Ett lätt val för Svenska Skolan

Ett lätt val för Svenska Skolan


Vi lärare är eniga om att barns kunskaper befästs bäst genom att använda oss av så många sinnen som möjligt och att konkretisera våra ämnen. Att jobba temainriktat, där eleverna från grund får vara med att planera, strukturera och genomföra ett arbete är därför en del av vår vardag. Så vad passade då inte bättre än att inför det nu avklarade riksdagsvalet i Sverige anordna ett eget skolval.

Efter genomgång om bland annat demokratins betydelse för vårt land och de olika blockens värderingar delades alla elever, från första till femte klass, in i slumpvisa grupper om fyra. Under tre tillfällen fick grupperna gemensamt bilda ett skolparti var. Partinamn, symbol, ideologi och partiledare. Allt som hör riktiga partier till. Fast här var det fritt att låta fantasin flöda. ”Gamepartiet”, ”Vattenpartiet” och ”Djurpartiet” var tre av skolans fem partier.
Vid sista arbetstillfället var det dags att, muntligt inför varandra, redovisa alla partiernas ståndpunkter och varför just deras parti borde vinna skolvalet 2010. Som sig bör delades sedan röstsedlar från var parti ut till alla deltagande och under största sekretess, inför röstvakter, lades röst efter röst regelriktigt ner i valurnan.

Efter noga rösträkning, av en från vartdera parti, stod det klart att två partier fått samma antal röster. ”Dramapartiet” och ” Godispartiet” gick segrande ur den spännande matchen. Men till skillnad från verkligheten fanns här inga svårigheter att samsas på tronen. Fler roliga dramalektioner per vecka och hälsosamt sockerfritt godis till alla var partiledarna eniga om att genomföra.

På frågan om vad de skulle ha ändrat på om de fick möjligheten att vara borgmästare för en dag i Marbella blev svaren både snabba och genomtänkta.

Vi tar ställning
Ordet ansvar innefattar mycket. Vi på skolan vill inte bara begränsa vårt ansvarsarbete till det vi gör på lektionerna. Att ta ställning inför mer globala frågor är även det viktigt för oss. Så ett annat val vi har gjort på skolan är att utbilda oss till att bli ännu mer miljömedvetna. Genom att delta i olika miljöprogram under året, anordnade av Marbella kommun, hoppas vi kunna utveckla vårt miljötänkande och bidra till en renare värld.

Något annat som vi är stolta över och hoppas kunna smitta av sig till andra är vårt kommande engagemang i WCPRC. (The world´s children´s prize for the rights of the child.) Här kommer eleverna att genom studier och diskussioner av FN:s barnkonvention lära sig om barnens rättigheter. Under året kommer barnen även att få rösta på en av många kandidater som har gjort något speciellt för världens barn under året. Ett utmärkt sätt för våra elever att få vara med att påverka något vi tycker är viktigt.

I nästa nummer kommer ni att få hänga med oss på halloweenparty. Välkomna!
Sofie, Dramapartiet:
Det är för skräpigt här i Spanien

Sofie 10, partiledare för Dramapartiet: Jag tycker att det är för skräpigt här i Spanien. Kanske det beror på att det finns för få ställen att slänga sitt skräp på eller att de inte vet hur viktigt det är att ta hand om vår miljö. Därför skulle jag se till att informationsskyltar och papperskorgar ställdes upp på fler ställen.

Oliver, Godispartiet:
Fler fartkameror!

Oliver 11, partiledare för Godispartiet: För att underlätta för ambulansförare vid uttryckning skulle jag ta bort alla farthinder som finns överallt. Risken för att de inte kan göra ett bra jobb är stor. Istället skulle fartkameror sättas upp på fler ställen.

”Dramapartiet” och ” Godispartiet” gick segrande ur den spännande matchen.”

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.