Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
Den svenska finansministern Magdalena Andersson har föreslagit att den svenska SINK-skatten ska höjas från 20 % till 25 % från 2018. För att hennes förslag ska godkännas krävs det att Riksdagen fattar ett beslut när budgeten ska fastställas i höst.

 
SINK-skatten drabbar alla som bor utomlands men som har en svensk inkomst, vanligtvis en svensk pension. SINK betyder ”särskild inkomstskatt för utlandsbosatta”. SINK-skatten dras automatiskt av den som betalar ut pensionen med för närvarande 20 %. Der betyder att den som uppbär pensionen får ut 80 % av bruttopensionen. Resterande 20 % tar svenska staten hand om.
 
När sedan pensionen skall deklareras i Spanien så ska man ta upp hela bruttobeloppet. Man har således inte de 20 % tillgodo i Spanien. När man betalt sin spanska skatt skickar man en kopia till det svenska skatteverket, som då från SINK-skatten betalar tillbaka den i Spanien erlagda skatten. Dock maximalt så mycket som man betalt i SINK-skatt.
 
Ett exempel: Om den spanska skatten uppgår till 15 % av pensionen kommer Sverige att betala tillbaka dessa 15 % och behåller resterande 5 % varför den totala skatten blir 20 % (15 % i Spanien + 5 % i Sverige). Om den spanska skatten blir 25 % betalar Sverige tillbaka 20 % och den totala skatten blir 25 %.
 
Den som i dag har en bruttopension på 35 000 euro betalar i Spanien en spansk inkomstskatt på 20 %. Medan den som har en bruttopension om 52 000 euro betalar 25 % inkomstskatt i Spanien. Detta betyder att i dag har den som får pension från Sverige på mellan 0-35 000 euro alltid en total inkomstskatt uppgående till 20 % av bruttopensionen.
 
Om det nya förslaget går igenom och SINK-skatten höjs till 25 % betyder detta att alla med en pension på mellan 0-52 000 euro får en skatt på 25 %.
Den som i dag har en pension om 20 000 euro betalar en skatt på 4 000 euro (20 % av 20 000 euro) medan man med start 2018 på samma pension får en skatt på 5 000 euro (25 % av 20 000 euro).
Av Bo Wennertorp, vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco