"Mötet under palmen"

Vi är en ideell förening vars främsta syfte är att hjälpa människor att bli fria sitt beroende till sinnesförändrande substanser (droger, piller, alkohol) Många människor lider av dessa problem. Vi bygger på 12-stegsrörelsen principer och har möten på San Pedro Beach (Marbella) varje lördag klockan 10.00. "Mötet under palmen" kallas vårat möte och vi träffas vid restaurang L'unique. Varmt välkomna!

Sök på En Sueco