96 procent av alla spanjorer anser att det är ytterst viktigt att man uppnår ett avtal vid klimattoppmötet i Köpenhamn.

90 procent av invånarna i 40 olika länder, som deltog i en undersökning gjord av World Wide Views på Global Warming, anser att det är viktigt att man vid
FN:s klimattoppmöte, kallad COP15, som arrangeras den här månaden i Köpenhamn, kommer fram till en hållbar lösningsmodell för bekämpningen av klimatförändringarna.
96 procent av alla spanjorer anser det är bråttom med att hitta en lösning.
Spanjorernas åsikter kan låta bra, men den verklighet landet befinner sig i ser helt annorlunda ut. Ska Spanien följa Kyotoavtalens krav på en minskning av CO² med 20 - 30 procent innan år 2020, måste landet reducera sina utsläpp med 40 procent, bara för att kunna följa med.
Enligt en ny rapport från Greenpeace, är Spanien det land i EU, som sedan 1990 stått för den största ökningen av utsläppen av gaser som skapar växthuseffekten och som anses vara huvudorsaken till att världens klimat förändras så drastiskt.
100 procent av alla spanjorer tror också att politikerna, om de får ett avtal i Köpenhamn, bör följa det till punkt och pricka. Men man har inte så stora förväntningarna på att man ska nå en överenskommelse.

En ersättning för Kyotoavtalet
Kyotoavtalet från 1997, som fortfarande är det gällande internationella avtalet om att minska utsläppet av växthusgaser, dikterar att de mest förorenande ländernas utsläpp av växthusgaser ska reduceras med 5,2 procent innan 2020.
För närvarande är det bara Sverige, Storbritannien och Frankrike som efterlever kraven och pressen på de övriga länderna är stor.
Efter 2012 existerar det inget internationellt avtal om att minska utsläppen av växthusgaser och det är vad klimattoppmötet i Köpenhamn handlar om.
Man förväntar sig minst 10.000 deltagare, häribland miljö- och klimatministrar samt möjligtvis statsledare - om det finns utsikter för ett avtal.
USA:s klimatförhandlare, Todd Stern, har också uttalat att man anser att chanserna för ett avtal är minimala, då de förhandlingar som fram till mötet har ägt rum i FN, gjort för få framsteg.
De flesta aktörerna hade hoppats att Obama skulle på ta sig ansvaret för USA:s roll som en av världens största förorenare, efter att George W. Bush under 2001 vände Kyoto-traktaten ryggen. Men förväntningarna på Obama har kanske varit för höga.

 
Pingpong
Kina har precis gått om USA som det land med det högsta CO2-utsläppet. Med en befolkning som är omkring fyra gånger större än USA:s och en snabbt föränderlig ekonomi, är risken för utsläpp av växthusgaser enorm.
Men Kina vill inte ingå ett avtal förrän också utvecklingsländerna tar på sig ett större ansvar. Utvecklingsländerna säger från sin sida, att de inte kommer att hjälpa till innan de rika länderna på allvar har begränsat sina utsläpp av växthusgaser. Flera afrikanska länder har hotat med att lämna mötet i Köpenhamn, om de rika länderna inte tar på sig ansvaret och betalar den afrikanska kontinent för de skador som klimatförändringarna har medfört.
Pingpongspelet fortsätter och bollen slås längre in i framtiden.
EU har hittills fattat beslutet om en minskning med 20 procent av CO2-utsläppen år 2020 och 80 procent år 2050. USA har samtyckt till samma mål för 2050, men har inte åtagit sig att uppnå målet för år 2020.

Fortfarande lediga platser i Köpenhamn
USA bör tillsammans med Europa ta ledningen då de två områdena har ett historiskt ansvar för att de hittills släppt ut den största mängden växthusgaser. Många andra länder har först nu börjat behärska konsten.
Huruvida Spaniens statsminister, José Luis Zapatero, deltar i Köpenhamn och gör sitt för att föra ett avtal i hamn, får vi se. 96 procent av hans väljare hoppas det.

 

Klimatet och de andra k-ord
Under 2009 kommer CO² utsläppen i hela världen att minska med tre procent i förhållande till förra året på grund av den ekonomiska krisen, som får fler av oss att exempelvis ta cykeln och släcka datorn och ljuset, när de inte behövs.
Det är den största minskningen någonsin.


Nya rekord
De senaste mätningar visar att koncentrationen av CO2 i atmosfären är den högsta på minst 650.000 år och att det nu är ungefär 40 procent mer CO² i atmosfären än före industrialiseringen.


COP1-COP15
Klimatmötet i Köpenhamn kallas COP15, eftersom det är det 15:e internationella COP-mötet. COP står för Conference Of the Parties.
Det var COP3 som ledde till Kyoto-avtalet.
Toppmötet hålls den 7 - 18 december, i förstahand på Bella Center.

 

 


Trots att den globala krisen har medfört en allmän nedgång i antalet plastikoperationer världen över finns det fortfarande en stor efterfråga på den förskönande kirurgin. Spanien har enligt en nyligen gjord studie satt europeiskt rekord i kosmetiska operationer av unga mellan 18 och 21 år. Och i USA steg antalet plastikkirurgiska ingrepp med 162 procent från 1997 fram till förra året, vilket betyder att den kosmetiska kirurgin idag är en industri med en årlig omsättning på 66 miljarder kronor. Medan några samhällsdebattörer kritiserar tendensen till det perfekta, då de anser att det går ut över vanliga människors självkänsla och rätten att se annorlunda ut, jublar andra över friheten till att själv bestämma över sin egen kropp. Den här månaden är det plastikkirurgin som ska debatteras bland våra svenska och spanska intervjupersoner. Står det ett ögonlockslyft, en ny näsa eller ett par nya bröst på julklappslistan?


Samanta Gaspar Pérez, 21 år, student
Det är populärt eftersom det är ett enkelt sätt att få en perfekt kropp på och en sådan vill ju alla gärna ha. Jag tycker det är slöseri med pengar att ändra på sin kropp, man ska hellre acceptera den som den är. Det är ju ändå bara för folk som har pengar, de som inte är tvungna att nöja sig med det de har fått. Självklart är det frustrerande om man inte har varit så lyckad i lotteriet, men då är man kanske mycket klokare istället. Jag har inte själv gjort något och för närvarande finns det heller inte något jag skulle kunna tänka mig att ändra på. Självklart skulle jag gärna likna de perfekta kvinnorna i tidningarna, men å andra sidan är det ju också ett tecken på svaghet om man dukar under för deras manipulation. Många får gjort större bröst eftersom de känner sig okvinnliga med vad de har. Om man är helt platt så kan man ju förstå det. Samtidig är det ju inte bara brösten som gör en kvinna till en kvinna, det handlar lika mycket om hur man klär sig, vad man framhäver, vilken frisyr man har och hur man uppför sig. Det är främst den yngre generationen som är underställda de perfektionistiska skönhetsidealen och evig ungdom, då de äldre inte påverkas av det på samma sätt.

Julio Barrio, 35 år, egen företagare
Jag bryr mig egentligen inte om ifall människor får utfört plastikkirurgi eller inte. De gör det ändå. Det är inte något problem för mig att allt fler kvinnor till exempel gör brösten större. Det ser ju bra ut och om de gärna vill, så låt dem göra det. Men man ska komma ihåg att det inte är alla som kan göra om sig, för har du inga pengar får du vara tacksam med det som naturen har gett dig. Sådant är livet. Jag har flera tjejkompisar som gjort större bröst och de är mycket glada för dem. Jag skulle trots allt inte tillåta min dotter att göra en bröstoperation innan hon fyller 18 år och själv kan bestämma. Veckotidningar och TV spelar en stor roll i den här plastiktrenden, men mina värden har inte ändrat sig. Jag försöker lära mina barn att de ska ha respekt för de äldre och att det inte bara är ungdomen som är värt något.

Javier Pérez, 19 år, säljare
Plastikkirurgi är bara för de rika men det löser inte de verkliga problemen. Alla bör vara nöjda med sin kropp om det inte är något fysiskt fel. Den är helt absurd, riktningen som samhället har tagit, att vi ska vara mer och mer perfekta. Men det passar ju in i den ytliga värld vi lever i. Om du inte är vacker, har stora bröst eller breda skuldror, är du inte värd någonting. Det finns många som sitter och glor på tv hela dagarna och där ser de bara skönhet och perfekta människor och så tror de att det är så det ska vara. Jag ska göra allt vad jag kan för att mina framtida barn ska lära sig att acceptera sig själva som de är, men jag är inte så säker på att det blir så lätt. En av mina väninnor hade så stora komplex för sina små bröst att hon tog av sin sons besparing för att göra större bröst. Då har det gått för långt.

Siv Lundgren. 54 år, egen företagare

Jag tycker det är upp till var och en om man vill göra ett ingrepp eller inte. När man blir lite äldre tror jag att man gör en plastikoperation för sin egen skull, inte för andras. Om man själv mår bättre av en operation ska man så klart göra det. Idag kan jag själv tänka mig göra ett ingrepp, om jag som äldre skulle tycka att jag mådde bättre av det. Det är något jag aldrig tidigare ens skulle ha skänkt en tanke på att göra och det känns ju lite märkligt. De unga är så fina och jag har svårt för att förstå att de underkastar sig en operation för att se bättre ut. De är ju i sina glans bästa dagar. Unga personer som opererar sig har nog dålig självkänsla och svårt för att acceptera den de är. En operation när man är ung görs med all säkerhet för att behaga andra, vilket är så synd. Personligen kan jag tycka det är synd att så många unga lägger ner en förmögenhet på att göra om sig. Som äldre är man mer intresserad av att få bort lite rynkor och andra skavanker än att förstora bysten.

Börje Andersson, 69 år, pensionär
Man kan ju undra varför det är så många i Spanien som blir kosmetiskt opererade. Är det billigare här, eller? Plastikkirurgi för skönhetens skull tycker jag inte om. Det är ett fördärv. De yngre tittar för mycket på kändisar och vill efterlikna dem. Sen finns det de smarta som gör pengar på dem och på de yngres dåliga självförtroende. Jag tror att de som opererar sig har dåligt självförtroende. Det är ju likadant med tatueringar. Det hänger ihop med att man vill visa upp sig och att få andra att titta på en.
När man föds ser man ut som man gör, vilket man ska vara stolt över. Man kan ändå inte skära sig till det man inte har. Tänk istället på vad du har.
Jag skulle aldrig själv göra ett ingrepp. Jag tycker heller inte att man som äldre ska göra det. Var ålder har sin tjusning, och rynkor får man med åldern. Det är helt naturligt. Man har ju sett bilder på folk som gjort operationer och inte har det alltid blivit bättre.

Catarina Jagaeus, 48 år
Om man själv mår bättre av att göra en operation tycker jag det är mer okej. Då handlar det om ens egen välbefinnande och att må psykiskt bra. Jag känner några som har gjort plastikoperationer och de är nöjda. Men det är ju upp till var och en, om man vill eller inte. Däremot tror jag många unga förstör sig efter en operation. Man vet ju heller inte hur resultatet blir, ibland blir det ju inte så bra. Man kanske såg bättre ut innan ingreppet. Självfallet handlar det om rätten till sin egen kropp och att själv få bestämma vad man vill. Personligen skulle jag inte göra ett ingrepp, om det inte är så att jag råkat ut för något som förändrar utseende radikalt. Men jag skulle inte göra det för att förändra mitt naturliga utseende. Sen kan jag tycka det är "bättre" att äldre opererar sig än yngre, då man som äldre blir lite rynkig och vill kanske se yngre ut.


 

Den traditionella glödlampans avslutning

Fem miljarder euro och 15 miljoner ton CO² om året. Så mycket räknar experterna med att EU-invånarna tillsammans kan spara genom att lägga den över hundra år gamla glödlampan på hyllan.
EU har sedan den 1 september förbjudit affärer att köpa in fler glödlampor och de kommer därmed gradvis att utgå. Nu är det lysrör gäller. Men inte de långa, fula rören som vi har varit vana vid under många år, utan de här nya, även om de inte är direkt vackra, är de i alla fall i små och i lätthanterliga storlekar.

 Glödlampan sedan 1800-talet
Thomas Edison, som skulle ha varit mörkrädd, tillskrivs normalt äran för glödlampans uppfinning, men det är mer korrekt att säga att han kommersialiserade den. Redan 1820 prövade uppfinnare med några glödtrådar som de stängde in i en vakuum behållare omgiven av glas.
Edison förfinade designen och den första glödlampan, så som vi känner till den, blev såld i slutet av 1800-talet.
Men mindre än sex procent av den energi en glödlampa förbrukar går till ljus, de resterande 94 procenten förspills på värmen som den avger.

Ny upplysningstid
Vi ska nu vänja oss vid två olika typer av lågenergilampor.
Små kompakta lysrör, som varar 10 gånger längre, men förbrukar 75 procent mindre energi än den gamla glödlampan.
Halogenglödlampor, som sparar mellan 25 och 50 procent, av den elektricitet glödlampan förbrukade.
De kostar från knappt sju euro och upp till för 40 euro styck, men skulle inom några månader tjäna in sig själva med besparingarna på elräkningen - en genomsnittlig europeisk familj kommer att kunna spara mellan 25 och 50 euro om året vid övergången till de nya ljuskällorna.
Bytet ska sammanlagt motsvara ungefär 11 miljoner hushålls elförbrukning.

USA bakåt
USA ska införa samma förändringar som EU, men inte förrän år 2012.
Byts alla USA:s traditionella glödlampor mot lågenergilampor skulle det spara energi som motsvarar att för evigt parkera 7,5 miljoner bilar.

Inte alla ser ljuset
Det är inte alla konsumenter som är glada över de små lysrören. Det beror inte bara på att de avger ett mer kallt ljus, och att man faktiskt ser annorlunda ut i lågenergilampornas sken, än i den traditionella glödlampans, utan också ett mer allmänt problem med det hälsofarliga kvicksilvret.
Då lågenergilamporna innehåller kvicksilver, så får de inte kastas i sophinken. Återlämna använda lågenergilampor till återförsäljaren eller till de kommunala miljöbilarna, Ecomóvil.

Var försiktig
Kvicksilvret kan bli frigjort om lamporna går sönder. Mängden är dock mindre än i exempelvis en gammaldags kvicksilverstermometer eller om en barometer trillar i golvet.
Händer det, bör man inte vidröra kvicksilvret, utan att använda tjocka gummihandskar när man gör rent. Använd inte dammsugare eller borste - det får kvicksilvret att spridas i rummet. Samla ihop det med en bit kartong och häll det i en glasburk. Ventilera ordentligt i rummet därefter.

 

De traditionella glödlamporna finns fortfarande på stormarknadernas hyllor och får säljas så länge de finns i lager.

 

Det islamiska terrorhotet, som vi alla är tvungna att leva med, beror inte bara på äldre tiders korståg, staten Israels existens, västliga truppers närvaro i Afghanistan och Irak, utan också på en nostalgisk längtan efter det Al Andalus som fanns en gång.


Al-Qaeda har, som en rad imamer, flera gånger uppmanat nordafrikanska muslimer till att återta Iberiska halvön. I offentliggjorda videor ser man dem säga att de vill "rensa" Maghrebregionen från spansk och fransk närvaro, vilket på denna sidan av Medelhavet endast kan tolkas som ett krav på Ceuta och Melilla. Medelhavet är, i det här sammanhanget, inte någon gräns då de även vill att Al Andalus, vilket för dem betyder det mesta av Spanien och Portugal, ska tillhöra den muslimska världen.
"Må våra tvättade fötter stå på det kidnappade Al Andalus och vårt överfallna Jerusalem," har den tidigare ledaren av organisationen Salafist, nu avlidna Abu Musad Abdel Wadoud, bl.a. sagt.
Påståendena, blandat med upprepade hot om mer terror på spansk mark, upprepas på diverse islamistiska internetportaler. En talesman för de algeriska myndigheterna har sagt att Spanien bör ta hoten på stort allvar.
Också Bin Ladin själv har länge talat om Al Andalus. Då han efter terrorangreppen mot USA 2001 nämnde att han vill konvertera Al Andalus till en del av ett kalifat, tog det tid för CIA innan de förstod att det var det medeltida arabiska ordet för Spanien. Nu är CIA helt vana vid uttrycket.

En tillbakablick
Morerna kom så långt som till Pyrenéerna, där de blev stoppade av baskerna, navarerna och asturierna och under största delen av ockupationsåren bestod Al Andalus av omkring en fjärdedel av dagens Spanien.
Området blev invaderat bara åtta decennier efter profeten Muhammeds död och var en del av en större islamisk expansion. År 756 deklarerade Abd ar-Ramah ett oberoende kalifat i Córdoba och det var riket Al Andalus fram till 1031. Men pressen från de kristna var så stort att kalifatet började falla sönder och flera små kungadömen dök upp istället. De blev under en kort tid samlade under Almoravider och Almohader, men tillslut fanns det som bekant bara Granada kvar.
De kristna hade vunnit och Al Andalus slutade som en vag metafor för alla att förstå och komma ihåg, en gång för alla. Al-Qaeda ser på området som ett mål och ett medel för att komma över den förödmjukande perioden som islam efter denna storhetstid hamnade i. Ett förfall, som extremister försöker ända på grenom att återgå till det heliga kriget.
Förlusten av Granada betydde dock inte slutet på muslimsk närvaro i Spanien. De överlevande, som kallades morerna, fick enligt avtalet mellan de kristna och muslimerna som övergav Granada, rätten att bli kvar i Spanien där de också skulle ha religionsfrihet. Men om detta uttryck ingick i Isabel la Católicas ordförråd är dock tvivelaktigt.
En senare regent, Felipe II, hade en helt annan uppfattning och 1609 beordrade han de 300 000 morerna ut ur Spanien. Detta debatteras fortfarande, men det är en helt annan historia.

Från morerna till narcissister
Jerónimo Páez, som är grundare och direktör för stiftelsen El Legado Andalusí (Det andalusiska arvet), har sagt till El País att Al Andalus var en sofistikerat värld där kulturer blandades och där muslimer, kristna och judar levde sida vid sida. Också författare som Washington Irving och H.C. Andersen var av den uppfattning och de har skrivit romantiska berättelser om Granada och Al Andalus. Men är det denna civilisation som fundamentalisterna nu vill återupprätta? Osama Bin Ladin skulle förmodligen ha förstört Al Andalus om det verkligen var så tolerant.
Alla historiker är inte överens om denna glansfulla bild. "Muslimernas erövring av Spanien var våldsam," säger Raymond Ibrahim, översättare och redaktör för 'The al-Qaeda Reader'. Många spanjorer konverterade till islam, som berberna i Marocko hade gjort före dem och det latinska språk blev ersatt av arabiska och det är långt ifrån säkert att de levde så fredligt sida vid sida. Och man kan ju undra om inte spanjorer var tvingade till att konvertera.
Det som också den här gången skilde det kristna Spanien från det muslimska området var först och främst att spanjorernas regerade efter civil lagstiftning, medan sistnämnda regerade efter den religiösa lagstiftningen, som vi idag känner som sharia-lag. De muslimska ledarna såg sig själv som Muhammeds efterkommande och vanliga människor hade ingen jordisk möjlighet att uppnå någon form av makt eller status.

Inte bara Al Andalus
Dagens jihad är inte en form av nyuppfunnen islamisk terrorism. Den har använts för att utvidga den islamiska världen sedan araberna på 700-talet började att roffa åt sig det mesta av Nordafrika. Redan år 830 gick muslimska krigare, de så kallade saracenere, i land norr om Rom och plundrade bl.a. den första Peterskyrkan. Det sägas att de använda altare som spiltor för hästarna.
På 1200-talet erövrade turkarna Anatolien, som var en del av det bysantinska riket. Senare intog de Konstantinopel, döpte om staden till Istanbul, varifrån det ottomanska riket expanderade till att inlemma det mesta av Medelhavsområdet. Under tiden krigade turkarna med araberna, araberna och turkarna kämpade mot perserna och araberna slog ner berberna. Precis som de kristna länderna genom århundradena har krigat mot varandra. Det finns inget nytt under varken solen eller halvmånen.
Men korstågen, som USA och andra västliga länder beskylls för att vara fullt igång med att återupprepa, ägde inte rum innan muslimerna hade invaderat det Bysantinska riket och Jerusalem.
Osama Bin Ladin rättfärdigar sitt krav inte bara på Al Andalus utan hela området som var arabiskt under 1 000- och 1 200-talet och terrorismen med att citera koranen. "Vad angår muslimers förhållande till de vantroende, så sammanfattas detta i Den Högstes ord: 'Vi försakar er. För evigt ska fiendskap och hat härska emellan oss, tills I tror på Allah alena," citerar Raymond Ibrahim.

Anatolien tillbaka till Grekland
Skulle vi rättfärdiga territoriella krav med historieböckerna som parameter, var goterna i Spanien före araberna, berberna var i Nordafrika före araberna, perserna i Iran före araberna, och grekerna var i Anatolien, huvuddelen av dagens Turkiet, flera århundraden innan turkarna invaderade området. Icke att förglömma romarnas och vikingarnas stora områden.
I en av hans senaste tal försvarade al-Qaeda's Ayman al Zawahir behovet av heligt krig mot Israel och "korstågen". Han uppmanade alla muslimer att kämpa, tills "islam regerar från Irak till Al Andalus", och jämförde den amerikanska närvaron i Irak med den spanska kristnas "invasion" av Al Andalus och den spanska "ockupation" av Ceuta och Melilla med den ryska närvaron i Tjetjenien.
Också al Qaidas anhägare i Nordafrika lyssnar till detta.

 

Al-Qaeda ser på området som ett mål och ett medel för att komma över den förödmjukande perioden som islam efter sin storhetstid hamnade i.

Många spanjorer konverterade till islam, som berberna i Marocko hade gjort före dem. Det latinska språk blev ersatt av arabiskan och det är långt ifrån säkert att de levde fredligt sida vid sida.

Under tiden krigade turkarna med araberna, araberna och turkarna kämpade mot perserna, och araberna slog ner berberna. Precis som de kristna länderna genom århundradena har krigat mot varandra.

 

Ett tidigare jihadistiskt erkännanden
"Jag minns hur vi brukade bryta ut i skratt när någon i TV sa att islamiska terrorhandlingar som 11 september och Madrid-bomberna uteslutande berodde på västvärldens utrikespolitik. Genom att ge regeringen skulden för dessa handlingar gjorde kritikerna av 'Blairs bomber' vårt propagandaarbete åt oss. Och vad viktigare var, de bidrog till att överrösta kritisk granskning av den verkliga motorn bakom vårt våld: den islamiska teologin," säger Hassan Butt, tidigare helig krigare, i en intervju i Daily Mail.


 På spaning efter terrorister
Den spanska polisen ser de ungefär 120 000 anställda i de privata säkerhetsföretagen som samarbetspartners i kampen mot terrorismen. Branschfolken kallas därför regelbundet till informationsträffar med polisen som håller dem orienterade om nya tendenser, lagändringar o.d.
"Lagen föreskriver dessutom att vi bör samarbeta med polisen angående terrorbekämpningen och att vi ska anmäla det, om vi ser människor med suspekt utseende ," säger Jesper Nissen, direktör för säkerhetföretaget Alarma Universal.
Då Alarma Universal senast var på ett sådant möta stod just identifiering av ETA-medlemmar på programmet. "ETA återupptog vapnen vid årsskiftet och sedan dess har organisationens terror blossat upp. Vi ska vara speciellt uppmärksamma på hur ETA:s medlemmar infiltrerar sig och uppträder i samhället utan att man lägger märke till dem. Därför gick vi igenom den typiska profilen på en medlem av den baskiska terrororganisationen," berättar Jesper Nissen.

Den typiska ETA-medlem är:
• 20-25 år.
• Inte ensam, utan opererar i par (man/kvinna).
• Hyr en lägenhet för en kortare period.
• Betalar kontant och i förskott.
• Säger att de är studerande.
• Flyttar aldrig in med mer än en ryggsäck.
• Gör inte mycket väsen av sig.
• Har en gammal bil.
• Bilen har falska nummerskyltar.
• Försöker de utge sig för att vara poliser har de falska polisskyltar med ett nummer som börjar med 65.XXX.

Falska nummerskyltar
Man kan förhållandevis lätt se om en nummerplåt är utställd av myndigheterna eller om den är förfalskad. "För det första ska det finnas ett nummer stämplat på den vänstra kanten av plåten, detta är fabrikantens nummer. Därutöver ska det finnas siffror överst på plåten som är auktorisationsnumret från trafikmyndigheterna. Siffrorna saknas normalt på falska nummerskyltar. Dessutom är själva siffrorna inte i relief, utan bara tejpade på plåten," förklarar Jesper Nissen.

Islamisk terrorism ständigt nytt
Det är betydligt svårare för polisen att skapa en profil av den typiske islamiske terroristen. Medan polisen har kämpat mot ETA i decennier utgör den islamiska terrorismen ett nyare hot. "Motsatt till ETA, finns det inte något klart mönster ännu. Det är också svårare eftersom det finns celler som "sover". Det handlar om alla typer av människor - både med och utan utbildning - och med helt skilda bakgrunder. Ändå är större delen nog i åldersgruppen 25-40 år," säger Jesper Nissen, som anser att terrorhoten dessvärre är något vi måste lära oss att leva med. "Det är svårt att kämpa mot fanatism. Men man ska inte bli paranoid, då har de vunnit utan att egentligen göra något," avslutar han.

José Luis Zapatero ska ta mer från de rika och ge till de fattiga. Solidariskt, anser vänsterflygeln. Idioti, anser oppositionen. Oavsett vad man tycker ändras balansen i det spanska välfärdssamhället.

 Då José Luis Zapatero kom till makten 2004 var hans plan att stärka den uppåtgående ekonomin genom att satsa på utbildning och forskning, bioteknik och förnyelsebar energi, samtidig som han ville öka de sociala bidragen.
Det började som bekant mycket bra tills den dagen då arbetslösheten började stiga, aktierna att falla, fastighetsmäklare att vara alltmer sällsynta och landet i stort sett gick i stå.
Idag har många varit utan arbete så länge att de inte längre är berättigade till arbetslöshetsunderstöd, varför regeringen i augusti beslutade att ge dessa 420 euro i månaden, på samma sätt som man i september beslutade att häva minimipensionen.
Inte överraskande går räkenskapen inte ihop och efter att i många månader inte ha velat erkänna problemet med att fylla hålet mellan statens utgifter och intäkter, har regeringen på bästa Robin Hood-maner beslutat att höja kapitalvinstskatten under 2010. Inkomst- och bolagsskatt vidrörs för närvarande inte. Dock har man utnyttjat tillfället att ta bort de 400 euro i avdrag på inkomstskatten som alla fick förra året.

Något är fel i Sherwood-skogarna
Många människor behöver denna Robin Hood-hjälp och OECD spår större arbetslöshet nästa år. Kurvan är inte lika brant som den var under förra året men under 2010 - fruktar organisationen - kommer 4,5 miljoner att vara utan arbete, vilket motsvarar en ökning med två procentenheter från 18 till 20 procent av arbetsstyrkan. Arbetslösheten i Spanien är redan dubbelt så hög som genomsnittet bland OECD-länderna.
Samtidig krymper ekonomin fortfarande. Kassan har precis räknats ihop för årets andra kvartal och resultatet visar att bruttonationalprodukten föll med en procent i förhållande till årets första kvartal och 4,1 procent i förhållande till april-juni 2008. Det är fjärde kvartalet i rad som BNP har fallit, och bara för årets första sex månader visar 50 miljarder i röda siffror.
OECD räknar med att Spanien under 2010 kommer att få ett budgetunderskott på 9,5 procent av BNP, men Zapatero har lovat att han innan 2012 ska bringa underskottet till under de tre procent som EU tillåter.

Ännu mera arbetslöshetsunderstöd och högre pension
Statsministern anser fortfarande att han kan rätta upp den krassliga ekonomin och att han samtidigt kan öka bidragen till de sämst ställda. Det har redan blivit utdelning av bytet, som ännu inte tagits från de rika. I juli var det över en miljon hushåll där ingen hade något arbete, och för många hade de två åren med rätt till understöd gått ut, det vill säga ingen inkomst överhuvudtaget. De fick i alla fall från och med augusti rätt att lyfta 420 euro i månaden, för tillfället, fram till januari.
Det spanska välfärdssystemet är uppbyggt omkring Bismarckmodellen, där man ska bidra till staten för att få rätt att utnyttja den samme. Med i den här situationen ändras balansen och jämvikten i bokslutet försämras stadigt.
Trots allt är en av regeringens lösningar mot arbetslöshet som bekant att öka de offentliga investeringarna för bl.a. att skapa arbetstillfällen i den drabbade byggsektorn, men även att öka antalet offentligt anställda. Medan landet under det senaste året har fått 1,7 miljoner fler arbetslösa har antalet offentligt anställda stigit med 109 300 till ett nytt rekord på totalt 3 051 100, det vill säga att 19,38 procent av arbetsstyrkan (eller nästan en av fem) är anställda av det offentliga. Kanske är det INEM som haft användning av så många flera nya medarbetare för att klara pressen.
Andalusien är den region som har anställt flest i den offentliga sektorn. Här har man det senaste året anställt 48 000 (över det dubbla mot både Madrid och Barcelona), varav 21 600 blivit anställda de senaste tre månaderna.
Regeringen har dessutom beslutat att häva minimipensionerna och fackföreningarna har bett om en generell löneökning på genomsnittligt två procent, vilket kan verkar som en märkvärdig timing då vi just nu inte har in- utan deflation.
Regeringens nyckelord är solidaritet. Så långt, så bra. Men när det gäller arbetsgivarna som ska skapa de verkliga och produktiva - och inte de fiktiva - arbetsplatserna är solidariteten svårare att se. Arbetsgivarna vill tillsammans med konservativa PP och nationalbanken ha mer långsiktiga lösningar.

Inte flera att ta ifrån?
80 procent av Spaniens ekonomi kommer från små och medelstora företag (PYMES), men bara under det senaste året har 300 000 varit tvungna att slå igen. De små och medelstora företagen samt de stora företagen, arbetsgivarorganisationen (CEOE) och nationalbanken har länge uppmanat till ändringar i reglerna vad gäller anställningsavtalen. Det är som bekant svårt att avskeda en medarbetare utan att behöva betala ersättning baserat på de år vederbörande varit anställd. Det är trygghet för de anställda som har lyckats att få den typen av kontrakt, men det betyder självklart att arbetsgivarna har svårt att anpassa sig till ett eventuellt minskat behov av arbetskraft. De är återhållsamma med att erbjuda fast anställning och föredrar istället korta avtal på maximalt sex månader.
Det är svårt att se att lagstiftningen skulle skydda de anställda då den typen av avtal inte bara skapar otrygga anställda, utan också osäkerhet och för snabb rotation bland företagens personal.
Även under den tidigare konservativa regeringen bad arbetsgivarna, i stort sett förgäves, om ändringar i lagstiftningen. Att förvänta sig ändringar nu under den socialistiska regeringen är inte realistiskt. Fackföreningarna har fortfarande stor makt och skulle regeringen lyssna till arbetsgivarna skulle resultatet vara förutsägbart.
Arbetsminister Celestino Corbacho har också avvisat ytterligare diskussioner om saken och förhandlingarna tagits borts från agendan.
Robin tog från kung Richard I och adeln och gav till de fattiga. Det är en vacker historia, men oavsett hur solidarisk man än är, är det bara en fråga om tid innan det inte finns mer att ta av. Huruvida Robin Hood verkligen existerade eller om han bara var en legend, vet man inte. Men vi vet att José Luis Zapatero existerar, men inte om statsministern i den historiska backspegel kommer att framstå som verklighetens Robin Hood. Arbetsgivarna och Banco de España anser det inte. De menar istället att högre skatter kommer att minska förtroendet för landets ekonomi, minska konsumtionen, investeringarna och besparingarna och därmed skapa ännu större arbetslöshet.

 

Arbetsmarknadslagen
Arbetsmarknadslagen säger att ett företag som vill avskeda en medarbetare ska kompensera honom med mellan 30 och 45 dagars lön för varje år vederbörande har varit anställd, beräknat utifrån den aktuella lönenivån.
Arbetsgivarna och Banco de España har, förgäves, uppmanat till att det ska ändras till 20 dagar för varje års anställning och maximum ett års kompensation.
Anställda på korttidskontrakt (max sex månader) har bara rätt till åtta dagars ersättning. Detta vill arbetsgivarna öka så att skillnaderna mellan de två anställningsförhållandena utjämnas.

Räcker den högre kapitalvinstskatten?
Kapitalvinstskatten ligger för närvarande på 18 procent. För att täcka de ökade utgifterna för arbetslöshetsunderstödet och de högre minimipensionerna höjs procentsatsen "en smula”, förklarade statsministern under en långvarig debatt, som ägde rum under september i kongressen.
Den förmodas höjas till 21 procent.
Det konservativa oppositionspartiet anser inte att räkenskapen kommer att gå ihop. Alvaro Nadal, kongressmedlem för PP, anser att den högre kapitalvinstskatten bara kommer bidra med knappt en miljard euro, annulleringen av rabatten på 400 euro med sex miljarder, medan de ökade utgifterna rusar upp i 15 miljarder.
"Vem ska betala de övriga åtta miljarderna”, frågade han.
Svaret låter vänta på sig.


Citat

"För att få landets ekonomi att växa finns det behov av konkurrenskraftiga företag”, José María Lacasa, generalsekreterare för CEOE, i El Economísta.

"Det är inte fackföreningarna eller statsministern utan företagen som skapar arbetsplatser”, Gerardo Díaz Ferrán, ordförande för CEOE och ägare av flygbolaget Air Comet, i El Mundo.

"Regeringens ambition är att göra detta till ett innovativt, kreativt och företagsamt land och samtidig upprätthålla välfärdsstaten. Det hela rör sig om att göra företagen mer konkurrenskraftiga och mer innovativa," José Luis Zapatero i The New York Times.

"Det har Zapatero sagt redan innan han blev statsminister men de senaste fem åren har vi murat tegelsten, vi har inte uppfunnit iPods”, José Antonio Herce, ekonomisk analytiker, till Financial Timme.

"Högre skatter kan inte fylla det svarta hål som denna regering har skapat. Istället bör vi minska statens utgifter”, Mariano Rajoy, ordförande för PP, i El Mundo.

"Om regeringen skulle göra precis det motsatta med det de hittills har gjort, skulle vi alla få det mycket bättre”, Lovorda Díez, ordförande för UPyD, i ABC.

"Det är ynkligt att vi kritiseras för att ge 420 euro till arbetslösa som har överskridit tvåårsgränsen. Jag är säker på att dessa kritiker aldrig skulle sakna 420 euro”, José Luis Zapatero i El País.

"Han är ett föredöme i sitt sätt att tackla landets ekonomi”, Manuell Chaves, vice statsminister med ansvar för regionerna och tidigare chef för Junta de Andalucía, om statsministern i El País.

 

Torra siffror
• 1,5 procent (av bruttonationalprodukten)
Är maximalt vad skattetrycket ska öka med under 2010, lovar statsministern. Mer information låter vänta på sig.

• 15 000 000 000
Enligt PP är 1,5 procent lika med att det ska finnas 15 miljarder mer.

• 400
Löntagare och egenföretagare går miste om från nästa år 400 euro i "skatterabatt". För staten betyder det sex miljarder euro.

• 8 600 000 000
Regeringen lovar att statens utgifter nästa år kommer att vara 8,6 miljarder euro mindre än i år.

• 25 000 000 000
Regeringen har redan använt 25 miljarder euro på att avhjälpa krisen. Plus åtta miljarder som man använt till extra offentliga arbeten för att skapa arbetstillfällen inom byggsektorn.

• 3 051 100
Flera är nu anställda i det offentliga. Det är 19,38 procent (eller nästan en av fem) av den totala arbetsstyrkan.

 

Senaste artiklarna från En Sueco

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar ...

Utflykter

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi Miguel Án...

Gastronomi

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovi…

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för a...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till bå...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Cost…

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smooth...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen s...

Tema & Profiler

Vacker och föryngrad hud med kemisk peeling - Ny b…

Prodigy Peel ör en ny och banbrytande behandling från det kända amerikanska företaget IS CLINICAL. D...

Hälsa

Upplever du smärta och ömhet i och runt dina leder…

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Telomer

En söndag ringde min dotter och frågade om jag någonsin hört talas om telomer. Lite stolt svarade ja...

Hälsa

Utflykter

Väggmålningarna i San Isidro, Orihuela

  Våren 1976 rådde det stor politisk osäkerhet i Spanien. General Franco hade just dött och många fruktade att diktaturen skulle fortsätta. U...

Utflykter

Trollrutten och skyttegravarna vid Granada

I naturparken Sierra de Huétor, precis nordost om Granada, finns det några intressanta skyttegravar från inbördeskriget och nu för tiden kan man besök...

Utflykter

James Bond-rutten

Kanske är det någon som kommer ihåg en scen från James Bond filmen ”Levande måltavla” när han åker skidor igenom ett klipphål i Val d’Isère. Klipphåle...

Utflykter

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Veras Veranda - Smarrig kanelbullekaka

När jag bakar bullar har jag många recept att välja mellan. Hemma hos oss bakar vi dem i a...

Gastronomi

Veras Veranda - Släta bullar

Jag står inte i köket jättelänge varje gång det ska bakas eller annat, det finns ju mycket...

Gastronomi

Hemlagade churros

Blev du sugen på tapas när vi skrev om denna läckerhet i februarinumret av En Sueco? Då få...

Gastronomi

El Mimbre - med vision om än mer ekologiskt samt hälsobröd

Bröd för alla smaker El Mimbre är familjeföretaget som genom sina direktleveranser till u...

Gastronomi

Framtiden är grön i köket

Den passar utmärkt till fiskgrytan, till youghurt, ost, majonäs. risotto, hamburgare, gin ...

Gastronomi

Sport

Golfsidorna Apr 2019

AHN Golf 20 februari - Golfhäftet Trophy - GreensomeEtt stort tack till Kristina och Eckhardt för e...

Golf

Medan bollen rullar... Ödesstunder

Rättssak kan kosta shejken Abdullah Al-Thani makten medan en uppryckning till La Liga nu är tveksam ...

Sport

Super Seleznov

Den nya målvakten i Málaga vill spela i La Liga – medan den 11-åriga sonen passas av säkerhetsvakter...

Sport

Tema & Profiler

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovinsen

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för att äta lamm tar firandet i Spanien och framförallt...

Tema & Profiler

At tända eld på tjurars horn, få dem att hoppa i vattnet och hålla dem i koppel

Höjdpunkten på en spansk stads årliga fiesta har ofta någonting att göra med tjurar. Mer exakt handlar det om att på ett eller annat sätt misshandla e...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på just nu? - Matias Concha

I denna artikelserie ställer vi varje månad fem korta frågor till en person som har koppling till både Sverige och Spanien.   Denna månad träff...

Tema & Profiler

Anonyma Alkoholister

En föreställning av alkoholism kan vara ett smutsigt, illa skött hem, trasiga kläder, en hemlös och nedgången, fallen människa. så behöver det bestämt...

Tema & Profiler

När ens käraste dör

Som ensam är det tuffare I september kom Per Furu återigen till lägenheten som han köpte i Estepona tillsammans med sin fru Monika von Schantz Furu 1...

Tema & Profiler

Klarar Spanien av det?

Det går återigen relativt bra i Spanien. I grova drag har landet tagit sig helskinnat genom krisen som slog undan benen på hela Europa, och speciellt ...

Tema & Profiler

Eliq Maranik - Smoothie-gudinnan slår rot på Costa del Sol

Hon har sålt 2,6 miljoner böcker, hyllats och bjudits in till tv som den expert som hon är på smoothies och probiotika. Hon har tagit vägen från Estla...

Tema & Profiler

Rafael Serrano – en pionjär inom hållbart bygge

En dröm om en bättre värld och härliga bostäder, skapade med hänsyn till hållbarhet i alla material Att möta Rafael Serrano är en speciell upplevelse...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Språkutbyte: Pachange – språkutbyte i Málaga

Jag kan gissa att det är många av oss som i nyårslöfte sagt att vi ska bli bättre på spanska eller engelska? Ett riktigt bra sätt att lära sig språk p...

Kultur

Boktips: Läslust 2019 - Göran Rise släpper serie om advokat …

Han har släppt en bok tidigare, vari han berättade om sina egna yrkesverksamma år, men nu släpper Göran Rise för första gången en roman. Boken, som he...

Kultur

Norrbom Marketing

NYHETSMAIL

Få spanska nyheter på svenska direkt i din inkorg

* nödvändig

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com