Ett lätt val för Svenska Skolan

Vi lärare är eniga om att barns kunskaper befästs bäst genom att använda oss av så många sinnen som möjligt och att konkretisera våra ämnen. Att jobba temainriktat, där eleverna från grund får vara med att planera, strukturera och genomföra ett arbete är därför en del av vår vardag. Så vad passade då inte bättre […]