Kaoset med fastigheterna i Axarquía

Kaoset med fastigheterna i Axarquía

shutterstock 58325680

Tusentals fastighetsägare i Axarquía-området (såsom i andra områden) får problem för att vissa bostäder har förklarats som olagliga. Men ofta ”är varje fall olika och det finns lösningar för många av dem” säkerställer advokat Ernesto Yagüe Sánchez, från firman Sánchez Solicitors i Nerja.
Mycket har skrivits och sagts om situationen kring tusentals bostadsägare med landsbygdsmark efter godkännandet av Andalusiens marklag i slutet av 2002. Den nya lagen innebar i huvudsak att det är omöjligt att bygga på mark ute på landsbygden med undantag för extrema fall. Däremot har det fortsatt att byggas under flera år och många utlänningar i de inre byarna i Axarquía har hamnat i komplicerade situationer. Det har talats om rivning, böter har dömts ut och det har även talats om legalisering. Förvirringen har varit, och är total. Ernesto Yagüe Sánchez förklarar varför:

 
”Godkännandet av marklagen 2002 gjordes emot de åsikter som de flesta små städerna hade oavsett var de stod politiskt. På många av dessa platser beviljades bygglov under många år, även i fall där det inte borde ha beviljats. Bristen på politisk förståelse och överenskommelser mellan Junta de Andalucía samt de lokala myndigheterna ligger bakom kaoset. Utan att förglömma uppenbar korruption”, säger advokaten.
I många fall under åren 2003 och 2004 lämnade kommunerna in projekt för byggandet av bostäder på landsbygdsmark för att få ett godkännande men Junta de Andalucía svarade inte och kommunerna beviljade tillstånden som grundats på dessa projekt. Därefter, när bostäderna var färdigbyggda, uppmanade Junta de Andalucía kommunerna att upphäva tillstånden som de tidigare beviljat. Ernesto Yagüe Sánchez som i över tio års tid behandlat dessa ämnen säger att det verkligen har funnits kafkanska situationer.
År 2012 öppnades en dörr då ett dekret godkändes av Junta de Andalucía till legalisering av 11 000 av de befintliga fastigheter (enligt vissa källor skulle det kunna nå upp till 20 000 fastigheter) som anses vara olagliga i Axarquía. Detta dekret övervägde i princip att legalisera bostäder i oskyddad landsbygd enligt ett antal förföranden inför kommunerna. Men väldigt lite har gjorts omkring detta. Advokat Ernesto Yagüe Sánchez insisterar:
 
”Delvis på grund av bristande politisk vilja och en del är bristen på medel för vissa kommuner. Sedan tar även varje kommun tag i problemet på olika sätt”.
Resultatet av detta kaos gör att det fortfarande finns en hel del osäkerhet och ovisshet. De fastigheter som är belägna på landsbygden kan från ett rättsligt perspektiv vara lagliga i många olika situationer. Det finns fastigheter som är helt lagliga. Det finns fastigheter som byggdes utan tillstånd men då sex år har förflutit (preskriptionstiden) kan de varken sanktioneras eller rivas. Sedan finns det byggnader som trots att de byggdes med bygglov kan ha sitt tillstånd i processen för annullering etc.
Det är nödvändigt att ta hjälp av en advokat som är van att hantera dessa frågor när man är redo för att köpa en bostad.
Det är grundläggande, säger Ernesto Yagüe Sánchez, att nå en slutgiltig lösning i detta eftersom osäkerheten och de olika sätten att agera från kommunernas sida påverkar rättshandlingar, investeringar och den ekonomiska utvecklingen i många små byar vars invånare till viss del är beroende av allt som bostadsförsäljningar medför. Lösningen på detta är fundamentalt beroende av politikerna men även bidrag och samarbete mellan alla berörda yrkesgrupper; notarier, advokater, fastighetsregistrerare, fastighetsmäklare m.fl.
För att Axarquía ska kunna utvecklas är en lösning på detta är nödvändig.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.