Att förebygga är framtiden

Förra året var vi på termografikurs i Washington DC. Det var en lärorik upplevelse, som vi gärna vill dela med er.   Omkring 350 termografer från hela världen hade samlats. Föredragspanelen var bred med flera inlägg från våra kinesiska, polska, amerikanska och sydamerikanska läkarkollegor. Det genomgående temat var: Hur termografin ingår i en samlad holistisk […]