Proceduren i samband med fastighetsköp i Spanien
jura
Ett fastighetsköp är alltid en lång process och ett stort beslut, och ännu större om bostaden som ska köpas ligger utomlands. Alla har hört historier om hur stressigt ett bostadsköp i Spanien kan vara och just därför är det viktigt att använda en lokal advokat som har den nödvändiga vetskapen och som kan ge vägledning samt vara dina ögon och öron genom hela processen.
 
Här följer en genomgång av köpeprocessen steg för steg:
1.    Att skriva under depositionskontrakt (på spanska ”Reserva” eller ”Contrato de Reserva”)
Köparen betalar en deposition till säljaren som syftar till att reservera bostaden och ta bort den från marknaden.
 
2.    Juridisk undersökning av förhållandena kring bostaden
Advokaten kontrollerar att allting kring bostaden stämmer, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns någon skuld, inteckningar, kostnader, hyresgäster och belastningar registrerade på bostaden.
 
3.    Köpekontrakt (på spanska ”Contrato Privado” eller ”Contrato de Compraventa”)
När advokaten har undersökt att allting är i ordning med bostaden kan köparen och säljaren skriva under köpekontraktet. Kontraktet är mycket detaljerat och innehåller en omfattande juridisk beskrivning av själva egendomen. Det innehåller även alla köpares och säljares uppgifter, köpesumma, förfalloplan för betalningarna, beräknat datum för undertecknande av handlingen och andra juridiska klausuler. I samband med detta betalar köparen som regel 10 procent av bostadens pris.
 
4.    Undertecknande av handlingar hos notarie
I Spanien sker det sista steget i en köpeprocess hos en notarie. Det handlar om en formell handling och bägge parter, både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt från köpare och säljare, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart (ett offentligt juridiskt dokument som på spanska heter ”Escritura de Compraventa”). I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar till köparen. Från och med detta ögonblock är köparen den rättmätiga ägaren av bostaden. Lagfarten ska skrivas under av tre parter: säljaren, köparen och notarien.
 
5.    Vatten, el, ägarförening m.m. samt skatter
Så snart lagfarten är underskriven hos notarien och köparen är den rättmätiga ägaren till bostaden sörjer vi för att alla kontrakt såsom vatten, el, ägarförening m.m. samt diverse skatter som rör bostaden överförs i den nya ägarens namn. Betalningarna kommer att göras så att de automatiskt dras från köparens spanska bankkonto.
 
6.    Lagfarten från notarie och fastighetsregistret
Några dagar efter att lagfarten undertecknats kan den hämtas ut hos notarien varefter den ges vidare till fastighetsregistret, som sörjer för att bostaden officiellt blir registrerad i den nya ägarens namn.
 
Utöver detta finns det flera praktiska saker som man ska tänka på när man köper bostad i Spanien:
 
NIE-nummer
Ett NIE-nummer är ett spanska skattenummer som är nödvändigt när man som utlänning köper bostad i Spanien.
 
Öppnande av spanskt bankkonto
För att kunna betala vatten, el, avgifter samt skatter m.m. är det nödvändigt att ha ett konto i en bank i Spanien.
 
Fullmakt
Om köparen inte befinner sig i Spanien året runt rekommenderas det att ge fullmakt till en advokat så att denne kan ansöka om NIE-nummer, öppna bankkonto, skriva under lagfart, betala skatter och avgifter m.m. å köparens vägnar.
För ytterligare information kontakta advokat Eduardo de Teresa Herrera (engelska/spanska), CN Spain Abogados i Fuengirola.
 
Av advokat Eduardo de Teresa Herrera, CN Spain Abogados

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.