Den svenska finansministern Magdalena Andersson har föreslagit att den svenska SINK-skatten ska höjas från 20 % till 25 % från 2018. För att hennes förslag ska godkännas krävs det att Riksdagen fattar ett beslut när budgeten ska fastställas i höst.

 
SINK-skatten drabbar alla som bor utomlands men som har en svensk inkomst, vanligtvis en svensk pension. SINK betyder ”särskild inkomstskatt för utlandsbosatta”. SINK-skatten dras automatiskt av den som betalar ut pensionen med för närvarande 20 %. Der betyder att den som uppbär pensionen får ut 80 % av bruttopensionen. Resterande 20 % tar svenska staten hand om.
 
När sedan pensionen skall deklareras i Spanien så ska man ta upp hela bruttobeloppet. Man har således inte de 20 % tillgodo i Spanien. När man betalt sin spanska skatt skickar man en kopia till det svenska skatteverket, som då från SINK-skatten betalar tillbaka den i Spanien erlagda skatten. Dock maximalt så mycket som man betalt i SINK-skatt.
 
Ett exempel: Om den spanska skatten uppgår till 15 % av pensionen kommer Sverige att betala tillbaka dessa 15 % och behåller resterande 5 % varför den totala skatten blir 20 % (15 % i Spanien + 5 % i Sverige). Om den spanska skatten blir 25 % betalar Sverige tillbaka 20 % och den totala skatten blir 25 %.
 
Den som i dag har en bruttopension på 35 000 euro betalar i Spanien en spansk inkomstskatt på 20 %. Medan den som har en bruttopension om 52 000 euro betalar 25 % inkomstskatt i Spanien. Detta betyder att i dag har den som får pension från Sverige på mellan 0-35 000 euro alltid en total inkomstskatt uppgående till 20 % av bruttopensionen.
 
Om det nya förslaget går igenom och SINK-skatten höjs till 25 % betyder detta att alla med en pension på mellan 0-52 000 euro får en skatt på 25 %.
Den som i dag har en pension om 20 000 euro betalar en skatt på 4 000 euro (20 % av 20 000 euro) medan man med start 2018 på samma pension får en skatt på 5 000 euro (25 % av 20 000 euro).
Av Bo Wennertorp, vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.