År 2019 ökade försäljningen av elbilar och hybridbilar med 176 procent och på den europeiska marknaden är Spanien på väg att nå en marknadsandel på 2 procent.


Plan Moves stödprogram

Mycket bakom den ökade försäljningen av elbilar i Spanien beror på att man kan få bidrag vid köp av elbil. Regeringen har upprättat ett program för lågemissionsbilar som kallas ”Plan Moves” (Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible). Genomsnittsåldern för den spanska bilparken är 12 år och syftet med Plan Moves är att påskynda utskiftningen av den gamla bilparken. Äldre bilar förorenar mycket och är inte lika trafiksäkra som nyare modeller.

Plan Moves sattes i verket 2019 med en budget på 45 miljoner euro. För 2020 har regeringen avsatt ännu mer, nämligen 65 miljoner euro, till bidrag. Dessa pengar ska, utöver att stötta vid köp av bilar, gå till utveckling av infrastruktur som bland annat nya laddstationer.

Så fungerar det

För att vara berättigad till bidrag ska du göra dig av med en bil som är minst 10 år gammal och du ska ha varit ägare till bilen i minst 12 månader. Bidragens storlek varierar. Som exempel: du kan få 1 300 euro om det nya fordonet har en räckvidd på upp till 12 km, och hela 5 500 euro i bidrag om räckvidden överstiger 72 km. Priset på fordonet får inte överstiga 40 000 euro, med undantag för rörelsehindrade samt barnfamiljer för vilka gränsen är 45 000 euro. För företag finns andra regler för bidrag, som t ex bidrag på 6 000 euro för köp av elbil för kommersiellt bruk. För större bilar och bussar uppgår bidragen till mellan 8 000-15 000 euro, och åldersgränsen för skåpbilar och lätta lastbilar ligger på 7 år.

De fordon som byts ut ska ha gått igenom EU-kontroll – ITV. Privata, företags- och offentliga instanser kan ansöka. Regeringen överväger även om de ska ta bort klausulen om att bilen som ska skrotas ska vara 10 år eller äldre, då flera människor kommer att ha en elbil som deras första fordon. En del motorcykeltyper kan eventuellt också komma att berättiga till bidrag. Bidragen i de olika regionerna baseras på invånarantal och ansökningarna behandlas lokalt.

Bilhandlare och tillverkare ger rabatter

Men det finns mer! Utöver det statliga bidraget ger tillverkare eller bilhandlare ofta ytterligare rabatt på priset. Ofta minst 1 000 euro. Flera ger även större rabatter. Bilhandlare kan ge information kring vilka fordon som berättigar till vilken hjälp och så hjälper de även till med dokumentation. För att ansöka om bidrag som privatperson ska du vara bosatt i Spanien samt inneha NIE-nummer. 

Stor spridning av laddstationer

De stora leverantörerna Endesa och Iberdrola har slutit avtal med flera stora rikstäckande kedjor om nya laddstationer till elbilar. Vanliga laddstationer och snabbladdare kommer att installeras minst var 100 km på landets huvudvägar och de kommer att täcka alla provinshuvudstäder i Spanien.

Endesas plan är att installera 8 500 laddstationer år 2023 medan Iberdrola siktar på 25 000 laddstationer för elbilar i Spanien innan 2021, både på offentlig plats och i bostadsområden. Iberdrola vill hjälpa till att främja övergången till hållbar mobilitet för att sakta ned klimatförändringarna.

Endesa och Iberdrola har för tillfället ett avtal med McDonald’s och livsmedelskedjan Carrefour om att installera bensinstationer på deras parkeringsplatser. Det har även slutits avtal med flera shoppingcenter, livsmedelsbutiker och tankstationer, bland andra Ballenoil.

Iberdrola och Ballenoil har skrivit under ett avtal om att installera snabbladdare till elektriska fordon på 110 bensinstationer i Spanien. Laddning kan göras genom att använda appen ”Recarga Pública de Iberdrola” som kan användas oavsett om du är kund hos Iberdrola eller inte. Med appen kan föraren av det elektriska fordonet hitta stationer, reservera plats samt betala kostnaden. Ballenoils kunder kommer att kunna ladda deras fordon i 20-30 minuter med elektricitet producerad från 100 procent förnybara och CO2-fria källor, och de kommer att ha originalcertifikat (GdO).

I skrivande stund har det redan installerats 20 snabbladdare på 50 kilowatt på bensinstationer i nio spanska provinser: Madrid, Barcelona, ​​Alicante, Toledo, Valencia, Cádiz, Sevilla, Valladolid och Asturien. Fler laddstationer installeras regelbundet.

För McDonald’s och Carrefours del kommer nya laddstationer först att installeras i Andalusien, inklusive Málaga, samt i Madrid, Valencia och Castilla-La Mancha.


10 orsaker till att välja elbil

1. Ingen registreringsavgift

2. 75 % lägre bilavgift

3. Minst 12-års levnadstid och mindre underhåll

4. Tillgång till begränsade områden för privatpersoner

5. Upp till 600+ km batterilevnadstid

6. Fler laddstationer

7. Gratis parkering eller rabatter på de flesta parkeringsplatser

8. Miljövänlig körning

9. Endast 0,50 euro per 100 km, till skillnad mot 11,20 euro för bensindrivna fordon

10. Tyst körning


De populäraste elbilarna i Spanien

1. Tesla Model 3

2. Nissan LEAF

3. MINI Cooper S E Countryman ALL4 

4. Mitsubishi Outlander PHEV.

Källor: Plan Moves, Iberdrola, Statista

Av Ingvild Mørkved

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.