Såväl lokala som nationella politiker uppmanar svenskar bosatta i Spanien, till att inte bara sitta på åskådarplats, utan också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.
Från och med maj i år och fram till och med maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, kommer vi därför i varje nummer, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, att ge svar på en rad frågor om var de två största partierna står. Vi har bett dem bekänna färg, så att alla kan få en uppfattning om vem man vill rösta på och vilket politiskt parti man eventuellt vill engagera sig i. Det är Johanna D. Forsell, som är aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.

Arbetslöshet och förvaltning av statens hjälppaket
Det är nästan 30 procents arbetslöshet i Málagaprovinsen, det är den näst högsta i Spanien, efter en annan andalusisk provins, nämligen Cádiz. I Andalusien är det omkring en miljon arbetslösa, och det motsvarar 27 procent arbetssökande invånare. På nationell nivå är procentsatsen omkring 20, vilket betyder, att ca 4,6 miljoner av landets arbetsföra står utan arbete.

Spanien har alltså fortsatt den högsta arbetslösheten inom EU, och den är nästan dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Arbetslösheten dränerar inte bara kassan, utan skapar också hopplöshet, kriminalitet och en lång rad mänskliga tragedier.

Regeringen försöker nu lösa problemet med att reformera arbetsmarknadslagstiftningen. I grova drag innebär ändringarna att det blir mindre kostsamt för företag att avskeda anställda. Denna lagändring har Spaniens nationalbank och arbetsgivarföreningen väntat på länge, då den förväntas skapa större flexibilitet för arbetsgivarna, som i högre grad än förut skulle våga anställa mer personal.

Det är i alla fall tanken. Och de flesta experter menar också, att ändringarna kommer ha en positiv effekt, när arbetstagarna och fackföreningarna har vant sig vid tanken. Men det är inte nog.

Problemet på arbetsmarknaden har en så bred spridning, att alla måste bidra, om landet ska kunna återhämta sig. Vi har därför frågat vår panel, vad kommunerna gör för att skapa fler arbetstillfällen. Först ber vi dem dock att belysa, varför Málaga och hela Andalusien är så hårt drabbat.

Varför är arbetslösheten så hög i speciellt Málaga och i hela Andalusien?
”Andalusien lider av en så hög arbetslöshet på grund av det drastiska försäljningsfallet av bostäder. Bostadsmarknaden var ju en av den spanska ekonomins viktigaste motorer. Det samma gäller i Málagaprovinsen, var man har sett ytterligare ett fall av sysselsättningen inom tjänstesektorn, speciellt med samband till turismen i Málaga”, förklarar Johanna D. Forsell från PSOE.

Anders Emich från PP menar dock, att problemet är regeringens politik. ”Det är först och främst regeringen, sedan de lokala myndigheterna, som besitter kompetens att bekämpa arbetslöshet, men socialisterna regerar inom bägge och därför har vi så hög arbetslöshet. I stället för att ta initiativ och skapa arbetstillfällen genom att samarbeta med arbetsgivare och andra egenföretagare, skickar de arbetslösa - vilka det redan är för sent för att få ett arbete - på kurser, och på detta sätt minskar man arbetslösheten, men skapar också en miserabel ekonomi”, säger Anders Emich, och tillägger: ”Málagaprovinsen är speciellt hårt drabbat, just för att provinsen styrs av PP, och de socialistiskt styrda myndigheterna vill straffa partiet och dem, som har röstat på det.

Lokala initiativ
Flera stadsfullmäktiga har tagit initiativet till att förmedla och öka sysselsättningen i deras kommuner.

”Fuengirola kommun har en egen arbetsförmedling, kallad en Bolsa de Empleo. Den har visat sig vara ett riktigt bra verktyg till att förbinda efterfrågan med utbudet av arbetstillfällen i staden. Den spar tid åt arbetsgivarna då de slipper den långa urvalsprocessen, och hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb. Kommunen erbjuder dessutom kurser, som förbättrar möjligheterna till att få ett jobb. Alla, som är mantalsskrivna i kommunen, har rätt till hjälp från förmedlingen. Under årets första fyra månader har förmedlingen genererat sysselsättning till 20 procent fler än under samma period föregående år.

Det har varit en så stor succé, att andra kommuner längst kusten har antagit modellen”, förklarar Anders Emich om arbetsförmedlingen i Fuengirola, och nu också i andra PP- ledda kommuner.

Men det handlar mest om förmedling och om vem, som får de lediga jobben.

PSOE:s stimulans och förmedling
PSOE regerar som bekant både på statligt nivå och i Junta de Andalucía, och Johanna D. Forsell förklarar, vad de två myndigheterna har gjort för sysselsättningen.

”Plan E (E för España) består av över 100 punkter, som stimulerar sysselsättningen i hela landet. Den följer en rad normer som sattes under G20- mötena och i EU- regi.

Planen hjälper till exempel PYMES (små och medelstora verksamheter), som totalt får en skattelättnad på 17 miljarder euro till att behålla eller öka antalet anställda, liksom statens garantier att bankerna ställer krediter på totalt 29 miljarder euro till förfogande.

Förra året skapade den också arbetstillfällen i byggsektorn, vilka regeringen gav bidrag på 11 miljarder euro, som användes för en rad offentliga projekt, och skapade ca 300 000 arbetstillfällen”.

”Är det inte bara sysselsättningsprojekt, att regeringen betalar ett företag för att utföra ett projekt och anställa människor, i stället för att betala de arbetslösa direkt?” undrar vi.

”Men Plan E stödjer, tillsammans med en rad andra åtgärder, företagen, så att de kan anställa mer personal!”, svarar PSOE- representanten, som fortsätter att förklara vilka åtgärder de lokala myndigheterna har antagit mot större verksamheter.

”Junta de Andalucía har verkställt flera biståndspaket, som bland annat hjälper nya verksamheter. Det ges stöd för produktion och distribution av ekologiska produkter, samt lokalt framställda produkter. Bidrag ges dessutom till utbildning och det betalas Seguridad Social för dem, som har fått kanske två års arbetslöshetsstöd utbetalat på en gång för att starta eget. Det är dessutom en rad stöd- och hjälpmekanismer i form av rådgivning till nya verksamheter, till exempel projektet Andalucía Emprende, som under 2009 skapade 7 772 verksamheter och 9 447 arbetstillfällen”, förklarar Johanna.

”Jag menar, att det är viktigt, att både regeringen och de lokala myndigheterna stödjer de redan existerande företagen och dem, som önskar att starta som egen. Men det betyder inte, att jag menar, att man bara ska dela ut pengar till alla. Det är viktigt att pengarna investeras, då det skapas framgångsrika verksamheter och fler arbetstillfällen”, betonar hon.

Pengarna förvaltas av kommunerna
De miljarder, som regeringen har utbetalat, innan det senaste sparpaketet satt stopp för flera byggprojekt, har förvaltats på olika sätt.

”Regeringen investerade 11,3 miljoner i Mijas, vilket skapade 381 arbetstillfällen, och Mijas var därmed den kommun på Costa del Sol, som skapade flest arbetstillfällen per euro. Fuengirola fick 11,6 miljoner, vilket bara gav sysselsättning till 256 personer”, säger Johanna, som dessutom beklagar, att Fuengirolas statsråd har använt tre miljoner av det statliga stödet till den lokala TV-stationen FTV. ”TV-stationer kommer inte stadens invånare till godo. Bara den konservativa borgmästare och PP. Det är odemokratiskt”, säger Johanna, som betonar, att även om pengarna betalas av staten, är det kommunerna, som förvaltar dem, och därför har det inverkan, om utlänningar röstar eller vem vi röstar på till nästa kommunval.

Farväl till byggprojekt och arbetsplatser
Regeringens senaste besparingar på totalt 15 miljarder euro, som godkändes av kongressen i slutet av maj, innehåller dock ett stopp för presenterade byggprojekt för totalt 6,045 miljarder euro.

Inte ens oppositionen menar att det är goda nyheter: ”Besparingar inom offentlig sektor leder alltid till högre arbetslöshet. Mindre underhåll av t.ex. vägar, mindre bidrag till skolor, sjukhus osv. och det leder till totalt fler arbetslösa som ska ha offentligt stöd. Det är en stor kostnad varje månad, utan att dessa stora belopp ger något resultat”, säger PP.

Men, partiet menar, att arbetslösheten inte skulle vara så hög, och de många projekten skulle inte vara lika nödvändiga, om de konservativa hade styrt landet även efter 2004, när man förlorade mot PSOE, och arbetslösheten låg på ca 10 procent, för Spanien en historiskt låg arbetslöshet.

Känn till färgen på ditt kommunalråd:

Benalmádena: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.
De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:
Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla att bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.
Fuengirola: Här ombeds man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och en viss summa till den lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.

Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, andra avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.

• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.

Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)

• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex.
www.ppmalaga.es
,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a.
www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org
www.fuengirola.psoe.es
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiva eller passiva medlemmar.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Partikandidaterna är ännu inte bestämda i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli. PP har redan fattat beslut om vissa kandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d.v.s. i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com.Vulkanutbrottet på Island har väckt frågan igen, om risken för ett nytt utbrott av Teide är nära förestående.

När man kikar upp mot Pico de Teide, som ses från varje hörn av Teneriffa, kan man bara känna vördnad. Världens tredje största vulkan och Spaniens högsta berg är en vacker syn, i synnerhet när toppen 3.718 meter ö.h. är täckt med snö, men synen är också en daglig påminnelse om risken för ett nytt vulkanutbrott.
Det är 100 år sedan som en av öns vulkaner hade ett utbrott. Under de år vi är medvetna om, har det varit fem utbrott på ön, vilket var 1492, 1704, 1706, 1798 och senast 1909. Forskare från Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) menar därför att det finns en risk för att en av öns vulkaner skulle kunna bryta ut inom överskådlig framtid.
Det är naturligtvis en viktig fråga för öns invånare och för öns viktigaste inkomstkälla; turismen liksom vi nu vet, att ett vulkanutbrotts följder inte nödvändigtvis begränsar sig till det berörda området, utan kan få långt större och omfattande konsekvenser.
Hos Teneriffas öråd, el Cabildo, menar man dock inte, att man bör lyssna till forskarna från CSIC, då andra vetenskapsmän är av en helt annan uppfattning.
”En forskare säger en sak, en annan säger något helt annat. Det är flera statliga institutioner som forskar i den vulkanisk aktiviteterna och ofta är de inte eniga om riskerna”, säger José Antonio Pérez, ansvarig för örådets pressavdelning.
Själva Pico de Teide skulle inte kunna få ett utbrott. ”Undersökningar visar att Teide inte har varit aktiv sedan år 1250 och den är i dag en död vulkan”, förklarar José Antonio Pérez.
Men Teneriffa är en vulkanö och det finns mellan 350 och 400 mindre vulkaner omkring Teide, häribland Chahorra, Rajada, Bilma och Montaña Blanca, Montaña Arenas, Arafo, Garachico, Chinyero, Sietefuentes, Chahorra och El Chinyero.

Teneriffas vulkanutbrott
Hur våldsamma utbrott kan vara, visar tal från 1700-talet.
Sietefuentes fick 1704 ett utbrott efter sju dagars seismisk aktivitet och den ”spydde ur sig” fyra miljoner kubikmeter utbrottsprodukter (lava och askmoln), och 1706 ”spydde” Arenas Negras ut (Vulkanen Garachico) 66 miljoner kubikmeter lava och aska. 1909 var El Chinyero-vulkanen, som ligger väst om själva Teide, i utbrott i 10 dagar efter 18 månaders svag seismisk aktivitet och flera jordskalv. I Orotava registrerades 14 jordskalv på två timmar. Det var bara materiella skador, men då var ön inte lika tätbefolkad som nu. Det senaste utbrottet på Kanarieöarna ägde rum 1971, då var det vulkanen Teneguía på La Palma.
Sedan 1430 har det varit i totalt 14 utbrott på Kanarieöarna, de värsta på Teneriffa, där den största risken finns för ett nytt utbrott.

”De kommande 50 åren”
2004 registrerades en del seismisk aktivitet omkring Teide, men efter några månader föll jordens inre i vila igen och faran blåstes av. ”Men vi anser att det är möjligt att det kan ske ett utbrott inom loppet av de närmaste 50 åren”, erkänner José Antonio Pérez.
Det finns en evakueringsplan, men för att den skall kunna genomföras är det naturligtvis nödvändigt att ha ett ordentligt varningssystem och det kräver ett vulkanologiskt institut på öarna, menar Teneriffas öråd.
När det sker och om det är ett som är mycket större än lilla Eyjafjalla, kommer det vara omöjligt att segla eller flyga till och från ön. Sikten kommer att vara noll, flygplatser kommer sannolikt att ödeläggas av jordskalv som uppstår i samband med ett utbrott och dessa sätter dessutom havet i uppror. Vägar kommer att förstöras av lava eller jordbävningar finns det en stor risk för skogsbränder, telefonnätet bryter med all sannolikhet ihop, medan konsekvenserna av askmolnen beror på väder och vind.


Helvetet Teide
De ursprungliga invånarna på Teneriffa har tydligen haft en respekt för berget beläget på öns centrum. Namnet Teide kommer från Echeide på Guanchernas språk och betyder helvete.

Columbus upplevde vulkanutbrott
Då Christopher Columbus en natt 1492 seglade förbi öarna på skeppet Santa María, noterade han i sin loggbok: "Hela himlen var full av blod-röda flammor, den enorma käglan i havet var belyst av sin egen eld, rök och glödande stenar rusar upp från toppen, som sprängdes av eld och lava rann långt ner längs bergets sidor. Fartygets däck rapporterades som upplyst som om det vore dag, milslångt bortom bergets omkrets var natten förpassad. Blixtar sågs uppe i röken och med enorma, djupa muller trängde upp som från havets underjord".

Smått och stort
Kratern på toppen av Pico de Teide är endast 80 meter i diameter, medan hela La Caldera de Las Cañadas är 17 kilometer på det bredaste stället.Jag älskar hus. Hus har många gånger sådan själ. Hus kräver omvårdnad. Sverige har bra hus. Jag har bott i ganska många länder i ganska många hus av varierande kvalitet, storlek och stil. Jag har aldrig tidigare hört så många historier om hus som inte fungerar som jag hört här i Spanien. Att vara hyresgäst här är inte lätt. Det är sällan en okomplicerad sits att hyra någon annans egendom, men här kompliceras hyresgästsituationen av att så många hus inte tycks fungera att bo i. Många dolda fel uppenbarar sig och där står hyresgästen och kan välja att stanna och försöka lösa problemen med eller utan (!) hyresvärdens hjälp, eller att packa och flytta till nästa förhoppningsvis mindre problematiska hyresbostad…
Den här vintern och våren har nästan alla jag känner oavsett om de hyr eller köpt sin bostad råkat ut för fuktskador i någon form. En del bor i äldre, andra bor i nya hus. De senaste månaderna är prat om regn i samband med husproblem givet. Det är som att regnet förklarar problemen. För mig ter det sig snarare som att en kombination av bristande byggnadsteknik, ägare utan ansvarskänsla eller husintresse, skrupelfria mäklare och generellt felaktig prisuppfattning lägger grunden till problemen.
Att leta efter ett boende att hyra är både roligt och frustrerande. Det beror på hur man väljer att se det. Ett typiskt husletande med lite typiska exempel från Costa del Sol kan se ut ungefär så här.
Surfa mäklarnas hemsidor. Samma objekt finns till uthyrning hos olika mäklare, inte sällan till olika pris. Utropsprisen på hyror är oförutsägbara och varierar från mäklare till mäklare. Det är därför svårt att få klart för sig vad ett hus motsvarar genom att titta på priset. Kvalitet och läge bör avgöra men så är det inte alltid här. Det som avgör tycks ofta vara ägarens egen uppfattning om vad hans tillgång är värd. Den uppfattningen är inte alltid i linje med vad omvärlden, t ex hyresgästerna tycker. Mäklarna kan råda avseende priset men ägaren bestämmer. Det ligger i mäklarnas intresse att hålla hyrespriserna uppe. Det ligger samtidigt i mäklarnas intresse att få objektet uthyrt.
Det finns många aspekter när det gäller Costa del Sols hyresmarknad för hus. En dag av husletande efter den regniga vintern kan få vara exempel på vad jag menar. Av fem besökta villor uppvisade tre av dem allvarliga fuktskador som även den mest oerfarna hyresgäst eller köpare knappast kan missa. När fukten påpekas har mäklaren och/eller ägaren förklaringar:
De kraftiga regnen gör att de allra flesta hus har fuktskador.
Fuktskadan har åtgärdats, vi har öppnat fönstren i några dagar och vädrat, det är 25 grader ute så skadan har nu torkat.
Problemet är löst. Väggen är torr och vi ska nu måla.
De här fläckarna kommer från trädgården (fläckar i taket, övre delar av väggen och nedre delar av väggen)
Det är en källare, källaren ligger i kontakt med trädgården, då blir det fukt.

Och så vidare.
I de annars fina husen syns tydligt hur färgen flagar i pulverform alternativt släpper från betongväggarna som en sorts plastskikt. På några av ytorna där färgen sitter kvar är svarta utbuktande fläckar av tydligt mögel. Enligt ägaren i det fallet har problemen åtgärdats och allt ska målas nästa vecka.
Antingen är jag som svensk helt fel ute när jag tycker att mögel och fukt i väggarna kräver större åtgärder än att målas över, eller så gror problemen i många av husen här ganska rejält under ytan.

Vad hände med ventiler och vattenavledning?
I flera av de hus jag sett härnere finns ingen naturlig ventilation i byggnaden. De öppningar som kan finnas i väggen t ex ovanför dörren mellan varje rum tycks inte vara standard här. Jag är inte byggingenjör, men vet att hus som inte kan andas har svårt att hålla sig friska över tid. Längs villagatorna syns spår av den gångna vinterns mängder regn tydligt. Delar av vägar och flera tomter har rasat nedför bergssluttningen. Några av trädgårdarna längre ner har bitvis spolats bort av den naturliga flod som bildades när vattenmassorna letade sig nedför berget. Tunnlar under vägar och andra avledningsdiken för vattnet finns inte alls. Vattenmassorna har mer eller mindre runnit under husen nedför berget och över/under asfalten.

Överbyggnationens baksida?

Är det den här sortens problem som ska följa i den gångna byggboomens kölvatten? Om ja, ska dåligt byggda hus läggas till ras i marknadspris på bostäder på Costa del Sol när vi kalkylerar framtida ekonomiska effekter? I sådana fall, vad ska då driva marknaden framåt?
Förutom att jag undrar hur husägare inte kan känna större engagemang för sina dyrbara tillgångar undrar jag också vad det är som kan behövas för att säkerställa förtroende för den här kusten och trygga att framtida hyresgäster och husköpare vill hitta en bostad här? Bör det ställas krav på mäklare om certifiering och ansvar? Ska mäklare fortsätta att skrupelfritt utan repressalier gång på gång hyra ut eller sälja nyrenoverade och nybyggda hus trots kända fukt, mögel, eller andra skador? Vad ger det för bild av den här kusten? Som en mäklare sa; ”This is Spain, that’s how it works”. Jag vill påstå att det handlar om något annat än Spanien när vare sig mäklaren, husägaren eller hyresgästen är spanjorer. Det är måhända ingen ny mentalitet som råder på kusten, men är det ovanstående mentalitet som ska driva den här kusten ur den rådande krisen och in i framtiden?Skype
Denna månad tittar vi närmare på mjukvaran Skype. Vad är det? Hur gör man och vad kan det användas till?

Lite Skype-historia
Skype - är ett eBay företag med huvudkontor i Luxemburg (med flera kontor placerade runt om i världen). Det började 2003, och grundades av Niklas Zennerström (svensk) och Janus Friis (dansk).
Sen den första versionen av programmet kom ut på marknaden, har Skype vuxit och vuxit, och det erbjuds nu ett stort utbud av olika funktioner och tjänster, som används i samband med programmet. De sista fem åren har Skype vuxit från ett litet program, som få personer kände till, till ett mycket användbart program med massor av funktioner, som miljoner av människor över hela världen använder varje dag.

Vad är egentligen Skype?

Skype är ett online - kommunikationsverktyg, som kan användas till att prata med vem som helst överallt i världen. Du kan använda det som ett chat-program eller som en traditionell telefon (med en speciell Skype-telefon, eller med headset). Det kan också användas till videosamtal. När du ringer till andra Skype-medlemmar är det helt gratis. Samtal till och från mobiltelefoner eller det fasta telefonnätet debiteras efter minuttaxa, om du inte betalar månadsavgift. Nu finns även planer på att införa ett abonnemang med obegränsad internationell samtalstid.
Vad mer kan man göra med Skype?
Skypeln: detta program ger personer, som använder det fasta telefonnätet möjlighet att ringa till en Skype-användares dator via en vanlig telefon. Skypeln-nummer finns i de flesta europeiska länder.
Vidoekonferens: Denna funktion infördes 2006 och ger möjlighet för användare att hålla videokonferenser med t.ex. familj eller affärsbekanta.
SkypeOut: Detta är den nyaste funktionen tillgänglig för Skype-användare och erbjuder möjligheten att göra internationella samtal från Skype-programmet eller nyare mobiltelefoner till SkypeOut taxa.
SkypeMobile: I april 2008 lanserades Skype deras nya SkypeMobile, som är kompatibel med ca 50 olika telefoner. Listan över kompatibla telefoner fortsätter att växa, allteftersom programmering och teknologi synkroniserar med varandra.
SkypeSMS. Du kan också använda Skype till att skicka SMS till en eller flera användare. Detta är en av de nyare funktionerna i Skype. Tjänsten är inte kostnadsfri då den kräver att du har pengar på ditt Skype-konto. Se mer om priser på Skypes webbplats: www.skype.com.

Lite till den erfarna användaren
Vi hittade ett enkelt hjälpprogram, vi hör ofta att folk klagar över, att det inte kan ta bort chat/ video historik för endast en kontakt. Detta är ett enkelt program som kan hjälpa dig göra det.
Du hittar det genom att följa länken nedan:
http://primoz.init.si/other/setup.msi

Du kan naturligtvis också välja att radera hela din historik för alla kontakter på en gang. Gör såhär:
- Logga in på Skype
- gå till Verktyg, Intställningar och Chatinställningar
- Klicka på Ta bort historik, vilket innebär att alla historic raderas.

Med vänliga hälsningar
Kim & RuneSommaren står för dörren och för många förälskade par skall kärleken nu äntligen firas med ett härligt sommarbröllop. Buddha Beach är en perfekt plats att arrangera bröllopsmottagningen eller bröllopsfesten. Med sitt fantastiska läge vid det kristallklara Medelhavet, endast ett stenkast från marinan i Puerto Banús och den harmoniska atmosfären som bara bryts av vågorna som sköljer mot stranden, bjuder Buddha Beach nog på kustens mest optimala miljö för ditt drömbröllop.Buddha Beach’s exklusiva design, de stilrena omgivningarna med fokus på den thailändska kulturen och det mystiska Fjärran östern, utstrålar en atmosfär man inte upplever på många andra ställen. I varje hörn vakar de många Buddha-statyerna över gästerna. Konceptets ursprung är en önskan om att skapa en oas i balans med sig själv, som avskiljer sig från kustens hektiska liv. Därför är Buddha Beach perfekt för de kommande äkta paren som önskar sig ett mer intimt bröllop, dock med plats för många gäster. Och som extra lycka och välgång i framtiden kan brudparet och självklart också gästerna gnida Mr. Buddha på magen. Vem vet… på Buddha Beach är mycket möjligt, så varför inte också lite mystik!Buddha Beach erbjuder hjälp från ett ytterst erfaret team som hjälper till med att arrangera alla festens bestyr. Och det är mycket att ordna med! I al fresco restaurangen kan bruden och brudgummen komponera sin egna specifika meny bland många exotiska rätter, som omfattar allt från färsk fisk och skaldjur, thai fusion, sushi till chateau briand. Därtill kan man avnjuta ett välkylt vitt vin, ett aromatiskt rödvin eller ett glas frisk cava.
I Buddha Beach’s tre tropiska barer, alla med utsikt över havet, serverar man bröllopsgästerna exotiska drinkar, som fås i alla regnbågens färger. Med ett brett register av cocktails finns det goda chanser till att gästerna och brudparet känner sig bekväma i den festliga omgivningen.

För de som skulle ha lust till en dans under den vackra stjärnhimmeln, bjuder Buddha Beach, utöver vågornas brus, på sin egen live DJ, som ansvarar för att gästerna underhålls med sköna chillout-toner. När skorna börjar klämma, är det bara att kasta sig ner i någon av alla mjuka soffor som är, likt en solfjäder, placerade runt poolen. Man kan också gå en liten tur på Buddha Beach’s tillhörande strandområde, där havets bris har en skönt avsvalkande effekt, medan stjärnorna lyser klart på himlen.Även om Buddha Beach faktiskt är en restaurang och bar, erbjuds det också assistans med inkvartering av gäster i fina, lyxiga hotellägenheter eller villor inte långt från Buddha Beach. Och för de gäster som skulle önska en extraordinär upphämtning på flygplatsen eller någon annanstans, så kan Buddha Beach ordna det perfekta transportmedlet.
Skulle det ske, att brudparet under festen får lust till lite privatliv bort från alla gäster, kan man också genom Buddha Beach få en båt eller yacht till sitt förfogande.

Mer romantiskt kan det knappast bli, men under alla omständigheter står personalen på Buddha Beach för en service som inte överlåts åt slumpen, så bruden, brudgummen och gästerna får en garanterat enastående fest, där det främsta målet är att njuta av Buddha Beach’s sköna atmosfär, den exotiska maten och varandras sällskap.

För ytterligare information om bröllop på Buddha Beach ring tel. +34 952 81 38 82 eller se www.buddhabeachbanus.com

 


Buddha Beach Puerto Banús
Urb. Villa Marina
29600 Nueva Andalucía, Marbella
Tel. 952 81 38 82
info@buddhabeachbanus.com
www.buddhabeachbanus.com


 

Senaste artiklarna från En Sueco

En Sueco rekommenderar: 10 nya ansikten i La Liga

  Trots att Spanien fortfarande badar i sol och att semestern fortfarande pågår för de flest...

Sport

Fotofestival hålls återigen i Mijas

Åttonde utgåvan av Photofestival hålls ännu en gång i Mijas, där Teatro de Las Lagunas de Mijas utgö...

Kultur

Neymar tillbaka till La Liga?

När fotbollsspelaren Neymar lämnade FC Barcelona för Paris SG sommaren 2017 blev han samtidigt värld...

Sport

5 saker du bör göra på Feria de Málaga

Den årliga ferian i Málaga går av stapeln i kväll. Under tio dagar kommer det att vara upplevelser f...

Kultur

Nattliv i Madrid

Madrid är ett oerhört populärt turistmål. Eftersom staden ligger mitt i Spanien finns det inte några...

Kultur

Djurparker: Lobo Park - Selwo Aventura - Bioparc

Vargar Norr om Málaga, i riktning mot Antequera, ligger Lobo Park, Costa del Sols egen vargpark. De...

Utflykter

Upp i det blå - Teleférico Benalmádena

För den som vill ha fin utsikt och se en del av kuststräckan ovanifrån ska stegen styras till Arroyo...

Utflykter

Tivoli - Arroyo de la Miel, Benalmádena

I Arroyo de la Miel, Benalmádena, ligger Tivoli World – Solkustens tivoli som bjuder på pariserhjul...

Kultur

Trumpet Málaga CF missade. När pappa reste till Me…

... slog Adrian till som toppmålgörare, förlängde kontraktet till 2021 och lämnade La Rosaleda i tår...

Sport

Under ytan - Sea Life, Benalmádena Costa

För den som är intresserad av livet under ytan rekommenderas ett besök på akvariet Sea Life, i hamne...

Utflykter

Utflykter

Djurparker: Lobo Park - Selwo Aventura - Bioparc

Vargar Norr om Málaga, i riktning mot Antequera, ligger Lobo Park, Costa del Sols egen vargpark. Detta är en icke-vinstdrivande verksamhet med syfte ...

Utflykter

Upp i det blå - Teleférico Benalmádena

För den som vill ha fin utsikt och se en del av kuststräckan ovanifrån ska stegen styras till Arroyo de la Miel, Benalmádena. Där, bara ett stenkast f...

Utflykter

Torrox Pueblo - En bortglömd pärla?

Charmeras du av branta trappor som slingrar sig över bergssidan mellan små vitkalkade hus med bougainvilleor vid huvudentrén? Blir du lugn i själen av...

Utflykter

Gastronomi

Alkoholfri sommar?
 Här är alternativen!

Ska du köra hem? Vill du passa på med vikten? Eller kanske har du andra orsaker till att b...

Gastronomi

Veras Veranda: Oreo-glasskaka på chokladkaksbotten

Jippi! Nu ska ni få ett recept på en efterrätt som verkligen passar alla. Detta är en hit ...

Gastronomi

Sabor a Málaga: Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter ...

Gastronomi

Gazpacho – en portion spansk historia

Det finns många varianter av denna spanska rätt – en del med kött, andra med fisk och skal...

Gastronomi

Veras Veranda: English muffins

Jag älskar English muffins – de passar utmärkt till frukosten med bacon, ost och stekt ägg...

Gastronomi

Japansk mispel – kommer från Kina och vurmas för i Sayalonga

Det är bråda dagar hos mispelodlarna hos Cooperativa Estepona när En Suecos journalist tal...

Gastronomi

Sport

En Sueco rekommenderar: 10 nya ansikten i La Liga

  Trots att Spanien fortfarande badar i sol och att semestern fortfarande pågår för de flest...

Sport

Neymar tillbaka till La Liga?

När fotbollsspelaren Neymar lämnade FC Barcelona för Paris SG sommaren 2017 blev han samtidigt värld...

Sport

Minigolf

En aktivitet som kanske inte passar de hetaste sommardagarna men mycket väl ljumma kvällar är utan t...

Golf

Tema & Profiler

Vad går ni och tänker på Eva och Magnus Wahlberg?

Många är vi som genom åren följt Nerjas utveckling och svenskars kärlek för denna vita lilla stad öster om Málaga går inte att ta miste på. Och många ...

Tema & Profiler

Skugga i sommarvärmen

Costa del Sol är fantastiskt om sommaren – stränderna visar sig från deras bästa sida, restaurangerna dukar upp med läckerheter, nystrukna dukar och e...

Tema & Profiler

Är spanjorerna verkligen så lata?

”De där spanjorerna...!” är någonting som jag hör så ofta att jag nu inte kan låta bli att ta upp det. När saker och ting inte går som de ska så är de...

Tema & Profiler

Joao Magalhaes
- mannen med bilarna

Mannen bakom bilmuseet I En Suecos artikelserie om museer i Málaga har du kunnat läsa om det populära bilmuseet i Málaga och i denna artikel får du...

Tema & Profiler

Möt Lasse Lindbom

Från spelande med klasskompisar, till känd musikproducent, till Spaniens värmeLasse Lindbom “My day goal is to make everyday less everyday”  ...

Tema & Profiler

Fläktande solfjädrar

Fläktande solfjädrar

Använder du solfjäder i sommarvärmen? Är du en av dem som fläktar häftigt med den, kanske du har till vana att vila den i handen eller döljer du ansik...

Tema & Profiler

Marias Djurlyckoland i Córdoba

Nästan symboliskt har Jorge, fincans frigående åsna och Marias reskamrat, tagit plats precis vid infarten när jag anländer. Åsnans öron, som hela tide...

Tema & Profiler

På andra sidan: Kan homosexualitet botas?

Söker du personlig utveckling, vidareutbildning eller ny inspiration så är utbudet av kurser, föredrag och seminarier större än någonsin. Flera nya ku...

Tema & Profiler

Kultur

Fotofestival hålls återigen i Mijas

Åttonde utgåvan av Photofestival hålls ännu en gång i Mijas, där Teatro de Las Lagunas de Mijas utgör huvudplatsen för festivalen, som både omfattar f...

Kultur

5 saker du bör göra på Feria de Málaga

Den årliga ferian i Málaga går av stapeln i kväll. Under tio dagar kommer det att vara upplevelser för både stora och små, och så kommer det finnas ev...

Kultur

Nattliv i Madrid

Madrid är ett oerhört populärt turistmål. Eftersom staden ligger mitt i Spanien finns det inte några naturliga stränder eller någon kust. Däremot finn...

Kultur

Tivoli - Arroyo de la Miel, Benalmádena

I Arroyo de la Miel, Benalmádena, ligger Tivoli World – Solkustens tivoli som bjuder på pariserhjul, bergochdalbanor och karuseller för både små och s...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com