Konkurs i byggföretag

Mot bakgrund av att byggnadsfirman AIFOS nyligen har förklarat sig i konkurs vill vi i den här artikeln se på köparens rättsställning vid konkurser med speciell hänsyn till situationen i AIFOIS. Företaget har vid nuvarande tidpunkt tillgångar på ca 300 miljoner euro, men skulden är på runt 1000 miljoner euro. AIFOS grundades för 11 år […]