EVENEMANGSDETALJER

februari 2, 2023

BOKNING OCH INFORMATION

Día de la Candelaria

Día de la Candelaria, kyndelsmässodagen, firas med att plocka “aulagas” (Genista scorpius) i naturen. Detta är en ärtväxt med taggar och gula små blommor. Det tillagas olika maträtter och görs strådockor, som bränns över eldar på kvällen.

Sök på En Sueco