FRÅGA EXPERTEN: Kan jag tvingas acceptera att bli utsedd till ordförande i vår comunidad?

FRÅGA EXPERTEN: Kan jag tvingas acceptera att bli utsedd till ordförande i vår comunidad?

Vi äger en lägenhet i Mijas. Jag har fått höra att det är möjligt att de väljer mig som ordförande i föreningen eftersom ingen annan vill och vi är dessutom en av de få familjer som bor här året om. Men jag är inte särskilt intresserad, det verkar vara mycket jobb och dessutom talar jag inte spanska. Får man betalt? Kan jag neka? Vi är skrivna i Spanien och bor här hela året, men många av övriga ägare är säsongsbosatta. Kan inte någon av dem väljas, eller är det ett krav att bo i Spanien för att bli vald?

Valet av styrelse och särskilt ordförande i en Comunidad de Propietarios (Samfällighetsförening) är ofta kontroversiell. Om ingen av ägarna är intresserade av posten är det möjligt att valet görs genom rotation eller lottdragning.

För det fall ägaren väljs genom rotation eller lottdragning uppstår ofta frågor som: om hen kan tvingas att inneha posten som ordförande, om hen kan vägra att göra det, om hen har rätt till någon typ av ersättning m.m. och detta kan ge upphov till konflikter inom föreningen.

I detta avseende bör det noteras att vi först och främst måste hänvisa till föreningens stadgar, eftersom det är stadgarna som reglerar hur föreningen i fråga ska fungera. I artikel tretton i lag 49/1960 av den 21 juli om egendom som ingår i samfällighetsförening (nedan kallad LPH) fastställs dock att utnämningen av ordförande ”ska vara obligatorisk, även om den utsedda ägaren kan begära att domstol befriar honom/henne från uppdraget inom en månad efter att hen tillträtt”. D.v.s. den utsedda ägaren kan inte, a priori, vägra att vara ordförande i föreningen, såvida inte styrelsen i föreningen samtycker till att personen i fråga slipper ta uppdraget eller att hen har tillräckliga skäl att hävda sin vägran inför domstol. Talan i domstol ska baseras på t ex sjukdom som hindrar honom/henne från att utföra de uppgifter som följer av uppdraget eller på grund av ålder och liknande situationer.

En annan av de frågor som brukar uppkomma är om det är ett arvoderat uppdrag. Det ska noteras att även om uppdraget oftast utövas utan ersättning, förbjuder inte LPH att föreningen kan inkludera i sina stadgar att ordföranden har rätt till att erhålla ett mindre belopp som representationskostnader och för olägenheter som är förenade med uppdraget eller att medlemmarna i föreningen fattar beslut i detta avseende. Detta är dock något som måste beslutas av stämman i föreningen och kan inte antas av styrelsen själv utan stämmans godkännande.

En annan fråga som ofta ställs av ägare till fastigheter på Costa del Sol, som använder bostaden som fritidsbostad, är om de kan väljas till ordförande i sin förening även om de inte är bosatta där. I detta avseende bör det påpekas att a priori och enligt den bokstavliga ordalydelsen i ovannämnda lag är det faktum att en ägare inte är bosatt i samfällighetsföreningen inte ett hinder för att bli vald till ordförande.

Även om LPH inte rättsligt hindrar att en icke resident utses, måste vi dock komma ihåg att den utsedda ägaren kan begära att hen ersätts av annan inom en månad i domstol. Dock är chanserna till framgång med en sådan talan låg, eftersom majoriteten av domstolarna anser att det faktum att man inte är bosatt i föreningen inte är ett hinder för utövandet av ordförandeposten.

Slutligen bör det påpekas att det största problemet med att utse en ägare som inte bor i föreningen permanent till ordförande är av praktisk natur, eftersom ordförandens funktioner då i slutändan måste utövas av de ägare som finns på plats av rent operativa skäl.

Carlos Jesús Berrocal Rengel, spansk advokat.

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.