BodyTalk – om diagnoser och medicin
 IMG 4509
 
Jag har ingenting emot den konventionella hälsovärlden och jag har ingenting emot medicin, så länge den används med omtanke och inte med entusiasm, som verkar vara fallet nu för tiden.

Jag kan BodyTalka kroppen så att den bättre kan tackla den medicin som en klient har valt att ta. Minska oönskade biverkningar och involvera kroppen i den plan som en läkare har satt upp tillsammans med sin patient.
Väljer man att inte ta hänsyn till sin kropp i beslutsfattandet bör man åtminstone sörja för att den får besked när beslutet har tagits. Speciellt levern, som i både fysisk och konceptuell mening är ett planeringsorgan, har svårt att fungera optimalt och utföra sina många, komplexa uppgifter om den inte involveras i planeringen.
 
Kommunikationen mellan alla kroppens celler ska hela tiden vara fullständig och det är det som BodyTalkern strävar mot. Själva biverkningarna av så starka mediciner som cellgiftbehandlingar, kan många av kroppens friska celler klara av, om den rätta kommunikationen äger rum i klientens BodyMind. Många alternativa behandlingsmetoder arbetar både på det fysiska och mentala planet. Men om inte cellkommunikationen är optimal och flödet i kroppens energibanor fungerar ostört kan inte dessa behandlingar fungera så bra som de skulle kunna. Man kan säga att BodyTalk skapar en bro mellan den konventionella och den alternativa hälsovärlden.
Jag får ofta frågan vad jag gör när en människa som har cancer kommer till mig för en behandling. Mitt svar är att det för mig inte är någon skillnad på min inställning till BodyTalk-sessionen om det är en människa med cancer i stadium 4 eller en med fibromyalgi, depression eller nageltrång som kommer till mig. Jag arbetar inte med diagnoser, behandlar inte sjukdomar. Jag behandlar människan och inte cancerpatienten. Jag gör så att människan får förmåga att läka sig själv, till att bekämpa sjukdom – oavsett om det är cancer, biverkningar av medicinsk behandling, oförklarliga smärtor, brist på livslust eller nageltrång – till att förebygga, få klarhet i huvudet och en stark kropp. Det handlar inte om att få det bättre. Det handlar om att få det bra!
 
För ögonblicket talas och skrivs mycket om diagnosgaranti. Själva diagnosen tycks vara grunden i många hälsosystem, både konventionella och alternativa. Man samlar symptomen, genomför flera undersökningar och matchar sedan listan av tecken på sjukdom och resultaten till ett namn. Paradoxalt nog verkar det som om att ju mer utvecklat vårt hälsosystem blir desto längre är vägen till läkande. Folk vill veta vad det är för fel och det ska gärna heta någonting fint på latin. Det imponerar. Någonting som slutar mer ”itis”, ”gi”, ”si” eller ”ose”. Dock har inte två människor precis samma symptom och namnet på sjukdomen talar inte om varför människan har symptomen.
 
Innan jag började studera BodyTalk trodde jag naivt att läkare och forskare visste mycket mer än vad de egentligen gör. Jag trodde t ex att de visste vad gikt är. Men allteftersom mina studier fortlöpte blev det allt tydligare för mig att det ofta handlade i någonting som påminner om blindhet. Läkarna vet helt enkelt inte varför man får t ex gikt, om orsaken är bakteriell eller viral, om det kan läkas och i så fall hur… Men med en av sjukdomens över 200 diagnoser i handen får patienten lov att vara nöjd.
 
Jag kan verkligen förstå att det är ett problem när patienterna pressar hårt för att få veta vad som är fel. Utöver det ställer myndigheterna hela tiden hårdare och hårdare krav på snabb diagnos. Det måste vara riktigt irriterande. Och om patienten sedan blir glad för ett eller annat fint latinskt namn följt av ordet ”kronisk” plus ett recept med några hieroglyfer som ingen förstår, ja, då är alla glada. ”Här har du en diagnos och ett recept – och håll dig sedan borta!”
Vid en del tillfällen kan medicinen, den kemiska framställningen eller den naturliga, hålla sjukdomen i schack, men bara så länge som preparatet tas.
Ska effekten bli långvarig måste vi ta reda på vad som orsakar tillstånden i kroppen eller sinnet. Det beror alltid på en kombination av faktorer; fysiska, emotionella, genetiska, miljömässiga… Och alla dessa faktorer ska adresseras för att varaktigt läkande ska uppnås.
 
Kroppen vet mycket mer än de mest fantastiska forskarna och behandlarna. Och det är därför det är kroppen som vi BodyTalkers kommunicerar med.
 
Vill du beställa tid för en session eller få mer information är du välkommen att ringa till mig på tel. 0034 607 62 91 06 – eller läs mer om BodyTalk på: www.ensueco.com. Skriv BodyTalk i sökfältet och du kan välja mellan BodyTalk-artiklar om allt från vinterdepressioner, utbrändhet och stress till migrän, fibromyalgi, cancer, diabetes och ångest.
Av Helle Espensen, auktoriserad BodyTalker

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.