Nya regler – mer kvicksilver i våra sopor?

Nya regler – mer kvicksilver i våra sopor?

Sopberg är inte bra och miljöfarliga sopor behöver tas om hand och återvinnas. I Spanien känns det inte alltid som att sopsortering överhuvudtaget står på människors lista över saker att göra – än mindre kanske att rent generellt hålla rent i naturen; på stränder eller i skogar…

Den mix av sopor, plast, kartong, möbler, elektronik, etc som ofta syns vid de spanska soptunnestationerna får mig inte att känna att sopsorteringen i Spanien fungerar. Den får mig heller inte att känna att Sveriges relativt nitiska sopsortering och miljömedvetenhet fyller något större syfte. Om ett litet land gör mycket, vad betyder det, när ett stort land tycks göra så lite? När jag kom till Spanien första gången för över 15 år sedan förvånades jag över att det inte ens fanns returglas. Det hade till och med södra Afrika redan när jag var barn för 30 år sedan.
Det är inte bara i Spanien miljö- och återvinn-ingstänket inte tycks ha fått riktigt fäste. Det finns flera länder i Europa som har låga tal för sopsortering och även har kvar onödiga förpackningar och emballage som Sverige skalade bort för länge sedan.

Tyska sopberget är noll
Statistik från bl a Eurostat bekräftar min känsla. Spanien har en hög andel hushållsavfall som faller inom kategorin ”övrigt”; den kategori jag liksom många slänger mycket av mitt avfall i, de gröna soptunnorna som innehåller det allmänna hushållsavfallet. Ur dessa ser jag inte sällan plast- och glasflaskor och kartonger sticka upp trots att containrarna för återvinning av dessa kategorier avfall står precis bredvid. Det allmänna hushållsavfallet går till soptippen. En nyligen publicerad rapport från Eurostat konstaterar att Spanien har låga siffror för återvinning. Bara 15 procent av allt hushållsavfall återvanns under år 2009. Tyvärr var över 50 procent av Spaniens avfall allmänna sopor. Sådana måste grävas ner och kan inte återvinnas som en följd av att de inte sorteras. Motsvarande siffra för Tyskland, som ligger på första plats avseende återvinning av hushållsopor, är enligt Eurostats rapporter noll. Spanien är ett stort land med många människor. De nedgrävda sopbergen blir därmed inte små.
Ett slött miljöbeteende får konsekvenser på sikt. Ett steg i miljöarbetet i Europa rör energi och belysning. I Europa fasas nu de traditionella glödlamporna ut och förbjuds. De ersätts av lågenergilampor. De senare innehåller kvicksilver och måste återvinnas. Om de istället slängs i vanliga soporna är det skadligt för miljön och får konsekvenser för framtiden. Det finns krav inom EU på att konsumenterna informeras om kvicksilver och hantering av lågenergilamporna.
Bland annat ska tillverkare och importörer av lampor som innehåller kvicksilver märka förpackningen med uppgifter om hur mycket kvicksilver glödlamporna innehåller. Tillverk-arna ska också genom märkningen ange hur konsumenter ska få information om hur de bör agera för att minimera exponeringen för kvicksilver om en lampa går sönder eller krossas inomhus. Information om innehållet av kvicksilver i lampor är viktig för att konsumenter ska kunna göra ett medvetet val vid köp av lampor och ha möjlighet att välja lampor med lägst halt av kvicksilver.

Indikationer på att endast 20 procent kvicksilver samlas in
Tillverkare och importörer ska även via hemsidor lämna information om hur uttjänta lampor som innehåller kvicksilver ska hanteras och samlas in. Enligt kommissionen samlas endast 20 procent av sådana lampor in inom EU. Ökad kännedom hos konsumenter om att lågenergi-lampor innehåller kvicksilver kan såklart höja motivationen för ökad insamling. Det känns ganska viktigt att kännedomen ökar.
Det finns en hel del orosmoln på miljöhimlen. Ett av dem utgörs av frågan om vad som händer med de 80 procent glödlampor som enligt mätningar inte samlas in inom EU? Vad innebär det att 80 procent av lampornas kvicksilver eventuellt istället grävs ned i jorden som en följd av att de kastats i det vanliga hushållsavfallet, eller att kvicksilvret på annat sätt hamnar i EUs natur?
Det må vara att det är enklare att slänga allt; glas, plast, glödlampor och matrester i en och samma soptunna. Med de nya lamporna alltmer i omlopp vill jag påstå att ett sådant beteende riskerar att få ökade negativa konsekvenser för miljön. Miljöslarv får konsekvenser som inte är isolerade till det land som slarvar. Vi riskerar alla att i framtiden få betala för den bitvis nonchalanta inställning till miljön som råder inom många av EUs och övriga världens länder.
Återvinning, förbränning och kompostering har fått Tysklands bidrag till sopberget att landa på noll. Det är ett bevis på att det går. Länder som Spanien kan omöjligt ha uttömt sina möjligheter på avfallshanteringsområdet. De kan bättre. Men låt oss hoppas att de inte låter miljötänket ta för lång tid. Det riskerar annars bli dyrt för vårt klot på sikt.

Av Emelie Andersson Adamovic

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.