BodyTalk – hjälper kroppen att själv behandla och förebygga människans skavanker

BodyTalk - hjälper kroppen att själv behandla och förebygga människans skavanker

Dela

BodyTalk är en underbar, ”enkel”, medvetenhetsbaserad behandlingsform. ”Enkel” då man utan någon som helst form av vitrocks-överlägsenhet (oavsett hur välmenat det än må vara) låter kroppen själv berätta vad det är som är fel, och inte allra minst varför. Vem har inte sökt läkare pga. t ex smärta i benen? Och efter otaliga undersökningar och dyra tester fått diagnosen: Ont i benen.
Som BodyTalker ställer jag ingen diagnos, kommer inte med prognoser eller trycker ned behandlingsplaner med kurer, regler, förbud och påbud över mina klienter. Däremot lär jag dem att lyssna på deras egen kropp, så att de kan förebygga och läka – precis så som det var tänkt när människan skapades. ”Det kan jag inte lära mig”, tänker du kanske. Jo, det kan du – du gör det redan i viss utsträckning. Tänk bara på kedjereaktionen som din kropp sätter igång om du skär dig i fingret… blodflödet stoppas, det koagulerar, smärtan och chocken avtar, såret rensas av immunförsvarets soldater, läkandet går i gång och ärret blir fint och nästan osynligt. Vi föds alla med denna förmåga, men pga. livsstil och alla de stressfaktorer som den moderna människan utsätts för, bryts viktiga kommunikationsvägar i kroppen vilket leder till att vår förmåga att läka oss själva börjar svikta.

Sjukdom uppstår
De flesta åkommor orsakar kommunikationsstörningar mellan kroppens delar, organ, körtlar, nerver, celler etc. Allt i vår kropp och våra sinnen hänger samman i ett nät av möjligheter, som relaterar till och är beroende av varandra i trillioner av symbioser, som gör våra kroppsfunktioner optimala. När kommunikationen störs av t ex uttorkning, virus, blockering i blod-, lymf-, nerv- eller energibanor, emotionella trauman, stress eller annat, kan det resultera i åkommor som allergier, hormonell obalans, matsmältningsproblem, fobier, fibromyalgi, eksem, depression eller trötthet, vilket, om tillståndet ignoreras, kan leda till mycket allvarliga, livshotande sjukdomar som t ex cancer.
Som BodyTalker kan jag, genom att länka de element, som har prioritet i klientens kropp, återetablera kommunikationsvägarna, skapa balans i systemen och aktivera kroppens medfödda förmåga att läka sig själv.

Att arbeta med medvetenhetsnivåer
BodyTalk är baserat på medvetande då det bygger på att djupligganden teman tas upp till det medvetna planet – ganska lätt då det observeras av BodyTalkern, som alltså arbetar med kroppen på både det medvetna, undermedvetna och energimässiga planet. Utmaningen är nämligen att vi inte alltid vet att vi har en sjukdom, eller att någonting är på gång. Men det är vår medfödda intelligens, som huserar i det svåråtkomliga undermedvetna, som vet, om vi t ex är uttorkade, även om vi dricker mycket vatten, den vet hur den ska skicka ett angrepp på ett virus, som ingen känd medicin idag kan kurera, och på bakteriella patogener, som vi slår ihjäl med antibiotika – tillsammans med de alla goda och livsnödvändiga bakterierna…
BodyTalk kan även verka mycket förlösande och hjälpa klienten att släppa taget om gamla händelser, känslor, vanor etc. som sitter fast i kroppen och skapar förvirring. Det handlar inte om psykoterapi. Det handlar nämligen inte om att klienten ska återuppleva en traumatisk upplevelse ytterligare en gång – eller dela den med behandlaren. Precis som att vi inte öppnar soppåsen och börjar rota runt i den på väg till sopcontainerns, elimineras aktiva minnen ganska enkelt från kroppen, och lagras istället som okomplicerade passiva minnen, som inte längre kan skada oss, eftersom den känslomässiga laddningen är borta.
De flesta förvirringar som övertygelse, tankemönster, åsikter och stress skapas i hjärnan, och även konventionell medicin har erkänt att emotionellt bagage har monumental betydelse för vår fysiska och mentala hälsa. Dessvärre vet våra medvetna hjärnor sällan att det finns fångade känslor i oss. Men det vet vår medfödda intelligens, och det är den som jag som BodyTalker hämtar information från.

En BodyTalk-session
Du blir hjälpt till att komma i balans genom att skapa medvetenhet av och fokus på de unika behov som du och din kropp har. Ofta äger det upplösningen rum både genom erkännandet och insikten som skapas under sessionen, och genom de mer subtila energimässiga förändringar som skapas i kroppen medan behandlingen pågår.
Min yngsta klient är ett foster och den äldste är 94 år. Jag har klienter som är allvarligt sjuka och andra som kommer för att BodyTalk sätter fart på den personliga utvecklingen – så ja, BodyTalk kan hjälpa alla, oavsett om du kan nicka igenkännande till ovanstående ”problem” eller ej, då det generellt optimerar kroppens förmåga att läka och koordinera sig själv.

En BodyTalk-session varar mellan 45 minuter och en och en halv timme och klienten är hela tiden fullt påklädd. Sessionen inleds med ett kort samtal om hur du har det, men i övrigt låter jag din kropp berätta, vad den prioriterar. Helt fri från övertygelser, förutfattade meningar om vad som är fel, förväntningar och önskningar förbinder jag mig med din kropp genom att lägga en hand på din överarm, som på så sätt blir till min event horizon, varifrån jag med hjälp av en helt fantastisk, genomarbetad metod och procedur (utvecklad av den australiska kiropraktorn, akupunktören och filosofen John Veltheim) avläser din kropps och dina sinnens aktuella tillstånd och identifierar de grundläggande orsakerna till problemen. När koppens prioriterade insatsområden har hittats utför jag några enkla tekniker som med det samma sätter igång kroppen med att omdirigera fokus till de prioriterade områdena, så att en förändring kan ske och lagras i din kropp.

Efter en behandling känner sig de flesta väldigt avslappnade och väl till mods. För en del klienter har akuta smärtor/symptom försvunnit under sessionen, medan andra upplever detta skifte först när kroppen haft några dagar till att bearbeta det som satts igång. En del gånger snurrar kugghjulen ett helt varv under den första sessionen, medan jag andra gånger upplever att ett litet kugghjul kanske börjar röra sig lite grann, och så nästa gång lite mer, innan det tillslut får det stora hjulet att snurra. Det värsta som kan ske under en BodyTalk-session är, absolut ingenting.
Det är människan, inte åkomman som ska behandlas, och några gånger är klienten inte redo att släppa taget under den första sessionen, men ett litet lager måste skalas av, och för en del människor med en kronisk sjukdom, kan en förbättring på små 20 % vara en väsentlig förändring. 

Du är välkommen att kontakta mig för ytterligare information och för tidsbokning på tel. 607 62 91 06.
Du kan även läsa mer om BodyTalk på: www.bodytalksystem.com.

Av Helle Espensen, Certified BodyTalk Practitioner

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.