shutterstock 127599890
Spanska skatteverket införde förra året en lag som säger att alla som är skattskyldiga i Spanien (bolag och individer) (dvs. skatteresidenta i Spanien) ska rapportera sina tillgångar utanför Spanien på en speciell blankett. Denna blankett heter 720 och finns endast på internet. Rapporten avser tillgångar per den 31 december 2013. Blanketten kom ut för ett år sedan. Du som deklarerade blankett 720 förra året behöver bara göra det i år om endera gruppens tillgångar ökat med 20 000 euro eller om något konto har avslutats. Blanketten ska vara spanska skatteverket tillhanda senast den 31 mars 2014. Du som numera har tillgångar över 50 000 euro eller om du flyttat till Spanien under 2013 och har tillgångar utanför Spanien över 50 000 euro måste nu fylla i blanketten. Tänk på att det endast avser information och medför ingen skatt att betala.
 
Dina tillgångar utanför Spanien delas in i tre grupper:
 • Bankmedel
 • Värdepapper
 • Fastigheter
Om dina tillgångar uppgår till mer än 50 000 euro i endera gruppen ska samtliga tillgångar hänförliga till denna grupp rapporteras. Om du har ett bankkonto i Sverige med 40 000 euro och värdepapper hos t ex Avanza värda 30 000 euro behöver du inte tänka på denna rapport eftersom ingen grupp överstiger 50 000 euro. Men om du har ett bankkonto i Sverige med ett saldo om 30 000 euro och ett konto med ett saldo om 40 000 euro måste du fylla i alla bankkonton du äger eftersom summan av dina bankkonton överstiger 50 000 euro.
Följande information behövs för att kunna fylla i blanketten:
Bankmedel:

 • Namn och adress till banken inklusive bankkontorets postnummer.
 • Kontonummer inklusive IBAN och Swift.
 • Saldo per den 31 december 2013 samt om möjligt genomsnittligt saldo sista kvartalet 2013.
 • Vid gemensamt konto behövs uppgift om din ägarandel.
 • Om något konto utomlands avslutats 2013 behövs slutsaldot och datum för avslut.
Värdepapper (inklusive obligationer, truster, försäkringar, investeringar):

 • Namn och adress på investeringen (t ex Avanza eller där tillgången finns) inklusive postnummer.
 • Inköpsdatum.
 • Inköpspris.
 • Antal ägda aktier och ägarandel.
 • Värde den 31 december 2013 samt om möjligt genomsnittligt värde sista kvartalet 2013.
 • För tillgångar avyttrade under 2013 behövs inköpsdatum och inköpspris samt försäljningsdatum och försäljningsvärde.
Fastigheter (inklusive bostadsrätter, mark, sommarstugor etc. utanför Spanien):

 • Fastighetens adress inklusive postnummer.
 • Uppgift om fastigheten är belägen i tätort eller landsbygd.
 • Inköpsdatum.
 • Inköpspris.
 • Ägarandel om ni är fler delägare.
 • Om fastigheten avyttrats under året behövs uppgift om inköpsdatum och inköpspris samt försäljningsdatum och försäljningspris.
Dessa uppgifter behövs per person. Makar räknas i detta fall som två personer. Som nämnts ovan ska alla skatteresidenta fysiska personer i Spanien samt spanska företag som äger tillgångar i endera gruppen utanför Spanien överstigande ett totalt värde om minst 50 000 euro senast den 31 mars 2014 rapportera dessa värden på blankett 720. Men observera vad som sagts ovan. Du som rapporterade blankett 720 förra året behöver nu bara rapportera om endera gruppens tillgångar ökat med mer än 20 000 euro eller att något avslutats under 2013 (t ex ett bankkonto, fastighet försåld, aktiedepå har avslutats).
Om rapport inte inkommer till spanska skatteverket senast den 31 mars 2014 riskerar du att per grupp få betala 10 000 euro i straffavgift. Böter utgår även med stora belopp om felaktiga värden rapporteras.
Tänk på att denna rapport inte medför någon skatt utan kommer förmodligen samköras med annan tillgänglig information som skatteverket har om dig. Vid differenser kommer du att bli kontaktad. Vi vet att det svenska skatteverket informerat sina spanska kolleger om de innehav och ägande av svensk fastighet som svenskar boende i Spanien har.
Hur vet man om man är skatteresident i Spanien? Det finns flera olika sätt. Det vanligaste är att man är skriven i Spanien, äger en bostad för permanentboende samt att man deklarerar sina inkomster i Spanien. Den som bor minst 183 dagar i Spanien per år torde vara skatteresident i Spanien. Skatteverket kan även komma med argument som att barnen går i skola i Spanien, du spelar golf regelbundet på din hemmabana som skatteverket kan upptäcka via kontroll av starttider. Man kan vidare argumentera att din bostad använts permanent pga. energiförbrukningens storlek.
Denna artikel har författats av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella. Du kan nå Bo på tel. 952 82 82 52 eller via e-mail: bosse@globalaccounting.es.
Av Global Accounting

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.