Denna gång handlar det om att optimera din PC; vad det är, hur man gör och vilka verktyg man kan använda till det.
Låt oss inleda med att förklara vad det innebär att optimera PC:ns prestanda och hastighet.

Vi alla känner till att man måste installera en massa olika program för att testa någonting, och tillslut finns det en massa saker sparade som gör PC:n långsammare. Både långsammare rent generellt, men också att det tar längre tid att starta den.

Innan vi börjar är det alltid en god vana att göra en backup.

Diskdefragmentering
Som första steg bör du göra en diskdefragmentering av din hårddisk. Denna process gör datorn snabbare. När filerna är fragmenterade ska ”datorn” nämligen använda kraft på att söka efter filer på hårddisken. Ofta kan stora filer ligga på flera olika platser på hårddisken. Innan filen öppnas ska dessa delar samlas ihop. Reaktionstiden kan vara betydligt längre. Diskdefragmentering är ett Windows-hjälpprogram, som hjälper dig med att ”städa upp” i din dator och lägga ”filerna” på rätt ställe och i rätt ordning. Detta betyder att datorns läs- och skrivhastighet på hårddisken ökas markant, och därmed får du en snabbare dator.

Det är en bra idé att göra en diskdefragmentering med jämna mellanrum.

När är det en bra idé att köra defragmenteringen?

1. När du har kopierat många filer till din dator.
2. När ditt diskutrymme är 15% eller mindre.
3. när du installerar nya program eller en ny version av Windows.

Så gör du en Diskdefragmentering:
 Klicka på Start -> Alla program -> Tillbehör -> Systemverktyg -> och klicka sedan på Diskdefragmentering.

Diskrensning
Verktyget Diskrensning identifierar filer som du lugnt kan ta bort och därefter kan du välja om du önskar att ta bort alla eller en del av de identifierade filerna.

Använd Diskrensning till att:
• Ta bort temporära internetfiler.
• Ta bort Downloaded Program Files ( såsom Microsoft ActiveX-objekt och Java-applets).
• Tömma papperskorgen.
• Ta bort temporära Windows-filer.
• Ta bort valfria Windows-komponenter som du inte använder.
• Ta bort installerade program som din inte längre använder.

Anmärkning: Normalt tar temporära Internet-filer upp det största utrymmet eftersom webbläsaren lagrar de sidor, som du besöker med din egna dator, så att det går snabbare att besöka de sidorna igen.

Så använder du diskrensningen:
 Klicka på Start -> Alla program -> Tillbehör -> Systemverktyg -> klicka därefter på Diskrensning.

Det var en kort beskrivning av de två programmen som följer med alla Windows-system och som är gratis för alla att använda. En bra sak är, att de i sig inte kan skada din dator, det vill säga att det är ytterst sällsynt att dessa två program förstör någonting på datorn när du använder dem. Så använd dem flitigt!

I nästa nummer av En Sueco testar vi vårt egna MYPCTuneUp program. Det är nämligen också ett program för optimering av sin PC. Man kan säga att det finjusterar hela datorn och städar den samtidigt. Så du kan se fram emot mycket mer kring detta i del 2 av vår lilla ”miniserie” om att optimera datorn.


Sysselsättning: danslärare, doula (stödjer mamman under graviditet, förlossning och när barnet är nyfött) och psykologistudent

Ekonomiskt och socialt stöd från i samhället, t ex i form av föräldrapeng och barnomsorg, antas påverka hur många barn vi får och hur vi lägger upp föräldraskapet. Flera sydeuropeiska länder däribland Spanien har sjunkande födslotal och högre antal kejsarsnitt än Sverige. År 2006 var antalet barn per kvinna i Sverige 1,85, i Spanien var motsvarande siffra bara 1,38 barn. Sverige lyfts ofta fram som ett modelland för barnafödande och föräldraskap. Kvinnors deltagande i arbetslivet antas bl a påverka barnafödandet positivt. Det är mycket möjligt. Men fler barn är inte automatiskt detsamma som att Sverige löst ekvationen för hur barn ska födas och växa upp på bästa sätt.

Jag och min son Frans möter Sofia och hennes son Adahy för en pratstund i förmiddagssolen. Sofia är engagerad i frivilligorganisationer som verkar för att sätta värde på det arbete kvinnor utför i och med att de är gravida, föder barn och är mammor. Kvinnor ska respekteras för sina val som kvinnor, under graviditet, förlossning och i rollen som mamma. Den respekten är långtifrån självklar vare sig i Sverige eller i Spanien.

I Sverige ska allt vara jämställt. Sofia har nyligen sett ett uttalande av Socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin: ”Ett jämlikt Sverige där både män och kvinnor, både kan föda barn, ha barn och också kunna arbeta – det finns inget viktigare för att bygga upp ett jämlikt samhälle”. Sofia tror att båda föräldrarna är viktiga men speciellt mamman de första åren. Hon ska vara närvarande både fysiskt och mentalt redan under graviditeten, inte enbart fokusera på sitt ”vanliga” yrkesliv. Hon måste få vara aktiv i moderskapet och känna närheten till barnet. Pappans roll i början är mest att stödja mamman så att hon, om nödvändigt, kan sitta och amma 24 timmar om dygnet. Hon ska inte störas av den yttre världen utan helt få gå upp i barnet. Jämställdhet där båda ska utföra samma typ av arbete är inte viktig tycker Sofia, mer att dela på ansvaret är viktigt. ”Pappor måste inte kunna amma eller föda barn. Det är viktigare att vi hjälps åt på det vi är bäst på.”

Sofia menar att barnets första 3-4 år är helt avgörande för hur barnet blir när det blir äldre. ”Om barnet alltid parkeras någon annanstans, som på dagis/förskola, skapar det en annan känsla hos barnet än om det känner att det så länge det vill får vara nära föräldrarna och i början framför allt mamman.” Under tiden vi pratar kryper Adahy upp i Sofias famn och hon ammar honom. Omvärldens reaktioner, ”Ojojoj, ta inte upp barnet i famnen när det gråter” eller ”om du låter honom kommer han amma tills han är arton”, finner hon mest tröttsamma. Om grundbehoven inte tillfredsställs när barnet är litet blir det till en brist hela livet menar hon.

Vi kommer in på amning, ett laddat ämne. Sofia tycker att om det går och mamman är bekväm, ska hon amma så länge hon vill. Modersmjölk är det bästa för barnet. Däremot om mamman inte mår bra av att amma, inte känner sig bekväm, ska hon inte känna sig tvingad. Det är ingen tävling.
De grupper hon är engagerad i har funnits ett tag i bl a Latinamerika och Spanien men mest på internet. Det handlar om att föräldrar stöttar varandra i det alternativa föräldraskapet. Det är som en stam föräldrarna och barnen tillhör med värderingar som bitvis är annorlunda än samhällets normer. Barnen får vara nära sina föräldrar och behöver inte skolas in tidigt på dagis/skola. Hon och hennes väninna har startat en lokal grupp där mammor och barn träffas öga mot öga med andra familjer. De ger varandra stöd och hjälp i vardagen. I Spanien finns ingen motsvarighet till de mammagrupper som ofta ordnas av barnavårdscentralerna i Sverige. De kan fungera som en väg in i moderskapet, ett stöd för mamman och bidra till att hon känner sig mindre ensam. Att ha någonstans att utbyta tankar och funderingar och diskutera olika aspekter av livet med en liten bebis liksom senare kring barnets utveckling, uppfostran, är för de flesta föräldrar ovärderligt. Det är nu ibland så många som 15 mammor som kommer till gruppmötena i Marbella. De stöttar varandra i sin syn att föräldraskapet ska få ske på föräldrarnas och barnens villkor. Respekt för barnets grundbehov och egen rytm är ett krav, där ingår bl a amning, att ha barnet nära, samsova, lyssna på barnet ”…istället för att göra dem till världens medelpunkt eller parkera dem på dagis, låta dem vara en del av våra liv. Alla alternativ passar inte för alla familjer, men att veta om barnets grundbehov av närhet och kärlek är viktigt.”
Att få bekräftelse som nybliven förälder är avgörande för att känna sig tillräcklig. Varför är vi så kritiska till andra i deras föräldraroll? Som nybliven förälder är man under lupp och får kritik och råd. Det är detsamma i Spanien som i Sverige.

Kvinnans makt över sin kropp borde vara självklar. Det är den inte år 2010. Vi har ett liv, vi blir föräldrar och är det för resten av livet. Vi konstaterar att samhället, det svenska och det spanska, försöker fösa in oss i fack. Vi ska bete oss som samhället vill gentemot det som är det viktigaste vi har, våra egna barn. Vi ska t ex alla helst sätta dem på dagis för att gå ut och jobba. Varför ska alla vilja samma sak? Det är bitvis vad Sofias arbete handlar om.
Sofia pratar om respekterad förlossning. En förlossning ska gärna vara så naturlig som möjligt. Men hon poängterar att det inte är sämre att föda på sjukhus än hemma.

Sofias fick lära sig av sina föräldrar att tänka kritiskt. ”Jag ifrågasätter alltid allt i livet, annars går man blint. Det är farligt. Det är enklast att göra som andra men man måste alltid ifrågasätta.”

”Jag vill ha nära kontakt med mitt barn. Dagens samhälle är till för de vuxna. Alla kan inte ha med barnen på jobbet men vi måste inte parkera dem någonstans på dagarna.” ”Det är viktigt att komma ihåg att ha barn handlar om att prioritera på ett visst sätt i nuet, inte med fokus på vad som är om två år. I Sverige är det viktigt att vara en bra förälder - men bra likställs med att vara som alla andra…”

Sverige enligt Sofia
Bra: Mer möjligheter för mamman och barnet, som föräldrapeng, mammagrupper och barnomsorg.

Dåligt: Jämställdhet som inte är jämställdhet. Svenska kvinnor tror att jobb är vägen till jämställdhet. Att vara hemma med barn innebär att kvinnan är förtryckt. Kvinnor tror att det är farligt att vara beroende och behövande. Föräldrarna parkerar barnen på dagis och låter stat och skola uppfostra dem medan de går ut och jobbar. Föräldrar ansvarar inte för sina barn, de är en produkt av samhället. för Svenska föräldrar saknar modet att göra fria val.

Spanien enligt Sofia
Bra: Mindre jämställdhetsfokus. Att vara hemma med barn anses inte misslyckat.
Dåligt: Mindre stöd till föräldrar. Föräldraledighet 16 v. Små bebisar sätts på dagis, svårare att amma då.
Gruppens hemsida:
www.criarconelcorazon.org

Vi får rösta men inte välja hur vi föder barn
Emelie Andersson Adamovic, 36 år. Familj: Aleksandar, 35 och deras barn: Inez, 8 år, Frans 4 år och Carl 1 år.

Det kan debatteras i oändlighet. För mig är och har alltid svaret varit givet. Kvinnor ska få välja att föda barn på det sätt de vill. Vi är alla individer, vi förtjänar alla respekt för vår kropp. En bra naturlig förlossning kräver kvinnans totala närvaro. Hur ska hon få den om hon i själva verket tvingats till naturlig förlossning och själv önskade kejsarsnitt? Respekten för att vi är olika är avgörande. Sofia har rätt när hon poängterar att var och en måste mötas med respekt för de val de gör. Vi har bitvis olika syn på föräldraskap hon och jag. Men båda bör respekteras. Det finns de som vill leva i ett med naturen och det finns de som anser att barnafödande ska vara lika moderniserat som annat i samhället. För mig är det självklart. Vi drar inte ut tänder med ett snöre och en het potatis som bedövning. Vi åker inte häst och droska. Vi skickar inte flaskpost utan bär telefonen i fickan och kan ringa när vi vill. Det råder stor ojämlikhet mellan män och kvinnor inom vården. Många gånger får män en bättre mer kostsam behandling än kvinnor. Den diskussionen finns det inte plats för här men VALET och MAKTEN över vår egen kropp, den anser jag inte att någon kvinna i modern tid ska bli berövad, men det blir de varje dag, i u-länder som i i-länder.

Den sekt som ser till att den naturliga förlossningen till varje pris hyllas och kejsarsnitt utan medicinska grunder (såsom odiskutabel konkret medicinsk risk för komplikation) så gärna förkastas är obegriplig i modern tid. Vi gör så många val där vi tar ställning till risk i förhållande till vinning. Varför tros inte kvinnor själva kunna bedöma om det negativa de ser med en naturlig förlossning väger tyngre än de risker de medvetet tar med ett planerat självvalt kejsarsnitt? Hur kan det vara så att kvinnor idag i Sverige kan nekas kejsarsnitt trots att de uttryckligen i flera samtal med vårdpersonal fortsätter vädja om att slippa föda naturligt? Det är fullständigt omänskligt och oacceptabelt.

Med mitt yngsta barn kunde jag välja kejsarsnitt. Efteråt hade jag inga av de komplikationer jag haft efter mina två naturliga förlossningar. Det var första gången jag kunde gå runt själv och ta hand om mitt nyfödda barn. Det var en obeskrivlig lycka och lättnad för mig.

Födslotal/Antal barn per kvinna (2006):
Sverige: 1,85
Spanien: 1,38
Fakta: Sofia Nikander, 25 år. Familj: Sonen Adahy, 3 år.
 

Anders Emich, PP

Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien, till att inte bara sitta på åskådarplatsen, utan att också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.

Johana D. Forsell, PSOE

Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.

Månadens debatter:

Burkaförbud, en lokal eller nationell fråga?

I Coín har stadsrådet beslutat att förbjuda användning av de arabiska huvudbeklädnaderna, burka och niqab, som täcker ansiktet. Förbudet omfattar i alla offentliga byggnader. Liknande förbud blev tidigare i år infört i flera katalanska städer, medan den andalusiska staden är den första utanför Katalonien som inför förbudet. Samtidigt har man på nationellt plan debatterat i både senaten och i kongressen om, huruvida ett förbud bör vara landsomfattande. Senaten har förordat ett förbud, medan kongressen, med 183 röster emot och 169 röster för, tillsvidare avvisat införandet av ett förbud.

I Coín röstade alla partier förutom extrem vänstern IU för förbud, medan socialistiska PSOE på nationellnivå röstade emot att förbjuda användning av klädesplaggen på gatorna. Det är med andra ord inte någon partipolitisk linje i denna fråga.

I några städer får alltså kvinnorna fortfarande gärna bära plagget både utomhus och inomhus, medan det i andra städer kan bära det utomhus, men ska ta av den när de går in i en offentlig byggnad.

En sådan beslutsprocess leder till frågan om i vilken omfattning och under vilka omsständigheter en kommun själv kan lagstifta.
Anders Emich:

”Vi försvarar kvinnans rätt till att klä sig som hon vill, men det är också under förutsättning att det sker frivilligt. Utöver det ska kvinnan tillfällen kunna identifiera sig vid vissa tillfällen. Kommunerna har tillräckligt självstyre för att införa ett förbud mot användning av dessa huvudbeklädningar. Generellt kan man säga, att kommunerna har ansvar för lokala frågor (städning av offentliga lokaler och områden, skolor och parkeringsplatser), och representerar invånarnas rättigheter i andra frågor (hälso- och sjukvård och säkerhet) mot andra myndigheter. Det vill säga, att junta de Andalucía är ansvariga för att det inte finns ett sjukhus i Mijas, medan borgmästaren konstant bör kräva ett, vilket dock inte sker.”

Johanna D Forsell:
”I Coín och de andra städerna gäller förbudet bara inomhus i offentliga byggnader. Det vill säga kommunala byggnader såsom skolor, idrottsplatser, sjukhus och vårdcentraler. Det samma gäller i de katalanska städerna, som har infört ett förbud, däribland Barcelona, Tarragona och Lleida.
Kommunerna har alltså behörighet att förbjuda användandet av huvudbeklädnaderna i nämnda byggnader, men inte på gatan.
För närvarande studerar vi situationen i Coín.”

Är det regeringens fel, att arbetet med Fuengirolas strandpromenad inte slutförs?
I Fuengirola verkar den sista och fjärde delen av renoveringen av strandpromenaden helt ha avstannat. Diverse sparpaket har också drabbat offentliga arbeten, men hela strandmiljön bidrar till att locka turister – stadens enda inkomstkälla, och man kan tycka att det är viktigt att promenaden är i bra skick. Men det är den inte.

Det är regeringens fel, säger borgmästare Esperanza Oña på skyltar som är uppsatta i staden. Har hon rätt i det? Och bör en kommun använda pengarna på att smutskasta andra, samtidigt som det bidrar till att stadsbilden ser ännu värre ut?
Johanna D. Forsell.

”Borgmästaren och ministeriet för offentligt arbete bör sätta sig ner och enas om, hurdan strandpromenad man vill ha. Problemet är, att det hon vill, det vill inte ministeriet, och vice versa. Men det är nödvändigt att vara flexibel.

Stränderna är vår viktigaste tillgång, våra barns och barnbarns framtid, och den måste tas vara på. Om PSOE vinner nästa val, kommer slutförandet av arbetet på strandpromenaden vara en av de saker som prioriteras. Vi vill göra allt för att den ska bli färdig, och det vill vi göra genom att föra en dialog.
Gällande skyltarna så tycker jag inte om att PP använder pengar på att skriva att statsminister Zapatero är ”dålig”. Skyltarna har uppskattningsvis kostat 10 000 euro, och de pengarna kommer från kommunkassan; alltså har vi alla betalat för dem”.

Anders Emich:
”Stora projekt utförs normalt i samarbete mellan flera administrationer, som vid detta tillfälle är det kommunen och staten. Kommunen utför uppenbart sin del, och regeringen fas två och tre. Fas fyra är också regeringens ansvar, men redan 2004, när Zapatero kom till makten, stoppades arbetet.
Regeringens plan är att fortsätta strandpromenaden med endast ett körfält, medan kommunen vill hålla fast vid det ursprungliga projektet, dvs. ett körfält i vardera riktning, som övriga delar av strandpromenaden har.

Varför beskyller Fuengirolas borgmästare regeringen för att inte vilja slutföra arbetet av stadens strandpromenad?

Vi är eniga om, att fördröjningen drabbar Fuengirola och alla dem, som lever av turismen”.

Varför städas det inte utmed Mijasvägen?

Vägen mellan Fuengirola och Mijas Pueblo drunknar i avfall.

Utmed Mijasvägen ligger flera högar med avfall. Ingen verkar vara speciellt bekymrad över det.
Vilka åtgärder görs eller vad bör göras åt saken?

Johanna D. Forsell:
”Vi ska göra kampanjer, som förklarar, att det offentliga rummet tillhör oss alla, och att det är brist på respekt för andra människor att skräpa ned på detta sätt. Avfall ökar även risken för skogsbränder”.

Anders Amich:
”Landsvägarna är Junta de Andalucías ansvar, men vägkanterna och närliggande områden, är kommunens ansvar.
Det är inte bara avfall längt Mijasvägen, utan även sträckor utan trottoarer och övergivna byggnader och olagliga reklamskyltar.
Kommunen sköter inte städningen, men tar heller inte hand om rivningen av de oavslutade byggena som stått halvfärdiga i 20 år. Man anlägger heller inte trottoarer eller tar bort reklamskyltarna.

Annars är avfall en fråga om uppfostran och utbildning. Mijas har en TV-station, som kostar 6 400 euro om dagen, trots att nästan ingen tittar på den, eftersom den inte sänds digitalt. Och om utbildningen från skola och föräldrar inte räcker till, och informationen från kommunen inte når ut, är det snart bara sanktioner som finns kvar att ta till.

Jag är dock säker på, att om det en gång för alla städades upp, skulle människor sluta kasta sitt avfall som de gör idag. Folk kastar avfall där det ligger avfall”.
 


Känn till färgen på ditt kommunalråd:
Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vartannat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.

De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:

Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla att bli informerade personligen av kommunen.

Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.

Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.

NIE eller residencia samt pass.
• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.

Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)
• Medlemskap av parti

För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex. www.ppmalaga.es,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com eller
www.marbella-sanpedro.com

Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a. www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.comDenna månad ska det handla om hackers såsom Lisbeth Salander från filmtrilogin Millennium. Finns hon verkligen därute eller är det bara ett rent påhitt, som det byggts en riktigt bra historia på?

Finns Lisbeth Salander i din värld?
I filmen är Lisbeth Salander en hardcore-superhacker. Lekande lätt hackar hon sin in i andras datorer, och stjäl det som passar henne. Tänk om det var din dator?

Men finns hon verkligen därute? Ja, det gör hon i allra högsta grad, dock nog i mer manlig version. Och du kan vara helt säker på, att han är lika duktig som Lisbeth, och han skulle nog kunna ge Lisbeth en ordentlig match på banan. Han kan utan problem ta sig in i din mailbox, få tillgång till din nätbank eller det mest skrämmande scenariot; ta över din identitet.

”De flesta av oss tänker inte på vilka risker vi utsätter oss själva för varje dag, när vi är online. Det är oftast först, när det är försent, som vi börjar tänka på att installera säkerhetsmjukvara”, säger Janus R. Nielsen från MySecurityCenter.

Man kan fascineras av personer som Lisbeth Salander, hon besitter vissa färdigheter som bara några fåtal har. Och filmen har i den grad gjort oss uppmärksamma på, att vi behöver skydda oss mot hackers. Även om du kanske tänker: ”Vem skulle bry sig om att hacka just mitt konto”, så arbetar hackers ofta ut ifrån mottot – många bäckar små. Och kanske utan att du märker det, saknas det några kronor från ditt konto, och hackern sitter tillbakalutad och njuter av att hans konto på Seychellerna växer och växer.

Det är också mycket vanligt, att kriminella använder oskyddade datorer till vidaredistribution av t ex barnpornografi och liknande. Dvs... att, om de har obehindrad tillgång till din dator, så kan de lagra en massa barnpornografiskt material på den och låta deras kunder och kontaktpersoner hämta det direkt från din dator och inte från deras egna. Detta fenomen är faktiskt mycket utbrett nu för tiden.

Vad kan du göra åt saken?
För att undvika objudna gäster i din dator har du behov av en bra säkerhetsmjukvara. Med ett bra program skyddar du dig själv och din familj. MySecurityCenter erbjuder, med deras antivirusprogram, en allt-i-ett lösning. Det betyder, att man inte bara skyddar sig mot hackers, utan också mot virus, kreditkortsbedrägeri, identitetsstöld och internetbedrägeri. Utöver det innehåller det också spyware, antirootkit och mallware skydd. Och ännu bättre är att MySecurityCenter erbjuder en professionell och gratis support, både via e-mail, telefon och även skydd mot distanskapning av din dator.
I den sista filmen ”Luftslottet som sprängdes” får Mikael Blomkvist sin dator stulen, och naturligtvis innehåller den mycket viktiga filer. Med produkten MyTheftProtection, från MySecurityCenter skulle Mikael snabbt kunnat skydda sina filer.

MyTheftProtection 2010 gör att du kan:
Se var din dator är lokaliserad.
Få fram vilket nätverk din dator är kopplat till och med vilken internetleverantör.
Säkra dina dokument så att ingen annan än du själv kan se dem.
- och mycket mycket mer… Följ med när vi, i de kommande numren av En Sueco, grundligt testar mjukvaran.

Vänliga hälsningar

MySecurity Center
Janus Nielsen

Det hålls kampanjer runt om i hela Europa, som är till för att hjälpa barn och tonåringar att på ett säkert sätt hantera internet, och skydda dem mot obehagliga upplevelser. ”Men det är också ytterst nödvändigt”, säger Janus R. Nielsen från MYSecurityCenter - ett av Europas ledande företag inom PC-, Internet- och mobilsäkerhet för privatpersoner.

”Det är ett växande problem som blir hastigt större och större. Idag växer barn upp med internet och de blir ofta superanvändare, innan de fyllt 10 år. Farorna är många och vi vet att det är ytterst viktigt att försöka att upplysa så många som det överhuvudtaget är möjligt. Som en ansvarig verksamhet förstår vi vikten av att öka människors förståelse för hur man säkrar sig själv, och inte minst sina barn online”, säger Janus R. Nielsen. Det är egentligen också därför, som vi har tackat ja till att delta mycket aktivt i kampanjer inom området”.

Vad säger experterna?
Experter menar, att genom att öka medvetenheten om riskerna online, i tidig ålder, kan barnen skyddas bättre, när de blir äldre. De barn, som upplever problem online, blir gradvis yngre och yngre. När barn sitter framför datorn, har de ofta tillgång till webbkamera, så ges det en tydlig bild av ”offret”, och små barn förstår inte faran med att berätta, vad de heter eller var de bor. Risken, som barnen utsätts för, är helt onödig, och om man installerar en programvara med ”föräldrarkontroll”, har man kommit en bra bit på vägen. MYSecurityCenter har föräldrarkontroll inbyggt i deras nya MYInternetSecurity GOLD 2010, men de säger samtidigt, att föräldrarna självklart måste fortsätta att vara uppmärksamma.

Barn och sociala medier
Internet och barns användande av sociala medier är den värld vi lever i, och det blir föräldrar och skolor tvungna att inse och erkänna. Även om barn vet mer om teknik och nätsurfing, så är det fortfarande de vuxna, som har längst erfarenhet av livets normer och regler, glädjeämnen och faror. Som vuxen bör man vidta vissa försiktighetsåtgärder, och löpande prata med barnen om deras aktiviteter på Internet.

Trots det faktum att barn, i de flesta sociala medier, ska vara minst 12-13 år för att få lägga upp en profil, tyder mycket på att många yngre barn, ända ned till 6-7 års ålder, finns på sociala nätverksplatser. Utvecklingen visar dock, att de barn, som ”faller offer”, är i åldern 10 år och äldre, och att tonårsflickor är den mest utsatta gruppen. Med kampanjer hoppas man på, att bättre kunna förebygga obehagliga situationer och genom upplysning också förhindra, att övergreppen sker. Det viktigaste är dock, att föräldrarna tar hand om sina barn, och skyddar dem genom användning av säkerhetsprogramvara.

MYSecurityCenters 5 goda och enkla råd till föräldrarna:

1. Sätt gränser snarare än förbud! Om du själv följer dem, är det lättare att sätta någorlunda realistiska gränser för hur man bör bete sig på Internet. Gör överenskommelser tillsammans med barnen.

2. Nyfikenhet och prövning av gränser är naturligt. Prova om du kan verka som sparringpartner istället för att lyfta pekfingret.

3. Var uppmärksam på förändringar hos barnen. Är de nedstämda? Verkar de bekymrade? Visa dem att de kan tala med dig om det, som tynger dem och lyssna på dem.

4. Ta upp samtalet under middagen (förhör inte), låt barnen berätta om deras upplevelser på Internet. Vilka sidor som är spännande, och varför?

5. Du kan inte alltid vara där, när barnen är uppkopplade. Så låt dem använda sitt förnuft. Inte minst, när de träffar nya människor på nätet. Fråga dem, vad de tänker prata om med en främling – och huruvida de kommer att träffa vederbörande i verkliga livet?

Läs mer om MYInternetSecurity GOLD 2010 med inbyggd föräldrarkontroll på: www.mysecuritycenter.com/ensueco.

Senaste artiklarna från En Sueco

Sol- och sommartips

Solen både ger liv och dödar. Men en sak är säker; utan sol skulle det inte finnas något liv. Vi har...

Hälsa

Lider du av allergi?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Veras Veranda: English muffins

Jag älskar English muffins – de passar utmärkt till frukosten med bacon, ost och stekt ägg i. Men de...

Gastronomi

La Ruta del Cares – vildare än så här blir det int…

La Ruta del Cares ligger i Picos de Europa i norra Spanien, och om man inte har besökt dessa vilda b...

Utflykter

Japansk mispel – kommer från Kina och vurmas för i…

Det är bråda dagar hos mispelodlarna hos Cooperativa Estepona när En Suecos journalist talar med koo...

Gastronomi

Fläktande solfjädrar

Fläktande solfjädrar

Använder du solfjäder i sommarvärmen? Är du en av dem som fläktar häftigt med den, kanske du har til...

Tema & Profiler

Hemligheten till att slippa ryggvärk

Här är ett häpnadsväckande fakta: ca 95 procent av det läkande arbetet jag gör hos Centro Sanum hand...

Hälsa

Balneario Aguas de Villaharta

Övernattning
 Precis bredvid Djurlyckoland ligger ett litet lanthotell som heter Balneario Aguas de...

Utflykter

Marias Djurlyckoland i Córdoba

Nästan symboliskt har Jorge, fincans frigående åsna och Marias reskamrat, tagit plats precis vid inf...

Tema & Profiler

Tarifa – mongoliska tält och militärbunkrar

Jag öppnar ögonen och tittar rakt upp i det runda taket där ångböjda trälameller håller tältduken up...

Utflykter

Utflykter

La Ruta del Cares – vildare än så här blir det inte

La Ruta del Cares ligger i Picos de Europa i norra Spanien, och om man inte har besökt dessa vilda berg ännu så måste jag säga att de bjuder på en ena...

Utflykter

Balneario Aguas de Villaharta

Övernattning
 Precis bredvid Djurlyckoland ligger ett litet lanthotell som heter Balneario Aguas de Villaharta. Här övernattar En Suecos utsända efte...

Utflykter

Tarifa – mongoliska tält och militärbunkrar

Jag öppnar ögonen och tittar rakt upp i det runda taket där ångböjda trälameller håller tältduken uppe högt ovanför oss. En mild levantevind har hålli...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda: English muffins

Jag älskar English muffins – de passar utmärkt till frukosten med bacon, ost och stekt ägg...

Gastronomi

Japansk mispel – kommer från Kina och vurmas för i Sayalonga

Det är bråda dagar hos mispelodlarna hos Cooperativa Estepona när En Suecos journalist tal...

Gastronomi

Restaurangbesök: Las Islas – mat, själ och äkthet i skön sym…

Restaurangen Fairuz ligger ihop med Hotel Las Islas i Torreblanca, Fuengirola. Att ta sig ...

Gastronomi

Veras Veranda - Hemgjord Daim

Jag älskar att göra godis till barnen – för det första för att jag vet vad de får och hur ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Färskfriterade chips och nyrostade nötter

Patatas Artesanas Paco José     Vacker gottebutik  Det är nästan ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Sport

Estrella Damm Andalucía Masters 27 – 30 juni

Fantastiska golfrundor under vilka spänningen och de exalterade känslorna ökar under veckan. Det han...

Golf

Golf i Solen: Så var då vårsäsongen till ända

Årets säsong startade den 14 september och avslutades den 29 april på Santana. I år låg påsken mycke...

Golf

AHN Golf - Juni

AHN har för sina evenemang fått tillgång till en fantastisk klubblokal i Club Nautico, med utsikt öv...

Golf

Tema & Profiler

Fläktande solfjädrar

Fläktande solfjädrar

Använder du solfjäder i sommarvärmen? Är du en av dem som fläktar häftigt med den, kanske du har till vana att vila den i handen eller döljer du ansik...

Tema & Profiler

Marias Djurlyckoland i Córdoba

Nästan symboliskt har Jorge, fincans frigående åsna och Marias reskamrat, tagit plats precis vid infarten när jag anländer. Åsnans öron, som hela tide...

Tema & Profiler

På andra sidan: Kan homosexualitet botas?

Söker du personlig utveckling, vidareutbildning eller ny inspiration så är utbudet av kurser, föredrag och seminarier större än någonsin. Flera nya ku...

Tema & Profiler

Cudeca: Secondhandbutikerna med ett viktigt syfte

Det är fredag och klockan är 09.55. Utanför Cudecas nya butik i Los Boliches, precis bredvid saluhallen, står redan tre personer och väntar på att dör...

Tema & Profiler

Kommunalvalet 26 maj: Partido Popular spänner musklerna

I flera kommuner fick rösterna räknas extra noggrant innan det slutgiltiga valresultatet presenterades. Som väntat blev kommunalvalet en rysare, för i...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på Dr. Alban?

Hans namn är Alban Uzoma Nwapa men alla känner vi honom som Dr. Alban, som i början av 90-talet slog igenom stort med hitlåtar som bland annat ”Hello ...

Tema & Profiler

Systrarna Pilqvist Stenberg: Stella & Diana

I Fuengirola bor två systrar som valt sin egen väg. Dagarna fylls med högstadie- och gymnasiestudier på distans samt dans, sång och skådespel, och mån...

Tema & Profiler

Nikki Beach – 20 år med firande

Nikki Beach, det familjeägda och -drivna internationella varumärket för lyxliv och gästfrihet firar nu 20 år i branschen. Varumärket, vilket är det fö...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

Qué Pasó: SWEA-international firade 40 år!

Världens största 40-årsfest gick av stapeln lördagen den 11 maj när SWEA International fyllde 40 år och alla Sweor runtom i världen firade. Drygt 7 00...

Kultur

Art Gaucín

OPEN STUDIOS2019 24 till 26 maj och 31 maj till 2 juni   Konstnärerna i Gaucín öppnar sina ateljéer för allmänheten under den årliga Art Gaucí...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com