Fråga experten: Skattesänkning vid fastighetsköp?

Fråga experten: Skattesänkning vid fastighetsköp?

Jag läste häromdagen att fastighetsskatten sänkts för fastighetsköp till 7 %. Jag har skrivit på ett köpeavtal om en nybyggd lägenhet i Estepona som blir klar i november. I avtalet står det att jag på köpeskillingen ska betala 10 % skatt, betyder det att jag nu bara behöver betala 7 %?

I Andalusien har den andalusiska myndigheten, Junta de Andalucía, den 27 april tagit fram en ny lag Decreto-ley 7/2021 som tillfälligt sänker skatterna vid bland annat köp av fast egendom. Syftet är att främja och återaktivera fastighetsmarknaden som har påverkats negativt av pandemin och covid-19. De skatter som berörs är transferskatten, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, och stämpelskatten, Actos Jurídicos Documentales

Transferskatt utgår vid köp av begagnade fastigheter, alltså inte nybyggnation eller när fastigheten köps direkt av byggherren. Skatten uppgår i Andalusien normalt till 8 % vid en köpeskilling på upp till 400 000 euro, 9 % mellan 400 000-700 000 euro och 10 % på delen av köpeskillingen som överstiger 700 000 euro. Beloppen är per köpare. Om man t ex som gifta makar köper 50 % vardera av en fastighet på 500 000 euro, är respektive andel värd 250 000 euro, och sålunda utgår 8 % skatt. Transferskatten sänks nu tillfälligt till 7 % oavsett köpeskillingens storlek.

Stämpelskatt utgår vid köp av nybyggda fastigheter men också t ex vid registrering av pant och hypotekslån. Skatten uppgår i Andalusien normalt till 1,5 % och sänks nu tillfälligt till 1,2 %.

Observera att sänkningen endast gäller för de transaktioner som sker under tiden den 28 april till den 31 december 2021 och det är därför viktigt att transaktionen genomförs innan året är slut för att kunna åtnjuta skattelättnaden.

När det gäller köp av nybyggd fastighet och den skatt som anges i ditt avtal till 10 % handlar det om momsen, IVA, som är en statlig skatt. Momsen har inte ändrats, vilket gör att du vid nybyggnation fortfarande betalar 10 % moms, och därutöver också stämpelskatt som tidigare varit 1,5 % och nu fram till årets slut istället är 1,2 %.

Skattesänkningen gynnar framförallt köp där köpeskillingen överstiger 700 000 euro (per köpare), då beskattning sker med 7 % istället för tidigare 10 %.

Till transferskatten vid begagnade fastigheter, eller IVA (moms) och stämpelskatt vid nybyggda fastigheter, tillkommer också andra lagfartskostnader såsom avgifter till notarius publicus och fastighetsregistret.

Har ni fler frågor rörande fastighetsköp och skatterätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har mer än 30 års erfarenhet av fastighetstransaktioner i Spanien.

Jessica Kamph, delägare & VD


Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.