Vem vill vara miljonär (och lycklig)?

Vem vill vara miljonär (och lycklig)?

Om du verkligen vill så kan du, du ska bara lära dig hur du administrerar dina pengar och inse att dina tankar om pengar har inflytande på hur mycket du har. En Sueco var med när den världskända gurun inom personlig och ekonomisk tillväxt, T. Harv Ekers, höll ett seminarium i Barcelona under namnet ”Millionaire Mind Intensive”.
Tar du väl hand om din gyllene gås, så att du kan leva av dess guldägg? Tror du fortfarande att du är en elefantunge trots att du är en vuxen människa? Och visste du att din inkomst bara kan växa om även du växer? Dessa tre frågor sammanfattar essensen av T. Harv Ekers filosofi, som för en del kanske låter som någonting helt ”tänk på pengar och de trillar ned i din turban”-aktigt. Det är dock inte hela sanningen. T. Harv Eker tror helt riktigt på att tanken är fundamental för din succé, och han har även med den spirituella dimensionen. Bl.a. tror han på ”law of attraction”, alltså att universum honorerar det som du fokuserar på, men hans metoder fokuserar i hög grad på utgångspunkten i handling. Utan att handla förblir du dina goda intentioner och önskar enbart det som är; intentioner och önskningar. Men om du istället gör grundarbetet med att förändra ditt tankesätt och kombinerar det med en lång rad praktiska detaljer, är du en god bit på väg.

1: Vårda din gyllene gås
Den gyllene gåsen som lägger guldägg är en metafor för ett företag som skapar så mycket passiva intäkter att du kan leva den. Definitionen av ekonomisk frihet är att tjäna så mycket passiv inkomst att den kan betala för livsstilen du önskar dig. När du lever av dina passiva intäkter är du inte längre beroende av att arbeta för att tjäna pengar, och du arbetar således endast om du har lust att göra det. Om detta låter tilltalade ska du därför se till att ta hand om och vårda din gyllene gås så att den växer och trivs så bra att den lägger goda och stor ägg.
Och hur gör du det? Det kan göras på många olika sätt, men hela hemligheten är att du börjar administrera dina pengar på ett nytt sätt, även trots att du kanske inte har så mycket. Rent praktiskt ska du öppna sex olika bankkonton och varje gång du tjänar pengar ska du fördela beloppet på dessa konton på följande sätt: 55 % går till dina fasta avgifter, 10 % går till ditt ekonomiska frihetskonto, 10 % går till ditt sparkonto, 5 % går till välgörenhet, 10 % går till ditt lekkonto och 10 % går till utbildning.
Erfarenhet har visat att just denna indelning skapar framgångsrika resultat. Idén med att börja administrera dina pengar redan nu, även om du nästan ingenting har, är att arbeta in bra vanor för att styra din ekonomi, så att du – när du får mycket pengar – är väl rustad för att ta hand om dem. På seminariet fick vi berättat för oss om en amerikansk kvinna som hade gått kursen med sitt företag och som startade symboliskt med att fördela en dollar i månaden. Hon är övertygad om att själva vanan med att administrera sina pengar har bidragit till hennes succé idag.

2: Är dina begränsningar inbillade?
Är du bra på att fantisera och tänka stort? De flesta vuxna människor uppför sig som om de var elefantungar, utan att veta om det. Historien går ut på att när en cirkus får en ny liten medlem i elefantflocken så sätter man fast en järnkätting kring elefantungens ben för att lära den att inte gå därifrån. I början försöker ungen komma loss, men det är omöjligt, oavsett hur hårt den än försöker. Efterhand som elefanten växer upp ersätts kättingen gradvist av ett lättare och lättare material, så att den till sist är symbolisk. Vid ett tillfälle började det brinna på en cirkus, vilket kostade 14 vuxna elefanter livet. Det sorgliga var att de så lätt som ingenting hade kunnat fly, men de försökte inte ens då de trodde att kedjan var lika stark som den var när de var ungar. Likadant är det med oss människor. Under vår uppväxt lär vi oss att sätta upp gränser för oss själva, så att vi tillslut inte ser vår potential och de möjligheter vi har. Ofta är det endast vi själva som sätter gränserna för vad vi kan. Det är smärtsamt, men samtidigt en befriande bekännelse, för när vi inser att det inte bara är de yttre omständigheterna som håller oss tillbaka kan vi börja arbeta med vår övertygelse och genom det bli lyckligare och mer hela som människor. T. Harv Eker menar att många människor använder alltför mycket energi till att stänga in sig själva i en offerroll (min barndom var dålig, min far drack upp alla pengar, jag är ordblind, min man har lämnat mig, min chef är omöjlig osv.) istället för att fokusera på vad de kan göra för att ta sig vidare.
Du ska tänka på om det är viktigast för dig att ha rätt (”ja, jag har blivit orättvist behandlad”) eller om du hellre vill fokusera på att nå lycka och framgång. Det är ett val som du har och du kan inte få båda delarna, menar han.

3: Ekonomisk tillväxt = personlig tillväxt
Det finns ett samband mellan hur stort vi tänker och på hur stor inkomst vi har. Om du t ex tjänar 2 000 euro i månaden kan det vara mycket svårt att föreställa sig att du kommer att tjäna 100 000 euro i månaden, för det verkar alldeles för orealistiskt på den nivån som du befinner dig på just nu. Därför är det viktigt att du hela tiden ser till att bredda din horisont genom att lära dig nya saker, söka inspiration, studera andra rika och framgångsfulla människor osv. Vi människor är som växter; om vi inte växer så dör vi. T. Harv Eker är berömd för att säga: ”Låt mig tala med dig i fem minuter och jag kan förutsäga din ekonomiska situation för resten av ditt liv”. Det han menar är att han snabbt kommer att kunna hitta dina övertygelser och tankar kring pengar, och därmed förutsäga hur din inkomst kommer att vara resten av ditt liv. Om du t ex (omedvetet) tror på att rika människor är giriga, eller att pengar är orsaken till allting ont, ja då är sannolikheten att bli rik mycket liten. Det handlar först och främst om att ändra sitt tankesätt, om du gärna skruva upp din pengatermostat, som T. Harv Eker kallar det. Står den på låg inkomst kommer du, oavsett hur mycket pengar du kommer till att tjäna, antingen spendera pengarna, felinvestera eller hitta en partner som använder stora summor, så att du kan bibehålla samma nivå.
Lottomiljonärer är bra exempel på människor som får en stor mängd pengar men som förlorar dem igen, för de inte har ändrat sina termostater. För att ändra på din termostat är första steget att erkänna hur du tänker gällande pengar. Därefter måste du förstå hur denna tankegång kan påverka din ekonomi, och sedan måste du ersätta den med en övertygelse som är mer stöttande och positiv för dig. Du kan gott och väl nå rikedom utan att bli en lyckligare människa, men det är inte särskilt attraktivt i längden, så därför ska din personliga utveckling prioriteras lika högt som det du tjänar. Det är också mycket viktigt att du tar dig an handlingar som leder dig ut på djupt vatten och bort från din bekvämlighetszon. T. Harv Eker menar att bekvämlighetszonen, där allt är tryggt och bekant, är ett direkt hinder för människors framgång. Du kan inte växa som människa så länge som du befinner dig i en bekvämlighetszon – i övrigt en inställning som de flesta coacher har, och som även Søren Kirkegaard uttryckte med sitt berömda citat: ”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora livet”.
Så hur kommer du igång? Ingen kan springa ett maraton i morgon om man inte har tränat inför det, det samma gäller även här. Små steg och bibehållet fokus. Och träning, träning, träning. Du kan börja redan idag.

Vad väntar du på?
T. Harv Eker (f. 1954) är kanadensare, men bor i USA. I tjugoårsåldern startade han över 10 företag innan han äntligen fick framgång med en gymkedja, som gjorde honom till miljonär på under två år. Dock förlorade han hela sin förmögenhet. Därefter började han att studera rika människor och deras förhållningssätt till pengar, vilket fick honom att utveckla sin egen metod. I dag är han multimiljonär och inspirerar miljontals människor världen över med sina seminarier och böcker.

Läs mer på: www.harveker.com.

Av Stine Mynster

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.