftet Trophy - GreensomeEtt stort tack till Kristina och Eckhardt för e...

Golf

Tema & Profiler

Profil av Leif Carlquist

Stjärnproducenten Leif Carlquist tror egentligen varken på tur eller slumpen. Han menar att ju mer han har arbetat, desto mer tur har han haft. Han ha...

Tema & Profiler

Hajar i Medelhavet – myter och fakta

Till stor förskräckelse och överraskande, och kanske man även ska tillägga – till mediernas stora glädje, dyker det nu och då upp hajar i närheten a...

Tema & Profiler

Dricks i Spanien

I många längder, inklusive Spanien, är dricks en viktig och stor del av inkomsten för många yrkesgrupper. I Sverige har alla, oavsett yrke, vanligtvis...

Tema & Profiler

På andra sidan - Kan vi rädda kapitalismen?

Begreppet låter materiellt men det ligger mycket mer bakom det. Kapitalism är lika med frihet, framgång och välfärd – för alla! Det är under denna ban...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på Denise Lopez?

Hon började som dansare och bakgrundssångerska till Dr. Alban, Melodie MC och Culture Beat varefter karriären som sångerska tog fart. Då kände vi henn...

Tema & Profiler

Costa del Sol – bästa platsen att bo på i Europa!

Att Costa del Sol är bästa platsen att bo på i Europa skulle nog många säga är ett arrogant påstående. Men det är också ett påstående som tusentals sk...

Tema & Profiler

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovinsen

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för att äta lamm tar firandet i Spanien och framförallt...

Tema & Profiler

At tända eld på tjurars horn, få dem att hoppa i vattnet och hålla dem i koppel

Höjdpunkten på en spansk stads årliga fiesta har ofta någonting att göra med tjurar. Mer exakt handlar det om att på ett eller annat sätt misshandla e...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

Art Gaucín

OPEN STUDIOS2019 24 till 26 maj och 31 maj till 2 juni   Konstnärerna i Gaucín öppnar sina ateljéer för allmänheten under den årliga Art Gaucí...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Språkutbyte: Pachange – språkutbyte i Málaga

Jag kan gissa att det är många av oss som i nyårslöfte sagt att vi ska bli bättre på spanska eller engelska? Ett riktigt bra sätt att lära sig språk p...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com