Utbildning november 2013
shutterstock 141635911
 
Förskola i Andalucíen

Som förälder är det mycket man ska tänka på och i Spanien är det ofta dags att ta tag i förskolefrågan mycket tidigt jämfört med t ex Sverige. Många föräldrar sneglar på olika alternativ redan innan barnet är fött, då föräldraledigheten i landet bara sträcker sig till 16 veckor för modern. Fadern har vanligtvist två veckor, även om en del av den senare föräldraledigheten (efter 40 dagar) kan delas mellan föräldrarna.
Det är ganska ovanligt att barn börjar i förskola (escuela infantil) redan vid fyra månaders ålder. Många löser situationen genom att komma överens med sin arbetsplats om förlängd, obetald ledighet (excedencia por cuidado de hijos y familiares), ofta i samband med semester, och andra tar hjälp av familjemedlemmar. Men för dem som inte har familj eller ekonomi är valmöjligheterna få.
Från fyra månaders ålder baseras förskolan på lek och vård. Vid tre års ålder överges mycket av leken och många barn börjar i en förskola som är mer skollikt, var fokus riktas mot att lära sig räkna och läsa samt andra förberedelser inför den ”riktiga” skolan. Detta kallas educación infantil och barnen placeras ofta i den skola och klass vari de sedan kommer att gå under sina skolår, efter att de fyllt sex år då skolan blir obligatorisk.
 
Olika valmöjligheter
I Spanien finns det tre typer av förskolor – offentliga, semi privata och privata, och valet avgörs ofta av föräldrarnas ekonomi.
Kort sagt kan det sägas att offentliga förskolor drivs av Junta de Andalucía, de semi privata drivs i privat regi men med styrlinjer och bidrag från Junta de Andalucía och de privata drivs i privat regi utan bidrag från Junta de Andalucía. Gemensamt för alla är att de verkar under översikt av Junta de Andalucía och följer det spanska skolverkets riktlinjer.
Offentliga förskolor följer alla samma kalendarium och tidsschema och är öppna måndag till fredag, med undantag för helgdagar och augusti, mellan kl. 7.30 och 20.00. Tidig lämning med frukost är extra tillval liksom aktiviteter efter kl. 17.00. Dock måste föräldrar som vill lämna barnet på förskolan mer än åtta timmar motivera detta och få det beviljat från Junta de Andalucía.
 
Priser
För offentliga förskolor är priserna bestämda av Junta de Andalucía. Månadsbasbeloppet uppgår till 278,88 euro inklusive lunch och 209,16 exklusive lunch. Eftermiddagsaktiviteter, om man väljer att låta sitt barn vara kvar efter lunchen uppgår till 55,34 euro i månaden. Till dem som väljer att lämna sitt barn tidigt, kl. 7.30, finns ett antal förskolor som erbjuder detta och då tillkommer en kostnad av 15,40 euro per månad. Äldre barn som går i skolan erbjuds eftermiddagsskolaktiviteter för 15,40 € per aktivitet per månad.
När det gäller semi privata och privata förskolor varierar priserna varför det hänvisas till varje enskild förskola.
 
Subventioner
För både offentliga och semi privata förskolor kan man ansöka om subventioner från Junta de Andalucía, tillskillnad från de privata som inte berättigar till några subventioner alls. Hur stora subventioner som tilldelas varje familj baseras på bl.a. föräldrarnas inkomster. Vanligtvist tillämpas subventioner mellan 25 procent – 75 procent för förskola och mellan tio procent och 15 procent för övriga tjänster – t ex extra timmar om eftermiddagen.
Undantag görs för barn som bl.a. anses leva i en högrisksituation, barn till utsatta kvinnor och familjer i svåra sociala förhållanden.
 
Förskoleplats
För de offentliga och semi privata förskolorna har Junta de Andalucía ett intagningssystem baserat på en mängd olika faktorer för vilka föräldrarna erhåller olika antal poäng baserat på bl.a. civilstånd, arbetssituation, boendeort etc. Denna information redovisas på en blankett som tillsammans med förskoleansökan lämnas in till Junta de Andalucía. Viktigt är dock att inte ansöka till mer än en förskola, för om Junta de Andalucía får in fler än en ansökan för ett barn stryks alla ansökningar. De familjer med högst poäng reserveras plats på den önskade förskolan. De som efter att antagningsresultaten presenterats ej tilldelats plats på den önskade förskolan kan ställa sig i intressekö hos annan förskola med eventuella restplatser. Om man mot förmodan inte kommer in på andra uttagningen presenteras listor över lediga platser på andra förskolor.
Detta poängsystem anammas ej på privata förskolor. Istället erläggs en anmälningsavgift direkt till förskolan vilket även fungerar som platsreservation. På de flesta gäller först-till-kvarn-principen om efterfrågan på platser är stor.
Gemensamt för alla förskolor är att man måste lämna in en anmälan (betala anmälningsavgift vid privat förskola) i tid om man önskar att barnet ska fortsätta i förskolan kommande läsår.
 
När vad ska göras
Alla offentliga och semi offentliga förskolor rapporterar in antalet lediga platser till Junta de Andalucía.
För de barn som redan går i en offentlig eller semi privat förskola och önskar fortsätta kommande läsår ska dennes plats reserveras innan sista mars och information kring detta delas ut vid respektive förskola.
För barn som ska börja i förskolan för första gången ska ansökan om förskoleplats lämnas in under loppet av april. Innan detta – under mars och början av april, beroende på förskola – håller förskolorna vanligtvist håller öppet hus för intresserade föräldrar. Vid dessa möten lämnas information kring hur ansökan går till samt ansökningsblanketter delas ut. För att kunna lämna in en ansökan måste barnet vid ansökningsdatum vara mellan 16 veckor och 3 år gammalt. När valet är gjort lämnas ansökningsblanketten in, två ifyllda exemplar, till den valda förskolan (som sörjer för att lämna in dem till Junta de Andalucía) tillsammans med nödvändiga övriga dokument, vilka anges på ansökan.
I början av maj presenteras de första provisoriska antagningslistorna på respektive förskola och eventuell överklagan måste lämnas in inom tio dagar från det att listorna presenteras.
Innan den sista maj presenteras de slutgiltiga antagningslistorna på respektive förskola.
I början av juni måste de som blivit antagna anmäla sig till förskolan för att kvarhålla sin plats samt nu delar förskolan ut information om exakt månadskostnad samt övrig information inför förskolestart. De platser som efter detta är lediga sammanställs och presenteras i mitten av juni. När restplatserna presenterats kan de som står utan plats anmäla sitt intresse för restplatser i sitt område. De förflyttade registrerade ansökningarna formaliseras innan sista juni.
Ansökningsblanketter, exakta datum (variera år till år), ytterligare samt närmare information finns på: www.juntadeandalucia.es/educacion.
 
 
DSCF6560
 
La Casita de Martín – Lära att leka, lära att leva
La Casita de Martín är en privat förskola för barn mellan 4 månader till 6 år, fördelade på sju klasser. Verksamheten startades för 37 år sedan och drivs av fyra syskon, varav Mari Pepa, som fortfarande är med i lärarkåren, startade förskolan som ett svar på bristen på lek i andra förskolor.

Här värderas leken högt och filosofin är att lek leder till lärande och orden ”Aprender a jugar, aprender a vivir” genomsyrar verksamheten, t ex arbetar de utefter att finmotorik för att skriva inte behöver läras med penna i handen utan kan övas genom lek i t ex sandlådan samt odling i trädgårdarna. På La Casita de Martín tror man på aktivt och levande lärande samt nyfikenhet på utveckling istället för att barnen ska lära sig för att de blir tillsagda – här föredras att barnen har botaniklära ute i naturen istället före att läsa en bok.
Det dagliga lärandet i La Casita de Martín äger rum genom aktiviteter som bl.a. kök – barnen får experimentera med smaker och konsistenser samt även närvara vid matlagning då all skolans mat tillagas från grunden i skolan, trädgård – barnen får bl.a. plantera, sköta och skörda (varefter de får äta det de odlat), farmen – barnen får ta hand om förskolans alla djur – allt från kon Toscana och åsnan Senda till sköldpaddor, kaniner, kalkoner osv. och i det förstå varifrån t ex mjölken kommer. På schemat finns även teater – barnen lär sig att bl.a. agera, visa känslor och svara på olika uttryck, musik – vari de använder instrument, ibland riktiga, andra gånger grytlock och kalabasser samt deras egna kroppar. Det arbetas även med lera och färger samt vetenskap och konstruktion vari de experimentera med statisk elektricitet, ljus, såpbubblor och bygger med klossar m.m.
I varje aktivitet ingår att barnen naturligt lär sig att relatera till omvärlden och kamraterna. I sandlådan får de t ex lära sig dela med sig av hink och spade och med klossar lär de sig t ex att samarbeta när de tillsammans bygger höga torn.
Majoriteten av tiden hos La Casita de Martín spenderas utomhus på den 15 000 m2 tomten. Här går barnen på upptäcktsfärd i bl.a. sagolabyrinten – där en ny saga döljer sig bakom varje hörn och även tipin (indiantältet) lockar till spännande stunder. På de många övertäckta patiorna går det att ha aktiviteter i skydd för både sol och regn och naturligtvist har de även inomhusaktiviteter för kallare och regniga dagar. Ofta används fantasin och klassrummens olika hörn blir både bibliotek, sjukhus, kök, butik m.m.
 
La Casita de Martín följer den spanska skolplanen men arbetar inte utefter en specifik metodik utan utgår ifrån varje enskilt barn – barnets unika förmåga, vilja och färdighet och på skolan arbetar även två psykologer som är med i det dagliga arbetet. I visionen ingår även att barnens familjer deltar så mycket de vill och kan, och bjuds därför in till olika aktiviteter och fiestas, t ex är det mycket populärt när föräldrarna framför teater för barnen.
La Casita de Martín ligger i Los Boliches, i Fuengirola. Här erbjuds även kurser i engelska utefter Cambridge universitetets stadgar.
La Casita de Martín, tel. 952 474 510, web: www.lacasitademartin.com.
 
 
Wendy.2
 
Wendy First School – Modern och utvecklande miljö med individen i fokus

Fem minuter från centrala Marbella, i ett lugnt bostadsområde ligger den privata förskolan Wendy First School. Här är tonen vänlig och avslappnad och filosofin genomsyras av att varje barn har en inneboende glädje samt att miljön ska vara sådan att varje enskild individ respekteras och utvecklas inom de pedagogiska ramarna.
Wendy First School är en tvåspråkig förskola med lärare som har spanska eller engelska som modersmål. Förskolan har fyra klasser uppdelade efter ålder, från 4 månader till 6 år. Dagarna fördelas mellan inomhus- och utomhusaktiviteter. Utomhus har förskolan tre patior för både lek och lärande samt en liten trädgård med odling och hönshus. Inomhusmiljön är anpassad efter varje åldersgrupp och blir mer skollik ju äldre barnen blir.
På Wendy First School betonas vikten av att arbeta utefter barnens förmåga och respektera varje enskilt barn och deras olikheter, uppmuntra till interaktion med kamraterna och att låta barnen lära känna sig själva, omgivningen och miljön – vilket hjälper dem att använda alla sinnen och uppleva känslor. Övning, lek, rörelse, gester och rytmer används som verktyg för att lära känna kroppen samt för att utveckla självständighet i vardagen liksom emotionell kapacitet, vari konfliktlösning också ingår. Wendy First School använder skolmaterial – böcker, klossar m.m. för att utveckla logiska, matematiska färdigheter och läskunnighet. Och sist men inte minst läggs värde i att barnen tillsammans skapar en jämställd och positiv uppfattning om sig själva och varandra.
Lärandet baseras till att börja med på lek och med åren anpassas lärandet till att vara skolförberedande. T ex introduceras läromedel och längre stillasittande stunder i takt med att barnen blir äldre, men alltid med uppmuntran till kreativitet och med fokus på den enskilda individen.
Hos Wendy First School är inte bara förskoleaktiviteterna viktiga. Här läggs stor vikt även vid maten, som ses som en viktig pelare för utbildning och omsorg. Här värderas hälsosam, organisk mat högt för att nå optimal utveckling och harmoni samt för att skapa en miljö vari barnen kan växa tryggt. Barnen engageras också i matlagningen, som baseras på medelhavskost, och deras sinnen stimuleras av dofterna från köket och varje måltid är välbalanserad och varierad.
Wendy First School startades för åtta år sedan av Ana Sanchez, som hela sitt liv drömt om att öppna en förskola i egen regi. Idag är det en familjeverksamhet var både hennes mor och två systrar medverkar, plus de engelsktalande lärarna, alla med bred erfarenhet och den utbildning som krävs inom varje område.
 
Förutom förskolan Wendy First School erbjuder Ana Sanchez även Kids Club på Puente Romano som har olika aktiviteter för barn måndag till lördag. Kids Club är öppet för alla och betalas per timme.
Ana Sanchez arrangerar även övernattningskalas, såsom pyjamaspartyn, som alla kan anmäla sina barn till. Här får barnen en rolig upplevelse samtidigt som föräldrarna får egen tid till att t ex gå på en konsert eller gå ut och äta en romantisk, avslappnad middag.
Övriga aktiviteter som Wendy First School och Kids Club erbjuder är bl.a. engelskkurser samt flamencokurser för barn. Alltsammans i en modern och utvecklande miljö med en stabil grund.
 
Wendy First School, tel. 695 550 196, web: www.wendymarbella.com.
 
 
CIMG4553
 
Svenska skolan Marbella

Svenska skolan i Marbella är inte vilken skola som helst. Det som en gång började som kurser i kompletterande svenska är idag en liten och engagerad skola med elever från 3 till 12 år. Idag har skolan en förskola (3-5 år), förskoleklass (6 år) och grundskola med årskurs 1-6 (7-13 år). Dessutom har Svenska skolan i Marbella även en elev som läser årskurs 7 genom distansundervisning.
Miljön på Svenska skolan i Marbella beskrivs bäst som mysig. Här värdesätter lärarna miljön runtomkring barnen högt då de arbetar utefter tanken att barn mår bra i en vacker miljö. Därför är bl.a. den glada atmosfären och trädgården så viktig, och klätterträdet på gården ses som ett plus då det både är vackert och skänker mycket glädje till eleverna på rasterna.
Utomhusmiljön är inte bara till för rast och lek utan skolan tar även vara på den, och det fina, soliga Spanienvädret, i undervisningen. T ex är förskolans aktiviteter nästan alltid förlagda utomhus och i undervisningen används utomhusmiljön för bl.a. rörelselekar, färglära, matematik, dessutom blir barn som får röra på sig mer aktiva i undervisningen och sina skolämnen.
Elevens eget ansvar för sitt lärande är någonting som skolan börjar med tidigt. Likaså är demokrati och eleverna får ofta möjlighet att påverka och fatta gemensamma beslut. Ett exempel på detta sågs nyligen när majoriteten av skolans fotbollar sparkats iväg utanför skolområdet och inte återfunnits. Naturligtvis togs frågan om inköp av nya fotbollar upp i elevrådet och beslutet, som eleverna själva fattade, var att inte köpa nya dyra fotbollar, utan låta alla elever ta ansvar för sina saker samt ta tillvara på det skolan har idag.
Någonting som genomsyrar hela verksamheten på Svenska skolan i Marbella är det aktiva arbetet med EQ (Emotionell Intelligenskvot) – ett förhållningssätt vari skolan regelbundet arbetar med värdegrundsfrågor. I det ingår att barnen lär sig att arbeta i grupp samt även lär sig att säga nej på ett bra sätt. Ett exempel på det är då de äldre barnen har rollen som bra förebilder för de yngre och lär sig säga nej om de yngre barnen gör någonting olämpligt. Relationer och agerande – vad gör man när man t ex inte kommer överens? – lär barnen sig även i de schemalagda dramaklasserna, som är mycket populära. Under drama lär de sig även, förutom att agera, att lyssna och visa uppmärksamhet – som en god publik. Dramaövningarna börjar med alla eleverna samlade för gemensamma talövningar innan de delas upp i arbetsgrupper, med blandade åldrar. I övrigt arbetar skolan med utvalda metoder ur olika pedagogiker vilket resulterar i den harmoni som genomsyrar hela Svenska skolan Marbella.
 
En stor nyhet för Svenska skolan Marbella är att skolan nu äntligen, efter många års letande, har hittat nya lokaler, i området Alzambra, Vasari i Puerto Banús, bara 2 minuter från den nuvarande skolan, som kan möta den allt mer växande efterfrågan på platser. För stunden renoveras byggnaden för att anpassas till skolverksamhet. Bl.a. kommer den nya byggnaden innebära större klassrum för grundskolan, anpassade rum för förskolan, förvaringsutrymmen och inte minst flera toaletter. Och bättre och större lokaler bidrar till bättre lärandemiljöer. Till detta kan tilläggas att den nya skolbyggnaden även har en vacker trädgård med stora lekområden samt en stor pool, där simundervisning kan hållas. Och både skolans elever, personal, föräldrar och rektor är mycket glada för att få byta till större lokaler.
Svenska Skolan Marbella är en svensk skola med svensk pedagogik och svenska lärare och skolan kan stoltsera med hög resultatnivå hos sina elever.
 
Några röster om den nya skolbyggnaden:
”Vi kan ta in fler elever och då får vi fler kompisar” – Frida, elev.
”Vi kan göra fler saker utomhus eftersom det är större skolgård” – Noel, elev.
”Vi får större klassrum och då blir det mer plats för var och en” – Filippa H, elev.
”Det ska bli skönt att få mer plats, att få utrymme att göra saker, att hänga upp saker på väggarna. Det blir en bättre lärande miljö helt enkelt” – Carolin, lärare.
”Större! Barnen kan få röra mer på sig även inomhus. Vi kan ha olika platser för olika lekar och skapande” Ruby, lärare.
 
Svenska skolan Marbella, tel. +34 952 86 82 52, web: www.svenskaskolanmarbella.com.
 
 
DSC00443 2500x1667
 
Svenska skolan i Fuengirola

Svenska skolan Costa del Sol grundades 1969 och är nu inne på sitt 45:e år och vitaliteten kan man inte ta miste på. Sedan många år tillbaka är alla skollokaler fyllda med lektioner och andra aktiviteter från morgon till kväll. Detta läsår har vi 220 elever, från treåriga barn på förskolan till myndiga elever på gymnasiet, som på ett beundransvärt sätt tar hänsyn till och månar om varandra. Skolåret har börjat fantastiskt bra och detta tack vare att våra nya elever har blivit väl omhändertagna av ”gamla elever” och vår engagerade personal. Liksom under de senaste tre åren är nästan hälften av eleverna nya vid skolan, vilket medför att alla inledningsvis behöver lära känna varandra via olika sociala aktiviteter. För grundskolans del har detta bl.a. skett via en välplanerad ”School Camp” där eleverna haft aktiviteter och en övernattning på ett vandrarhem i El Chorro under två dagar. För våra gymnasielever, som till 65 % är s.k. ”gästelever”, har det varit aktiviteter i närmiljön som fått dem att på ett bra sätt lära känna sina nya kompisar och lärare.
Ytterligare en viktig faktor som påverkat livsgnistan hos ”45-åringen”, är skolans nya kök och den personal som tillagar och serverar skoluncherna. Eleverna uttrycker dagligen sin förtjusning över den goda skolmaten. Många av oss längtar till besöken i skolrestaurangen där det t ex serveras pannkakor med jordgubbsylt och grädde, pyttipanna med stekt ägg och rödbetor.
Gästeleverna som studerar ett år vid Svenska skolan Costa del Sol, och som vanligtvist bor i spanska familjer, får ett mycket lärorikt skolår, både studiemässigt och privat. Många föräldrar vittnar om hur deras barn utvecklas och mognar under sitt studieår hos oss. Det känns även viktigt att nämna, samt ge en eloge till, de värdfamiljer som tar på sig det stora ansvaret att ge plats i sitt hem till en svensk tonåring, samt tacka Fuengirola kommun för dess insats att bistå med att integrera våra elever i det spanska samhället.
Som ett led i att kompetensutveckla våra lärare anordnar vi i november en s.k. Iberiakonferens under två dagar. Då kommer även skolpersonal från de sex svenska skolorna i Spanien och Portugal samt rektorer från andra svenska utlandsskolor. Som samarbetspartner har vi SUF, som är en paraplyorganisation för alla svenska utlandsskolor. Samverkan med andra svenska utlandsskolor kommer också eleverna till del – t ex SUF-VM, en friidrottstillställning med elever från alla svenska utlandsskolor.
Under jultiden firas traditionsenligt Lucia på skolan och samtidigt anordnas en uppskattad julmarknad dit alla är välkomna. Till själva jullovet är det många elever som väljer att hälsa på i Sverige, men innan det firas en mycket uppskattad julavslutning – som efter jul följs upp med festligheter och dans när granen kastas ut.
 
De svenska traditionerna är viktiga vid svenska utlandsskolor och som ett led att bevara det svenska kulturarvet firar vi även andra svenska högtidsdagar, och då vår 45-åring är verksam i Spanien blir spanska traditioner och högtider också en naturlig del av agendan. Senast deltog skolan i en öppningsceremoni på Plaza de Constitucion i Fuengirola tillsammans med stadens borgmästare.
Svenska skolan Costa del Sol ligger ett tiotal minuter från Fuengirolas centrum och dess nio kilometer långa sandstrand. Skolan är den tredje största utlandsskolan i världen och arbetar efter den svenska läroplanen, har svensk skolförordning och följer den svenska skollagen så långt det är möjligt samt undervisningen sker på svenska. Då skolan är liten skapas en god möjlighet för lärare och elever att lära känna varandra. Här ges varje elev möjlighet att lära sig att lära, få kamrater, utvecklas i att tala, få fortsätta vara nyfiken, yttra sig samt tänka fritt och bli respekterad för den man är, i en trygg miljö. I vår skola strävar vi efter helhet, balans mellan teori och praktik samt kreativitet och fantasi. På gymnasienivå erbjuder vi Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet.
Under skolåret kommer 45-åringen firas på olika sätt och alla är välkomna till de aktiviteter som kommer att anordnas under detta jubileumsår.
 
Svenska skolan Costa del Sol, tel. +34 952 475 076, web: www.skolan.es.
 
 
fred alex
 
Lundsbergs skola
Lundsbergs skola erbjuder en fantastisk skol- och studiemiljö till unga som vill läsa och bo på annan plats än hemma. Skolan grundades 1896 och är ett av Sveriges mest ansedda riksinternat, där det satsas på att ge eleverna förstklassig utbildning i en kreativ, inspirerande och trygg miljö. Allt med pedagogiskt nytänkande för att möta framtidens krav på kunskap och kompetens.

Det här är en skola i modern tappning med ett internat där individen, tryggheten och bred social kompetens står i centrum. Förutom undervisning och vägledning under lektionstid – i det dagliga skolarbetet – erbjuds eleverna även hjälp med läxläsning. Utbildningen ger behörighet till både svenska och internationella universitet och högskolor. I den moderna andan ingår även att skolan idag använder den senaste tekniken i undervisningen. Ett exempel på detta är SmartBoards som ger eleverna bästa tänkbara möjlighet till kunskapsinlärning.
Skolan ligger i en mycket vacker och inspirerande miljö och här går elever från hela Sverige samt från stora delar av världen. På Lundsberg är man väldigt stolt över sin historia och sitt över hundraåriga arv – det som ger skolan dess unika ställning i världen. Som en del av denna stolthet ingår även anpassningen till nutiden. Skolan och tillhörande byggnader har moderniserats och anpassats efter dagens behov.
Lundsbergs skola erbjuder, inte bara en utomordentlig skola, utan även en fantastisk tillgång till olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Till detta hör även att skolan ligger vackert vid Hållsjön, mellan Kristinehamn och Filipstad. För att ge en bild av utbudet går det att nämna några aktiviteter såsom sport och idrott med rodd, skytte, ridning, innebandy, basket, fotboll, tennis samt musik, kör- och solosång, piano, teater och mycket mer.
 
Eleverna på Lundsbergs skola bor enligt tradition på elevhem, vilket är en av Lundsbergs tre hörnstenar; Skola, Internat och Fritid. Och det är här på elevhemmen som eleverna har sitt hem och sin ”familj” under åren på skolan. Det finns olika hem, både för pojkar, för flickor och så även blandhem. Eleverna bor i eget rum eller delar med en kamrat. Den närhet som eleverna får till varandra skapar ett månande om kamraterna och en trygghet samt mjukhet som inte bara påverkar trivseln på skolan utan även studieresultaten. Elevhemmen bygger på en fantastisk kamratanda och många tidigare elever vittnar om att den broderliga vänskapen följer dem genom hela livet och skapar ett stort nätverk, såväl nationellt som internationellt.
Lundsbergs skola erbjuder förutom årskurserna 7-9 även gymnasium med Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Skolans motto är, och har alltid varit, ”En sund själ i en sund kropp”. Visionen är att varje enskild elev ska få möjlighet att växa och utvecklas optimalt (med fokus på både kunskap men även socialt, kulturellt och hälsomässigt,) utefter sina egna förutsättningar.
En utbildning på Lundsberg ger kunskap för livet och vänner för alltid.
 
Lundsbergs skola, tel. +46 550 74 05 00, web: www.lundsbergsskola.se.
 
 
IMG 0025
 
Sigtuna Humanistiska Läroverk
Sedan Margret Benedikz tog över som skolchef för Sigtuna Humanistiska Läroverket (SSHL) i april har hon varit inställd på att få skolan till att bli en av Europas ledande internationella internatskolor. Med nytt fokus på utbildningar på engelska, samt svenska, är skolan fast besluten att förbereda eleverna för högre utbildning i Sverige eller utomlands.
”Skolans målsättning är att ta det bästa från den svenska kulturen och det bästa från den globala. Utbildningen på SSHL ska öppna upp för möjligheter”, berättar Margret. Margret är skolans första utländska rektor. Hon kommer från England, men är bosatt i Sverige sedan 20 år tillbaka.
”Varje elev ska klara sig oberoende vart denne hamnar efter sina studier på SSHL”, säger Margret. ”Här på skolan förbereds våra elever för en växande global värld. Skolan är ständigt under utveckling för att förbereda eleverna för framtiden. Till exempel satsar vi i år på att utveckla hur vi kan använda datorer i undervisningen. Vi har gått över till MacBooks och kommer även att gå över till Google apps for Education.”
På SSHL vill man att eleverna har möjlighet att nå sin fulla potential utifrån deras egen förmåga. Skolan erbjuder läxhjälp och stöd utöver det vanliga, speciellt för de elever som bor på hemmen. Det här är något som eleverna och föräldrarna verkligen uppskattar.
”Vi får massor med bra feedback för våra insatser gällande läxhjälp och stöd. Eleverna som går sista året på SSHL visar stor uppskattning till att de får individuellt stöd och vägledning till att söka till universitet utomlands. Denna hjälp ges av de anställda på skolan som har tidigare jobberfarenheter inom universitetssektorn”, säger Margret.
För Margret innebär ett starkt fokus på internationalisering och att hålla hög kvalitet på utbildningen att erbjuda program på både engelska och svenska.
Fler elever vill läsa det naturvetenskapliga programmet på engelska, berättar Margret.
”Därför utökar vi studieutbudet med naturkunskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på engelska till hösten 2014. Eleverna kan även välja att följa IB-programmet. Då kan man välja att gå sin utbildning på svenska, engelska eller en kombination av de båda språken.”

SSHL är fortfarande väldigt mycket en svensk skola och följer landets traditioner starkt där den ligger på den vackra landsbygden utanför Stockholm. Skolans campus är placerat med utsikt över Mälaren, inbäddat bland träden.
”Vi är alla väldigt stolta över vår skola, som ligger i en av Sveriges mest pittoreska städer. För den som vill uppleva Sverige för första gången, är detta en vacker plats att studera på.
Det handlar inte bara om utbildning på SSHL. Skolan erbjuder ett varierat utbud av fritidsaktiviteter, känt som ’fritiden’. Där erbjuds allt från golf, rodd, fotboll till sånglektioner, skidåkning och drama”.
För att arbeta mot SSHL:s mål om internationell standard har skolan nyligen gått med i Boarding School Association (BSA) för att kunna utveckla internatet och hålla internationell standard. Margret ser detta som ett väldigt positivt steg för skolan.
 
”Genom att gå med i BSA kan vi utveckla allra bästa så kallade boarding praxis på SSHL. Alla på SSHL ser till att skolan är trygg och säker, samt en akademiskt utmanande plats att leva och lära på.”
Det är förstås otroligt roligt för dem som kommer till SSHL att få ta del av den svenska kulturen och de svenska traditionerna som Lucia- och midsommarfirande, julpyssel, Valborg, påskfirande med mera.
”Här på SSHL vill vi att alla trivs, når sin fulla potential och har kul”, säger Margret och tillägger: ”Det ska vara både lärande och roligt att gå på skolan och det är något vi jobbar hårt för – varje dag.”
På SSHL kan man påbörja sin utbildning redan i årskurs 7och följa IB Middle Years Programme på svenska och/eller engelska. På gymnasiet finns flera svenska linjer att välja mellan, eller så kan man läsa till en International Baccalaureate-examen på engelska.
Drygt hälften av skolans 450 elever bor på internatet och resten är dagelever som bor utanför skolan. Internatet har tio elevhem, fem för flickor och fem för pojkar. På varje elevhem finns en husmor eller husfar i tjänst dygnet runt.
När det gäller skolans framtid, är Margret väldigt positiv.
”Vi ser ett ökat intresse för SSHL och det är väldigt roligt. Vi får in intresseanmälningar nästan varje dag. Även om elevkullarna kommer att minska de närmaste åren så kommer det alltid finnas intresse för de främsta skolorna. SSHL har många styrkor, inte minst den höga akademiska nivån och alla roliga dagliga aktiviteter. Många elever som tar studenten och går vidare i livet vittar om att de inte bara får en konkurrenskraftig utbildning på SSHL utan även vänner för livet.”
 
Sigtuna Humanistiska Läroverk, tel. +46 8 592 571 00, web: www.sshl.se.
 
Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.