Vad går du och tänker på just nu? Birgitta Sjöberg

Vad går du och tänker på just nu? Birgitta Sjöberg

Namn: Birgitta Sjöberg
Född: På 40-talet
Familj: make, barn och barnbarn
Bor: Nerja
Gör: Pensionär, engagerad som
kulturansvarig inom AHN-Nerja.

Hej Birgitta, berätta kort om dig själv.
Jag är pensionär sedan 2008. Sedan dess har jag bott och är skatteresident i Nerja, tillsammans med min man Sven. Mitt val till att bo i Spanien när jag skulle bli pensionär inträffade redan år 2000. Jag förälskade mig i landet vid ett besök hos en väninna som bor i landet. Innan dess hade jag sett Spanien som ett charterland, men när jag kom hit, och till Nerja, sa det bara klick.

När jag flyttade hit blev jag invald i styrelsen för AHN-Nerja som programansvarig. Men sedan min man blev ordförande i föreningen, och jag inte tycker att man ska vara två från samma familj i en styrelse, är jag idag bara kulturansvarig inom AHN. Det tycker jag är jätteroligt.
I grunden är jag civilekonom med juridik och hela mitt vuxna liv har jag haft olika chefsposter på olika företag.

Jag är nyfiken och tycker om kunskap, någonting jag hoppas ha med mig hela livet, bl.a. vill jag lära mig mer om Spanien, inte minst om den historiska och kulturella sidan. T ex tycker jag att det är intressesant att se hur svenskar och spanjorer beter sig i olika situationer, t ex i köer; svenskar är knäpptysta och är noga med att alla ska stå i en rak kö medan spanjorer har en tendens till att börja tala högt med varandra. På banken t ex, där behöver inte kön vara rak, man håller bara reda på vem som är före en själv, sedan spelar det ingen roll var någonstans man står eller sitter.

Vad upptar dina tankar mest för tillfället?
Jag är väldigt intresserad av EU, ekonomi och sakerna runtomkring. EU tycker jag är någonting väldigt positivt och jag hoppas att EU får det att fungera i medlemsländerna. Jag hade hoppats på att man från början hade haft mer kontroll på medlemsländers ekonomi, även innan de blev medlemmar i EMU. Då hade man kanske kunnat undvika den nuvarande ekonomiska krisen.

När det gäller Spaniens ekonomi anser jag att tidningsnyheterna i Sverige ibland blandar ihop begreppen så att siffrorna blir missvisande. T ex om man tittar på EU-ländernas offentliga bruttoskulder i procent av BNP för 2011 ligger Spanien bättre till än många andra länder bl.a. Portugal, Frankrike, Storbritannien m fl., men detta lyfts inte fram. Istället blandas det ihop med ländernas budgetunderskott, som i Spanien är mycket högt, men i samma nivå som Storbritannien och Grekland, dessutom är Irlands budgetunderskott högst.

En annan siffra som man bör titta på är inkomstskatterna. Danmark och Sverige tävlar, som känt, om att ligga högst i skatteligan och i Spanien är skattetrycket jämförelsevis lågt. Här finns utrymme för den Spanska staten att göra förändringar.

Det är mycket sådant jag tänker på just nu. Samt att vi måste ta hand om våra jordar, odla som man gjorde förr, när man lät jord-arna vila emellanåt dvs. mer ekologiskt.

En sak som fått rubriker nu under en tid är diskussionen om osäkerheten i spanska banker och röster har sagt att man bör förflytta sina tillgångar till utländska banker. Vad har du för funderingar kring detta?
När det gäller Bankia så kan jag tycka mycket, men det finns bankgaranti på insatta sparpengar. Sedan så blir jag väldigt upprörd över de högt uppsatta chefernas stora avgångsvederlag/bonusar, det finns ingen klokhet i det alls, framför allt inte om de har misskött sina jobb.

Privat och via AHN-Nerja m.m. är min man och jag kunder i tre banker. För bara några dagar sedan hade vi ett möte i vår bank med vår bankman, då vi bad om att få en presentation om bankens ekonomi, bl.a. för att se hur mycket som finns investerat i byggsektorn m.m. Vi fick en tydlig presentation och vi känner förtroende för den banken. Jag kommer inte flytta mina pengar från den banken. Vi har även en bank i Sverige.
Men man bör vara noga och ta reda på fakta om den bank man väljer.

Det har föreslagits, som ett led i att få Spanien ut ur krisen, att landet bör återta sin gamla valuta. Vad anser du om det?
Det tror jag inte på, inte ens att det diskuteras, mer än i media. Dessutom tror jag inte att det skulle leda till någonting positivt. Jag ser klara fördelar för alla att ha euro, t ex för småföretagare inom EU, som tack vare euro kan importera och exportera utan att vara oroliga för valutaförändringar.

Ytterligare led i krisarbetet är reformer kring sjukvård, skola och arbetsmarknaden. Har du följt med i diskussionerna?
Gällande vården har jag aldrig förstått att man tillåtit vårdturism. Är man å andra sidan resident och betalar skatt i landet ska man ha samma villkor som spanjorerna och ha rätt till bra sjukvård. Akutsjukvård ska vara till för alla. Det är viktigt med bra sjukvård och om man måste göra åtstramningar inom vården så bör man ta ut en avgift för alla läkarbesök, som i Sverige, men låta livsnödvändig medicinering vara gratis. Min erfarenhet av vårdsystemet i Spanien är att det fungerar bra, att läkarna är duktiga och tänk hur lätt det är att boka tid på Internet utan att behöva vänta och köa, och snabbt går det.

När det handlar om skolan anser jag att man inte får dra in några medel alls. Barnen är viktigast och åtstramningar här är en björntjänst för framtiden.

Arbetsmarknadsreformen är en kontroversiell fråga. Kanske uppfattas jag hård. Jag har forsk-at i småföretagande i Sverige och sett att det är viktigt att skapa arbetstillfällen. Som ex kan vi fundera över effekterna av tidigare regler här i Spanien. Säg att ett företag med 25 anställda får en stororder över tio år och måste nyanställa ytterligare 25 personer för att klara av den. När ordern sedan är levererad får företaget inga fler stororder och har plötsligt för många anställda. Finiquiton enligt det gamla systemet, säg att företaget behöver säga upp tio personer som varit anställda i 10 år med en månadslön på 3 000 € inkl. sociala avgifter per person, blir då ca 600 000 € totalt. Detta säger sig självt att det blir svårt och att mindre samt medelstora företag inte kan överleva med så stora extrakostnader. Många i Spanien löser problemet genom att bara anställa personer i högst sex månader. Sedan blir den anställde arbetslös och hamnar i statistiken för att efter några månader bli återanställd.
Med gårdagens regler var arbetsmarknaden stelbent och arbetsgivare vågade inte fast-anställa människor. Den nya reformen, med 33 dagars kompensation för maximalt 24 månaders lön och 20 dagars ersättning under maximalt 12 månader om arbetsgivaren kan påvisa arbetsbrist, kommer underlätta för dem som står utan arbete, men anställda har fortfarande ett bra skydd mot uppsägningar.

Vad har du för fortsatta sommarplaner?
Min man och jag ska till Sverige och hälsa på vänner, barn och barnbarn vilket jag ser fram emot. Den svenska sommaren är underbar.

Vad gör dig mest glad för tillfället?
Mycket! Bl.a. att bara sitta på vår terrass här i Nerja och titta ut över Medelhavet. Det är väl lycka.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.