EVENEMANGSDETALJER

november 2, 2022

BOKNING OCH INFORMATION

Danser från hjärta

Kiev-baletten sätter upp en galaföreställning som de kallar ”Danser från hjärtat”. En del av biljettintäkterna går till Unicefs arbete i Ukraina. Läs mer på: www.teatrocervantes.com.

Sök på En Sueco