Korta nyheter mars 2012

Korta nyheter mars 2012

Arbetsmarknadsreformen: Fokus på uppsägning av medarbetare
Spaniens nya arbetsmarknadsreform, som antogs av regeringen den 10 februari, ska som förväntat göra det billigare och lättare för verksamheter att säga upp överflödig arbetskraft för att förbättra konkurrensförutsättningarna.
Här är en rad av huvuddragen:
*Fast anställda har hittills varit berättigade till 45 dagars lön per anställningsår i maximalt 42 månader som kompensation vid oberättigad uppsägning. Detta har nu reducerats till 33 dagars kompensation för maximalt 24 månaders lön.
*Verksamheter som kan bevisa att de inte har nått den budgeterade omsättningen under tre månader, kan reducera antalet medarbetare, vid detta tillfälle kommer de avskedade endast vara berättigade till 20 dagars ersättning under maximalt 12 månader.
*Tillfälliga anställningskontrakt kan framöver vara endast under maximalt 24 månader. Den tidigare, socialistiska regeringen införde denna regel, men suspenderade den igen genom en reform föregående år.
*Verksamheter, som anställer medarbetare mellan 16 och 30 år, kommer få ett avdrag på deras bidrag till seguridad social på upp till 3 600 euro under tre år.
Reformen innehåller dessutom nya verktyg för att hantera frånvaro och svart arbetskraft.
Utöver det kommer det att bli möjligt för uppsagda medarbetare att ha hela arbetslöshetsunderstödet på en gång, om de önskar bli självständiga. Den regeln gäller för män upp till 30 år och kvinnor upp till 35 år.
Reformen infördes som dekret och gäller från om med den 13 februari. Regeringen hoppas på att kunna bromsa störtblödningen av arbetsplatser, som just nu innebär att 5,3 miljoner arbetssökanden står utan arbete, vilket innebär en arbetslöshet på 22,85 procent.
Arbetsgivarförbunden CEOE och CEPYME välkomnade ändringarna och kallar dem ett steg mot en mer flexibel och effektiv arbetsmarknad.

Kärnkraftverket i Garoña ska inte stängas
Kärnkraftverket Santa María i Garoña (Burgos) kan fungera utmärkt i fem år till, det menar Spanien säkerhetsråd i kärnkraftsfrågor, Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Därför bekräftade industriministern, José Manuel Soria (PP), i mitten av februari att anläggningen kommer att fortsätta efter den 6 juli 2013, vilket är det datum som den tidigare PSOE-regeringen hade fastställt som stängningsdag för det gamla kärnkraftsverket.
Industriministern menar att Spanien, för närvarande, inte kan undvara några av de existerande energikällorna.
Santa María i Garoña togs i bruk 1971 och är Spaniens äldsta kärnkraftverk. Anläggningens ena reaktor är av samma modell som en av reaktorerna i Fukushima i Japan.

Domare Baltasar Garzón fälls i ett fall, ett annat lades ned
Få hade i sin vildaste fantasi föreställt sig att han skulle vara den första att fällas som skyldig i Gürtel-skandalen, som är en av landets största korruptionsskandaler, som innefattar politiker och verksamhetsfolk i Madrid, Castilien La Mancha och Valencia.
Men det blev Spaniens mest kända domare, Baltasar Garzón, som blev den första. I februari dömdes han till 11 års suspension samt att han förlorar sin titel som domare.
De sju domarna i högsta domstolen var eniga om att Garzón har överträtt lagen, då han beordrade avlyssningar av samtal mellan de misstänkta i Gürtel-fallet och deras advokater. Han menade att advokaterna var deras klienter behjälpliga med att undanhålla pengar, och efter avlyssningarna fann man också omkring 24 miljoner euro, som var insatta på schweiziska bankkonton, som tillhörde de anklagade.
En av de misstänkta politikerna, som tidigare var regionsledare i Valencia, Francisco Camps (PP), har just blivit frikänd i samma fall.
56-åriga Baltasar Garzón, som blev känd på allvar när han beordrade utlämningen av den chilenska diktatorn Augusto Pinochet, för brott mot mänskliga rättigheter, kommer troligtvis aldrig mer att arbeta som domare.
Domen möttes av upprörda känslor hos hans anhängare, varav många menar att högerkanten ville ha Garzón ur vägen, och med blandade känslor hos politikerna. Justitieministern Alberto Ruiz-Gallardón (PP) har sagt att regeringen ”respekterar” domstolens beslut, medan talesmannen för juridiska angelägenheter i oppositionspartiet PSOE, Julio Villarrubia, har sagt att hans parti ”är mycket bekymrat”.
Den nu före detta domaren har stått som anklagad i ytterligare två fall.
I den ena var han anklagad för att ha emottagit sammanlagt 1,2 miljoner dollars från fem större, spanska bolag, bland dessa Banco Santander, för att ha hållit en rad föreläsningar om mänskliga rättigheter på universitet i USA. I gengäld ska Garzón ha lagt ned fall mot bolagen. Det fallet kom han dock undan med i februari. Det beror dock inte på att han blev frikänd, utan orsaken är att den ansvariga domaren, Manuel Marchena, valde att lägga ned fallet då tidpunkten för anklagelsen mot Garzón hade överskridits med 25 dagar.
Domare Manuel Marchena hade redan den 27 januari dömt att Garzóns nedläggning av fallet mot Botín var helt laglig och följde allmän rättspraxis. Men samtidigt erkände han att Garzón trots allt inte borde ha tagit emot pengar från bankmannen eftersom detta kunde tolkas som muta. Här om dagen fick han så meddela att fallet är nedlagt.
Själv har Garzón hela tiden sagt sig vara oskyldig, det samma har bankens toppchef, Emilio Botín, gjort.
Nu återstår så det tredje och troligtvis det sista fallet mot Garzón. I detta står han anklagad för att ha överträtt den lag som ger amnesti till alla parter, som infördes efter avslutet av diktaturen. Istället lär han på vägnar av efterlevande satt igång undersökningar av fall kring människor, som försvann under inbördeskriget och den efterföljande diktaturen. Detta fall väntas fortfarande på ett domarbeslut. Garzón själv har sagt att han gjorde det som han ansåg var rätt, samt att han har ett ”rent samvete”.Ledare av offentliga bolag får vänja sig vid att tjäna mycket mindre

Spaniens regering är ännu inte färdig med att införa besparingar och nu är det ledarna av de ca 4 000 statsägda bolagen som får känna på sparkniven.
I mitten av februari beslutade regeringen att direktörerna i de större bolagen inte får tjäna mer än 105 000 euro per år, medan lönerna i de mellanstora och små bolagen ska begränsas till 80 000 respektive 55 000 euro.
Det innebär lönesänkningar på mellan 25 och 35 procent.
Redan under den förra regeringen, under José Luis Zapatero (PSOE) reducerades lönerna med i genomsnitt fem procent för samtliga inom den offentliga sektorn. De har inte höjts sedan dess.
Regeringen har dessutom påbörjat en undersökning kring vad landets 8 116 borgmästare
egentligen tjänar. Omkring hälften av dem får ingen lön för att utföra uppdraget, utan tjänar deras levebröd på andra sätt. Det rör sig främst om kommuner med färre än 1 000 invånare.
Den högst betalda är Barcelonas borgmästare, Xavier Trias (CDS), som har en årsinkomst på 109 309 euro, men även borgmästare i andra storstäder tjänar mer än 100 000 euro. Bland dessa finns Madrids borgmästare, Ana Botella (PP), som är gift med före detta statsministern José María Aznar. Varken Fuengirolas eller Marbellas borgmästare, Esperanza Oña och Ángeles Muñoz (båda PP), erhåller lön för deras arbeten som borgmästare, men dock för att vara medlemmar av det andalusiska parlamentet, Junta de Andalucía.

Tre barn födda för att rädda syskon
Tre barn, som utvalts som foster med syfte att bli donatorer till deras syskon, har just kommit till världen i Sevilla och Barcelona.
De tre nyfödda har blåst nytt liv i debatten om det moraliskt korrekta i att välja ut foster, en metod som i Spanien godkändes 2006. Hittills har endast ett fall varit känt, men nu har nyheten om tre donatorsbarn nått ytan med bara några få dagars mellanrum.
Den första, lilla Estrella, ska rädda sin bror, Antonio, som för tre år sedan fick diagnosen om en oerhört sällsynt benmärgssjukdom, känd som aplasia. Denna sjukdom ska nu märg från Estrellas ryggrad eller stamceller från hennes navelsträng bota.
I det andra fallet handlar det om ett par tvillingar, Noah och Leire, som dock att nyheten läckt ut först nu, kom till världen för 11 månader sedan för att rädda sin bror, Izan, som har en neurologisk sjukdom. Han fick märg transplanterad från den ena tvillingen i oktober, men läkarna önskar vänta minst sex månader innan de vill uttala sig om huruvida behandlingen har lyckats.

Falsk olivolja på marknaden
Polisen anhöll 19 personer som tillhörde ett nätverk av små företag som blandade olika matoljor och sålde det som olivolja.
Gripandena skedde i Córdoba och Jaén. De anklagade ska ha blandat palm-, avokado- och solrosolja från plantage som skulle framställa biodiesel, och sålt det som fin olivolja i både Spanien, Portugal och Italien.
De anhållna är även anklagade för att inte ha betalat cirka tre miljoner euro i IVA. 15 av dem är spanjorer, två är från Ecuador, en från Colombia och en från Italien.
Det har genomförts prover på den beslagtagna oljan och den är inte skadlig för hälsan.

Nu ska man kunna gifta sig och skilja sig hos notarien
Spaniens justitieminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) har lagt fram ett förslag om att man i framtiden ska kunna gifta sig och skilja sig – i de fall när båda parterna är överens – hos notarien. Som det är nu genomförs civila bröllop hos borgmästaren eller på ett domarkontor och skilsmässor vid domstolen, och det menar land-ets nya justitieminister är slöseri med domarnas tid.
Landets domstolar är överösta med arbete, men oavsett orsak väntar människor ofta i flera år på att få en sak behandlad och det skulle en lagändring kunna hjälpa till med, menar justitieministern Ruiz-Gallardón.

Den offentliga sektorn är skyldig en halv miljard åt privata verksamheter i Málaga
Privatägda företag i Málagaprovinsen har omkring en halv miljard euro till godo hos kommuner, Junta de Andalucía och staten. De verksamheter som har haft turen att få betalt för utfört arbete, som de gjort för myndigheterna, har fått vänta i genomsnitt ett år på att emotta betalning.
”Situationen är ytterst komplex och smärtsam”, säger ordföranden för arbetsgivarföreningen CEM, Javier González de Lara. Vidare förklarar han hur verksamheter förr kunde gå till banken med utestående räkningar och banken skulle låna ut det nominella beloppet, till dess att myndigheterna betalade. Så gör inte bankerna längre. Det finns ingen hjälp att få. ”Nada de nada”, beklagar Gonzáles de Lara.
Enligt CEM har omkring 10 000 små och medelstora företag i Málagaprovinsen stängt igen under de senaste två åren – omkring en tredjedel av dem på grund av utestående betalningar från myndigheterna.
I hela Andalusien lär myndighet-ernas skulder till privata verksamheter uppgå till tre miljarder euro.
González de Lara har inte velat berätta vem som är de västa be-talarna. De skruplerna har dock inte föreningen Asociación de Constructores y Promotores de Málaga och heller inte tidningen Málaga Hoy, som skriver att kommunerna är de som är värst. Speciellt Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Mijas och Rincón de la Victoria. Dock sägs Málagas kommun betala i tid.
En EU-regel säger att offentliga administrationer ska betala senast efter 40 dagar detta år, medan de ska betala efter 30 dagar 2013.

Marbella vill vänta med att lägga ny sand på stränderna
Kommunen i Marbella vill helst inte att det ska läggas ut ny sand på stränderna före påsk. Orsaken är att det mesta av sanden ändå blåses eller sköljs bort innan helgdagarna överhuvudtaget börjar.
Varje år distribuerar kustdepartementet, Oficina de Demarcación de Costas, som råder under miljödepartementet, i samarbete med kommunen omkring 30 000 kubikmeter sant på de mest förstörda sträckorna av de totalt 27 km strand. Normalt fördelas det första lasset med sand innan påsk, men ofta med de resultat som nämnts ovan.
Av denna anledning vill nu kommunen fördröja den första leveransen till maj, skriver La Opinión de Málaga.
Centralregeringen spenderar varje år omkring fem miljoner euro på att reparera stränderna i Málagaprovinsen. Men nu har Marbella alltså lagt fram önskemål om att förlänga säsongen genom att ge strandbarer och uthyrare av solstolar, vattensportutrustning etc. lov till att ha verksamheterna öppna 11 månader om året (bortsett från mellan 15 december till 15 januari). Då skulle det ju också vara relevant att stränderna var i ordning.
Junta de Andalucía har ännu inte godkänt förslaget om en längre ”sommarsäsong”.

Landningsbana på flygplats utan flyg ska breddas
Flygplatsen i Castellón, som blev färdigbyggd för ett år sedan, men som fortfarande inte sett ett enda flygplan, uppfyller inte normerna. Det rör sig om områd-et vid slutet av landnings- och startbanan, där flygplanen ska kunna vända. Enligt La Vanguardia beror det på ett räknefel.
Ordföranden för flygplatsbolaget Aerocas, Carlos Fabras, som även står i rampljuset på grund av korruptionsanklagelser, erkänner,
att den inte uppfyller statens säkerhetskrav. Han säger: ”Vändplatsen anlades mycket snabbt och den är inte i ordning, så det har beslutats att den ska grävas upp och läggas på nytt”.
Flygplatsen har hittills kostat 155 miljoner euro. Det har ännu inte offentliggjorts hur mycket det kommer att kosta att bredda banan, eller när man förväntar sig att det första flygplanet ska landa.

Vintern förstör grödor
Den sibiriska kylan som bet tag i Spanien i februari, har även lämnat efter sig förstörda grödor.
Den lägsta uppmätta temperaturen i Málagaprovinsen visade denna gång på -8,2 grader i Antequera. Kylan har drabbat potatis, kål och kronärtskockor, samt citrusfrukter, avokados och mangos. Och det är inte bara i inlandet och på högre belägna platser, som just Antequera och Ronda, som vintern har skadat skörden, utan även längs kusten. T ex i Vélez-Málaga har flera områden drabbats av frost.
Hur stora konsekvenser det handlar om vet man inte ännu.
Olivträden ska klara av frost, dock kan nyplanterade träd ha svårt att klara kyla. Lantbrukarna är dessutom oroliga för sädesskörden, som lider pga. för lite regn.

Låt det bli ljust
Låt det bli ljust, eller någonting i den stilen, lär Marbellas borgmästare, Ángeles Muñoz (PP) ha sagt. I alla fall så tändes vägbelysningen på sammanlagt 15 km av landsvägen A-7 förra månaden.
Belysningen av vägen i kommunen har annars varit nedsläckt i två månader. Det beror på att kommunen fram till dess hade betalat elräkningen, medan det i själva verket borde vara staten som åtar sig denna utgift. Men, har man insisterat i det aktuella ministeriet, Fomento, det finns inga regler som säger att det ska vara belyst. Det slutade så i den debatten, och inte bara i Marbella, utan även i Mijas, Fuengirola, Torremolinos och Manilva valde kommunerna att säga upp avtalen med elbolaget, varefter vägarna har varit mörklagda.
Ángeles Muñoz har i februari varit i Madrid, där hon träffade regeringen, som tillskillnad från förr har samma partifärg som hon. Efter det tog hon beslutet om att återigen betala de ca 170 000 euro om året som det kostar att belysa de 15 km av vägen, dvs. sträckan mellan San Pedro och Nueva Andalucía, samt mellan Marbella stad och Las Chapas.
Hon nekar dock att det ska ha att göra med att både kommunen och centralregeringen nu är konservativa.
”Det är ett beslut som vi har kommit överens om för att ta vårt ansvar och tillmötesgå invånarnas önskemål. Det har ingenting att göra med att ministeriet nu har en annan politisk färg”, citeras Muños i tidningen Málaga Hoy. Dessutom insisterar hon på att kommunen i fortsättningen kommer arbeta på att få Fomento att betala räkningen. Det råder fortfarande tvivel på vem som ska betala för belysningen av andra platser i kommunen, bl.a. i och omkring tunneln.
Ingen av de andra kommunerna har ännu tagit ett beslut om huruvida de kommer att ta på sig att betala elräkningen för belysningen.

Och det ska komma från det konservativa
Spaniens hälso -, social – och jämställdhetsminister, konservativa Ana Mato kommer att införa likalön.
Idag tjänar spanska män i genomsnitt 20 procent mer än deras kvinnliga kollegor som utför samma arbete. Det har den socialistiska regeringen, som avgick före årsskiftet, efter nästan åtta år vid makten, inte gjort någonting åt, men det planerar nu Ana Mato från PP att göra.
Nu ska ett projekt sättas i gång, med vilket man ska peka ut de svagaste områdena, informera om problemen och uppmuntra verksamhetsledare att ändra förhållningssätt, samt därefter kommer det att införas sanktioner och böter mot de verksamheter som inte följer de nya reglerna om likalön.
Utöver det kommer hon att införa kontroll med pengainstitutionerna, som hon menar, tvekar mer med att ge kredit till kvinnliga företagare än till de manliga.
Projektet har ännu inte godkänts av den samlade regeringen, varför heller inget datum har sats för en eventuell start för projektet.

Världens äldsta konstverk i Nerja
Världens äldsta konstverk kan mycket väl vara grottmålningarna i Nerja. En grupp forskare, ledd av arkeologen och professorn vid universitetet i Córdoba, José Luis Sanchidirián, menar nu att målningarna kan vara mer än 42 000 år gamla. De spanska forskarnas resultat bekräftas av en 14-datering genomfört på universitetet i Miami, var de amerikanska forskarna har kommit fram till en ålder på mellan 42 300 och 43 500 år. Om det stämmer är alltså grottmålningarna de äldsta konstverken i världen. De förmodas föreställa sälar.
Utöver det är det enligt de spanska forskarna kanske inte våra förfäder, homo sapiens, som har målat dem, utan i stället homo neanderthalenisis. Bara det är revolutionerande, eftersom vi lägger anspråk på alla framsteg och närmast ser neandertalarna som lågtstående djur.
Måleriernas ålder och upphovsmän är fortfarande välbegrundade hypoteser som forskarna hoppas kunna bekräfta. Men det kräver mer arbete och just nu har det stoppats på grund av avsaknaden av ekonomiska medel.

Varje år överlever hundratusen nya cancerpatienter i Spanien
Varje år överlever omkring hundratusen nya cancerpatienter i Spanien. Sedan 1990-talet har det skett en enorm framgång och medans endast 54,6 procent av kvinnorna överlevde förr är det nu tal om 59 procent. Procentsatsen för män har stigit från 44 till 49,5.
Man räknar med de patienter som har överlevt minst fem år från det att de fick sjukdomen diagnostiserad. Dödligheten bland män som beror på denna sjukdom minskar nu med 1,3 procent per år, bland kvinnor en procent. Man talar naturligtvis om hela befolkningsgruppen.
Framgången tillskrivs forskningen inom medicin och teknologi samt tidig diagnostisering. Dessvärre räknar man dock med att fler människor kommer att drabbas av cancer, i Spanien är det ca 1,5 miljoner som har sjukdomen.
Patientföreningen Grupo Sepañol de Pacientes (GEPAC) har påmint om att en av tre män och en av fyra kvinnor drabbas av cancer förr eller senare i livet, och att då ca hälften överlever finns det behov av mer resurser för att hjälpa dem både fysiskt och psykiskt.

Arkeologiska utgrävningar har öppnats i San Pedro
De arkeologiska utgrävningarna vid Vega del Mar i San Pedro de Alcántara öppnades i februari för allmänheten. Här kan man se resterna av en 1 500 gammal basilika och en nekropolis med omkring 200 gravstenar.
Framöver kommer den att vara öppen varje fredag kl. 11.00 – 13.00.Farväl till känd restaurang i Torremolinos

Under de senaste 20 åren har McDonald’s bidragit till att forma en av de mest centrala platserna i Torremolinos, nämligen Plaza Costa del Sol. Nu har dock den amerikanska hamburgerkedjan stängt och på en skylt på dörren hänvisar man till den närmaste McDonald’s, som ligger i Benalmádena.
PSOE, som är i opposition i kommunen har beskyllt stadsrådet, som leds av PP, för stängningen. När torget renoverades för 10 år sedan gav inte kommunen tillstånd att placera bord och stolar på torget, och det menar PSOE har begränsat restaurangens omsättning.
Enligt Málaga Hoy kommer lokalen kanske att hyras av en känd klädkedja.Fransk tecknad film väcker känslor

Franska sportkommentatorer och andra misstänksamma eller missunnsamma element har tidigare gett uttryck för misstanke om att flera spanska sportmänniskor har dopats för att uppnå de många, fantastiska resultaten.
Domen mot den spanska cyklisten Alberto Contador har nu fått fransmännen att gå helt upp i taket och Canal+ har även producerat en rad tecknade filmer kallade ”Spanska idrottare. De vinner inte av tillfälligheter”. Det är ironiskt tecknade filmer med Alberto Contador, Pau Gasol och Iker Casillas samt den senaste, föreställande Rafael Nadal, som kissar i bensintanken på sin bil, varefter den når hastigheter på flera hundra kilometer i timmen. Ordföranden för det spanska tennisförbundet (RFET), José Luis Escañuela, har meddelat, att man kommer att anmäla den franska TV-stationen.

Correbous ska fortfarande vara tillåtet i Katalonien
Dubbelmoral visar sig vara dubbelt så bra som moral i Katalonien.
Här har myndigheterna förbjudit tjurfäktning, för vilket regionen har vunnit en massa poäng hos djurvänner och andra människor med allmänt sunt förnuft. Den 24 september 2011 hölls så den sista tjurfäktningen i Katalonien, mer precist på El Monumental i Barcelona. Det lite trista med förbudet var dock att det uppenbarligen inte infördes för att skydda tjurarna, utan mer som en protest mot allt som är spanskt. Det fick PP att hävda att förbudet stred mot författningen. Men förbudet kan endast tolkas som en symbol på katalansk nationalism, då det inte inkluderar de tjurrusningar som kallas correbous.
Det finns flera varianter. I den mest populära knyter man fast halm, eller till och med fyrverkerier, på tjurens horn och tänder eld på det, vilket naturligtvis skrämmer djuren, men som även resulterar i fysiska skador som brända ögon. I en annan jagar man djuren till en kaj, var de så faller i vattnet utan att kunna simma.
Det finns dock inga utsikter om att dessa rus kommer att förbjudas. Nu vill lokalregeringen, ledd at CiU och Artur Mas, som annars var motståndare till tjurfäktningen förra året, införa en ny regel. Enligt partiets förslag ska correbous vara tillåtet i de städer som kan bevisa att traditionen har funnit i samband med stadens festvecka i minst 50 år, som om det skulle göra helvetet för tjurarna mer uthärdigt.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.