Kommer SINK-skatten att höjas?

Den svenska finansministern Magdalena Andersson har föreslagit att den svenska SINK-skatten ska höjas från 20 % till 25 % från 2018. För att hennes förslag ska godkännas krävs det att Riksdagen fattar ett beslut när budgeten ska fastställas i höst.   SINK-skatten drabbar alla som bor utomlands men som har en svensk inkomst, vanligtvis en […]