Fråga experten: Hur gör jag för att vräka min hyresgäst?

Fråga experten: Hur gör jag för att vräka min hyresgäst?

Jag hyr ut min lägenhet till ett par, som nu inte betalat hyran på 4 månader trots flera påminnelser. Hur gör jag för att få dem vräkta?

I Spanien begär du vräkning genom stämningsansökan till domstol, genom förfarandet juicio de desahucio. Syftet är att ägaren eller hyresvärden till en uthyrd fastighet ska få tillbaka besittningen till fastigheten eller lägenheten. Grund för vräkning kan vara att hyresgästen inte betalt hyran eller likställda belopp, såsom t ex avgiften till samfällighetsföreningen eller el- och vattenförbrukningen. En annan grund kan vara att hyresavtalet har löpt ut men hyresgästen vägrar att flytta ut. Genom vräkningsförfarandet prövas också talan att återfå besittningen när det gäller en fastighet som överlåtits utan avtal, s.k. en precario. T ex om du låtit en bekant bo i fastigheten under en viss tid utan att ni skrivit något hyresavtal och personen sedan vägrar flytta ut.

Vid vräkning på grund av utebliven betalning av hyran eller likställda belopp, kan ägaren:

  1. Ansöka hos domstolen endast att bostaden eller lokalen lämnas tillbaka, d.v.s. att personen flyttar ut.
  2. Utöver begäran att återfå besittningen, även kräva hyresgästen på de belopp som hen är skyldig.

Anmälan görs på samma sätt i båda fallen, genom inlämnande av stämningsansökan till domstol med yrkande att hyresgästen inte har uppfyllt sin skyldighet att betala hyran eller andra obetalda räkningar, som t ex för el och vatten, och sålunda måste avflytta från fastigheten samt krav på betalning av de belopp som hyresgästen är skyldig.

Domstolen delger hyresgästen stämningsansökan, som har 10 dagar på sig att svara. Om hyresgästen inte bestrider talan inom angiven tid, behöver inte någon rättegång hållas utan domstolen kan direkt besluta om avhysning och verkställighet. Datum för ev. rättegång eller avhysning framgår av domstolens beslut.

Vräkning på grund av att hyresförhållandet avslutas eller avtal saknas

I de fall där grunden för vräkning är att hyresavtalet löpt, eller avtal saknas, delges svaranden stämningsansökan och hen har sedan 10 dagar på sig att skriftligen lämna svaromål. Om någon av parterna så begär, hålls en förhandling efter kallelse från domstolen. Om ingen av parterna begär att förhandling ska hållas, och domaren inte heller anser att det behövs, kan domstolen meddela dom utan att någon rättegång behöver hållas.  

Om svaranden bestrider talan, kallar domstolen till förhandling och domstolen meddelar efter rättegången sin dom. I båda fallen är det ett krav att parterna har en abogado (spansk advokat) och procurador (särskilt rättegångsombud) som för talan in domstolen.

Vår erfarenhet är att denna typ av vräkningsförfarande brukar ta cirka 9-18 månader.

Jose Alcalá, abogado (spansk advokat)


Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.