Historiskt avtal mellan Spanien och Gibraltar

Det är bara det första steget – men det största. Spanien och Storbritannien har ingått ett förhandsavtal om att ta bort gränsen mellan Spanien och Gibraltar helt och hållet. Nyckeln till det nya avtalet är att Gibraltar upptas i Schengensamarbetet på samma sätt som Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och övriga EU-länder. Därmed säkerställs rätten till […]

Här höjs skatterna i år

Livet blir en aning dyrare 2021 – speciellt för dem som har mest samt dem som tycker om socker. Skattebetalare med en årsinkomst på över 200 000 euro får en skattehöjning på 3 procentenheter till 26 procent medan de skattebetalare som tjänar över 300 000 om året får en höjning på 2 procentenheter till en […]

Covid-19: Restriktionerna ses över

De i dag gällande covid-19-restriktionerna kommer att ses över av Junta de Andalucía och dess experter nu på fredag. Sker det några ändringar kommer dessa att börja gälla från och med söndag den 10 januari. Juntan döljer inte sina bekymmer kring utvecklingen av covid-19-smittan sedan början av december, då man införde flera lättnader av restriktionerna. […]