Nya tendenser inom undervisning

Hur vi människor lär och vad vi lär är en av de frågor som man tar upp i undervisningen i det nya århundradet.

Årtionden av studier tillåter innovativa metoder, som skapar vägen för utvecklingen av nya former för undervisning – och nya metoder som förbättrar viljan att lära och suga åt sig kunskap. De avantgardistiska erfarenheter, som exempelvis skandinaviska projekt har skapat, lägger grunden för vidareutveckling av undervisningsprojekt riktade till de första åren av undervisning.

Inte bara pedagogik
Undervisning handlar inte längre bara om pedagogik. Även psykologi, antropologi och till och med neurologisk vetenskap hjälper oss med att förstå utvecklingen av mänsklig kunskap.
Från vår tidigaste barndom, även som foster, påverkas vi av vår omgivning och vi börjar använda nätverket av nervceller som gör att hjärnan klarar av att lära, inte bara att överleva.
Idag vet vi att människan, förutom att få de grundläggande behoven som föda och värme tillfredsställda, har behov av aktiv, känslomässig stimulans som i förhållandet mellan en vuxen och ett barn ger utmaningar inom alla utvecklingsområden.
En tidig stimulans är alltså ett verktyg som kommer att skapa en aktiv, sund och dynamisk relation mellan de minsta och deras familj. På förskolan och dagiset ChiquiTin har vi under de senaste fem åren arbetat med fler än 800 barn och deras familjer utifrån den här filosofin, som är nytt för hela Andalusien.

Hjärnans nätverk
Vår kunskap lagras i hjärnan efterhand som vi lär eller upplever. Den här kunskapen bör komma från en blandning av lek, smek och leende från de professionella, som vidarebefordrar fascinationen som att leva och lära.
Den kunskapen, som sammanvävs, är lika unik som varje människa. Alla erfarenhet och upplevelse vi ger ett barn är noggrant planerat och bygger på det som barnet kan se och höra. Människan kan känna det vi upplever. Vi lär alla av rummet, musiken, poesin och konsten.
Vi tror att den kreativa människan dagligen lagrar upplevelser. Dessa är indelade i åtta grupper, som vi kallar "det stora mänskliga intellektet": språk, medvetenhet, rum/visuellt, introvert, samhörighet, logik/matematik, musik och kropp.

Förberedda för mer än matematik
Förutom att kunna räkna, läsa och skriva kräver världen som de små kommer att stöta på att de har förmåga att skapa, vara innovativa och att de kan lösa abstrakta och komplexa problem.
Det är därför viktigt att påbörja utvecklingen av barns intelligens och förmåga att lära från en mycket tidig ålder.

Av Bibiana Vargas, daghemmet ChiquiTin

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.