Elektroniska cigaretter, vad är det och vad gäller?

Elektroniska cigaretter, vad är det och vad gäller?

Sedan rökförbudet infördes i januari 2011 har marknaden för rökavvänjnings- och ersättningsprodukter ökat lavinartat. Idag finns det en hel uppsjö med substitut till de giftiga pinnarna; traditionella nikotinprodukter som plåster och tuggummin, munspray och sugtabletter men även nikotindrycker och -karameller börjar göra intåg på marknaden. Och så finns det även nikotinfria produkter som ofta kommer i samma former som nämnts ovan.

Elektroniska cigaretter
En produkt som dock utmärker sig mer än andra, och vars popularitet exploderat, är den elektroniska cigaretten. Dessa eCig, som de också kallas, säljs som alternativ till traditionella cigaretter. Den största försäljningen sker över internet, men de finns även på barer och klubbar och nu senast har en eCig-specialiserad butik öppnat mitt i Fuengirola.
Den elektroniska cigaretten utgörs av tre delar. I ena änden sitter en behållare, eller ampull, med olja som innehåller olika lösningsmedel och i vissa fall även nikotin. I andra änden sitter ett uppladdningsbart batteri samt en förångare. När användaren vejpar (drar ett bloss) förångas oljan som sedan absorberas genom munnen och lungorna och ämnena, och eventuellt nikotin, tas upp i blodomloppet. De alldra flesta modeller ger ifrån sig så pass mycket ånga att vejparen (rökaren) upplever samma känsla som vid rökning av traditionella cigaretter. Vattenångan som först andas in blåses sedan ut och det som då ser ut som rök är egentligen till största delen vattenånga, som påstås sakna några som helst hälsorisker för omgivningen. De olika oljorna, kan som sagt innehålla nikotin, finns på marknaden med ett stort utbud av olika smaker; allt från choklad, karamell, jordgubb och hallon till cigarettsmak som Camel, Prince och Marlboro.

Reglerad och oreglerad marknad
De elektroniska cigaretterna faller inte innanför ramarna för rökförbudet och återförsäljare och tillverkare använder just detta som ett av de främsta argumenten för eCiggen, någonting som WHO (Världshälsoorganisationen) uppmärksammat och nu kallar ett svart hål i sina restriktioner.
I Spanien finns det idag ingen lag som förbjuder vejpande, varken på allmänplats inomhus eller utomhus. Istället är det upp till varje restaurang, krog, arbetsgivare, sjukhus, flygbolag m.m. att fatta beslut i frågan. Dessutom är det i Spanien, liksom i Sverige, lagligt att sälja de elektroniska cigaretterna med tillhörande oljor med undantag för dem som innehåller nikotin, för vilka marknaden är reglerad. Nikotinoljorna betecknas nämligen som en medicinsk produkt och råder under läkemedelslagen, vilket gäller i de flesta europeiska länder. Å andra sidan är det lagligt att importera nikotinoljor för eget bruk, men dessa får alltså inte säljas utan tillstånd.
När det gäller flygbolag är det, trots att lagen tillåter det, generellt förbjudet att vejpa ombord på planet. Ett undantag är Ryanair som dock kräver att resenärerna köper sina elektroniska cigaretter ombord och alltså förbjuder vejpande av egen medhavd elektronisk cigarett.

Brist på forskning
Trots den allt mer ökande populariteten kring de elektroniska cigaretterna är forskningen inom området fortfarande bristfällig. Orsaken till detta är helt enkelt att de är så nya på marknaden att det inte går att peka på några långsiktiga effekter och tills vetenskapsvärlden får se resultaten efter åratals användande är det omöjligt att veta om produkterna gör mer skada än nytta. Detta pekar bland annat det brittiska hälsodepartementet på och vädjar om försiktighet kring användande av de elektroniska cigaretterna på grund av just bristen på långsiktig forskning. Naturligtvist hävdar tillverkare och återförsäljare att dessa cigaretter är ofarliga och att allt som användaren får i sig är lite vattenånga samt nikotin, eller i vissa fall nikotinsubstitut. Andra är lite mer återhållsamma i sin information och väljer att formulera sig att elektroniska cigaretter är hälsosammare än traditionella cigaretter då användaren inte inhalerar tobak, tjära, kolmonoxid eller alla de tusentals andra gifter som finns i de vanliga cigaretterna.
Men oavsett säljarnas uttalanden kvarstår osäkerheten och WHO (Världshälsoorganisationen) uttrycker en oro över de nya cigarettsubstituten och ställer sig frågande till vad de egentligen innehåller förutom nikotin samt till vilka effekterna är av att vejpa och inhalera dessa ämnen, även de nikotinfria oljorna. Men WHO vill inte uttala sig om några rekommendationer kring användande eller icke användande av produkterna innan mer ingående undersökningar gjorts.

Effekt på hälsan
Faktum är att det inte finns några påvisade negativa effekter på omgivningen, så det är inte tal om passiv rökning i dessa sammanhang. Dock kan det ifrågasättas om inte vattenångan som utandas trots allt innehåller små mängder av de partiklar som ingår i vattenångan som vejparen inandas.
För vejparen har det påvisats positiva resultat efter att personen gått över till den elektroniska cigaretten och slutat röka traditionella cigaretter. Undersökningar har bland annat visat att personer får lättare att andas, blir piggare och får bättre hy.
Debatten kring de elektroniska cigaretternas påverkan på hälsan handlar främst om produkterna med nikotinolja, och i dessa fall går inte att undvika de negativa effekterna av nikotinet. Det handlar bland annat om nikotinberoende, dålig munhälsa – framförallt tandköttet påverkas, påverkan på blodkärlen och ökad risk för högt blodtryck samt åderförkalkning. Tester har dessutom visat att nikotinhalten som anges sällan motsvarar den som vejparen får i sig i verkligheten och att halterna kan variera både med mer eller mindre samt att det kan skilja mellan varje bloss. Förutom nikotinhalten kan produktens kvalitet och nikotinets renhet ifrågasättas då de flesta tillverkas i Kina utan nämnvärda kontroller. På säljarsidan ursäktar man sig genom att hänvisa till att de verksamma företagen är så små att de inte har råd att genomföra några grundläggande tester.
Av dessa anledningar kommer det rekommendationer från flera håll om att användare bör hålla sig till mer testade produkter som nikotinplåster och -tuggummi, vars effekt på nikotinberoendet är den samma som den elektroniska cigaretten med nikotinolja men de äprövade och vetenskapligt testade.

Bevisad cancerrisk
Det privata företaget Health New Zeeland motstrider dock alla påståenden om att elektroniska cigaretter skulle vara ofarlig och har genom undersökningar påvisat cancerogena kemikalier i produkterna. Dock har de fastslagit att elektroniska cigaretter är att föredra framför traditionella cigaretter.
I USA har ”Food and Drug Administration of Pharmaceutical Analysis” genomför ett stort antal tester på flertalet olika elektroniska cigaretter med oljor och kommit fram till att de flesta innehöll cancerogena tobaksspecifika nitrosaminer. De upptäckte även betydande nikotinhalter i en del oljor som angavs vara nikotinfria. Värt att veta är dock att den amerikanska hälsovårdsnämnden har kontrat med att säga att de elektroniska cigaretterna kan minska tobaksrelaterade sjukdomar med upp till 99,9 %.

Direktiv från den Europeiska kommissionen
Från Europeiska kommissionens direktorat för hälso- och konsumentfrågor tydliggörs att det inte finns ett generellt påbud mot elektroniska cigaretter. En del medlemsländer klassar de elektroniska cigaretterna som innehåller nikotin som medicinska produkter, vilket innebär att de inte kan säljas om deras säkerhet och kvalitet inte först säkrats. Men i andra medlemsländer klassas produkten som en konsumentprodukt, oavsett om den innehåller nikotin eller ej, och undslipper då kontroller och regleringar. Det är alltså upp till varje enskild medlemsstat att avgöra hur reglerna kring de elektroniska cigaretterna ska sättas.

Vett och etikett
Även om reglerna kring vejpande och eCiggen inte är lika strama som för rökare och traditionella cigaretter kan det vara bra att ta hänsyn till sin omgivning, om man nu måste vejpa. För en del personer kan det ibland räcker med en otänd cigarett i handen för att väcka upprörda känslor. Kanske kan vejpande också förväxlas med riktig rökning varpå någon tänder en riktig cigarett i tron om att det är tillåtet när de ser vattenångan som vejparen utandas, vilket kan resultera i höga böter för både privatpersonen och t ex restaurangägaren.
Damian Scott som är försäljningschef för Skycig, ett av alla företag som säljer elektroniska cigaretter på internet, rekommenderar att vejpare ska vara diskreta på allmänna platser och be om tillåtelse innan de vejpar på t ex caféer eller restauranger för att undvika konflikter.

Lockar minderåriga
Som påvisat är det inte alla e-oljor som innehåller nikotin, och dessa är alltså tillåtna och står helt utanför regelverket. Och det är dessa som i stor grad oroar motståndarna då de är oroliga över att de många olika smakerna kommer att locka minderåriga att vejpa. Om än i början nikotinfritt men kanske längre fram även övergå till oljor innehållande nikotin. Oro råder även kring att detta kan komma att normalisera någonting som ser ut som rökning och på så vis även öka det traditionella rökandet i samhället.

Historian i korthet
Den första elektroniska cigaretten togs fram redan 1963 men någon större produktion blev det inte då de komponenter som krävdes var dyra och svåra att få tag i på marknaden. Det dröjde till 2003 innan den elektroniska cigaretten blev kommersiell och ända till 2007 innan det första patentet togs. Den första elektroniska cigarett som gjorde succé togs fram av Hon Lik i Kina och produkten mötte en stor efterfrågan på världsplan.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.