Utrymmet för rökare i Europa krymper. Irland, Norge, Italien och Sverige var bland de första länder som införde rökförbud på restauranger, barer och andra offentliga platser. I alla EU-länder finns dock någon form av bestämmelser för att skydda människor från passiv rökning och dess skadeverkningar. Reglerna varierar dock kraftigt från land till land. Nu vill EU intensifiera kampen mot rökningen och gå ett steg längre. Ett förslag finns att även förbjuda rökning utanför offentliga byggnader, på tågperronger, skolgårdar, friluftsarenor m.m.

I Spanien infördes i 2006 en lag som bl.a. innefattar ett totalförbud på arbetsplatser, både vid offentliga och privata företag, samt i alla offentliga inomhuslokaler. Små barer och restauranger får själva välja om de vill tillåta rökning, men om inrättningen är större än 100 kvadratmeter måste de ha en särskild, sluten avdelning för rökare med eget ventilationssystem. Tyvärr efterföljs lagen dåligt, då majoriteten av berörda barer och restauranger ej infört rökstopp.

Hälsorisker med rökning
Sedan många år har sambandet mellan rökning och sjukdom varit känt och närmare hundratusen vetenskapliga undersökningar har publicerats om rökningens skadeverkningar. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i snitt 7 år av förväntad livslängd. Cigarettrök innehåller drygt 4000 kemiska ämnen, varav fler än 50 är kända som cancerframkallande. I cigarettrök finns ämnen som är förbjudna i alla andra sammanhang som t.ex. nitrosaminer, kadmium och benzpyrener. Eftersom ämnena tas upp i blodet via lungorna förs de runt i kroppen och når ut överallt. Ju mer man röker och ju längre man hållit på, desto större är risken att drabbas av olika sjukdomar.
Det är vetenskapligt belagt att tobaksrökning kan orsaka lungcancer, cancer i andra organ, hjärt- kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL), Crohns sjukdom samt sår i magsäck och tolvfingertarm. Den ökar även risken för tandlossning, vissa former av syn- och hörselnedsättningar, ryggbesvär, impotens, benskörhet, minskad fruktsamhet hos både kvinnor och män, graviditetskomplikationer, missfall och plötslig spädbarnsdöd. Ja listan kan göras betydligt längre!
För vuxna icke-rökare är passiv rökning en riskfaktor för samma sjukdomar naturligtvis beroende på exponeringsgraden av tobaksrök. Det är välkänt att barn är särskilt känsliga för passiv rökning. Risken ökar att de får infektioner i luftvägar och öron samt astma och allergi kan utvecklas eller förvärras.

Att sluta röka
Tobak är den främsta dödsorsaken som går att förebygga. Varje år dör omkring 650 000 människor inom EU på grund utav rökning. Var tredje EU-invånare – omkring 170 miljoner – röker. Att sluta röka är den bästa insatsen man kan göra för att minska risken att drabbas av sjukdom. Det lönar sig alltid att sluta, eftersom risken ökar ju längre man har rökt i sitt liv.
De allra flesta rökare vill sluta röka och behovet av stöd kan variera. En sak verkar dock alla vara överens om enligt undersökningar – de vill få råd av sin läkare att sluta röka. Ofta kan motivationen öka hos rökaren om doktorn kan visa att rökningen orsakar negativa effekter på kroppen. Att påvisa för rökaren att lungfunktionen är nedsatt brukar räcka långt. Ett sådant fynd är nämligen en varningssignal på resan mot att utveckla kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL). Undersökningen utförs med så kallad dynamisk spirometri och är en av alla de undersökningar som ingår i en stor hälsokontroll vid Nordic Medical Clinic(se rutan). Så om Du vill sluta röka men saknar rätta motivationen – ring och boka tid för ett besök.


Hälsokontroll omfattas av ett besök och består av:

 • Blodprover (blodvärde, blodsocker, kolesterol, lever- och njurfunktion, infektionsprov-CRP, lever-och njurfunktion, prostataprov-PSA)
 • Stort EKG (12-avledningars)
 • Dynamisk spirometri(lungfunktionstest)
 • Analys av urinprov
 • Syn, längd och vikt
 • Blodtryck
 • Noggrann läkarundersökning
 • Inspektion av hudförändringar med s.k. dermatoskop
 • Undersökning av ev. sjukdomsproblem
 • Avslutande genomgång av resultat, protokoll, rådgivning och eventuell uppföljning.
 • Ev. receptförskrivning
 • F-Hb(screeningtest avseende tarmcancer).
   

Ring för ytterligare information på 952 521 500.

Av Dr Anders Carlsson, Nordic Medical Clinic, www.nordicmedicalclinic.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.