Fråga experten: Måste jag ha ett energicertifikat?

Fråga experten: Måste jag ha ett energicertifikat?

Jag äger en lägenhet i Torremolinos som jag tänker sälja och har anlitat en mäklare. Han säger att jag måste ha ett energicertifikat för lägenheten för att kunna annonsera den till salu och att jag borde ha fått det när jag köpte lägenheten. Vad är det för certifikat och var kan jag finna det?

Ett energicertifikat, Certificación de Eficiencia Energética (CEE), är ett officiellt dokument som beskriver en fastighets energiprestanda och fastighetens egenskaper som påverkar dess energiförbrukning. Certifikatet inkluderar också rekommendation på hur man kan förbättra energiförbrukningen. Certifikatet ska inkludera uppgifter på din bostad, en beskrivning hur bedömningen gjorts, uppgifter på byggnaden som lägenheten är belägen i samt en klassificering av energiprestandan.

Klassificeringen görs genom en skala från A (grönt) till G (rött), där A är bästa graderingen och G den sämsta. Klassificeringen ska framgå av den s.k. ”etiqueta energética” som ingår i certifikatet.

Lagen gäller för både fysiska och juridiska personer som publicerar information om uthyrning eller försäljning. Sålunda måste både ägaren och mäklaren som annonserar uthyrning eller försäljning av en fastighet inkludera klassificeringen i all marknadsföring av fastigheten, såsom på hemsida, skyltfönster, broschyrer, annonser osv. Det är ägaren till fastigheten som ska stå kostnaden för intyget.

Intyget måste utfärdas av en behörig tekniker. Det är ett krav att teknikern besöker fastigheten för besiktning innan utfärdandet av intyget. Intyget måste sedan registreras hos behörig myndighet i varje autonom region, i Andalusien är det Junta de Andalucía som ansvarar för registreringen.

Vid en ev. försäljning måste säljaren lämna över originalet av energicertifikatet jämte bevis på registrering hos behörig myndighet till köparen.

Att inte uppfylla skyldigheterna avseende energicertifikatet, exempelvis att inte inneha ett giltigt sådant, inte ha det registrerat, inte ange klassificeringen vid annonsering, inte överlämna originalet vid försäljning, kan bestraffas med böter. Bötessumman baseras på allvaret av överträdelsen och kan uppgå till 6 000 euro.  

Regleringen om energicertifikat gäller i Spanien sedan 2013. Det framgår inte av din fråga hur länge du har ägt lägenheten, men om du köpte den efter år 2013 bör du ha fått certifikatet av säljaren i samband med köpet. Det är även viktigt att kontrollera att certifikatet fortfarande är giltigt. Ett energicertifikat är giltigt i 10 år, med undantag för de som har klassificering G, som numera endast gäller i 5 år. Om du inte fick något certifikat vid köpet eller om giltighetstiden har gått ut, måste du alltså anlita en tekniker för att utfärda ett nytt och registrera detta hos behörig myndighet. Oftast kan teknikern hjälpa till även med registreringen.

Jessica Kamph, delägare & VD


Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.