alt

Några menar att den österrikiske Josef Fritzls-rättegången har gett oss en anledning till att ifrågasätta om livstidsfängelse är ett tillräckligt straff för att hålla sin dotter inspärrad i 24 år och våldta henne 3 000 gånger? Det är händelser som denna som ger dödsstraffsanhängare luft under vingarna med argument som att staten inte ska använda pengar till vård och terapi till sådana människor. Istället ska man skicka dem till elektriska stolen. Vi har frågat både spanjorer och svenskar vad de anser om dödsstraffet och rättssystemet som sådant.

Rosario García, pensionär
Dödsstraff är fel för staten gör sig skyldig till samma förbrytelse som den man dömer för mord. Däremot tror jag mycket på livstidsstraff, om det varar hela den dömdes liv. Jag tror inte på terapi och psykologisk hjälp till fångar. Har man en gång slagit ihjäl någon, så kan man göra det igen, det har vi sett titt som tätt. Det kan mycket väl hända att de innanför murarna uppför sig på ett bra sätt, men så snart de kommer ut återgår de till den kriminella banan. De har det helt enkelt i blodet, tror jag. Därför ska de tungt belastade fångarna, så långt som möjligt, spärras in för alltid. Det spanska rättssystemet fungerar generellt dåligt idag. Domarna strejkar, det saknas personal och arbetet hopar sig. Det är fullständigt oacceptabelt att det går så lång tid från det man begår ett brott till saken avslutas och man kan avtjäna sitt straff. Jag förstår heller inte varför det är så lite kontroll i fängelserna. Det är ju mer droger innanför murarna än utanför. Man borde anställa fler poliser som är utbildade på att göra fängelsena säkrare och mer disciplinerade.

Mikaela Rudolfsson, översättare
När man hör om riktigt grova förbrytare som begår brott som inte kan förlåtas är det lätt att tänka tanken: "han/hon har inte rätt att leva längre". Men vid närmare eftertanke så anser i alla fall jag att dödsstraff borde vara förbjudet. Det är helt omoraliskt att ta en annan människas liv oavsett hur grovt brott personen i fråga har begått. Man kanske aldrig kan rehabilitera riktigt grova förbrytare, men man bör i alla fall försöka. Det betyder inte enligt min åsikt att man ska släppa ut dem i samhället sedan, utan låta dem sitta livstid bakom lås och bom. Dödstraff är ju som tur är inte tillåtet i vare sig Spanien eller Sverige, men när jag bodde i USA så tog de faktiskt livet av en människa i den stat jag bodde och det kändes fruktansvärt. Ett bra skäl till att dödstraff inte borde vara tillåtet är faktiskt att det kan visas sig med tiden att personen var oskyldig. Det har ju hänt att fel person har blivit avrättad vid mer än ett tillfälle, och det är sånt som bara inte får hända. Angående den österrikiske mannen som hade sin dotter inspärrad så tycker jag att han ska sitta inne resten av livet. Självklart ska han aldrig bli benådad och frisläppt i förtid.

Ester Chenoll Ruíz, hemmafru
Jag är helt klart emot dödsstraff. Ingen har rätt att ta livet av en människa. Gör staten det, är den lika kriminell som den morddömde. Då gör samhället det legalt att slå ihjäl. Generellt tycket jag inte att rättssystemet fungerar bra i Spanien. För det första är processen för långsam och för det andra reduceras straffen för hårt. Jag tror straffsatsen är sträng nog som den är, men problemet är att det inte tillämpas i praktiken. Mördare döms till 40-års fängelse med kommer ut efter 12-15 år, livstid är inte livstid osv. Det ger en dålig signal till de kriminella. Även om jag tycker terapi är bra och tror att alla människor kan hjälpas, så finns det undantag. Han från Österrike, som spärrade in sin dotter i 24 år, är ett exempel. Han är utanför all psykologisk hjälp och borde spärras in i en liten cell utan kontakt med omvärlden för resten av sitt liv. Då kunde han känna på sin egen medicin. En allmän fängelsevistelse är en för mild dom.

Sven Bergman, pensionär
Det är en stor fråga, om man tänker på risken för ett justitiemord. Ja, då håller jag mig till att vara emot dödsstraff, men förseställer jag mig att en sjuk man som Fritzl hade förgripit sig på mina barn, då är det ingen tvekan om att han skulle få dö som straff. För övrigt tycker jag att Fritzl-saken ger en skrämmande bild av den värld vi lever i - en värld där man helt enkelt ser till sig själv och blundar för vad som sker i omgivningen. Jag menar, hur kan det var möjligt att ingen av grannarna eller familjen Fritzls bekanta har fattat mistankar. Det låter helt enkelt otroligt. Nej, jag tror att människorna i Amstetten har vänt ryggen till för att inte bli inblandade i något obehagligt. Det är en ohygglig tendens som jag menar man bör ta tag i.

Nicola Peréz Abbaschiano, affärsidkare
Jag är både för och emot dödsstraffet, för det beror helt på brottets karraktär. Generellt tycker jag det saknas disciplin och respekt i samhället. Det leder till att allt är tillåtet och hamnar man i fängelse är det för några få som är inhysta på hotell. Många fattiga invandrare har det bättre i fängelset än på gatan, där de begår inbrott och överfall för att klara sig. Och det är verkligen ett problem, att begå brott inte ger något straff. När man talar om grova brott som mord och pedofili är jag nästan säker på att dödsstraff kunde vara en bra lösning. Kan man inte införa dödsstraffet igen så borde minimum vara livstidsstraff, gärna med tvångsarbete kombinerat med undervisning och terapi. Kanske det kan bli så att det skapar lite rädsla för systemet och att folk tänker sig för mer än en gång innan de bryter mot lagen. Jag har själv vuxna barn och om exempelvis min son skulle komma hem och berättade att han haft ihjäl en annan människa skulle jag ringa till polisen meddetsamma. Jag har gett dem en sträng uppfostran och vid sådana här tillfällen står lagen över blodsband.

Niklas Karlsson, studerande
Jag är helt klart emot dödsstraff. Det är förkastligt och mycket gammaldags. Sådana metoder hör inte till vår värld, man hugger ju inte heller av handen på en tjuv. En sådan som Josef Fritzl är helt klart sjuk och oavsett vad han har gjort är det samhällets plikt att hjälpa honom. Jag är helt klar över att det kräver massor med resurser, både mänskliga och ekonomiska, men det måste vara den rätta vägen. Hans familj måste få förlåtelse annars kommer de inte vidare med sina liv. När man följer dödsstraffen i USA på TV får man förnimmelsen av att det ofta finns ett reellt tvivel om att det är justitiemord. Det är fruktansvärt! Och dessutom att dödstraffet tillsynes inte fungerar som kriminalitetsförebyggande - bara för den personen som sitter i elektriska stolen, såklart. Men med alla mord som sker i USA bör man kunna se att det inte har någon preventiv effekt.

alt

"Folk frågar sig inte vem de ska rösta på, utan vad är meningen med att rösta" skriver dagstidningen El Mundo och det är kärnan i debatten om Europaparlamentsvalet den 7 juni.
Det är ytterst få som vet varför och vem de ska rösta på. Det är mycket lite fokus på själva valet och det är lite underligt att de annars så demokratiskt vana européerna inte är mer på hugget när man tänker på hur stor makt som är samlad i EU-parlamentet. En tysk undersökning visar att 84 procent av all lagstiftning i medlemsländerna härrör direkt eller indirekt ifrån Bryssel och Strassburg.

Soffliggarna i ständigt ökande antal
Går opinionsmätningen i uppfyllelse, som EU:s statistiskakontor gjorde förra året, så vill bara omkring 34 procent av väljarna i de 27 medlemsländerna rösta vid valet.
I undersökningen svarade 62 procent att det inte finns någon anledning att rösta då det inte kommer att ändra någonting. 55 procent av de tillfrågade säger att Europaparlamentet inte i tillräcklig grad engagerar sig i frågor som berör dem.
Paradoxalt nog har intresset för att rösta dalat desto närmare vi kommer valet.
I en uppföljande opinionsmätning som företogs i slutet av 2008 sade 37 procent att de skulle rösta. Det är i sig en tillbakagång i förhållande till valet 2004 då 45,3 procent, vilket plötsligt låter mycket, av samtliga röstberättigade EU-medborgare valde att rösta.

Okunskap eller vanmakt
Ofta hör man att EU är alltför komplicerat, att ens röst när allt kommer omkring inte har någon betydelse och man vet inte tillräckligt för att rösta. Det finns en ständig frustration över den evinnerliga ja- eller-nej-diskussionen, regleringen av Lissabon traktatet som strandat samt en skepsis mot de folkvalda i Europas enda gemensamma demokratiska råd.
I Spanien satte kampanjerna igång först på allvar i maj då partierna offentliggjorde sina kandidater till de 50 mandat som Spanien har av de totalt 736 medlemmar vilket det europeiskaparlamentet består av efter den 7 juni, (idag består rådet av 785 medlemmar).

Partipolitik och PP
Kandidaterna utses av partierna. Överst på konservativa Partido Populars lista, som består av 26 kandidater, är förra inrikesministern Jaime Mayor Oreja. De 26 kandidaterna anser Mayor Oreja vara ett tecken på kontinuitet, stabilitet och erfarenhet. Nummer två är den härdade politikern Luis de Grandes som under PP:s regeringsperiod 1996 -2004 var partiets talesman i riksdagen. Nummer tre är Teresa Jiménez Becerril som har varit offer för ETA:s terrorism.
"Vi ska vinna och sätta stopp för Zapatero och lansera ett alternativ baserat på våra värderingar," säger Mayor Oreja till dagstidningen ABC.
Den konservativa politikern hänvisar naturligtvis till den dåliga ekonomin i Spanien, men också i övriga Europa. Han efterlyser med andra ord traditionella konservativa egenskaper:
"Vi har under flera år levt över vår förmåga och det är på tiden att vädja till alla EU-medborgare. Personliga attityder ska ändras, både arbetsgivare och arbetstagare ska tänka på att göra vad de kan för att vi alla skall komma ur krisen," citerar ABC.
Han är säker på att den europeiska konservativa flygeln vill ha makten i Bryssel och i Strassburg efter den 7 juni. Opinionsundersökningar pekar på att PP får 25 av de 50 spanska mandaten.
"Det finns fyra miljoner orsaker till att fördömma den socialistiska politiken," säger Mayor Oreja med hänvisning till de fyra miljoner arbetslösa i Spanien, som han kallar "Europas sjuka medlem".

PSOE och den yttersta vänsterflygeln
Frontfiguren på den socialistiska listan är den tidigare justitieministern, kanariske Juan Fernando López Aguilar, medan nummer två är Ramón Jáuregui.
PP kallar PSOE:s valprogram för "ett innehållslöst ideologiskt program" medan PP enligt Ramón Jáuregui "bara försöker utnyttja valet till Europaparlamentet som en trampolin för att nå till La Moncloa". Det är ett faktum som PP inte gör några stora ansträngningar för att dölja, men en seger till PP tycker Ramón Jáuregui inte är berättigat.
"Det är ju deras skuld att vi har krisen som är skapad under deras senaste regeringsperiod," sade han under en presskonferens.
Nummer tre är den tidigare kommunikationsministern (Fomento), andalusiska Magdalena Álvarez, som kommer från San Fernando, Cádiz, som vill kämpa för att Andalusien ska forsätta njuta av de stora eurobidragen från Bryssel.
Det största partiet på den yttersta vänstern, Izquierda Unida (IU), slår ihop påsarna med likasinnade IU, EBB, EUiA, ICV och IR och överst på denna lista står Willy Meyer Pleite från IU.

Nationalistiska och gröna sammanslagningar
Utöver de förutnämnda ställer en sammanslutning av partimedlemmar från åtta olika partier också upp under namnet Coalición por Europa. Bland dessa finns PNV, PA (Partido Andalucista) och andra regionala partier. Överst på denna lista är Ramón Tremosa från CDC (Coalición Canaria), medan PA har satt Carlos Bautista på listan.
Där utöver finns det ännu en union som kallar sig Europa de los Pueblos - Los Verdes (Europas folk - De Gröna) som på liknande sätt också består av en bokstavssoppa, bland annat RC, BNG och EA. Spettskandidaten är Oriol Junqueras från Esquerre Republicana de Catalunya (ERC). Partiet hade tidigare friat till CiU för att de tillsammans skulle ställa upp med en gemensam katalansk lista, men fick se sig avvisad av CiU.
Bland listorna finner man också Unión Pregreso y Democracia (UPyD) med Fransisco Sosa Wagner överst på listan och Libertas-Ciudadanos de España som består av C, UPS och PSD med Miguel Durán Campos som frontfigur.

Bekänna färg
"Om EU inte hade existerat hade man varit tvungen att uppfinna det," skrev tidigare Felipe González i maj i El Pais, med det tillät han sig stjäla Kofi Annans ord om FN.
Den föredetta PSOE-statsministern fortsatte: "Det finns inga nationella lösningar på globala problem" och det måste man ge honom rätt oavsett om man är anhängare till EU eller ej. Men det är inte den frågan som ska besvaras den 7 juni. Däremot frågan om vem som bäst kan rädda oss ut ur knipan vi befinner oss i. Om man själv inte vet vem är vem i den långa listan av namn kan man rösta på en politisk färg, annars avskriver man sig möjligheten att välja vem som under de närmaste fem åren ska träffa 85% av alla beslut som påverkar vår vardag.

Fler länder aspirerar till medlemskap
På ett EU-toppmöte i maj diskuterades åter möjligheten att ansluta fler östeuropeiska länder. Moldavien, Ukraina och Vitryssland, där det råder närmast diktatoriska tillstånd, är de som knackar på. Även Albanien vill vara med. Den tidigare så extremt kommunistiska balkanstaten lämnade i april in en formel ansökan.
Det är kanske en lång väg kvar för Albanien men landet blev samma månad, samtidigt med Kroatien, inviterat in till NATO. Från det tidigare Jugoslavien väntar redan lilleputt-nationen Montenegro svar på sitt SU i sin ansökan som blev inlämnad i december 2008 och Bosnien och Serbien förväntas ansöka under 2009.
Turkiet väntar naturligtvis också på svar. Vägen till EU har varit lång och fylld med svårigheter, fler skapade av Turkiet än av EU. Landet har inte förmått att fullgöra de nödvändiga reformerna som bl. a. mänskliga rättigheter.
Speciellt Frankrike och Tyskland motsätter sig Turkiets medlemskap och deras sistnämnda kansler, som bekant är hårt pressad av de många turkarna på hemmaplan, har föreslagit att Turkiet istället ges ett "privilegierat partnerskap", med andra ord ett handelsavtal. Den asiatiska staten är idag Europas sjätte största ekonomi och är fortfarande brohuvudet mellan Europa och de mer extrema muslimska länderna.

Vet någon var utgången är?
De första EU-politikerna var nödvändigtvis självlärda och reglerna har på vägen blivit omgjorda, så att de fått en något mer hanterbar storlek.
Det gäller till exempel regeln om begränsningar i offentliga budgetunderskott. Tyskland insisterade tidigare på efterlevnad av Stabilitetspakten, men både Tyskland själv och Frankrike har brutit Stabilitetspakten under ett par år med att ha ett för stort underskott i de offentliga finanserna.
På grund av den ekonomiska krisen har man dock beslutat att Unionen återigen kan acceptera större offentliga budgetunderskott än de som Stabilitetspakten tillåter, vilket också ger Spanien ett nödvändigt andrum.

Spanien presiderar över EU under första halvåret av 2010
Spanien övertager från nyår ordförandeskapet i EU och ska presidera det första halvåret av 2010. Statsminister Zapatero Rodriguez lovar att man under de sex månaderna ska fokusera på att återuppliva ekonomin, utveckla människorättigheterna i Europa och förstärka EU:s roll på den globala scenen.
Den internationella delen vill man, enligt dagstidningen El País, fokusera på det speciella förhållandet till Latinamerika, förnyelse av samarbetet med USA och på problemen i Afrika, som han menar representerar den största faran för global säkerhet.

Bedrägeri i Bryssel
Tidigare under året blev en rapport från EU:s egna revisorer offentliggjord. Den visade att flera av parlaments ledamöter ganska enkelt hade fuskat med räkenskaperna med de 150 miljoner euros som de 785 medlemmarna varje år har för att anställa assistenter och kontorspersonal.
Enligt nyhetsmagasinet Time har flera av medlemmarna använt en del av pengarna till att täcka personliga utgifter eller överfört pengarna till företag vars enda uppgift var att ta emot dessa pengar.
Den 92 sidor långa rapport blev inte frivilligt offentliggjord. Det var endast tack vare en holländsk parlamentsledamot, Paul van Buitenen, som la ut den på sin hemsida och därigenom fick offentligheten kännedom om dess existens.
Revisorerna hade bara undersökt 167 ut av 4 700 utbetalningar till anställda under en vanlig månad och nämner inga namn. Trots det ville viceordförande för parlamentet ligga lågt med utredningen och undvika offentliggörandet.
"Europaparlamentet kan inte hävda att man är Europas samvete när detta sker," säger Van Buitenen till Time.
Det är samme holländare som inte hade lust att följa reglerna och hålla tyst 1999 som var med om att bringa hela Europakommissionen på fall.
Samtidigt har det kommit i dagern att många parlamentsledamöter säkrat en livslång extrapension tack vare en omstrid fond som opererar skattefritt i Luxemburg. Parlamentet har hittills hemlighållit namnen på de c:a 1 100 politiker som valt att tacka ja till att ta emot upp till 100 000 euros om året. Detta är utöver den pension som de naturligtvis är berättigade till från sina hemländer. Fonden, som stänger för nya medlemmar den 1 juli, skulle i det ögonblicket ha ett jättestort underskott och frågan är om EU-medborgarna nu ska betala politikernas extra pensioner.

Senaste artiklarna från En Sueco

Vad är hudcancer och hur behandlar man det?

Basalcellscancer kallas också vanlig hudcancer och är den vanligaste formen av hudcancer i Sverige. ...

Hälsa

Vilda västern - Mini Hollywood i Almería

Någon springer med tunga stövlar på övervåningen. Vi hör ett pistolskott, ett skrik, och ytterligare...

Utflykter

Varför blir vi hormonsjuka?

Chloe och Friederich är holistiska behandlare som ser din kropp som en helhet och erkänner att din l...

Hälsa

Ålderdom

Jag ska fylla 76 år och personligen har jag det riktigt bra med min ålder. Livet har fortfarande mån...

Hälsa

Hajar i Medelhavet – myter och fakta

Till stor förskräckelse och överraskande, och kanske man även ska tillägga – till mediernas stora ...

Tema & Profiler

Nya regler vid arvs- och gåvoskatt i Andalusien

På senare år har det skett en del förändringar av arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Sedan januari ...

Juridik & Finans

Art Gaucín

OPEN STUDIOS2019 24 till 26 maj och 31 maj till 2 juni   Konstnärerna i Gaucín öppnar sina a...

Kultur

Veras Veranda - Hemgjord Daim

Jag älskar att göra godis till barnen – för det första för att jag vet vad de får och hur det är gjo...

Gastronomi

Välgörenhetsgolf för Maiti Nepal på Los Naranjos G…

På långfredagen den 19 april anordnades ett stort välgörenhetsevenemang på Los Naranjos Golf Club. D...

Övrigt

Málaga – från ful ankunge till vacker svan

Málaga är en stad med ett mycket priviligierat läge med värme vid Medelhavet. Det råder en härlig, p...

Utflykter

Utflykter

Vilda västern - Mini Hollywood i Almería

Någon springer med tunga stövlar på övervåningen. Vi hör ett pistolskott, ett skrik, och ytterligare ett skott. En kvinna ramlar nedför trappan bakom ...

Utflykter

Málaga – från ful ankunge till vacker svan

Málaga är en stad med ett mycket priviligierat läge med värme vid Medelhavet. Det råder en härlig, positiv stämning i staden och nu har staden rustats...

Utflykter

El Museo Automovilístico y de la moda de Málaga

Det är den näst populäraste sevärdheten i Málaga, enligt Tripadvisor, och det är lätt att förstå varför så många både turister och lokala, stora och s...

Utflykter

Gastronomi

Veras Veranda - Hemgjord Daim

Jag älskar att göra godis till barnen – för det första för att jag vet vad de får och hur ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Färskfriterade chips och nyrostade nötter

Patatas Artesanas Paco José     Vacker gottebutik  Det är nästan ...

Gastronomi

Sabor a Málaga - Citroner

Exporterar norrut I en ensam industrilokal på landsbygden i Alhaurín de la Torre möter vi...

Gastronomi

Veras Veranda - Smarrig kanelbullekaka

När jag bakar bullar har jag många recept att välja mellan. Hemma hos oss bakar vi dem i a...

Gastronomi

Veras Veranda - Släta bullar

Jag står inte i köket jättelänge varje gång det ska bakas eller annat, det finns ju mycket...

Gastronomi

Hemlagade churros

Blev du sugen på tapas när vi skrev om denna läckerhet i februarinumret av En Sueco? Då få...

Gastronomi

Sport

AHN Golf / Golf i Solen Maj 2019

AHN Golf 22 mars – Golfhäftet Trophy – Greensome Parador En strålande dag med mängder av skrika...

Golf

Muñiz skapade mervärde! Men ”fruktans tränare” fick ännu en…

Förhållandet mellan klubbägaren, shejk Al-Thani, och Málaga CF:s tränare, Juan Ramon Muñiz, 50 år oc...

Sport

Golfsidorna Apr 2019

AHN Golf 20 februari - Golfhäftet Trophy - GreensomeEtt stort tack till Kristina och Eckhardt för e...

Golf

Tema & Profiler

Profil av Leif Carlquist

Stjärnproducenten Leif Carlquist tror egentligen varken på tur eller slumpen. Han menar att ju mer han har arbetat, desto mer tur har han haft. Han ha...

Tema & Profiler

Hajar i Medelhavet – myter och fakta

Till stor förskräckelse och överraskande, och kanske man även ska tillägga – till mediernas stora glädje, dyker det nu och då upp hajar i närheten a...

Tema & Profiler

Dricks i Spanien

I många längder, inklusive Spanien, är dricks en viktig och stor del av inkomsten för många yrkesgrupper. I Sverige har alla, oavsett yrke, vanligtvis...

Tema & Profiler

På andra sidan - Kan vi rädda kapitalismen?

Begreppet låter materiellt men det ligger mycket mer bakom det. Kapitalism är lika med frihet, framgång och välfärd – för alla! Det är under denna ban...

Tema & Profiler

Vad går du och tänker på Denise Lopez?

Hon började som dansare och bakgrundssångerska till Dr. Alban, Melodie MC och Culture Beat varefter karriären som sångerska tog fart. Då kände vi henn...

Tema & Profiler

Costa del Sol – bästa platsen att bo på i Europa!

Att Costa del Sol är bästa platsen att bo på i Europa skulle nog många säga är ett arrogant påstående. Men det är också ett påstående som tusentals sk...

Tema & Profiler

Påsken firas storslaget och varierat i Málagaprovinsen

Det nalkas påsk och medan man i Sverige letar påskägg i trädgården samt samlas kring matbordet för att äta lamm tar firandet i Spanien och framförallt...

Tema & Profiler

At tända eld på tjurars horn, få dem att hoppa i vattnet och hålla dem i koppel

Höjdpunkten på en spansk stads årliga fiesta har ofta någonting att göra med tjurar. Mer exakt handlar det om att på ett eller annat sätt misshandla e...

Tema & Profiler

Kultur

Så här kommer du igång med att spela på casino i Spanien

Befinner man sig på en turistort i Spanien är det inte alltför svårt att leta sig fram till ett av landets över 20 landbaserade casinon. Det är dock i...

Kultur

Art Gaucín

OPEN STUDIOS2019 24 till 26 maj och 31 maj till 2 juni   Konstnärerna i Gaucín öppnar sina ateljéer för allmänheten under den årliga Art Gaucí...

Kultur

El Cid: Spaniens populäraste folkhjälte

Nästan tusen år efter hans död är Rodrigo Díaz de Vivar, mer känd som El Cid, fortfarande Spaniens populäraste folkhjälpte – och en nationalikon. &nb...

Kultur

Språkutbyte: Pachange – språkutbyte i Málaga

Jag kan gissa att det är många av oss som i nyårslöfte sagt att vi ska bli bättre på spanska eller engelska? Ett riktigt bra sätt att lära sig språk p...

Kultur

Norrbom Marketing

Kontakta oss

Läsarservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
norrbom@norrbom.com