Prenumerationsvillkor

1.     Inloggning

Vid köp av prenumeration mottar du ett separat e-mail om att upprätta och verifiera dina inloggningsuppgifter. Genom att logga in får du tillgång till de av En Suecos digitala produkter som ingår i din prenumeration, liksom att du även får möjligheten att använda våra självbetjäningsfunktioner. Den e-mailadress som du anger för att logga in använder vi till kommunikation gällande din prenumeration, utskick av nyhetsmail och nyheter samt andra teman kring Spanien.

2.     Varaktighet, pris och betalning

Prenumerationen på En Suecos produkter är fortlöpande, tills tjänsten sägs upp. Det gäller även prov-, kampanj- och introduktionserbjudanden, som övergår till normalt prenumerationspris om ej annat avtalas. Uppsägning av tjänsten ska ske enligt gällande uppsägningsvillkor (se nedan).

Prenumerationen betalas i förskott med de för stunden gällande betalningsmöjligheter.

3.     Möjligheter och begränsningar

Det är nödvändigt att ha ett aktivt inloggningskonto. Lösenordet är personligt och får ej överlåtas till andra. Du kan vara inloggad på upp till 5 enheter samtidigt. Missbruk medför omedelbar uppsägning av prenumeration från En Suecos sida.

4.     Reklamation och ersättning

Kontakta En Sueco vid fel eller brister. Tekniska fel rättas till så snart som möjligt efter att det uppstått. Som regel utgår ej ersättning om sidan ligger nere.

5.     Uppsägning

Du kan säga upp din prenumeration på SuecoPlus+ när som helst och du kommer att ha tillgång till artiklarna från SuecoPlus+ fram till att din betalda prenumerationsperiod utlöper. Inbetalade pengar återbetalas ej, och vi ger varken kredit för eller återbetalar delvis utnyttjade prenumerationsperioder. Uppsägning av prenumeration kan göras via ”Min Profil” eller genom att kontakta En Sueco.

6.     Ångerrätt

Den köpa prenumerationen består uteslutande av digitala produkter, det levereras ej någon fysisk produkt. Prenumeranten avsäger sig ångerrätten i samband med köpet.

7.     Behandling av personuppgifter

Upplysningar om tidigare och nuvarande prenumeranter, som registrerats i samband med köp av prenumeration, används först och främst i syfte att uppfylla vår leveransskyldighet i relation till de gällande köpen. Alla personuppgifter lagras och hanteras konfidentiellt och kan raderas på begäran enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna används ytterligare till utskick av nyhetsmail som innehåller nyheter, teman, evenemang, profiler samt annonsörserbjudanden.

8. Upphovsrätt

Allt redaktionellt innehåll enligt dessa prenumerationsvillkor är upphovsrättsskyddat och får ej kopieras, distribueras eller på annat sätt återges utan i förväg överenskommet avtal. Digitalt innehåll får skrivas ut för personligt bruk.

9. Ändring av prenumerationsvillkor

En Sueco/SuecoPlus+ har rätt att när som helst ändra gällande prenumerationsvillkor samt innehåll i våra produkter. I samband med betydande förändring meddelas prenumeranterna om detta med minst en månads varsel.

10. Kontaktuppgifter

NORRBOM MARKETING/EN SUECO
Centro Idea
Ctra. De Mijas, km 3,6
29651 Mijas, Málaga
España

E-mail: norrbom@norrbom.com
Telefon: +34 952 58 15 53


Senast uppdaterat: 01.04.2021

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.