Vi pedagoger har en stor och ärofylld uppgift varje dag. Vi ska lära eleverna att räkna, skriva och helst av allt även bli företagsamma och ifrågasättande. Men det viktigaste och kanske den svåraste uppgiften av alla är att vi tillsammans med föräldrarna även skall forma barnen till att bli goda medmänniskor. De skall lära sig att respektera allas olika förutsättningar och olikheter, värdera alla människor lika och att vara solidariska.

I den nya läroplanen står det till exempel:
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser ”

På Svenska skolan i Marbella är detta något vi tar på största allvar och har valt att lägga stor vikt vid. Genom att vi valt EQ (emotionell intelligens) som profil så genomsyrar detta vår dagliga verksamhet och är vår aktiva insats för att främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Tack vare att vi är en skola som ligger utomlands har vi även förmånen att på för närvarande 37 elever ha 10 nationer representerade. Brasilien, Lettland, Danmark och Marocko för att nämna några. Bara detta i sig leder till ett dagligt arbete mot främlingsfientlighet och diskriminering på grund av annan religion eller etniskt ursprung. Var dag lär vi oss nya saker om varandras olika kulturer och sätt ett se på saker. Vi lär oss att det inte är farligt att prata olika språk, bara att det gör oss starkare för det finns alltid någon som kan översätta då man inte förstår. Vi lär oss också att visa respekt mot någon som inte kan prata så vårt språk så bra, för vi behärskar inte heller alla språk.

Temaarbete
Varje år försöker vi att hitta ett intressant åldersintegrerat och ämnesövergripande tema för alla elever på skolan. Det faktum att vi i år är så många länder representerade i skolan och att årets ledord är ”Hänsyn” valde vi att ha temat som vi valt att kalla ”Vär(l)den i skolan”. I grupper om fyra har eleverna under våren fått forska tillsammans om sitt speciella land, som finns representerat i skolan. Föräldrarna på skolan med ursprung från dessa länder har bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Efter att alla grupper samlat på sig tillräckligt med kunskap har de fått skriva manus till en dockteater som skall ha anknytning till landet och just ordet hänsyn. Från grunden har de fått skapa både kulisser och lerdockor med egensydda kläder.

Resultatet av detta projekt kommer bland annat att presenteras som en utställning under Svenska skolans dag som i år går av stapeln den 19 maj klockan 13.00. Vi hoppas att ni alla vill komma och tar del av denna utställning och för att njuta av en fantastisk dag tillsammans med oss. Precis som förra året kommer det även att finnas loppis, hoppborg, servering och lotterier och massa annat skoj.

Välkomna! 

Av Linda Kallin, Svenska Skolan Marbella

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.