Historiskt avtal mellan Spanien och Gibraltar

Historiskt avtal mellan Spanien och Gibraltar

Det är bara det första steget – men det största. Spanien och Storbritannien har ingått ett förhandsavtal om att ta bort gränsen mellan Spanien och Gibraltar helt och hållet. Nyckeln till det nya avtalet är att Gibraltar upptas i Schengensamarbetet på samma sätt som Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och övriga EU-länder. Därmed säkerställs rätten till fri rörlighet till och från klippön. Nyheten har naturligtvis mottagits med stor glädje från alla inom transportbranschen samt hos de över 10 000 personer som dagligen korsar gränsen för att komma till sina arbeten – antingen på Gibraltar eller i Cádizprovinsen. I praktiken innebär avtalet att den i dag existerande gränskontrollen tas bort och att flygplatsens landningsbana blir den nya ”osynliga” gränsen, som landvägen kommer att kunna passeras utan pass.

Det kommer att ta ca 6 månader att få med Gibraltar som fullvärdig medlem i Schengensamarbetet, och till att börja med kommer det att göras med en prövotid på 4 år.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.