Färst antal trafikolyckor under 2019

Förra året registrerades 1 098 dödsfall på de spanska vägarna. Det är 90 färre jämfört med 2018 och därmed är det historiens lägsta antal dödsfall på vägarna sedan man började föra statistik över detta 1960. År 2019 skedde 1 007 trafikolyckor i vilka 1 098 personer omkom och 4 395 skadades så pass att det krävdes sjukhusvård. Inrikesministeriet betonar […]

Markanta prisökningar på bostäder

Den ekonomiska tillväxten avtar men bostadspriserna i Spanien stiger. Speciellt i Andalusien steg bostadspriserna markant under förra året med prisökningar i Cádiz, Málaga och Sevilla steg priserna med 8,4 procent i Andalusien 2019 jämfört med året innan och siffran nationellt uppgick till 7,7 procent. Prisökningar ses tydligt i Málagaprovinsen och 2019 steg priserna i nästan […]