Livet är en skola – Svenska Skolan Marbella

Livet är en skola - Svenska Skolan Marbella

Vartannat år hålls en så kallad Iberia-konferens vid någon av de svenska utlandsskolorna på Iberia halvön. Som lärare eller styrelseledamot vid en utlandsskola kan det vara svårt att få del av nyheter och förändringar inom utbildningsområdet. Fortbildningen för lärare sker hela tiden i Sverige och duktiga föreläsare medverkar vid utbildningar där. Man kan tycka att utlandsskolorna hamnar utanför och inte är tillräckligt uppdaterade. Men vi vill inte gå miste om kompetensutveckling för att vi befinner oss i Spanien. Tvärtom! På Svenska skolan i Marbella har vi en kompetensutvecklingsplan och Iberiakonferensen är en av nycklarna i vår utveckling. Den ger oss möjlighet att fortbilda oss med hjälp av kompetenta föreläsare och att knyta kontakter och dela erfarenheter med andra i samma situation.
För två år sedan var alla lärarna vid Svenska skolan i Marbella på konferens i Lissabon, vackra Cascais, och deltog i många intressanta föreläsningar och fick en inblick i deras verksamhet.

Denna gång vår tur
Denna gång var det vår tur att tillsammans med Svenska skolan i Fuengirola arrangera konferensen och vi planerade innehåll och bokade föreläsare med stor entusiasm och glädje utifrån våra behov. Mellan den 3e och den 5e december gästades Centro Forestal Sueco, i anslutning till Svenska skolan i Marbella, av inte mindre än 60 vetgiriga och förväntansfulla lärare, styrelserepresentanter och annan personal från svenska skolor på Iberia halvön. Till oss anslöt sig även rektorn från Nicaragua eftersom man inte har något eget nätverk av skolor där.
Med tanke på Skolverkets stora pågående reformarbete med ny grundskollag, nya läroplaner, nytt betygssystem och stramare riktlinjer för de skriftliga omdömenas utformning, var Skolverk-et inbjudna att föreläsa den första dagen. Ulrika Lundqvist, undervisningsråd på Skolverket, informerade bland annat om de nya, mer detaljerade kursplanerna med centralt innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 i grundskolan som visar precis vad eleverna måste få ta del av i olika ämnen och i olika årskurser.
”Det är viktigt att förstå alla delar i läroplanen – skolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer samt kursplaner och föreskrifterna om kunskapskrav – och hur de relaterar till varandra, säger Ulrika Lundqvist, som menar att lärarna redan har beredskap för den nya samlade läroplanen.
InfoMentor stod för föreläsningarna den andra dagen.
Efter ett uppskattat besök hos oss av Skolinspektionen i våras blev vi varse om att våra skriftliga omdömen behövde utvecklas och förtydligas. Detta ville vi självklart genast åtgärda så vår rektor tog kontakt med InfoMentor, ett företag som riktar in sig på skolutveckling och har som mål att ”alla elever skall klara målen”. De erbjuder både IT- stöd samt kompetensutveckling för lärare och skolledare. Redan i somras hade vi första fortbildningstillfället och konsulten Mats Rosenkvist från företaget har under året jobbat tillsammans med oss pedagoger på skolan och avsevärt förbättrat våra kunskaper inom formativ bedömning och gett oss ett gemensamt språk till de skriftliga omdömena. Något som det kommer att läggas ännu större vikt vid då den nya läroplanen träder i kraft i höst. Vi känner att vi nu tack vare InfoMentor och vårt starka engagemang ligger långt fram inom detta område och förstod vilken betydelse det även kunde ha för andra skolor. Därför välkomnade vi Mats Rosenkvist tillbaka att inspirera och hjälpa fler.

Arbete med EQ
Eftersom vi lärare har märkt hur vårt arbete med EQ, emotionell intelligens, haft en sådan positiv inverkan på både oss lärare och våra elever och vår arbetsmiljö ville vi självklart dela med oss av detta. Föreläsaren, beteendevetaren Sofia Norberg gav den tredje dagen alla en tankeställ-are om hur vi uttrycker oss gentemot varandra och hur viktigt det är att ta ansvar för och förstå sina känslor och sitt beteende för att förstå andra. Hon gav oss många intressanta tips på hur vi kan jobba vidare på vårt tema om ansvar i skolan. Till exempel att konkretisera ordet ansvar genom att alla elever får en egen ”ansvarslåda”. Där lägger de ner, i form av lappar, allt som de själva ska ha ansvar för i skolan.
Ekonomiskt bidrag till konferensen fick vi från SUF (Svensk utlandsundervisnings förening) och Skolverket. Vi vill tacka dessa och alla de duktiga föreläsare som medverkade samt övriga som genom engagemang och hårt arbete gjorde konferensen möjlig. Vi lärde oss verkligen något nytt!
Nästa gång det är dags för Iberia konferensen så bär det av till Madrid. Det ser vi fram emot!
Vi lär oss nya saker varje dag. Hela livet är en lång skola, vare sig vi sitter i skolbänken eller inte. Och att lära sig något nytt är också en förutsättning för att vi lärare ska kunna göra ett bra jobb. Och det vill vi lärare på Svenska skolan i Marbella göra!

Av Linda Kallin

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.