Tre vise män från Andalusien

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email
Vi känner till historien: När Jesus föddes i stallet i Betlehem ledde en stjärna de tre vise männen till platsen. De hade med sig gåvor i form av guld, rökelse och myrra. De tre herrarna ska ha kommit från Österland.
I Matteusevangeliet står det: ”När Jesus föddes i Betlehem i Judeen under kung Herodes dagar, se, då kom det några visa män från Österland till Jerusalem och frågade: ”Var finns ju¬dar¬nas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kom¬mer för att hyl¬la ho-nom.”
 

Från Babylon eller Persien?

Det finns flera teorier och källor som refererar till de tre herrarna som kom med gåvor. En teori är att Österland ska förstås som Babylon, i dagens Irak, eller Persien, dagens Iran.
 
De ska dessutom ha varit konungar, därav naturligtvis de Heliga tre konungarna, som hette Kasper, Melker och Baltsar (på spanska: Gaspar, Melchor och Baltasar).
Teologen Origenes från Alexandria skrev omkring år 245 att de representerade de tre dåvarande kända kontinenterna Afrika, Asien och Europa, och därav den etniska diversiteten.
Men inget av detta stämmer.
 

Snarare från Tartessos

De tre vise männen kom i stället från Andalusien. Det menar i alla fall den pensionerade påven Benedictus XVI, alias Joseph Alois Ratzinger. I sin tredje och sista bok i serien Jesus från Nasaret skriver han att de tre vise männen kom från Tartessos. Det är ju det mytiska landet som jämförs med det försvunna Atlantis, eller som ju är Atlantis. Men Tartessos har funnits, det vet vi tack vare flera fynd som gjorts i stora delar av dagens Andalusien och Extremadura. Folket hette tartesser, landet hette Tarsis och huvudstaden var Tartessos.
 
Staden ska ha legat vid Guadalquivirflodens mynning och kan vara dagens Huelva.
Landet har möjligtvis varit det Tarsis som finns nämnt på flera platser i gamla testamentet där det bland annat står: ”Kungar från Tarsis och fjärran öar ska föra med sig gåvor, Sabas och Sebas kungar ska bringa tribut”.
 

Svaret i de hemliga arkiven

Benedictus XVI:s teori överensstämmer med många historikers antaganden om att andalusiska städer kan ha haft en större roll i bildandet av kristendomen än man hittills trott.
 
Tidsramen passar dock inte överens med den vanliga uppfattningen att Jesus föddes år 0. Då hade södra Spanien för länge blivit en integrerad del av Romarriket. Benedictus XVI har lusläst texter av bland andra evangelisten Matteus och profeten Jesaja och det refereras dessutom till att de tre vise männens hemstad var i yttersta västern och inte i Österland.
 
Men den verkliga förklaringen på hans teori sägs kunna hittas bland de miljontals dokument som finns i Vatikanens hemliga arkiv.
Av Jette Christiansen

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco