La Sueca hälsa välkommen till En Sueco januari 2021!

Året som gått var tungt, och tyvärr tror jag att det kommer att fortsätta vara det ett bra tag framöver. Vad som förvånar mig i detta skede är så många människors önskan om att allt ska gå tillbaka till tiden ”före corona”. För mig låter det bakåtsträvande. I stället ska vi se framåt, till tiden ”efter corona”! Tittar vi […]