Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Hur många gånger har jag inte skyndat förbi denna mastodont till byggnad utan att ens fundera på vad som finns där innanför dörrarna. Det är ganska underligt att tänka på nu när jag är ett två timmar långt besök och otaliga intryck rikare. Och så kostar det inte en enda cent att besöka detta museum, vars två avdelningar bjuder in besökare ”i etapper”, så detta museum passar utmärkt att utforskas under flera dagar. 

Ett modernt museum

Museo de Málaga är först och främst hem för en gigantisk samling arkeologiska fynd varav drygt 2 700 av dem finns att se i museets utställning. Det är imponerande hur museet i stor utbredning använder så kallade museografiska funktioner så att antika krukor och gamla benbitar får sällskap av grafik i rörelse, vilket hjälper fantasin. Dessutom ackompanjeras flera av utställningarna av musikstycken som hjälper till att skapa stämningen.

Något av det första man möts av på museet är några skärmar som visar filmklipp av gamla fotografier som berättar hur museets samling kommit till. Det rekommenderas verkligen att man avsätter ett par minuter till att se dessa filmklipp, som är ganska lättförståeliga, innan man påbörjar museibesöket. Museet ska också ges ros för att alla spanska texter åtföljs av översättningar på engelska, så även turister och icke-spansktalande har möjlighet att informera sig.

Två samlingar – två våningar 

I det stora hela består museet av två kollektioner: en med privata arkeologiska objekt, varav majoriteten grävts ut i Málagaområdet, samt en kollektion av konst.

”För att kunna förena de två samlingarna, som i huvudsak sträcker sig från ett par årtusenden tillbaka med de äldre fynden samt utgrävningarna och helt fram till i dag med modern, abstrakt konst, har vi tagit utgångspunkt i 1800-talet, som ju är den korta period som knyter ihop dessa två epoker”, berättar museets direktör María Morente del Monte, från sitt kontor på översta våningen i museet och hon fortsätter: ”Det gick riktigt bra för Málaga i början av 1800-talet och en del av invånarna, som hade råd och möjlighet att resa mycket, tog med sig spännande objekt från deras resor.” Utöver det får jag veta att denna del av befolkningen köpte arkeologiska objekt, vilket speciellt gäller markisparet Loring, som majoriteten av samlingen kommer från. 

Málaga-befolkningens museum

”Museo de Málaga är i hög grad någonting som uppstått som svar på invånarnas önskan. Det är en folkrörelse som gjort att vi kunnat förena de två samlingarna i en byggnad, i ett museum. Själva Aduana-byggnaden har alltså alltid varit omtyckt av invånarna i staden och någonting som Málagaborna känner är deras”, berättar museidirektöre och fortsätter: ”När vi flyttade samlingen från byggnaden där Picasso-museet håller till i dag, var det mycket mer än bara en flytt. Vi hade möjligheten att verkligen definiera vad vi gärna ville vara som museum och vad vi verkligen ville berätta. Den var en fantastisk möjlighet att skapa någonting som var tänkt att vara någonting annat än bara ett vanligt museum. Vi bestämde t ex att vi skulle göra våra magasin tillgängliga för allmänheten, vilket är ovanligt för ett museum. Dessutom är innergården tillgänglig för alla, även dem som annars skulle köpa biljett (dvs. icke EU-medborgare, reds. anm.). Alla kan gå ut på innergården direkt. Vi har också ofta olika evenemang där, som t ex konserter, föreställningar eller konstnärer som jobbar ’live’ på deras verk.”

Här vid ingången hälsas besökarna välkomna av dessa vackra, antika statyer medan klassisk musik strömmar ut ur högtalarna och några skärmar med grafik samt fotografier berättar om hur museet kommit till. Missa inte denna introduktion till museet!

Málagas gamla tullkontor 

La Aduana byggdes i slutet av 1700-talet. Orsaken var den ökande sjöhandeln i Málagas hamn och ”aduana” betyder helt enkelt tullkontor. Alltså användes det i flera årtionden som kontor för administration och kommissariat, samt till och med som tobaksfabrik. 

Stora delar av museets samling, som har många objekt som är värdiga Prado-museet eller det nationalarkeologiska museet, har stått i förråd sedan 1997. År 2016 öppnade det nya Málagamuseet. Att renovera Aduana-byggnaden har kostat drygt 25 miljoner euro och bara byggnaden i sig själv är ett konstverk, och värd ett besök. 

Praktisk information

Museet ligger på Plaza de la Aduana, direkt ut mot hamnfronten. Museet har öppet tisdag-söndag kl. 9.00-20.30, men håller stängt om måndagar. Med det sagt – skulle en helgdag råka infalla på en måndag så håller museet öppet – museet har nämligen öppet alla helgdagar (lokala och nationella) förutom 24, 25 och 31 december samt 1 och 6 januari och 1 maj.

Inträdet är gratis för EU-medborgare, annars kostar det 1,50 euro att komma in.


Museet i siffror

Det finns 17 000 objekt i det 18 402 m2 stora museet – av dessa är drygt 15 000 arkeologiska fynd och 2 000 är konstobjekt. Det är dock ”bara” 4 500 m2 av byggnaden som används som museum.

Av Louise Mercedes Frank, louise-mercedes@norrbom.com

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco