EVENEMANGSDETALJER

november 13, 2021
– november 27, 2021

BOKNING OCH INFORMATION

Sång och musik med Monica Silverstrand

Sång och musik med svenska sångerskan Monica Silverstrand och Erik Grahn på gitarr, på restaurang Garum.

Sök på En Sueco