Korta nyheter februari 2011

Korta nyheter februari 2011

ETA:s tvetydiga förklaring till vapenvila

Den baskiska, nationalistiska vänstern, kallad Abertzale, som leds av Batasuna, partiet som förbjöds 2002, har uppmanat terroristorga-nisationen ETA att eklatera en permanent vapenvila. Orsaken till att uppmaningen från det för-modade politiska språkröret kom nu, var, att partiet, som regeringen nekar legalisering före en egentlig fredsförklaring, önskar att ställa upp till lokalvalet i maj, till vilken anmälningstiden löpte ut den 28 januari.
Det är inte bara Batasuna som har arbetat för fredsförhandlingar, utan det har också den internationella förhandlaren, sydafrikanska Brian Currin, och fyra vinnare av Nobels fredspris, inklusive Nelson Mandela.
ETA eklaterade vapenvila i september 2010, men de sa inte att den var menad som en permanent vapenvila.
En förklaring om ”permanent, generell och verifierbar” vapenvila kom alltså i januari. Hurra ropen lär dock vänta på sig, då eklateringen inte är villkorslös. Det, som terror-istorganisationen förbinder sig till, är en ”process mot ett avslut av den beväpnade kampen”.

Denna eklatering kan närmare tolkas som ett meddelande om, hur mycket det kommer att kosta regeringen och resten av landet att uppnå en slutgiltig och definitiv vapenvila, vilket enligt den baskiska terroristorganisationen är baskernas rätt till en självständig stat och att denna stat ska inklud-erar Navarra.
Batasuna har heller inte heller fått tillstånd till att kandidera i valet, liksom att det nya parti, som samma personer överväger att starta, förväntas att bli nekat.
Om det accepterades, skulle det betyda, att ETA återigen skulle få inflytande i den baskiska politiken, och att regeringen fortfarande skulle förhandla med gruppen. Och det, menar den tidigare medlemmen av Europaparlamentet och förre inrikesministern, baskern Jaime Mayor Oreja (PP), är just det som sker, skriver El País. Han är övertygad om att ETA och regeringen var överens om det senaste tillkännagivandet.
Hans åsikt stämmer inte överens med partiets.
Den senaste vapenvilan avslutades 2006 – efter att regeringen under ett par år hade försökt få till fredsförhandlingar – med bomben på Madrids flygplats Barajas, där två personer dödades.
Rättssaken mot Batasunas förra ledare, Arnaldo Otegi, där han tillsammans med sju andra är misstänkt för att ha startat partiet igen, men under ett nytt namn, är ännu inte avslutad. Han avtjänar sedan tidigare en dom för sina förbindelser till den baskiska terroristorganisationen.
Samtidigt har tre medlemmar av ETA dömts till sammanlagt 1 038 års fängelse för attentatet i maj 2010 i Álava, då en polis från Málaga omkom och 27 personer skadades när en bilbom sprängdes. Fyra poliser från Guardia Civil har dömts till mellan sex månader och fyra års fängelse för att ha torterat, kränkt och hotat två ETA-medlemmar, som stod bakom det nämnda attentatet på flygplatsen i Madrid, efter att de anhållits 2008.
Och bara några få dagar efter den så kallade ”eklateringen av vapenvila” anhöll Guardia Civil återigen en grupp förmodade terrorister, denna gång i Navarra, så i stort sett är vi tillbaka till var misären började för över 40 år och 829 människoliv sedan.

Flygvapnet förberedda att klara av flygledarnas arbete 2012
Befälhavaren i det spanska flygvapnet, José Jiménez Ruíz, tror inte att en situation som den som flygledarna skapade, då majoriteten av dem sjukanmälde sig precis före långhelgen i början av december, kommer att återupprepas.
Men, citeras han i tidningen El País, om det skulle ske, så kommer flygvapnet klara av att hantera situationen. Just nu kan de militära flygledarna bara klara av uppgiften under en begränsad tidsperiod, men så kommer situationen inte se ut länge till. Jiménez menar, att man redan 2012 kommer kunna förhindra det kaos som i december 2010 drabbade över 650 000 passagerare.
Idag har flygvapnet 280 flygledare, medan landets kontrolltorn är bemannade med 2 500 anställda. Men genom att utbilda nya inom flygvapnets regi, räknar han med, att man inom en period av 12 till 18 månader kommer att klara av att täcka behovet.
För stunden sker förhandlingar mellan luftfartsverket AENA och flygledarnas fackförening. Den 28 februari är satt som ny frist för en ny överenskommelse.

446 färre autonoma i Marbella

9349 invånare i Marbella är nu registrerade som autonoma företagare, och det betyder, att 446 personer har lagt ned sin verksamhet under det gångna året. Siffran kommer från arbetsministeriet och Seguridad Social, som har sett en minskning på 4,55 procent av avgiftsskyldiga i denna kategori i Marbella.
Att autonoma har det svårare än tidigare, skyller kritiker på höjda skatter och avgifter, minskad förbrukning och brist på finansieringsmöjligheter, skriver dagstidningen Diario Sur.
Procentuellt är det den största minskningen på kusten, större än i Málagastad, var 2,6 procent av företagen lades ned under 2010. I Málagaprovinsen är för närvarande 2 550 personer autonoma.

Dolorez Vázquez har ännu inte fått upprättelse
Dolorez Vázquez, som under år 2000 dömdes skyldig för mordet på Rocio Wanninkhof från La Cala de Mijas, som året innan hittades mördad, har ännu inte fått upprättelse.

Vázquez dömdes till 15 års fängelse, men ett och ett halvt år efter domen, tog britten Tony Alexander King på sig ansvaret, och Vázquez, som hela tiden hade förklarat sig oskyldig, släpptes fri. Hon skulle för sin tid i fängelset i Alhaurín de la Torre, var hon satt under totalt 17 månader, få en ersättning på 120 000 euro, medan hon själv krävde fyra miljoner euro.

Nu har justitie- och inrikesministeriet emellertid helt nekat till att utbetala en ersättning, då man menar, att det inte skedde något fel i rättssaken.
Dolores Vázquez har därför stämt staten, och saken ska nu upp i högsta domstolen.

Varg i bergen kring Madrid

Invånare på landsbygden i norra Spanien har under vintern sett varg komma allt närmare deras bostadsområden.
Det handlar främst om bergskedjan Guadarrama i Madridprovins-en, strax norr om huvudstaden. Här har den iberiska vargen setts flera gånger av jägare och skogsbrukare, som hävdar, att de stora djuren flera gånger har attackerat boskap, varför ägarna nu kräver ersättning. De har vänt sig till myndigheterna, som hittills har sagt att det är en försäkringsfråga, som det är i grannregionen Castilien La Mancha. Miljöorganisationer säger dock, att regeringen måste kliva in, efter som de frukt-ar att resultatet annars kommer att bli en ytterligare utarmning av den utrotningshotade vargen. Man har också sett varg i områden kring bebyggelser vid Ávila och Segovia.
Den iberiska vargen (canis lupus signatus) är unik. Den är lite mindre än sin europeiska släkting. Under 2002 uppskattade man att det fanns färre än 2000 vargar i Spanien, och mellan 300 och 400 i Portugal, och sedan dess har vargen varit fridlyst.
Ändå befaras det, att den sista vargen i Andalusien, närmare bestämt i Sierra Morena, nu har försvunnit.

Invånare i Nerja protesterar mot bristen av reningsverk

Nerja har som den enda stad längs Costa del Sol inte något reningsverk, en anläggning som skulle ha installerats för 40 år sedan. Saken fick i mitten av januari omkring 500 invånare att demonstrera, var man under parollen Depuradora ya, basta de mierda (reningsverk nu, det är nog med skit) krävde att anläggningen ska byggas så att avloppsvattnet kan renas innan det leds ut i havet.
Det är den största demonstrationen i modern tid i Nerja. Två tredjedelar av demonstranterna sägs ha varit utlänningar.
Det är möjligt att anläggningen kan installeras i år, men först ska man färdigställa en miljöundersökning, varefter det lämnas ut på entreprenad, till ett sammanlagt pris på 40,7 miljoner euro.

Nio procent färre omkomna i trafiken

Antalet offer i trafiken minsk-ade återigen under 2010, då nio procent färre omkom jämfört med 2009. Det var inrikesminister Alfredo Pérez Rubalcaba, som i januari presenterade statistiken som summerar antalet olyckor, skadade och omkomna på landets vägar. Totalt 1 730 personer dog på de spanska vägarna 2010, vilket är 9,1 procent färre än motsvarande siffra 2009, då 1 897 personer miste livet. De omkom i 1 548 olyckor. Omkring 8 000 personer skadades allvarligt, och också denna siffra har minskat då motsvarande antal 2009 var ca 9 000 personer.
”Det har varit ett uppmuntrande år, även om det fortfarande finns 1 730 orsaker till att fortsätta att arbeta med säkerheten på vägarna”, sa inrikesministern, som vid senaste regeringsombildningen också fick titeln vice stadsminister. Han sa dessutom att myndigheterna framöver kommer att fokusera på de ”mjuka” i trafiken; barn och äldre, cyklister och motorcyklister.
Under de senaste 10 åren har antalet omkomna minskat med 57,7 procent och därmed har man överstigit EU:s krav om att halvera antalet.

Färre invandrare – och större motstånd
Antalet icke-europeiska utlänning-ar med permanent uppehållstillstånd i Spanien föll under det gångna året med 6,5 procent, till under 2,4 miljoner.
I Madrid föll antalet med 13,5 procent, och i Valencia med nio procent. I Barcelona utgör utlänningarna från icke-europeiska länder fortfarande 20 procent av befolkningen. Marockanerna utgör den störta gruppen med 700 000 personer.
Omkring en tredjedel av alla utlänningar är arbetslösa, ca 10 procent fler än genomsnittet i landet, och just arbetsbristen i Spanien menas vara orsaken till att många har återvänt till sina hemland.
I Andalusien blir motståndet mot invandrare större och större. En nyligen gjord undersökning visar att 60 procent av regionens invånare anser att invandring är negativt.

Internet kommer till Rincón de la Victoria

Kommunen i Rincón de la Victoria har långt om länge valt att satsa på den nya teknologin och kommer nu sprida budskapet om stad-ens kulturella utbud via internet samt via utskickade nyhetsbrev.
Se mer på: www.culturalrincon.blogspot.com.
Staden har också fått en Facebook-profil!

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.