Lokala såväl som nationella politiker uppmanar svenskar boende i Spanien till att inte bara sitta på åskådarläktaren, utan också gå in aktivt i politiken. De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.
Från maj i år och fram till maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, vill vi därför i varje nummer se närmare på en rad problematiska ämnen. Dessutom har vi bett två, svenskar, boende i Spanien och politiskt engagerade, att besvara en rad frågor om var de två största partierna står. Vi ber dem bekänna färg, så att alla kan få en uppfattning om vem man vill rösta på och vilket politiskt parti man eventuellt vill engagera sig i. Det är Johanna D. Forsell, aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas.Månadens debatt: Är kommunkassan i Mijas tom?

Denna månads debatt tar upp frågan om ett antal kommuners brist på pengar, först Mijas, men vi tittar också på Estepona, Marbella och Fuengirola.
Många invånare i Mijas beklagar sig över bristen på investeringar från kommunens sida. De saknar bland annat underhåll och renhållning av och omkring vägarna.
Dessvärre är det så många saker, som bör förbättras i Mijas. Ett exempel är vägen mellan Fuengirola och Mijas Pueblo. Där kör turisterna dagligen förbi avfall – papper, plast, glas och en och annan gammal möbel. Är det denna bild Mijas ska vara känt för? Ett annat exempel är, att man inte lyssnar till medborgarna. T.ex. har jag ett brev daterat till den 1/3-2000, som är adresserat till dåvarande borgmästaren Augustin Moreno. Det har underskrifter av mer än 20 medborgare i Urb. La Sierrezuela, som ber kommunen att bygga bullerskydd, eftersom vägen går så nära deras hus, att man inte kan vara ute i trädgården pågrund av oljudet. Invånarna har flera gånger sedan dess vänt sig till stadshuset för hjälp, men fram till nu utan resultat”, skriver en läsare till En Sueco.
”Mijas är den kommun på Costa del Sol, som har investerat mest i infrastruktur”, säger Johanna D Forsell, och tillägger. ”Men det är inget tvivel om, att alla kommuner lider för tillfället.”
”Mijas kassa sinar, och det beror helt enkelt på, att kommunen lägger ut mer än vad som är rimligt. Vi vet att kommunen årligen har 38 miljoner euro i inkomstskatter och 16 miljoner euro från staten (182 euro per person som är mantalsskriven). De 38 miljoner euro använder de till att betala ut löner”, beklagar Anders Emich.

Är bokföringen inte en offentlig handling?
Johanna D. Forsell informerar oss om, att alla invånare har rätt till att se kommunens bokföring. Anders menar dock att det inte fungerar så i verkligheten, vissa delar hålls hemligt för allmänheten. ”Från PP har vi löpande bett om kommunen Mijas bokföringar och budgetar, men får aldrig svar. Det enda alternativet är att ta det till rättegång, där vi naturligtvis kommer få rätt och därmed tillgång till de kommunala handlingarna, osv., men det kan ju ta år. Det vi kan använda är t.ex. årets bokföring men om 3 till 5 år är den ju inaktuell.”
Den PSOE-ledda stadsledningen i Mijas vill inte ge PP tillgång till bokföringarna, så i grannstaden Fuengirola, där PP är ledande, kan situationen se annorlunda ut.
Det gör den dock inte enligt Johanna D. Forsell: ”I andra städer, såsom i Fuengirola, vill inte PP lämna information till medlemmarna av oppositionspartier, även om vi har rätt till det och därför har vi upprepade gånger stämt kommunen. Domstolen har fem gånger dömt borgmästaren till ett symboliskt straff för att denne inte respekterar lagen och människors rätt till fri tillgång till informationen.
Jag vet dock, att kassan i Fuengirola är tom. Det värsta är, att skulderna till privata företag är så stora, och dessa är ruinerade på grund av obetalt arbete för kommunen. Fuengirola har nu en skuld på 58 miljoner euro”, förklarar PSOE-representanten från Fuengirola.

Brist på insyn
När politiker så ihärdigt strävar efter att hålla räkenskaperna hemliga, som så uppenbart är fallet i både Fuengirola och Mijas, kan man bara vara misstänksam. Varför är sikten skymd istället för klar?
Korruptionsskandalerna fortsätter att härja i Spanien, och även om man efter Malaya fallet (Marbella) skulle tro att politikerna och tjänstemän skulle blivit avskräckta, göms pengar fortfarande i borgmästares kaffeburkar.
”Ja, dessvärre är uppkomsten av nya fall stadig. Därför har regeringen antagit ett nytt och hårdare straff mot korruption. PP: s kongressmedlemmar avstod från att rösta, och det om en lagstiftning, som ska ge korrupta politiker hårdare straff”, förklarar Johanna D. Forsell.
”Landsomfattande finns tyvärr fall som kallas ’korruption’, och här skonas inga partier. Dessvärre tror några politiker, att kommunens kassa är som en buffert med självbetjäning. Lyckligtvis uppdagas fler och fler av dessa fall. Det är dock en sak att straffas, en annan är att man måste betala tillbaka det man har tagit – det bör vara naturligt”, säger Anders, och beklagar att det inte alltid sker.

Kontroll av dem, som kontrollerar?
Man kan bara hålla med både Javier och John, som båda, på sitt sätt vill straffa korrupta politiker. Likväl som många andra. Men varför fortsätter korruptionen? Varför aktiverar man inte någon mekanism, som ska förhindra det? Det råder inget tvivel om, att lokalregeringen har känt till, vad som till exempel hände i Marbella. IVA: n på privat egendom går bl.a. till den regionala regeringen och därför bör Junta’n ställas till svars.
Det största fallet är det i Marbella, som fortfarande pågår. De märkliga är att Junta de Andalucía påstår att de inte kände till någonting. Hur kan det förklaras?
”Under dessa år anmälde Junta de Andalucía Marbellas stadsfullmäktiga hundratals gånger. PP har inte en enda anmälan. Kommunerna har själva bestämmanderätt om stadsplanering, och vad som sker inom deras gränser”, säger Johanna.
”Efter att PP kom till makten i Marbella, är det mycket mer kontroll på kommunens finanser”, säger Anders.
”Den nuvarande borgmästaren i Estepona, David Valades, anmälde korruption där. Nu verkar det som, att PP ställer upp med Gils notarie!”, säger Johanna.
Det finns för tillfället ca 750 stämningsansökningar mot PSOE-medlemmar och ca 210 mot PP- medlemmar. Dessvärre är det nog inte bara inom lokalpolitiken, som korruption finner stöd, så ett säkerhetsnät på regional nivå räcker troligtvis inte. Det är Gürtel affären, som kretsar kring Valencias lokalregering (PP), men som inkluderar nätverk i hela landet, inklusive Andalusien, ett dåligt exempel på.


Känn till färgen på ditt kommunalråd:
Benalmáden: PP
Estepona: PSOE
Fuengirola: PP
Marbella: PP
Málaga: PP
Mijas: PSOE
Nerja: PSOE
Torremolinos: PP

Empadronamiento ska bekräftas
Inrikesministeriet har beslutat att alla utlänningar nu måste bekräfta, att de är fast boende i kommunen. Framöver måste man därför bekräfta sin empadronamiento vart annat år. Detta innefattar inte spanjorer, utan bara utlänningar, och denna ”diskriminering”, beror på, att utlänningar ofta flyttar, utan att meddela den ifrånflyttade kommunen, vilket man alltså också bör göra.
De olika kommunerna hanterar dock saken olika, till exempel:
Mijas: Här behöver man inte göra någonting. Sker det ändringar, kommer alla bli informerade personligen av kommunen.
Marbella: Här har kommunen sänt ut brev till samtliga invånare som är mantalsskrivna. Har man mottagit detta brev, behöver man inte göra någonting. Har man inte mottagit brevet, bör man kontakta stadshuset.
Fuengirola: Här ombes man att själv inställa sig för att förnya det. Det kan göras i utlänningsavdelningen på våning 4 i stadshuset, måndag – fredag kl. 09:00-13:00. Ta med uppehållstillstånd (NIE) samt en kopia.

Möt PSOE
Möte med utländska turismverksamhetsledare i Fuengirola.
Johanna D. Forsell, Javier Garcia Leon, Antonie Souviron – delegat för turismministeriet, Handel och Idrott i Malaga och Sheila Borrego PSOE Fuengirola.

Politiskt uppdrags A, B, C

• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är inte lagstadgat att man ska skriva in sig i folkbokföringen (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkbokföringen. För varje bokförd person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och samt en summa till lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.
Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens på betald elektricitet, vatten, avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.
• Och för röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För att kunna rösta måste man anmäla sin önskan att rösta till Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.
Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)
• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t.ex. www.ppmalaga.es,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com eller
www.marbella-sanpedro.com
Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl.a. www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiv eller passiv medlem.

Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Vem som blir partiernas kandidater är ännu inte bestämt i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli.
PP har redan fattat beslut om vissa borgmästarkandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d v s i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.