Friska bröst

Denna månad handlar det om medicinsk termografi av bröst, och varför det är viktigt att samtidigt scanna hela kroppen. Medicinsk termografi visar inte bara en ögonblicksbild utan en trend. Nu för tiden blir det alltmer fokus på att förebygga. Många är intresserade av att aktivt arbeta med en förebyggande hälsoinsats jämfört med att bara behandla […]